Організація і технологія робіт по будівництву дорожнього одягуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організація і технологія робіт по будівництву дорожнього одягуДорожній одяг включає покриття, основу та, за необхідності, додаткові шари основи. Для тривалого збереження шорсткості покриття, матеріал покриття повинен бути стійким до стирання.

 


 

 


Рис. 5.1- Конструкція дорожнього одягу:

 

1. Асфальтобетон дрібнозернистий - 5см

2. Асфальтобетон крупнозернистий - 7см

3. Шлак методом заклинки – 18см

4. Ґрунт укріплений цементом – 12см

 

Визначення обсягів

 

1. Влаштування основи із ґрунту укріпленого цементом товщиною 12см

Площа шару по середній лінії на захватку

 

S=((9,80+9,56)/2)×117=1706м²

 

Об'єм ґрунту укріпленого цементом

V=S×h=1706×0,12=205

 

Кількість цементу (10% від маси ґрунту становить Р=V×µ×0.1=205×1.5×0.1=31тн

 

2. Влаштування основи із шлаку товщиною 18см

S=((9,56+9,20)/2)×117=1097 м2

Об’єм шлаку з урахуванням коефіцієнту ущільнення (1,3) становить:

V=1097×0,18×1,3=257м3

3. Влаштування покриття iз крупнозернистого асфальтобетону товщиною 7см

Sа/б=8×117=936 м2

Для влаштування шару даної площі необхідно асфальтобетону

100 м2 – 14

936м2 – х

V= м3

4. Влаштування покриття iз дрiбнозернистого асфальтобетону товщиною 5см

Sа/б=8×117=936 м2

Для влаштування шару даної площі необхідно асфальтобетону

100 м2 – 9,33

936м2 – х

V= м3

 

5. Влаштування присипки узбіччя

 

S=2×( l3×B) =2×(117×2,50)= 585м2 (5.1)

де l3- довжина захватки;

В- ширина узбіччя

 

Об’єм ґрунту для присипки узбіччя становить 232м3 на захватку товщиною 10см [3, п.15]

 

Технологічні карти на влаштування дорожнього одягу

 

 

Таблиця 5.1-Технологічна карта на влаштування основи із ґрунту укріпленого цементом товщиною 12 см

 

№ п/п Дже- рело Назва робіт Од. вим.   Об′єм Продук тивність     Механізми
ЗіЛ ДЗ-8 ПМ-130 ДС-18А ЄТ-16 ДУ-31
      Розбивочні роботи   м                            
Е2-1-8, т.3 п.5а Завантаження ґрунту в кар’єрі екскаватором м3           0,36  
      Розраху нок 1 Транспортування ґрунту на дорогу м3                     1,26              
                           

 

Продовження таблиці 5.1

4
Е2-1-28 Розрівнювання ґрунту бульдозером м3   0,24        
  Е17-8, т.5б Внесення цементу в грунт при 3 проходах по одному сліду м2       1,51      
Розрахунок 2 Зволоження грунту із розрахунку 5л/м2 1706×5=8,53т.л. т.л   8,53   47.7       0,18      
      Е17-11 Ущільнення катками при 6 проходах по одному сліду м2                 3,26
    Разом     1,26 0,24 0,18 1,51 0,36 3,26

 

Визначення продуктивності

 

1. Екскаватор ЕТ-16

100м3 – 1,0

Х - 8

П=(8×100×0,71)/1=568м3/зміну

 

2. Розрахунок №1. Продуктивність автосамоскида ЗіЛ

 

П= м³/зм

3. Продуктивність бульдозера

100 м2 – 0.65 П= м3

Х - 8

4. Продуктивність фрези ДС-18А

100 м2 – 0.2×3 П= м3

Х - 8

5. Продуктивність автогрейдером ДЗ-31А

100 м2 – 0.11 П= м3

Х - 8

6. Продуктивність катка ДУ-31

100 м2 – 1.3 П= м3

Х - 8

7. Продуктивність ПМ-130

П= т.л

 

8. Продуктивність катка ДУ-29

100 м2 – 0.73 П= м3

Х - 8

 

9. Розрахунок №2. Продуктивність автосамоскида ЗіЛ

 

П= м³/зм

10. Продуктивність змішувальна установка ДС-35А

100 м2 – 3.9 П= м3

Х - 8

11. Розрахунок №3 - продуктивність розподілювач а ДС-54

 

П=

 

12. Продуктивність катка ДС-31А

100 м2 – 1.1 П= м3

Х - 8

П= м³/зм

 

Таблиця 5.2-Технологічна карта на влаштування основи шлаку товщиною 18см

№ п/п Дже- рело Назва робіт Од. вим.   Об′єм Продуктивність   Механізми
ЗіЛ ДЗ-31 ПМ-130 ДУ-31 ДУ-29
      Розбивочні роботи   м                          
                       

 

Продовження таблиці 5.2

4
    Розраху нок 1 Транспортування шлаку на 5 км м3         2,19            
    Е17-1,т.2 Розрівнювання шлаку грейдером м3   0.05      
Е17-3 Ущільнення легкими катками при 20 проходах по одному сліду м2       2,62  
  Розраху нок 2 Зволоження шлаку із розрахунку 5л/м2 т.л 5,48 47.7     0,14      
  Е17-3 Ущільнення важкими катками при 20 проходах по одному сліду м2               1,47
    Разом     2,19 0,05 0,14 2,62 1,47

 

Таблиця 5.3-Технологічна карта на влаштування покриття із двохшарового асфальтобетону

№ п/п Джерело Назва робіт Од. вим Об′єм Продук тивність Механізми
Д-617 ЗІЛ-130 ДС-1 ДУ-31А ДУ-29
  Розбивочні роботи   м            
Е17-62,2 Приготування крупнозернистої а/б суміші     т       1,85        
Розрахунок №4 Підвезення а/б суміші автосамоскидом   м3           1,92      
Е17-6,т.3,1а Укладання а/б суміші самохідним розподілювачем     м²             0,48    
Е17-7 т.1, 24 Ущільнення легкими котками при 17 проходах по сліду     м²             1,66  
  Е17-7 т.1, 25 Ущільнення важкими котками при 17 проходах по сліду   м²               1,18
Е17-62,2 Приготування дрібнозернистого а/б суміші   т       1,24        

Продовження таблиці 5.3

Розрахунок №4 Підвезення а/б суміші автосамоскидом   м3         1,28      
Е17-6,т.3,1а Укладання а/б суміші самохідним розподілювачем     м²             0,48    
Е17-7 т.1, 24 Ущільнення легкими котками при 17 проходах по сліду     м²             1,66  
            3.09 3.20 0.96 3.32 1.18

 

Таблиця 5.4-Технологічна карта на влаштування відсипки та укріплення

узбіччя

№ п/п Джерело Назва робіт Од. вим. Об′єм Продуктивність Механізми
Е 505 ЗіЛ 130 ДЗ-38 ДУ-31
Е2-1-11 т3 Розробка ґрунту в кар’єрі екскаватором м3 1,51      
Розрахунок 1 Транспортування ґрунту м3     1,78    
Е2-1-28 Розрівнювання ґрунту м3     0,43  
Е2-1-31 Ущільнення ґрунту м3       0,29
    Разом       1.51 1.78 0.43 0.29

 

Висновок:

Для спорудження дорожнього одягу потрібен такий склад машин з урахуванням підвищення продуктивності нової техніки:

асфальтоукладчик – 1 одиниця,

автосамоскид – 8 машин ЗІЛ,

автогрейдер – 1 одиниця,

легкий коток – 10 одиниць,

важких котків – 3 одиниць,

фреза – 1 одиниць,

ПМ-130- 1 одиниць.

 

Лінійно-календарний графік

 

На основі виконаних розрахунків будуємо лінійно-календарний графік організації будівництва з допомогою якого можливо пов’язати роботу всіх спеціалізованих бригад. Необхідна кількість змін (згідно розрахунку) складає 12 змін.

Середній обсяг земляних робіт, якій виконується за зміну становить

м3/зм (6.1)

Звідси можливо визначити кількість робочих днів по виконанню лінійних земляних робіт на кожний кілометр.

На першому кілометрі –16149/3434=5 днів;

На другому кілометрі – 42795/3434=12 днів;

На третьому кілометрі – 39117/3434=11 днів;

На четвертому кілометрі -4966/3434= 1днів.

 

Кількість автосамоскидів при транспортуванні грунту для основи дорожнього одягу становить

Об’єм на захватку
Відстань транспортування
Продуктивність
Кількість автосамоскидів

 

Кількість автосамоскидів при транспортуванні шлаку для дорожнього одягу становить

Об’єм на захватку
Відстань транспортування
Продуктивність
Кількість автосамоскидів

 

Кількість автосамоскидів при транспортуванні асфальтобетонної суміші для дорожнього одягу становить

Об’єм на захватку
Відстань транспортування
Продуктивність
Кількість автосамоскидів

 

 

 

Список використаної літератури

 

1. ДБН В.2.3-4-2007. Споруди транспорту. Автомобільні дороги.

Держбуд України. – К.: 2007. – 115 с.

2. ДБН Д.2.2-1-99. Збірник 1. Земляні роботи. Держбуд України. –

К.: 2000. – 177 с.

3. ДБН Д.2.2-27-99. Збірник 27. Автомобільні дороги.Держбуд України. –

К.: 2000. – 70 с.

4. В.Т.Ерофеев, С.А.Молодых, В.В. Леснов и др. «Проектирование производства земляных работ: Учебное пособие» - М.: Издательство ассоциации строительных вузов, 2007.- 160с.

5. Кубасов А.У. , Чумаков Ю. Л. И др. Строительство, ремонт и содержание автодорог – М.: Транспорт, 1985.

6. Горышевич «Технология и организации строительства автомобильных дорог» – М.: Транспорт, 1985.

7. Могылевич «Основы организации дорожного строительства» – М.: Транспорт, 1987. – 415 с.

8. Н.В. Гольшевский «Технология и организации строительства автомобильных дорог» – М.: Транспорт, 1987. – 327 с.

9. Каменецкий Б. И. Кошкин И.Г. Организация строительства автомобильных дорог – М.: Транспорт, 1981.

10. В. И. Колышев, А.С. Турок. Охрана труда в дорожном строительстве. – М.: Транспорт, 1988.

11. ВБН В.2.3-218-186-2004. Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу. Державна служба автодоріг України «УКРАВТОДОР». К., 2004. – 176 с.

12. Шкуренко А.Т. Основы строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог: Учебник для техникумов. М.: Транспорт, 1987. – 320 с.

13. Бойчук В. С. Довідник дорожника. – К.: Будівельник, 1995. – 312 с.

14. Бойчук В.С. Довідник дорожника. – К.: Урожай, 2002. – 558 с.

15. Методичні вказівки «Основні кліматичні показники регіонів України». для студ. спец. 5.06010109 «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів». – Полтава: ПБТТБ, 2011.

16. Методичний посібник з додержання вимог нормо контролю у студентській навчальній звітності. – Полтава: ПБТТБ, 2007 – Ч. 1, 2.

17. Методичні вказівки на виконання курсового проекту з предмету «Будівництво автомобільних доріг» на тему: «Організація і технологія робіт по будівництву ділянки автомобільної дороги поточним методом»-Полтава: ПБТТБ ,2013-ст.72"

18. Методичні вказівки до вибору основних машин для будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг в курсових і дипломних проектах.-Харків: ХНАДУ,2003-ст.10

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 138; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.008 с.)