ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Загальне ознайомлення із структурою районної (міської) ДПІСтудент знайомиться зі:

- структурою, переліком управлінь та відділів, які входять до складу інспекцій;

- головними функціями та завданнями районної (міської) інспекції;

- функціональними обов’язками, взаємостосунками між управліннями та відділами;

- кадровим складом податкової інспекції.

Студент повинен:

- скласти схему організаційної структури податкової інспекції;

- описати функції управлінь і відділів;

- охарактеризувати кадровий склад податкової інспекції;

- скласти схему взаємодії окремих структурних підрозділів податкового органу.

 

Реєстрація і облік платників податків в податкових органах

Студент знайомиться із:

- необхідністю та сутністю обліку платників податків;

- обліком суб’єктів підприємницької діяльності в податкових органах;

- обліком юридичних осіб – платників податків;

- обліком фізичних осіб – платників податків;

- порядком внесення змін до облікових даних платників податків;

- обліком податкового боргу, його погашенням та списанням;

- обліком відстрочених (розстрочених) податкових зобов’язань;

- обліком переплат та відшкодувань з бюджету податків, зборів, платежів;

- обліком розрахунків за конфісковане майно та інше майно, що переходить у власність держави.

Студент повинен:

- ознайомитися з порядком взяття на облік платників податків – юридичних осіб та їх філій;

- з’ясувати особливості обліку платників податку на прибуток та ПДВ;

- з’ясувати особливості обліку платників податків – суб’єктів малого підприємництва;

- ознайомитися з порядком реєстрації платників ПДВ фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності;

- з’ясувати порядок обліку фізичних осіб – платників податків з доходів з фізичних осіб;

- ознайомитися з обліком фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, але мають джерела доходів;

- вивчити порядок внесення змін до облікових даних платників податків, у разі переведення до категорії великих платників та у інших випадках;

- з’ясувати порядок зняття з обліку платників податків у разі його ліквідації, зміни місцезнаходження та в інших випадках.

 

Облік платежів, що надходять до бюджету та цільових фондів

В податкових органах

Студент знайомиться з:

- основами організації обліку податків, зборів та інших платежів до бюджету та державних цільових фондів;

- обліком податкових зобов’язань;

- порядком визначення, повернення та обліком переплат до бюджету;

- порядком визначення, повернення та обліком сум належних до відшкодування з бюджету;

- з поняттям “конфісковане майно” та порядком відображення в обліку розрахунків за конфісковане майно.

Студент повинен:

- вивчити порядок відкриття особових рахунків платників податків;

- вивчити порядок визначення податкових зобов’язань та строки його сплати;

- ознайомитися з документами, що є підставою для відображення в обліку нарахування податкових зобов’язань;

- ознайомитися з порядком відображення податкових зобов’язань за належними до сплати платежами в особових рахунках;

- вивчити порядок складання і вручення податкових повідомлень та податкових вимог;

- вивчити порядок розстрочення і відстрочення податкових зобов’язань та нарахування відсотків за користування податковим кредитом;

- ознайомитися з документальним оформленням та відображенням в особових рахунках відстрочених та розстрочених податкових зобов’язань;

- ознайомитись з порядком зняття з обліку платників податків в податкових органах.

 

Податковий аудит

Студент знайомиться з:

- видами перевірок, які проводять податкові органи;

- організацією проведення перевірок;

- підготовкою до проведення документальної перевірки;

- порядком виконання контрольно-перевірочних дій під час документальної перевірки;

- узагальненням та реалізацією результатів документальної перевірки;

- організацією і порядком проведення оперативних перевірок;

- взаємодією податкових органів з іншими контролюючими органами в процесі проведення документальної перевірки;

- організацією і здійсненням контролю за обігом готівки;

- методами контролю за цінами;

- порядком організації і здійсненням перевірки зовнішньоекономічної діяльності та валютного контролю;

- виправленням помилок у податковій звітності;

- порядком проведення податкового аудиту в умовах електронної обробки даних.

Студент повинен:

- з’ясувати які види перевірок проводить податковий орган;

- описати порядок підготовки та проведення цих перевірок;

- вивчити порядок і критерії відбору платників податків для проведення документальної перевірки, зокрема поняттям податкового ризику, категорій і методикою їх оцінки.

- ознайомитися з порядком збору інформації про платників податків та формуванням інформаційного масиву даних;

- вивчити порядок проведення доперевірочного аналізу накопиченої інформації про платників податків;

- ознайомитися і представити перелік питань, що підлягають документальній перевірці;

- описати організаційні заходи з підготовки документальної перевірки;

- ознайомитися і описати порядок виконання контрольно-перевірочних дій у платника податків під час проведення документальної перевірки;

- з’ясувати заходи впливу до платника податків у разі протидії щодо проведення документальної перевірки;

- описати методичні прийоми дослідження операцій та записів в облікових регістрах, звітності платника, які застосовують під час документальної перевірки;

- ознайомитися і описати методику перевірки правильності нарахування і своєчасності сплати прямих і непрямих податків, зборів, платежів;

- ознайомитися з порядком проведення зустрічних перевірок, звірок, направленням запитів під час проведення документальної перевірки;

- вивчити порядок вилучення документів та відбору письмових пояснень посадових осіб платника, оформлення копій документів;

- з’ясувати порядок прийому матеріалів ревізії від членів контрольно-перевірочної бригади;

- вивчити методику групування порушень та оформлення результатів перевірки;

- з’ясувати порядок підготовки і оформлення рішень за результатами перевірки;

- ознайомитися зі складанням звіту податкового аудитора;

- вивчити взаємодію структурних підрозділів податкового органу з іншими контролюючими органами під час проведення перевірки;

- ознайомитися з порядком проведення перевірки:

· дотримання встановлених лімітів залишку готівки в касі;

· повноти і своєчасності оприбуткування готівки;

· дотримання встановлених норм щодо витрачання готівки з виручки від реалізації товарів (робіт, послуг);

· цільового використання готівки:

- з’ясувати відповідальність за недотримання порядку ведення операцій з готівкою;

- ознайомитися з методикою перевірки;

· дотримання порядку укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів);

· дотримання порядку розрахунків в іноземній валюті;

· дотримання вимог обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті;

· дотримання квот та наявності ліцензій по товарах, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню та ліцензуванню;

· дотримання порядку обліку при експортно-імпортних бартерних операцій:

- вивчити методику перевірки дотримання вимог законодавства про пункти обміну іноземної валюти;

- описати порядок виправлення помилок у податковій звітності;

- ознайомитися з методикою проведення податкового аудиту в умовах електронної обробки даних.

 

Відповідальність платників податків за порушення

Податкового законодавства

Студент знайомиться з:

- підставами, видами і принципами відповідальності за порушення податкового законодавства.

Студент повинен:

- ознайомитися з порядком застосування адміністративної відповідальності до платника податків за неналежне виконання обов’язків перед державою;

- описати порядок застосування і методику розрахунку фінансових санкцій за порушення податкового законодавства;

- ознайомитися з порядком притягнення платників податків до кримінальної відповідальності за порушення норм податкового законодавства.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.008 с.)