ТОП 10:

Приклад розрахунку перевірки високовольтного обладнання на дію струмів короткого замикання 

Перевіримо кабелі вводу на термічну стійкість

Визначимо тепловий імпульс короткого замикання за формулою:


І
В
2

к п 0с


(t


 

відкл


Т а )


(75)


де І п0с


 

- струм короткого замикання в системі, кА;


tвідкл - час відключення масляного вимикача, с;

Т а 0,01 - час для мереж напругою 6-10 кВ, с


tвідкл t з tвв


(76)


 

де t з 1 - час дії максимального струмового захисту, с;

tвв 0,105 - час вимкнення мало масляних вимикачів, с

tвідкл 1 0,105 1,105 с


Вк 8,6


(1,105 0,01) 84,5 кА 2 с


Визначимо мінімально-допустимий перетин кабелю з умови нагріву за фо-

рмулою:


Вк

S min

Ст


 

(77)


 


де Вк - тепловий імпульс короткого замикання, кА


2.с;


Ст - коефіцієнт температури та матеріалу провідника: для кабелів

Ст 98 , для шин Ст 95

 

84,5 106


S min


93,8 мм


Перевіримо кабель за умовою термічної стійкості:


S min


Sобр


 


 

 

лою


93,8 240

Приймаємо до установки обраний раніше кабель марки ААБ S120 3

Визначимо мінімально-допустимий перетин шин з умови нагріву за форму-

 

 

84,5 106


S min


96,8 мм


 

 

S=50 6


Перевіримо шину за умовою термічної стійкості:

96,8 240

Приймаємо обрану раніше односмужну алюмінієву шину перетином

 

Перевіримо шини на динамічну стійкість

Розрахуємо силу, що діє на шину при короткому замиканні за формулою:

і2


ф
F 3 10 7 К


ус l

а


(78)


де К ф 1 - коефіцієнт форми шин;

iус - ударний струм короткого замикання в системі, кА;

а 260, l 900 - розміри для шафів серії КРУ-ХІІ, мм


F 3 107 116,8 

900 169,2 Н


Визначимо вигинаючий момент шин за формулою:


М F l


 

(79)


де F - сила, при короткому замиканні, Н;


l 900


- розмір для шафів серії КРУ-ХІІ, мм


М 169,2 900 15228 Н мм

Визначаємо момент опору шин при розташуванні шин плазом і в одній

площині за формулою:


b h 2

W (80)

де b 6 , h 50 - розміри шини, мм


W 6 50


 

2500 мм3


Визначимо розрахункову напругу у матеріалі шин за формулою:


М

rроз

W


 

(81)


де М - вигинаючий момент шин, Н.мм;

W - момент опору шин, мм3


rроз


 


6,1 МПа


Перевіримо шини за допустимою напругою в матеріалі:

r роз rдод

6,1 75

Остаточно приймаємо однополосну алюмінієву шину перетином S=506 мм

 


 

таблиця


Вибір та перевірку вимикача проводимо у табличній формі:


    Умови ви- бору Масляний вими- кач вводу   Трансформатор струму вводу
Розрахун- кові дані Каталожні дані Розрахункові дані Каталожні дані
Вибір по напрузі U вст U н   6   10   6   6
Вибір по робочому струму І роз І н   328,9   400   328,9   400
Вибір по вимикаючій можливості І п 0с І н вимк   8,6   10    
Перевірка на дина- мічну стійкість іус іпр скв   16,8   25,5   16,8   52
Перевірка на термі- чну стійкість В І 2 t к Т Т   84,5   300   84,5   420,3

Вимикач типу ВММ-10А-400-10У2 задовольняє умовам вибору та перевірки та може бути прийнятий до встановлення

 

Далі вирішюється питання про встановлення реакторів

Для штучного збільшеня опору короткозамкнутого ланцюга використову-

ють струмообмежуючі реактори. Встановлення реакторів може бути продиктоване необхідністю використання в мережі електропостачання кабелів невеликого пере- тину. Максимально допустимий струм КЗ для кабелю певного перетину можна ви-

значити за формулою

I S роз Cт


п.о.доп


tотк


T а


Якщо струм КЗ буде більше Іп.о.доп реактор вибирають по напрузі, струму,

по індуктивному опору [Л2] стор 383

 

 

Розрахунок та вибір релейного захисту

Приклад

Захист повітряних і кабельних ліній виконується від: між фазних

і двофазних замикань та однофазних замикань на землю. Застосову-

ється максимально струмовий захист МСЗ.

Визначимо струм спрацьовування МСЗ за формулою:

К зап К с з


І сз

К п


І р


де К зап


- коефіцієнт запасу, вибирається з меж [1,1 1,2] ;


К п - коефіцієнт повернення реле, вибираємо з меж [0,8 0,85] ;


К с з

І р


- коефіцієнт само запуску, вибираємо з меж [2,5 3] ;

 

- струм вводу, А


 

І сз


1,1 2,5

0,8


 

328,9 1130,6 А


Визначимо струм спрацьовування реле за формулою:

К зап К с з К с х


І ср


 

К п КТ


І р


(83)


де К зап


- коефіцієнт запасу, вибираємо з меж [1,1 1,2] ;


К п - коефіцієнт повернення токового реле, вибираємо з меж


[0,8 0,85] ;

К с з


 

 

- коефіцієнт самозапуску, вибираємо з меж [2,5 3] ;


І р - струм вводу, А;


К Т 80


- коефіцієнт трансформації струму;


К с х 1 - коефіцієнт схеми, при з'єднанні в зірку

1,12,5 1


І ср


 

0,8 80


328,9 14,1 АПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-01; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.239.156 (0.008 с.)