ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Задачі інформаційної системиМета створення бази даних полягає у такому:

· забезпечення адміністрації університету довідковою інформацією по факультетах, кафедрах, спеціальностях, викладачах, студентах і дисциплінах, що викладаються ВНЗ;

· контроль успішності студентів.

Аналіз предметної області

У результаті дослідження й аналізу предметної області були визначені такі сутності, атрибути і первинні ключі (табл. 5.2).

Зв'язки сутностей визначаються на основі бізнес-правил, які побудовані з урахуванням організаційної структури та операцій, що виконуються в системі:

· в університеті існує декілька факультетів;

· на факультеті навчаються групи студентів за певними спеціальностями;

· у склад групи входять студенти;

· факультет об'єднує декілька кафедр;

· на кожній кафедрі працює декілька викладачів;

· на кожній спеціальності викладається ряд дисциплін, які проводять викладачі з різних кафедр;

· з кожної дисципліни своєї спеціальності студенти складають іспит або залік;

· не кожен викладач читає дисципліни (наприклад, асистент) і не з кожної дисципліни є викладач (наприклад, нова дисципліна, по якій викладача ще не призначено).


      Таблиця 5.2
Сутності, атрибути і первинні ключі
предметної області ВНЗ    
         
Сутність Атрибути   Первинний  
      ключ  
ФАКУЛЬТЕТ Код   Код  
  Назва   факультету  
  Декан      
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ Код   Код  
  Назва   спеціальності  
  Вимоги      
ГРУПА Код   Код групи  
  Назва      
  Кількість студентів    
  Староста      
СТУДЕНТ Номер залікової Номер залікової  
  книжки   книжки  
  Прізвище      
  Адреса      
  Рік народження    
КАФЕДРА Код   Код кафедри  
  Назва      
  Завідуючий кафедрою    
  Кількість викладачів    
ВИКЛАДАЧ Табельний номер Табельний  
  Прізвище   номер  
  Посада   викладача  
  Науковий ступінь    
ДИСЦИПЛІНА Код   Код дисципліни  
  Назва      
  Кількість годин    
  Семестр      
         

 

Для спрощення концептуальної моделі бази даних цілий ряд об'єктів і бізнес-правил ВНЗ залишився нерозглянутим.

Дослідження предметної області виявило, що всі сутності є сильними, а зв'язки між сутностями − неідентифікуючими. Зв'язок між сутностями Студент і Дисципліна має атрибут Оцінка.

 

Побудова ER-діаграми

На основі задач, які були поставлені перед інформаційною системою, і на основі аналізу предметної області, побудована ER-діаграма ВНЗ (рис. 5.21).

 

ФАКУЛЬТЕТ

Код (PK)

 

Існує Назва Входить Декан

 

  СПЕЦІАЛЬНІСТЬ       КАФЕДРА    
      Код (PK)    
             
  Код (PK)    
      Назва    
  Назва        
      Зав. кафедрою    
  Вимоги        
      Кількість викладачів    
             
  Навчається          
  Працює  
  ГРУПА       ВИКЛАДАЧ    
  Код (PK)       Таб.номер (PK)    
  Назва       Прізвище    
  Кількість студентів Вміщує Посада    
  Староста    
        Науковий ступінь    
Займається            
      Викладає  
  СТУДЕНТ         ДИСЦИПЛІНА    
  Номер зал.кн. (PK)   Вивчає     Код (PK)    
  Прізвище         Назва    
  Адреса         Кількість годин    
  Рік народження         Семестр    
                 
               
      УСПІШНІСТЬ        
                 
      Оцінка          
                 

 

Рис. 5.21. ER-діаграма предметної області ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

 

Розроблений концептуальний проект необхідно перевірити на збитковість та на відповідність транзакціям користувачів.

 

Перевірка на збитковість передбачає перевіркуER-

 

моделі з метою виявлення збиткових даних і вилучення їх, в тому випадку, якщо вони визначені. Збиткові зв'язки виявляються в тому, що між двома сутностями є декілька


 

 


шляхів і вони дублюють один одний (це не відноситься до зв'язків, які представляють різні асоціації).

 

Перевірка моделі на відповідність транзакціям користувачів виконується на основі таких підходів:

 

− перевірка того, чи представляє модель всю інформацію (сутності, атрибути, зв'язки), яка необхідна для кожної транзакції;

 

− перевірка по ER-діаграмі маршруту кожної транзакції. Перевірка моделі на збитковість та на відповідність

 

транзакціям користувачів дозволяє зробити висновок, що концептуальний проект відповідає всім необхідним вимогам.

 

Слід звернути увагу на те, що розроблений концептуальний проект не є єдиним проектом, який відповідає поставленій задачі. Можливі варіанти розробки системи із застосуванням інших зв'язків між сутностями, або із застосуванням розширеної ER-моделі.

Застосування ER-діаграм дозволяє забезпечити просте і наглядне уявлення про головні логічні об'єкти БД і про зв'язки, які між цими об'єктами існують. Також до переваг ER-діаграми слід віднести те, що вони добре інтегрують з реляційною моделлю.

Недоліком ER-моделей є те, що вони мають недостатні можливості для представлення відношень і обмежень, можуть бути складні при наявності багатьох об'єктів, не мають засобів для опису операцій маніпулювання даними.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.66.86 (0.008 с.)