ТОП 10:

Вибір високовольтного електроустаткування 

 

Вибір мереж вище 1000 В


Кабель і шину вище 1000 В вибирати по перетину, який визна-

чається за формулою


 

S ек


I н

j


ек

де Ін - номінальний або розрахунковий струм вузла електропос-

тачання

j
- економічний перетин, визначається по [2] стор 509,

ек

приймати для Тмах= 4000 год використання максимального на-

вантаження і типу провідника

визначається струм вузла електропостачання за формулою

I S max


max


3 U

max


далі по економічній щільності струму знаходиться перетин ка- беля для високовольтних споживачів, наприклад двигунів, трансформаторів, вводу та шини вводу

Приклад

Визначимо номінальний струм вводу за формулою:

S max СП 1 S max СП 2


І н.в.


 

3 U н


I н п


(41)


де S max СП 1


- сумарна максимальна потужність електро-


приймачів СП1, кВ.А;


S max СП 2

чів СП2, кВ.А;


- сумарна максимальна потужність електроприйма-


 

 

нів, А;


U н - номінальна напруга приймачів, кВ;

І н - номінальний струм високовольтних приводних двигу-


n - кількість електроприймачів, шт. (високовольтних)

739,8 703,4


І н.в.


 

3 6


47,5 4 328,9 А


Визначимо перетин кабелю для вводу за формулою:


S І н

jек

(42)


де І н

jек


- номінальний струм вводу, А;

1,4 А / с 2 - економічна щільність струму


S 328,9 234,9 мм

1,4

Виберемо 2 трьохжильні алюмінієві кабелі марки ААБ S120 3

І доп 260 А

r0 0,27 Ом / км

Визначимо перетин шини для вводу:

S І н

jек

(43)


де І н

jек


- номінальний струм вводу, А;

1,1 А / с 2 - економічна щільність струму


S 328,9 299 мм

1,1

Виберемо однополосну алюмінієву шину перетином S50 6 мм2

І доп 740 А


 

Вибір високовольтного електроустаткування

Умови вибору високовольтних електричних апаратів приведені у таблиці

Таблиця.

 

Апарат Номіналь- на напруга, Uн Номіналь- ний струм, Iн Динамічна стійкість, Iпр.скв Термічна стійкість, I 2 t т т Комута- ційна здат- ність, Iн.откл. Нава- нта- жен- ня, вто- рин- них лан- цюгів, Z2H чи S2H
Вимикач + + + + + -
Роз'єднувач + + + + - -
Короткозамикач + - + + - -
Віддільник + + + + - -
Вимикач наван- таження   +   +   +   +   +   -
Розрядник + - - - - -
Трансформатор струму   +   +   +   +   -   +
Трансформатор напруги   +   -   -   -   -   +
Опорний ізоля- тор   +   -   +   -   -   -
Прохідний ізо- лятор   +   +   +   -   -   -
Реактор + + + + - -

При виборі електричних апаратів за каталогом каталожні дані передбачува-

ного до установки апарата порівнюються з розрахунковими, причому розрахункові дані не повинні перевищувати номінальні (каталожні) параметри апаратів. При ви- борі комутаційних апаратів необхідно вказати тип привода, вид оперативного (по- стійного чи перемінного) струму, прийнятого на підстанції.. Остаточно вибір елект- роустаткування завершується після розрахунку струмів К.З Попередньо вибираєть- ся електроустаткування за розрахунковими величинами струму та напруги, які не повинні перебільшувати номінальні параметри обраного електроустаткування. Пе- релік основного електроустаткування, яке можна встановити на високій напрузі:


трансформатори струму на вводі і для високовольтних споживачів, роз’єднувачі,

масляні або вакуумні вимикачі, трансформатори напруги вимірювальні.

Високовольтне устаткування вибирати по [Л3]

 

Приклад вибору високовольтного обладнання

Виберемо електрообладнання яке встановлюється на вводі

Виберемо масляний вимикач струму вводу:

Обираємо масляний вимикач типу ВММ-10А-400-10У2

U н 10 кВ І а 400 А

І н вимк 10 кА І пр.скв. 25,5 кА І терм 10 кА tвимк 0,105 с tтерм 3 с

Виберемо роз’єднувач на вводі типу РВ-6/400 УЗ

U н 6 кВ І н 400 А

І пред скв 41 кА І терм 16 кА tтерм 4 с

Тип привода: ПР-10

Для підключення релейного захисту виберемо трансформатор струму на вводі типу ТВЛМ-6

U н 6 кВ І н 400 А

І н2 5 кА

 

К Т 80


І пр.скв. 52 кА І терм.ст. 20,5 кА tтерм 1 с

для підключення релейного захисту по напрузі, а також для

підключення релейних приладів виберемо вимірювальний трансфор-

матор напруги на вводі типу НОСК-6У5

U н 6 кВ

 

U н2 100 кВ

Виберемо трансформатор струму для підключення релейного захисту двигуна газодувки типу ТВЛМ-6

U н 6 кВ

 

І н1 50 А І н2 5 А

І пр.скв. 17,6 кА І терм 3,6 кА

tтерм 1с

 

К Т 10

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-01; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.254.88 (0.01 с.)