Лекція 3. Приватизація державного житлового фонду – 2 год.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Лекція 3. Приватизація державного житлового фонду – 2 год. 

Право громадян на приватизацію державного житлового фонду. Механізм приватизації об’єктів державного житлового фонду. Приватизація житла в будинку, що потребує капітального ремонту. Правові питання приватизації громадського житлового фонду. Приватизація допоміжних приміщень житлового будинку. Реприватизація житла.

 

Семінарське заняття з Тем 5,6,7: Приватизація державного житлового фонду. Користування жилим приміщенням в будинках державного та колективного житлового фонду. Особливості правового регулювання службовими жилими приміщеннями та гуртожитками – 2 год.

План

1.Право громадян на приватизацію державного житлового фонду.

2. Механізм приватизації об’єктів державного житлового фонду.

3. Приватизація житла в будинку, що потребує капітального ремонту.

4. Правові питання приватизації громадського житлового фонду.

5. Приватизація допоміжних приміщень житлового будинку.

6. Реприватизація житла.

7. Користування службовими жилими приміщеннями.

8. Нормативне регулювання порядку надання гуртожитків і користування ними.

Ключові терміни та поняття до теми:Службове жиле приміщення, гуртожиток, безгосподарне утримання, житловий комплекс, додаткова житлова площа. Реприватизація.

 

Питання для самоконтролю:

1. Назвіть з посиланням на законодавство випадки виселення з гуртожитку з наданням та без надання жилого приміщення.

2. Опишіть порядок обліку службових жилих приміщень: суб’єкти, види документів, тощо.

3. Який порядок виключення жилого приміщення з числа службових?

4. Категорія осіб, яких не може бути виселено із службових жилих приміщень без надання іншого житла.

Запитання і завдання для самостійної роботи:

 

Вирішить задачі.

Громадянин Шкідченко з 1980 р. є наймачем однокімнатної квартири у відомчому будинку. Загальна площа квартири

40 кв. м. Шкідченко, маючи намір приватизувати займане житло, звернувся до працівників юридичної консультації з проханням дати відповідь на запитання.

Контрольні питання

1. Чи має він право на приватизацію займаного житла? Якщо так, то в якому порядку він може це здійснити?

2. До якого органу і які документи необхідно подати для здійснення приватизації?

3. Який строк підготовки та оформлення документів про приватизацію?

4. З якого моменту переходить право власності на житло та які до-кументи підтверджуватимуть це право?

5. Чи зміниться порядок утримання приватизованого житла?

6. Які правові наслідки настають, якщо в квартирі прописані інші члени сім’ї, котрі не дають згоди на приватизацію житла?

7. Чи повинен він сплачувати гроші за приватизацію?

Дати розгорнуті відповіді на ці запитання.

 

Задача № 2.Сім’я Біленків у складі чотирьох осіб — чоловіка,друж ини, їхнього сина з дружиною мешкає в трикімнатній квартирі державного житлового фонду загальною площею 62 кв. м. Син проходить альтернативну військову службу. Чоловік бажає приватизу вати квариру.

Контрольні питання

1. Роз’ясніть порядок приватизації цієї квартири.

2. Хто буде власником приватизованої квартири?

3. Чи зміняться порядок і умови приватизації, якщо у сина й невістки наймача народилася дитина, котру прописали у цій квартирі?

4. Чи можлива приватизація, якщо не всі члени сім’ї бажають приватизувати квартиру?

5. Чи зміниться рішення, якщо буде встановлено, що будинок включений до плану реконструкції?

 

Задача № 3. Сім’я Зеленюків, яка складається з чоловіка, дружини, сина 12 років і дочки 6 років, займає двокімнатну квартиру житловою площею 24 кв. м. 1998 р. сім’ю було взято за місцем проживання на квартирний облік для отримання трикімнатної квартири. У травні 2000 р. Зеленюки приватизували займану ними квартиру. серпні 2003 р. їм була нана однокімнатна квартира площею 18 кв. м. Зеленюк відмовився від отримання цієї квартири і звернувся зі скаргою до Київської міської держадміністрації щодо надання їм трикімнатної квартири.

Контрольні питання

1. Чи правомірні вимоги Зеленюка?

2. В якому порядку має бути вирішено цей спір?

3. Яке рішення необхідно ухвалити?

Задача № 4.Валентина народилася через місяць після приватизації батьками квартири. Батько через три місяці після розлучення вирішив продати свою частку, але нотаріус відмовився посвідчити договір на купівлю-продаж частини квартири.

Контрольні питання

1. Чи є Валентина співвласницею квартири?

2. Чи мають право батьки відчужувати належну їм квартиру і в якому порядку?

3. Які особливості регулювання відносин батьків і неповнолітніх дітей в житловій сфері?

Висловіть свою позицію щодо рішення нотаріуса.

 

Задача № 5.У вересні 2001 р. квартирне управління Київської міської державної адміністрації звернулось з позовом про виселення сім’ї Калини у складі чотирьох осіб з квартири по вул. Пушкінській, де вони займають дві кімнати площею 40,3 кв. м, у трикімнатну квартиру житловою площею 41,8 кв. м на Троєщині. В обґрунтуванні позову було зазначено, що житловий будинок підлягає комплексному капітальному ремонту. У зустрічному позові громадянка Калина виявила бажання приватизувати займану нею квартиру, оскільки раніше Старокиївська райдержадміністрація відмовила в цьому, зазначивши, що будинок включено до планів ремонту ще 1989 р.

Контрольні питання

1. Чи може Калина здійснити приватизацію зазначеної квартири?

2. Які документи необхідні для проведення ремонту?

3. Як співвідносяться поняття: “ремонт”, “капітальний ремонт”,“реконструкція”, “переобладнання”, “перепланування”?

4. Яке рішення має ухвалити суд

 

Задача № 6.У квітні 2002 р. громадянин Бондаренко звернувся до місцевих органів про приватизацію житла, яке він з дружиною зай-

має. Позивач зазначав, що з вересня 1995 р. працював на підприємстві, у зв’язку з чим йому було надано двокімнатну квартиру загальною площею 50 кв. м, яку він приватизував разом із сім’єю у складі 5 осіб. Приватизовану квартиру Бондаренко залишив дочці з сім’єю. У січні 2002 р. він отримав нове житло в будинку державного житлового фонду. Посилаючись на те, що вони з дружиною не використали повністю свої житлові чеки, він має намір приватизувати нове

житлове приміщення, де мешкає. Місцевий орган приватизації відмовив йому, посилаючись на те, що приватизація здійснюється лише один раз.

Контрольні питання

1. Чи має право на приватизацію житла Бондаренко і в якій частині?

2. Хто буде власником житла?

3. Як розв’язати справу?

 

 

Література до теми: [1-5; 10; 21; 37; 38; 41, 64-66]

 

Лекція 4. Особливості правового регулювання службовими жилими приміщеннями та гуртожитками. Правове регулювання забезпечення громадян жилими приміщеннями в будинках житлово-будівельних кооперативів та користування ними. Молодіжні житлові комплекси та користування ними – 2 год.

 

Визначення категорії службові жилі приміщення та гуртожитки. Надання службових жилих приміщень та гуртожитків. Користування службовими жилими приміщеннями. Призначення службових жилих приміщень. Нормативне регулювання порядку надання службових жилих приміщень і користування ними. Суб'єкти правовідносин щодо користування житлом спеціального призначення. Перелік категорій працівників, яким надаються службові жилі приміщення. Правові підстави виселення із службових жилих приміщень. Користування гуртожитками. Нормативне регулювання порядку надання гуртожитків і користування ними. Підстави припинення правовідносин щодо житла спеціального призначення. Правові підстави виселення з гуртожитків.

 

Семінарське заняття з Теми 8: Правове регулювання забезпечення громадян жилими приміщеннями в будинках житлово-будівельних кооперативів та користування ними. Молодіжні житлові комплекси та користування ними. – 2 год.

План

1. Порядок організації та діяльності житлово-будівельного кооперативу.

2. Прийом громадян до членів житлово-будівельного кооперативу.

3. Права і обов’язки членів житлово-будівельного кооперативу та

членів їхніх сімей.

4. Право власності на житлові приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів.

5. Особливості створення та діяльності МЖК.

Ключові терміни та поняття до теми:Квартира, квартирний облік. Кімната. Комунальні послуги. Молодіжний житловий комплекс. Плата за комунальні послуги.

 

Питання для самоконтролю:

1. Які права та обов’язки члена ЖБК?

2. Які підстави виключення з ЖБК?

3. Опишіть порядок обліку службових жилих приміщень: суб’єкти, види документів, тощо.

4. Який порядок виключення жилого приміщення з числа службових?

5. Категорія осіб, яких не може бути виселено із службових жилих приміщень без надання іншого житла.

Теми рефератів:

1. Обмін житлом між членами ЖБК.

2. Перспективи розвитку кооперативного будівництва житла.

 

Запитання і завдання для самостійної роботи:

 

 

Задача № 1.У січні 1995 р. громадянка Вишняк подала позов колишньому чоловікові Гнідашу про поділ паю, визнання права власності на квартиру і вселення. Позивачка зазначала, що під час шлюбу з відповідачем у січні 1995 р. їм на сім’ю у складі чотирьох осібуло надано чотирикімнатну кооперативну квартиру. Членом кооперативу є відповідач. Хоча шлюб між ними було розірвано 1996 р.вони до 1998 р. жили з останнім однією сім’єю. Пай за квартиру повністю було сплачено 1997 р. Посилаючись на те, що відповідач перешкоджає користуватися зазначеною квартирою, позивачка просила визнати за нею право на половину паю і квартири, виділити їй з урахуванням інтересів дітей кімнати площею 19, 10, 9 і 11 кв. м та вселити її з дітьми у квартиру.

 

Контрольні питання

1. Чи можливо поділити зазначене житло і яким чином?

2. Як змінилася ситуація, якщо б у Вишняк були інші неповнолітні діти від іншого шлюбу?

3. Чи вправі Гнідаш вимагати поділ паю?

4. Яке рішення має ухвалити суд?

Задача № 2. Громадянин Ковальов з колишньою дружиною Соколовою та дочкою мешкав у кооперативній трикімнатній квартирі житловою площею 49 кв. м з 1985 р. Після розлучення 1995 р. Соколова з дочкою займала дві кімнати площею 37 кв. м, а Ковальов — ізольовану кімнату площею 12 кв. м. Пославшись на те, що його частка житлової площі становить 12 кв. м, а в квартирі є ізольована кімната житловою площею 16 кв. м, Ковальов звернувся до суду з позовом про зміну договору найму і виділення в його користування зазначеної кімнати. Заперечуючи проти позову, Соколова посилалася на те, що протягом чотирьох років після розлучення склався порядок фактичного користування квартирою, згідно з яким вона з дочкою стала проживати у двох кімнатах, і, оскільки Ковальов користувався кімнатою

площею 12 кв. м, вважала, що саме ця кімната має бути виділена в його користування.

 

Контрольні питання

1. В яких випадках виділяється частка у спільному майні подружжя, а в яких визначається порядок користування житлом?

2. Чи заслуговують на увагу доводи Соколової?

3. Чи впливає на розв’язання проблеми те, що квартира розташована в кооперативному будинку і пайові внески повністю сплачено?

Задача № 3.У вересні 2013 р. громадянка Гудима звернулася до суду з позовом до громадянки Іщук про визнання частково недійсним свідоцтва про право на спадщину і про поділ кооперативної квартири. Позивачка зазначала, що 22 липня 2 012 р. помер її батько,після якого відкрилася спадщина на паєнагромадження в ЖБК у сумі 5769 грн. На час смерті батька Гудими Іщук перебувала з ним у зареєстрованому шлюбі. Обидві прийняли спадщину шляхом подачі заяв до нотаріальної контори у встановлені законом строки. Відповідачка обіцяла здійснити поділ спадщини в добровільному порядку, але обіцянку не виконала і 23 січня 2013 р. одержала в нотаріальній конторі свідоцтво про право на спадщину на все майно.

 

Контрольні питання

1. Чи виникає право на кооперативне житло у Гудими, чи повинна вона вступати до ЖБК?

2. Якими нормами законодавства регулюються ці правовідносини?

3. Як розв’язати справу?

Задача № 4.Правом на одержання державного пільгового довго строкового кредиту користуються молоді сім’ї та одинокі молоді громадяни, які згідно із законодавством України потребують поліпшення житлових умов. Молода сім’я (дружина 25 і чоловік 35 років) мають отримати кредит на будівництво квартири в багатоповерховому будинку.

Контрольні питання

1. Які умови кредитування?

2. Які документи необхідні для одержання кредиту?

3. Які права і обов’язки членів МЖК?

4. Чи має право на отримання кредиту молода сім’я в цьому випадку?

Задача № 5.Громадянка Раміна 2000 р. через біржу продала трикімнатну кооперативну квартиру. У позові син до Раміної і третьої особи — біржи Десятинна — просив визнати за ним право власності на частину спірної квартири та визнати недійсним договір купівлі - продажу, посилаючись на те, що частина паєнагромаджень у ЖБК належала йому і у зв’язку з повною виплатою паю разом зі своєю матір’ю він став співвласником квартири, а тому мати не мала права

без його згоди продавати її.

Контрольні питання

1. Чи може кооперативне житло продаватися на біржі і за наявності яких документів?

2. Яких вимог необхідно дотримуватися при продажу житла ЖБК?

3. Як розв’язати справу?

Задача № 6. Громадянин Старовойт звернувся з позовом до суду про передачу йому житлового приміщення, що звільнилося в кооперативному будинку, вважаючи, що він має переважне право на його одержання. Але адміністрація кооперативу прийняла рішення про надання приміщення його сусідові.

Контрольні питання

1. Визначіть зміст позовної заяви та документів, що обов’язково додаються.

2. Чи підвідомчі суду спори між членами кооперативу?

3. Яке рішення має бути ухвалено? Чи зміниться рішення у випадку, якщо пайові внески повністю сплачено?

Література до теми: [1-3; 5; 11; 12; 14; 15; 19; 22]Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.011 с.)