ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вилучення багатозначних атрибутівЯкщо в концептуальній моделі даних присутній багатозначний атрибут, то може бути виконана декомпозиція цього атрибуту для визначення деякої сутності.

Приклад. Студент може мати декілька телефонів (рис.6.4).


 

  Ном. зал. ПІБ Адреса  
  книжки  
         
Рік народ. СТУДЕНТ   Номер  
  телефона  
         
    а   Вік  
         
Ном. зал. ПІБ Адреса   Номер  
книжки    
         
Рік народ. СТУДЕНТ має ТЕЛЕФОН  

 

 

Вік

 

б

 

Рис.6.4. Вилучення багатозначного атрибуту: а –сутність Студент з багатозначниматрибутом Номер телефону;

 

б –нова сутність Телефон

 

Вилучення рекурсивних зв'язків

На етапі спрощення концептуальної моделі рекурсивні зв'язки 1:1 і 1:M (рис. 6.5) можуть бути перетворені у одне відношення. У випадку, коли є необов'язкова сутність з боку "багато" для зв'язку 1:M для зменшення пустих значень створюється нове відношення. Зв'язок M:N перетворюється на дві сутності (рис.6.6).

 

Одружений Керує Керує
1:1 1:N M:N
ВИКЛАДАЧ ВИКЛАДАЧ АДМІНІСТ-
    РАТОР
а б в

Рис. 6.5. Види рекурсивних зв'язків: а – 1:1; б – 1:N: в – M:N

 

 

Керує

АДМІНІСТРАТОР АДМІНІСТРАТОР

 

Код (PK) Код (PK)

 

Керує Підпорядковується

АДМІНІСТРАТОР КЕРІВНИЦТВО АДМІНІСТРАТОР

 

Код (PK) Код (PK)

 

 

Керує АДМІНІСТРАТОР КЕРІВНИЦТВО

Код (PK)

 

Підпорядковується

Рис. 6.6. Етапи послідовного перетворення рекурсивного зв'язку M:N

 

Вилучення зв'язків з атрибутами

Вилучення зв'язків з атрибутами виконується шляхом додавання у модель нової сутності для відношення M:N з атрибутами зв'язку. Для відношення 1:M атрибути зв'язку передаються у сутність "багато" без створення нової сутності.

Приклад.Розглянемо сутності Студент-Дисципліна (рис.6.7).

 

 

Номер Прізвище Дата    
Код Назва  
залік.кн.  
       

 

Адреса СТУДЕНТ вив- ДИСЦИП- Лекцій  
чає ЛІНА  
       
Група Факультет   Лаб. занять Практ.  
Аудиторія занять  
       
         

 

 

Рис. 6.7. Зв'язок "багато до багатьох" з атрибутами зв'язку Дата і Аудиторія

 

У результаті перетворення зв'язку з атрибутами отримано реляційну схему (рис. 6.8).

STUDENT   LEARNING   SUBJECT  
ST_Book (PK)   ST_Book (FK)   SU_Cod (PK)  
ST_Surname   SU_Cod (FK)   SU_Title  
ST_Adress   L_Date   SU_Lecture  
ST_Group   L_Auditorium   SU_Practice  
ST_Faculty       SU_Laboratory  
       
           

 

 

Рис. 6.8. Представлення атрибутів зв'язку L_Date і L_Auditorium у новому відношенні Learning

 

Спрощення концептуальної моделі передбачає також вилучення збиткових зв'язків. Збиткові зв'язки характеризуються тим, що одна і та ж інформація може бути отримана не тільки через них, але і через інші зв'язки.

Після спрощення в концептуальній моделі можуть бути присутні тільки такі елементи:

· об'єкти і атрибути;

· зв'язки типу 1:1 і 1:M;

· зв'язки типу суперклас-підклас.

 

Методика перетворення ER-діаграм в реляційні структури

 

Для ER-моделі існує алгоритм однозначного перетворення її в реляційну модель даних.

Розглянемо правила перетворення ER-моделі в реляційну модель.

 

Сутності і атрибути

Для кожної сутності створюється відношення, кожен атрибут сутності стає атрибутом відповідного відношення.

Для сильних сутностей первинний ключ сутності стає PRIMARY KEY (PK) відповідного відношення.

 

Приклад.Розглянемо сутність Студент (рис.6.9).

Номер ПІБ Адреса STUDENT  
ST_Book (PK)  
залік. кн.  
     
      ST_Name  
Рік СТУДЕНТ Номер ST_Adress  
народження телефона ST_Birth  
      ST_Tel  
  а   б  

Рис. 6.9. Перетворення сутності Студент (а) у відношення Student (б)

 

Для слабких сутностей первинний ключ частково або повністю залежить від ключа сутності володаря (декількох володарів), тобто PK визначається тільки тоді, коли визначені всі PK сутностей володарів.

Приклад.Розглянемо перетворення сильної сутності Студент і слабкої сутності Нагорода (рис. 6.10).

 

Рис. 6.10. Перетворення сильної сутності Студент і слабкої сутності Нагорода з ідентифікуючим зв'язком між ними (а) у зв'язані відношення Student і Reward (б)

Зв'язки

Після перетворення концептуальної моделі залишаються такі типи зв'язків:

· "один до одного";

· "один до багатьох";

· рекурсивні зв'язки;

· суперклас – підклас.

Для кожного типу зв'язку залежно від умов зв'язування існують свої різновиди. Зв'язки між відношеннями в реляційній моделі реалізуються шляхом використання первинних і зовнішніх ключів.

 

3.3. Зв'язки "один до одного"

В концептуальних моделях даних визначають такі обмеження ступеня участі сутностей:

· обов'язкова участь для обох сутностей;

· обов'язкова участь для однієї сутності;

· необов'язкова участь для обох сутностей.

 

Залежно від обмежень перетворення на реляційну модель будуть різні.

Приклад.Розглянемо можливі варіанти перетвореннязв'язку між сутностями Викладач і Дисципліна (рис. 6.11).

 

Рис. 6.11. Зв'язок 1:1 між сутностями Викладач і Дисципліна

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.009 с.)