ТОП 10:

Знання як стратегічний ресурс підприємстваПитання для обговореня:

1. Види знань в організації та характеристика процесу навчання.

2. Поняття нематеріальних активів та методи їх оцінки.

3. Зв’язок знань та конкурентних переваг підприємства: модель процесу перетворення.

Дискусійне питання:

Чи можна запропонувати універсальний критерій розвиненості підприємства, що підтверджує зв’язок розвитку та навчання?

Практичне завдання: групова робота.

Розгляд кейсу та підготовка презентації результатів обговорення.

[1; 5, 8, 10, 11, 12, 13]

Заняття 2

Операційне та стратегічне управління знаннями підприємства

Питання для обговореня:

1. Зміст та цілі менеджменту знань.

2. Сучасні концепції управління знаннями підприємства.

3. Обгрунтування стратегії менеджменту знань організації.

4. Завдання операційного управління знаннями.

Дискусійне питання:

Проблеми узгодження корпоративної стратегії організації із стратегією управління знаннями.

Практичне завдання: групова робота.

Розгляд кейсу з метою засвоєння принципів вибору доцільної стратегії управління знаннями компанії.

[1; 5; 6]

Заняття 3

Детермінанти та структура системи управління знаннями підприємства

Питання для обговореня:

1. Сутність сучасних концепцій управління знаннями підприємства.

2. Мета, завдання та параметри побудови системи управління знаннями.

3. Складові СУЗ.

Дискусійне питання:

Чи завжди доцільно використання системного підходу у управлінні знаннями підприємства?

Практичне завдання: групова робота.

Аналіз кейсу. Ідентифікація складових системи управління знаннями підприємства.

[2; 5, 8, 10, 13]

 

Заняття 4

Методи управління ефективністю контекстної інтерпретації інформації на підприємстві

Питання для обговореня:

1. Що таке контекстна інтерпретація інформації?

2. Активний та пасивний підходи до збору інформації.

3. Сутність методів управління консенсусом та формування домінантної логіки в організації.

Дискусійне питання:

Чи є вірним твердження: «В організації необхідно досягти однозначності у колективному сприйняття інформації»?

Ділова гра: групова робота.

Управління усвідомленям інформації та відпрацювання методів консенсусу, формування домінантної логіки, використання засобів доведення інформації до аудиторії.

[ 1; 4; 5, 8, 10, 11, 12, 13]

Заняття 5

Процес та методи створення знань в організації

Питання для обговореня:

1. Способи конверсії знань підприємства: соціалізація, екстерналізація, комбінація, інтерналізація.

2. Методи поширення імліцитних знань всередені організації.

3. Методи створення нових знань.

Дискусійне питання:

Право організації на використання імпліцитних знань співробітників з метою створення вартості.

Практичне завдання: групова робота.

Відпрацювання навичок ідентифікації імпліцитних знань та їх застосування у колективному вирішення проблем

[ 5, 8, 10, 11, 12, 13]

Заняття 6

Побудова системи управління знаннями на підприємстві. Діагностика ефективності інформаційних комунікацій на підприємстві

Питання для обговорення:

1. Мета, зміст, методи діагностування інформаційних комунікацій та здатності до навчання.

2. Структура діагностичного опитування.

3. Порядок оцінки ефективності використання інформаційних ресурсів підприємства

Дискусійне питання:

Міра достовірності результатів діагностики управління знаннями.

Практичне завдання: групова робота.

Вправа на відпрацювання методики діагностування ефективності інформаційних комунікацій та здатності до навчання на підприємстві.

[1; 3]

Заняття 7

Проектування процесу організаційного навчання

Питання для обговорення:

1. Інструменти інсталяції процесу навчання в робочий процес організації.

2. Неформальні та формальні засоби підтримки процесу навчання.

3. Сторителлінг як спосіб передачі знань у робочому середовищі.

Дискусійне питання:

Засоби вирішення етичних проблем управління знаннями на підприємстві.

Практичне завдання: групова робота.

Аналіз кейсу, відпрацювання навичок вибору методів поширення знань та моделей сторителлінгу.

[ 4; 8, 10, 11]

Заняття 8

Інформаційні технології підтримки управлінської діяльності, засновані на знаннях

Питання для обговорення

1. Роль знань в технології штучного інтелекту.

2. Сфери застосування експертних систем в економіці підприємства.

3. Концепція онтології в моделюванні опису знань.

Лабораторна робота: Розгляд конкретної експертної системи.

[6, 7, 9, 14, 16, 17, 18, 19, 22]

4.2.Плани семінарських занять для студентів вечірньої форми навчання

Заняття 1

Знання як стратегічний ресурс підприємства

Питання для обговореня:

4. Види знань в організації та характеристика процесу навчання.

5. Поняття нематеріальних активів та методи їх оцінки.

6. Зв’язок знань та конкурентних переваг підприємства: модель процесу перетворення.

Дискусійне питання:

Чи можна запропонувати універсальний критерій розвиненості підприємства, що підтверджує зв’язок розвитку та навчання?

Практичне завдання: групова робота.

Розгляд кейсу та підготовка презентації результатів обговорення.

[1; 5, 8, 10, 11, 12, 13]

 

 

Заняття 2

Операційне та стратегічне управління знаннями підприємства

Питання для обговореня:

5. Зміст та цілі менеджменту знань.

6. Сучасні концепції управління знаннями підприємства.

7. Обгрунтування стратегії менеджменту знань організації.

8. Завдання операційного управління знаннями.

Дискусійне питання:

Проблеми узгодження корпоративної стратегії організації із стратегією управління знаннями.

Практичне завдання: групова робота.

Розгляд кейсу з метою засвоєння принципів вибору доцільної стратегії управління знаннями компанії.

[1; 5; 6]

Заняття 3

Детермінанти та структура системи управління знаннями підприємства

Питання для обговореня:

4. Сутність сучасних концепцій управління знаннями підприємства.

5. Мета, завдання та параметри побудови системи управління знаннями.

6. Складові СУЗ.

Дискусійне питання:

Чи завжди доцільно використання системного підходу у управлінні знаннями підприємства?

Практичне завдання: групова робота.

Аналіз кейсу. Ідентифікація складових системи управління знаннями підприємства.

[2; 5, 8, 10, 13]

 

Заняття 4

Методи управління ефективністю контекстної інтерпретації інформації на підприємстві

Питання для обговореня:

4. Що таке контекстна інтерпретація інформації?

5. Активний та пасивний підходи до збору інформації.

6. Сутність методів управління консенсусом та формування домінантної логіки в організації.

Дискусійне питання:

Чи є вірним твердження: «В організації необхідно досягти однозначності у колективному сприйняття інформації»?

Ділова гра: групова робота.

Управління усвідомленям інформації та відпрацювання методів консенсусу, формування домінантної логіки, використання засобів доведення інформації до аудиторії.

[ 1; 4; 5, 8, 10, 11, 12, 13]

Заняття 5

Управління знаннями в аспекті прийняття рішень

Питання для обговореня:

1. Інформаційно-аналітична діяльність як основа прийняття рішень.

2. Технології пошуку, збору та аналізу. Різні типи даних; взаємні перетворення різних типів даних.

3. Інтелектуальний конвеєр як спосіб генерування нових нових ідей, пошуку альтернативних та нетрадиційних рішень.

Дискусійне питання:

Залучення менеджерів вищої ланки до процесу генерування нових ідей в межах інтелектуального конвейєру.

Практичне завдання: групова робота

Ділова гра. Відпрацювання технології побудови інтелектуального конвейєра

 

Заняття 6

Побудова системи управління знаннями на підприємстві. Діагностика ефективності інформаційних комунікацій на підприємстві

Питання для обговорення:

4. Мета, зміст, методи діагностування інформаційних комунікацій та здатності до навчання.

5. Структура діагностичного опитування.

6. Порядок оцінки ефективності використання інформаційних ресурсів підприємства

Дискусійне питання:

Міра достовірності результатів діагностики управління знаннями.

Практичне завдання: групова робота.

Вправа на відпрацювання методики діагностування ефективності інформаційних комунікацій та здатності до навчання на підприємстві.

[1; 3]

Заняття 7Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.29.190 (0.01 с.)