Специфіка феномену товаришуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Специфіка феномену товаришуванняЕтика особистісних моральних (інтимних) стосунків аналізує ситуації між двома близькими людьми, пов'язаними приятелюванням, товаришуванням, дружбою, любов'ю, сексуальною прив'язаністю, шлюбом і сім'єю. Ці стосунки часто довірливі, делікатні, інтимні.

Товаришування є міцнішими і багатшими стосунками між людьми, ніж приятелювання. їх об'єктивною основою є потреба у спілкуванні, спільній діяльності, подоланні самотності, душевної ізольованості. Породжується товаришування вищим рівнем потреб у спілкуванні та спільній діяльності, подібними умовами життя, що зумовлює відповідну емоційну забарвленість стосунків. Виявляється вона у вибірковості, взаєморозумінні, симпатії, готовності до взаємодопомоги. Товариські стосунки виникають на основі істотніших життєвих обставин, потреб та інтересів людей, ніж приятельські.

Дружба ґрунтується на важливих життєвих обставинах, спільності поглядів та інтересів, єдності життєвих цілей, уявлень про сенс життя, серйозній заінтересованості долею один одного. Полягає вона у взаємодопомозі, внутрішній близькості, прив'язаності, взаємній довірі, щирості, особистій симпатії, відвертості, безкорисливості, відданості і вірності, вимогливості і принциповості, а також в інтимному спілкуванні. Дружба є самоцінна, а друг — у певному розумінні найближчою людиною. Друзі допомагають один одному не з корисливих мотивів, а часто навіть на шкоду особистим інтересам.

На відміну від кровних чи родинних зв'язків дружба має індивідуально-вибірковий характер і ґрунтується на взаємній симпатії. Часто її розглядають як найвищу моральну цінність, вершину істинно людських стосунків. Арістотель вважав дружбу найнеобхіднішою потребою життя. Ніхто, за його словами, не обирає життя без друзів, навіть в обмін на всі блага в житті. Дружба несумісна з прагматизмом. Навіть А. Шопенгауер захоплювався феноменом дружби, хоч і сумнівався в її можливості, вважаючи корінною властивістю людини егоїзм.

Для друзів притаманні: безкорисність, відданість, чуйність, щирість і сердечність, взаємна довіра, чесність, вірність, уміння берегти таємниці, вимогливість та принциповість, великодушність і відхідливість, здатність пробачати необдумані вчинки, повага до честі та гідності, простота у поведінці. Наявність друзів — неодмінна умова задоволення життям. Дружба несумісна з егоїзмом і зрадою.

Товаришування, дружба - взаємини між людьми, які народжуються, міцніють на основі спільного навчання, інтересів, уподобань. Товаришувати можна з багатьма ровесниками, а дружити - лише з одним чи кількома. Друзівповязує велика повага один до одного, принциповість у взаєминах, симпатія, взаємодопомога. (Наприклад: дружба Сані й Петі - за романом В. Каверіна «Два капітани»). На уроках зарубіжної літератури вивчали Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра», де головні герої Том Сойєр та Гек Фіни - ці бешкетники стали улюбленими героями багатьох поколінь читачів усього світу.

55. моральні аспекти дружби за Аристотелем

На відміну від товариськості дружба являє собою інтимніше спілкування, яке, за визначенням І. С. Кона; передбачає "не тільки взаємодопомогу, а й внутрішню близькість, відвертість, довіру, любов". Аналіз літературних пам'яток показує, що дружба завжди пошановувалася як найбільша соціальна і моральна цінність. Дві глави своєї "Нікомахової етики" присвятив дружбі Арістотель, розглядаючи її як чесноту й найнеобхідніше для життя. За Арістотелем, "ніхто не вибере життя без друзів, навіть в обмін на всі інші блага... Дружба - це не тільки щось необхідне, а й щось морально прекрасне...".
Дружба - індивідуально-вибіркова й ґрунтується на взаємній симпатії. Це відрізняє її від близькості, характерної для кревнородинних відносин, і від товариськості, де відносини формуються колективом, необхідністю виконувати спільну справу. "Серцями схожі ми: він - ніби другий я",- писав О. С. Пушкін.
Уявлення про дружбу й реальні міжособистісні відносини людей великою мірою залежать від історичної епохи, від того, які соціальні класи чи групи вони представляють, нарешті, від рівня моральної культури окремих індивідів.

Арістотель, розробляючи першу етичну теорію дружби, виокремлює три її види: дружбу-благодіяння, в якій зичать блага іншому заради нього самого; дружбу, в якій друг люблений, бо приносить задоволення; дружбу, яка виникає на ґрунті взаємної вигоди. Саме перший тип, за Арістотелем, і є істинною дружбою. Дружба відрізняється від простої доброзичливості або симпатії, котрі виникають і в стосунках незнайомих людей. Відрізняється вона й від кохання, яке є пристрастю, "дружба ж - набута якість душі".
Перетворення дружби з договірних відносин на емоційну прихильність, зміна у зв'язку з цим сфери її мотивації привернули увагу до її ціннісного аспекту. Далі етична теорія виконувала завдання обґрунтування ідеалу дружби, враховуючи особливості дружніх обов'язків, зв'язок дружби та суспільного обов'язку.


56. Етичні проблеми феномену любові за Е. Фроммом

Думки Е.Фромма про феномен любові викладені в його книгі "Мистецтво любові".
Більшість вважають любов, скажемо, випадковістю, що в корені неправильно. Тому що для багатьох "проблема любові складається лише в тому, щоб бути закоханим , а не в тому, щоб любити, вміти любити". Тому що значна частина людей думає, що, насправді, любити просто, проблема складається лише в тому, щоб знайти придатний об'єкт, що відповідав би усім вимогам і який потім полюбив би. Розумніше було б говорити, що любов - закономірний плід зусиль і знань. Хоча деякі навіть не задумуються, що, для того щоб любили тебе, треба теж почати якісь старання, а головне, що любов до когось - це більше щастя, ніж свідомість того, що ти коханий. Так само люди не завжди можуть відрізнити первісне почуття закоханості з перманентним станом перебування в любові.
Любові треба вчитися, пише Фромм, і я розділяю його точку зору. Тому що, якщо люди не вміють любити, то навіть так звана "справжня любов" протриває недовго.
Фромм дає таке визначення: "Любов - це активна сила в людині, сила, що валить стіни, що відокремлює людину від її ближніх; яка поєднує її з іншими; любов допомагає їй перебороти почуття ізоляції і самотності; при цьому дозволяє їй залишатися самій собою, зберігати свою цілісність". Досить ємна, на мій погляд, дефініція. Таким чином, активний характер почуття складається саме в тому, що любов - це, насамперед, давати, а не брати. Але для того, щоб давати, людина повинна дійти до визначеного рівня розвитку. Насправді, "давати - більш радісно, ніж брати, не тому, що це позбавлення, а тому, що в цьому акті давання виявляється вираження життєздатності" .
У своїй роботі Фромм виділяє п'ять елементів, властивому кожному виду любові. Це давання, турбота, відповідальність, повага і знання. Здатність любові давати припускає досягнення "високого рівня продуктивної орієнтації" , у якій людина переборює нарцисівське бажання експлуатувати інших і нагромаджувати, і здобуває віру у свої власні сили, відвагу покладатисяна самого себе в досягненні цілей. "Чим більше людині бракує цих рис, тим більше вона боїться віддавати себе, і, виходить, любити", вважає Фромм.
Те, що любов означає турботу, найбільше очевидно в прихильності матері до своєї дитини. Ніяке її запевняння в обожнюванні не переконає нас, якщо ми побачимо відсутність у неї опіки про дитину, якщо вона зневажає годівлею, не намагається цілком оточити її увагою, але, коли ми бачимо її догляд за дитиною, ми цілком віримо в її почуття. "Любов - це активна зацікавленість у житті і розвитку того, що ми любимо" .
Інший аспект любові - відповідальність - є відповідь на виражені чи невиражені потреби людської істоти. Бути відповідальним значить могти і готовності "відповідати" . Люблячий людина почуває відповідальність за своїх близьких так само, як за самого себе. У любові між дорослими людьми відповідальність стосується, головним чином, психічних потреб іншого.
Відповідальність могла б легко вироджуватися в бажанні переваги і панування, якби не було поваги в любові. "Повага - це не страх і благоговіння, це здатність бачити людини таким, який він є, усвідомлювати його унікальну індивідуальність" . Таким чином, повага припускає відсутність експлуатації. "Я хочу, щоб улюблена людина росла і розвивалася заради неї самого, своїм власним шляхом, а не для того, щоб служити мені. Якщо я люблю іншу людину, я почуваю єдність з нею, але з такою, якою вона є, а не з такою, як мені хотілося, щоб вона була, як засіб моїх цілей" .
"Поважати людини неможливо, не знаючи її: турбота і відповідальність були б сліпі, якби їх не направляло знання". Фромм розглядав любов як один зі шляхів пізнання таємниці людини, а знання як аспект любові, що є інструментом цього пізнання, що дозволяє проникнути в саму суть.
Існує декілька "видів" любові, які Фромм називає "об'єктами": братерська любов, материнська любов, еротична любов, любов до себе і любов до бога.
Під братською любов'ю Фромм розуміє любов між рівними, котра ґрунтується на почутті, що всі ми одне. "Любов починає виявлятися тільки тоді, коли ми любимо тих, кого не можемо використовувати у своїх цілях," - пише дослідник. Материнська любов, яку можна назвати любов'ю батьківською, не поділяючи її на почуття батька і матері, по Фромму - це прихильність до безпомічної істоти. Про любов до себе філософ говорить як про почуття, не випробуючи якого, не можливо любити когось іншого.
І для сексуального, і для еротичного почуття Фромм використовує один термін - "еротична любов". У якості її головного принципу автор виділяє злиття, і у фізичному змісті, і в духовному. Однак коли філософ починає описувати конкретні прояви еротичної любові, то виявляє, що фізичний аспект близькості без духовного єднання не здатний її задовольнити. "Якби сприйняття іншої людини йшло всередину, якби осягалася нескінченність його особистості, то іншу людину ніколи не можна було б пізнати остаточно - і чудо подолання бар'єрів могло б повторюватися щодня заново. Але в більшості людей знайомство з власною особистістю, а тим більше з іншими занадто поспішне, занадто швидко вичерпується. Для них близькість утверджується насамперед через статевий контакт. Оскільки відчуженість іншої людини вони відчувають насамперед як фізичну відчуженість, то фізичну єдність приймають за відчуття близькості" .
56.етичні проблеми феномену любові за фроммомПоследнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 139; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.011 с.)