Визначення основних об’ємів робіт та продуктивності машин по спорудженню земляного полотнаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення основних об’ємів робіт та продуктивності машин по спорудженню земляного полотна 

 

Аналізуємо графік розподілення земляних мас. Визначаємо обсяги робіт по механізмам, загальний обсяг та на захватку.

 

Таблиця 4.1 - Розподілення земляних мас

  Механізм   Відстань, м   На дорогу, м3 На захватку
  Бульдозер
Причіпний скрепер        
Всього  
Автовізка 1км 2км 3км 4км - -
Всього  
Разом  

 

Висновок: Найбільший обсяг земляних робіт виконує автовізка, тому цю ланку машин приймаємо за ведучу і складаємо технологічну карту.

 

Розрахунок насипу з резервами на ділянці ПК 31+00 – ПК 35+00

 

Визначаємо об’єми шарів насипу, який буде зводитись з бокових резервів. Насип зводиться пошарово для кращого ущільнення і подальшої стійкості тіла земляного полотна.

Ширина поверху і понизу кожного шару b, м,

 

b41+(h2/2)m2 = 15,20+(0,07/2)42=15,48м; (4.3.1)

 

де m – коефіцієнт закладення укосів 1:4

 

b3= В1+h2m2=15,20+0,0742=15,76м; (4.3.2)

 

b2=b3+(h1/2)m2=15,76+(0,08 /2)42=16,08м; (4.3.3)

 

b1=b3+h1m2=16,08+0.0842=16,72м. (4.3.4)

           
   
 
   
 
 
 
   
   
 


 


Рисунок 4.3.1 – Схема насипу пошарового зведення на ділянці

ПК 31+00 – ПК 35+00

 

Об’єм кожного шару V, м3,

 

Vн = ((b1+b3)/2)hКущVпот = ((16,72+15,76)/2)0,081,0∙117 = 152 м3; (4.3.5)

 

де Кущ – коефіцієнт відносного ущільнення ґрунту, 1,0 (Додаток №5 [7 ])

 

Vв = ((b3+ В1)/2)h Кущ Vпот=((15,76+15,20)/2)0,071,0∙117 = 127 м3. (4.3.5)

 

Vзаг.= Vн+ Vв= 152+127=279м3 (4.3.6)

 

Площа вирівнювання низу основи насипу:

 

Fосн = b1 × Vпот× Кущ=16,72×117×1,0=1956м2 (4.3.7)

 

Площа укосів насипу і укосів резервів:

 

F= =2393м2 (4.3.8)

 

Планування верху насипу:

 

Fn=( В1+2×вр)× Vпот (4.3.9)

 

де вр – ширина резерва

 

м2 (4.2.4)

м (4.2.5)

 

м (4.2.6)

 

Fn= (15,20+2×2,51)×117=2366м2

 

Площа зрізування підошви насипу насипу:

 

Fс=( В1+2× в'р)× Vпот=(15,20+2×10,91)×117=4331м2 (4.3.10)

 

4.1.3 Розрахунок насипу без бокових резервів на ділянці

ПК26+00 – ПК30+00

 

В=12 м; Нср=1,50 м; х =0,40 м; m=1:1,5.

 

Ширина верху і низу кожного шару b, м,

 

В1= B+2mх = 12+21,50,40 = 13,20 м; (4.2.2)

 

b4= В1+2mh4 = 13,20+21,50,37= 14,31 м; (4.3.2)

 

b3= b4+2mh3 = 14,31+21,50,37= 15,42 м; (4.3.2)

 

b2= b3+2mh2 = 15,42+21,50,38 = 16,56 м; (4.3.2)

 

b1= В1+2mHср = 13,20+21,51,50 = 17,70 м. (4.3.11)

 

               
   
 
   
 
 
   
 


 

 


Рисунок 4.3.2 – Схема насипу пошарового зведення на ділянці ПК26+00 – ПК30+00

 

Об’єм кожного шару V, м3,

Vн = ((b1+b2)/2)h11Vпот = ((17,70+16,56)/2) 0,381,0∙117 = 761 м3; (4.3.5)

 

Vc (1) = ((b2+b3)/2) h21Vпот = ((16,56+15,42)/2) 0,381,0∙117 = 711 м3;

 

Vc (2) = ((b3+b4)/2) h31Vпот = ((15,42+14,31)/2) 0,371,0∙117 = 644 м3;

 

Vв = ((b4+ В1)/2) h41Vпот = ((14,31+13,20)/2) 0,371,0∙117 = 595 м3.

 

Обєм насипу Vзаг, м3,

 

Vзаг = Vн +Vc (1)+Vc (2)+Vв = 761+711+644+595 = 2711 м3. (4.3.6)

Визначення продуктивності машин по спорудженню земляного полотна

Зняття родючого шару бульдозером 650G (Е2-1-5):

 

1000 – 0,84 П = 8000 ∙ 0,8 = 7619 м3

Х – 8 0,84

 

Планування основи бульдозером 650G (Е2-1-35):

 

1000 – 0,29 П = 8000 ∙ 0,8 = 22069 м2

Х – 8 0,29

 

Ущільнення основи насипу котками при 4 проходах по сліду BW16R

(Е2-1-31):

 

1000 – 0,92 П = 8000 ∙ 0,79 = 6870 м2

Х – 8 0,92

 

Продуктивність екскаватора ЕC-240(Е2-1-9, т.2 4а):

 

100 – 1,0 П = 800 ∙ 0,67 = 536 м3

Х – 8 1,0

 

Розрахунок №1. Продуктивність автосамоскида КАМАЗ визначається:

(4.3.12)

 

 

де Т – робоча зміна 8 годин;

k – коєфіцієнтвикористання по часу, 0,85;

q – вантажопідйомність машини, 10 т;

l – відстань транспортування, 1 і 3 км;

V– швидкість, 38 км/год;

t – вантажні роботи, 0,25;

γ – щільністьгрунту, 1,6 т/м3.

 
 


Автовізка на 3 км:

 

Розробка і переміщення грунту бульдозером на відстань до 20 м 650G

(Е2-1-22):

 

100 – 0,55 П = 800 ∙ 0,8 = 493 м3

Х – 8 0,55

 

Розрівнювання ґрунту бульдозером 650G у насипі (Е2-1-28):

 

100 – 0,65 П = 800 ∙ 0,7 = 861 м3

Х – 8 0,65

 

Ущільнення земляного полотна легкими котками BW16R при 8 проходах по одному сліду (Е2-1-31):

100 – 0,31+4∙0,06 П = 8000 ∙ 0,8 = 903 м3

Х – 8 0,31+4∙0,06

 

Ущільнення земляного полотна важкими котками GRW-18 при 12 проходах по одному сліду (Е2-1-31):

100 – 0,26+8∙0,05 П = 8000 ∙ 0,8 = 903 м3

Х – 8 0,26+8∙0,05

 

Надвижка родючого шару бульдозером 650G (Е2-1-34):

1000 – 0,35 П = 8000 ∙ 0,8 = 557 м3

Х – 8 0,35

 

Планування верху земляного полотна грейдером G710 (Е2-1-37):

 

1000 – 0,17 П = 8000 ∙ 0,8 = 37647 м2

Х – 8 0,17

 

Планування укосів насипу грейдером G710 (Е2-1-39):

 

1000 – 0,52 П = 8000 ∙ 0,8 = 12308 м2

Х – 8 0,52

 

Продуктивність причіпного скрепера ДЗ-26 на відстань 100 м

(Е2-1-21 т.2 3а):

 

100 – 0,95 П = 800 ∙ 0,8 = 674 м3

Х – 8 0,95

 

Продуктивність причіпного скрепера ДЗ-26 на відстань 200 м

(Е2-1-21 т.2 3а, в):

 

100 – 0,95+10∙0,05 П = 800 ∙ 0,8 = 441 м3

Х – 8 0,95+10∙0,05

 

Продуктивність причіпного скрепера ДЗ-26 на відстань 300 м

(Е2-1-21 т.2 3а, в):

100 – 0,95+20∙0,05 П = 800 ∙ 0,8 = 328 м3

Х – 8 0,95+20∙0,05

 

Технологічні карти машин на влаштування земляного полотна

 

Таблиця 4.2 – Технологічна карта на влаштування земляного полотна з привізного ґрунту

на ділянці дороги ПК26+00 – ПК30+00

  № п/п   Джерело   Вид робіт   Од. вим.   V   П CASE 650G   BOMAGBW16R HAMMGRW-18 VOLVO G710 VOLVOEC-240 КамАЗ
  Розбивчі роботи м              
Е2-1-9 т2, 4а Розроблення ґрунту в кар’єрі екскаватором м3         5,05  
Розрахуно №1 Транспортування ґрунту автосамоскидами, 3км м3                 26,07
Е2-1-28 т.1,1а Розрівнювання ґрунту нижнього шару бульдозером м3       0,88          
Е2-1-31 т.2, 2б, 4б   Ущільнення нижнього шару земляного полотна при 8 проходах по одному сліду легкими катками м3             0,84          
Е2-1-31 т.4, 2б, 4б   Ущільнення нижнього шару земляного полотна при 12 проходах по одному сліду важким катком м3                   0,78      

 

 

Продовження таблиці 4.2

Е2-1-28 т.1,1а Розрівнювання ґрунту середнього(1) шару бульдозером м3       0,83          
Е2-1-31 т.2, 2б, 4б   Ущільнення середнього(1) шару земляного полотна при 8 проходах по одному сліду легкими катками м3               0,79        
Е2-1-31 т.4, 2б, 4б   Ущільнення середнього(1) шару земляного полотна при 12 проходах по одному сліду важким катком м3                 0,73      
Е2-1-28 т.1,1а Розрівнювання ґрунту середнього(2) шару бульдозером м3       0,75          
Е2-1-31 т.2, 2б, 4б   Ущільнення середнього(2) шару земляного полотна при 8 проходах по одному сліду легкими катками м3               0,71        
Е2-1-31 т.4, 2б, 4б   Ущільнення середнього(2) шару земляного полотна при 12 проходах по одному сліду важким катком м3                 0,66      
Е2-1-28 т.1,1а Розрівнювання ґрунту верхнього шару бульдозером м3       0,69          
Е2-1-31 т.2, 2б, 4б   Ущільнення верхнього шару земляного полотна при 8 проходах по одному сліду легкими катками м3               0,66        
Е2-1-31 т.4, 2б, 4б   Ущільнення верхнього шару земляного полотна при 12 проходах по одному сліду важким катком м3                 0,61      
Е-2-1-37 т.2, 1б Планування верху земляного полотна грейдером 13,20×117=1544 м2             0,04    
Е-2-1-39 т.2б Планування укосів насипу грейдером 2,70×2×117=632 м2             0,05    
  Разом     3,15 3,00 2,78 0,09 5,05 26,07

 

Таблиця 4.3 – Технологічна карта на влаштування земляного полотна бульдозером

на ділянці дороги ПК31+00 – ПК35+00

№ п/п Джерело Вид робіт Од. вим. V П CASE 650G   BW16R     GRW-18     G710
  Розбивчі роботи м -        
    Е2-1-5 т.1, 1а   Зняття родючого шару ґрунту бульдозером 4331×0,2=866 м2 м3 4331 0.57      
  Е2-1-35 т.1, 2а Планування основи земляного полотна бульдозером м2   0.09      
Е2-1-31 т.3, 1б Ущільнення основи насипу при 4 проходах по сліду   м2     0.28    
  Е2-1-22 т.2, 2а,4б Розроблення та переміщення ґрунту нижнього шару бульдозером на відстані 20м м3   0.31      
Е2-1-28 т.1, 1а Розрівнювання ґрунту бульдозером м3 0.17      
  Е2-1-31 т.2, 2б, 4б Ущільнення земляного полотна при 8 проходах по сліду легкими катками м3       0.16    
  Е2-1-31 т.4, 2б, 4б Ущільнення земляного полотна при 12 проходах по сліду важкими катками м3         0.15  
  Е2-1-22 т.2, 2а,4б Розроблення та переміщення ґрунту верхнього шару бульдозером на відстані 20м м3     0.15      
Е2-1-28 т.1, 1а Розрівнювання ґрунту бульдозером м3 0.14      
  Е2-1-31 т.2, 2б, 4б Ущільнення земляного полотна при 8 проходах по сліду легкими катками м3       0.14    

 

 

Продовження таблиці 4.3

4
  Е2-1-31 т.4, 2б, 4б Ущільнення земляного полотна при 12 проходах по сліду важкими катками м3       0.13  
Е2-1-34 т.2а, 2г Надвижка родючого шару бульдозером м3   1.55      
Е2-1-37 т.2, 1а Планування верху земляного полотна грейдером м2         0.06
  Е2-1-39 т.4в Планування укосів насипу земляного полотна грейдером м2             0.19
    Разом     2,84 0,58 0,42 0,25

 

Таблиця 4.4 – Технологічна карта на влаштування земляного полотна скрепером

на ділянці дороги ПК31+00 – ПК35+00

№ п/п Джерело Вид робіт Од. вим. V П ДЗ-26   BW16R GRW-18    
  Розбивчі роботи м        
Е2-1-21 т.2, 3а, 3в Розроблення та переміщення ґрунту причіпним скрепером на відстань 100м 200м 300м 400м м3           0.004 0.011 0.027 0.03    
  Е2-1-31 т.2, 2б, 4б Ущільнення земляного полотна при 8 проходах по сліду легкими кат. м3   0.03  
  Е2-1-31 т.4, 2б 4б Ущільнення нижнього шару земляного полотна при 12 проходах по сліду важкими катками м3     0.03
    Разом     0.072 0.03 0.03

 

Висновок - спорудження земляного полотна автомобільної дороги здійснюється комплексно-механізованим способом із застосуванням засобів механізації в залежності від прийнятої технології та установлених термінів робіт. Організація робіт повинна забезпечувати високу продуктивність, якість та економічність. Згідно розрахунку технологічних карт приймаємо склад загону

для спорудження земляного полотна з умовою підвищення продуктивності праці та впровадженні нової техніки:

КамАЗ 5411 – 26 (26,06) одиниці

бульдозерів CASE 650G – 6 (5,99) одиниці

легких катків BOMAG BW16R –4 (3,61) одиниці

важких катків HAMM GRW-18 – 3 (3,23) одиниці

грейдерів VOLVO G710 – 1 (0,34) одиниці

скрепер прицепний ДЗ-26 – 1 (0.072) одиниці.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 127; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.007 с.)