Який із фразеологічних зворотів походить із виробничо-професійних висловів?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Який із фразеологічних зворотів походить із виробничо-професійних висловів?а) Сади Семіраміди.

б) Сізіфова праця.

в) А судді хто?

г) Сходити зі сцени.

9. Правильно оформлено заголовок до звіту в рядку:

а) про результати заліково-екзаменаційної сесії за 2008 рік;

б) студентки II курсу Кравець Ірини про соціолінгвістичну практику;

в) про навчально-виховну роботу за 2008-2009 н. р. доцента кафедри фізіології та вищої нервової діяльності Карплюка Сергія Вадимовича.

Рівень 2.

Завдання на встановлення відповідності

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.

 

1.

Термін Тлумачення
 
 
 
 

 

Мовленнєвий стиль А Функціональний різновид літературної мови, яким послуговуються в засобах масової інформації.
  Науковий стиль Б Мова ділових паперів, що використовуються в офіційному спілкуванні.
Публіцистичний стиль В Сукупність прийомів вибору та сполучення мовленнєвих засобів, функціонально зумовлених змістом, метою та обставинами спілкув.
Офіційно-діловий стиль Г Функціональний різновид літературної мови, що обслуговує релігійні потреби суспільства.
    Ґ Функціональний різновид літературної мови, що обслуговує сферу і потребу науки.

 

2.

Іншомовний термін Український відповідник
 
 
 
 

 

уніформа А уривок
  фундатор Б поодинокий
фрагмент В засновник
спорадичний Г безпорадний  
  Ґ  
  Ґ однострій

 

Тести з орфографії

Вибрати правильний варіант написання поданих слів, підкресливши слово в таблиці

Правопис власних назв

  А Б
1. Голова Служби безпеки України Голова Служби Безпеки України
2. Голова центральної виборчої комісії Голова Центральної Виборчої комісії
3. Голова Національного банку України Голова Національного Банку України
4. Головне управління державної служби України Головне Управління державної служби України
5. Голова Ради міністрів автономної республіки Крим Голова Ради міністрів автономної республіки Крим
6. Голова Ради Міністрів автономної республіки крим Головне контрольно-ревізійне управління України
7. Головне контрольно-ревізійне управління України Головне контрольно-ревізійне Управління України
8. День перемоги День Перемоги

 

4. Вживання апострофа, м’якого знака

  А Б
1. павілйон безядерний
2. дит’ясла пєдестал
3. Мольєр сузіря
4. обєднання В’ячеслав
5. Святослав любовю
6. мякосердний булйон
7. альбатрос спілчани
8. барєр тонший

 

5.Продовжіть речення:

1) Повідомлення – це ……………………………………………………………………

……………………………………………………………….

2) Повідомлення підписує………………………………………………………….

3) Повідомлення відрізняється від оголошення………………………………………..

……………………………………………………………….

4) У повідомленні повинні бути такі реквізити……………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Рівень 3.

 

Творче завдання:

Напишіть твір-роздум про принципи життя на тему: Спасайтесь законом отецьким (Іван Вишенський)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Особистий підпис студента _______________________

Загальна оцінка _______________ (________________________)

Викладач ____________________ (_________________________)

Декан____________________ Б.П. Сірко

 

Національний університет

«Одеська юридична академія»

Чернівецький факультет

Комплексна контрольна робота з дисципліни ________________________________________________________ __________________________________________________________________
Прізвище, ім’я, по-батькові студента:__________________________________ _______________________________________________________________
Курс: ___________ Група: ___________ Варіант: ______________  

Бланк відповіді

 

Національний університет

«Одеська юридична академія»

Чернівецький факультет

Комплексна контрольна робота з дисципліни ________________________________________________________ __________________________________________________________________
Прізвище, ім’я, по-батькові студента:__________________________________ _______________________________________________________________
Курс: ___________ Група: ___________ Варіант: ______________  

Бланк відповіді

Варіант 26

Рівень 1.

Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь

1. У котрому рядку правильно вжито форми власних назв?

а) Доручено Рим’яку Петрові Петровичові.

б) За відсутності Грицака Миколи Валерійовича.

в) Заслухати Стасюк Івана Степановича.

г) Прийняти Курило Ігоря Святославича.

2. Словотвірні норми – це…

а) Правила написання слів.

б) Правила наголошування слів.

в) Правила вживання та вимови звуків.

г) Правила вживання морфем і утворення нових слів.

У котрому рядку в реченні не порушено словотвірних норм?

а)Лише вимірюючий прилад допоміг розв’язати суперечку.

б) На довгих полках лежали особові справи.

в) Кольору обкладинку уже давно було підготовлено.

г) Декілька працівників взяли оздоровчі путівки.

У котрому рядку правильно написано всі прикметники, утворені від власних назв?

а) Парижський, вінницький, київський.

б) Кременчуцький, острожський, турецький.

в) Празький, запорізький, нью-йоркський.

г) Калушський, дрогобицький, черкаський.

У котрому рядку всі іменники треба писати разом?

а) Термо/устаткування, прес/конференція, держ/стандарт.

б) Авіа/лайнер, макро/економіка, електро/двигун.

в) Лісо/степ, гео/політика, тонно/кілометр.

г) Кам’янець/Подільський, дощо/мір, водо/провід.

6. У котрому словосполученні правильно вжито прийменник по?

а) По нашій ініціативі.

б) По власному бажанню.

в) Відпустка по хворобі.

г). По обидва боки дороги.

У котрому рядку дієслово минулого часу правильно узгоджено з абревіатурою?

а) ДПС оштрафувало…

б) ЗМІ відзначила…

в) МВФ допоміг…

г) НБУ встановило…

У котрому рядку подано всі правильні форми вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників?

а) Відоміший, самий розумний, важчий, даремніший.

б) Важливіший, дорожчий, сталевіший, добріший.

в) Вужчий, тонший, гірший, менший, якнайбільший.

г) Гарніший, надчутливіший, кращий, найкращий, ясніший.

У котрому рядку всі іменники в орудному відмінку мають закінчення - ом?

а ) Пасажир, Сибір, слухач, пухир.

б)Пластир, касир, хабар, сувенір.

в) Столяр, Ігор, ювелір, ювіляр.

г) Стаціонар, коментар, буксир, номер.

 

Рівень 2.

Завдання на встановлення відповідності

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.

1.

Термін Тлумачення
 
 
 
 

 

акредитив А боржник, юридична чи фізична особа, яка має грошову заборгованість підприємству чи організації
  агент Б платіжний документ, за яким одна кредитна установа дає розпорядження іншій згідно із заявою клієнтаі за його рахунок сплатити певну суму грошей пред’яникові
застава В Форма виконання зобов’язань
дебітор Г комерційний посередник
  Ґ розвідувальник

 

2.

Іншомовний термін Український відповідник
 
 
 
 

 

тираж А чинник
  фіаско Б заяложений
тривіальний В наклад
фактор Г вигаш  
  Ґ  
  Ґ невдача

 

 

Тести з орфографії

Вибрати правильний варіант написання поданих слів, підкресливши слово в таблиці

 

Правопис прислівників

  А Б
1. поматеринськи надзвичайно
2. щохвилини хтознаколи
3. напівсвідомо зроду-віку
4. якнеяк до/речі
5. тяжковажко полатині
6. абикуди якосьто
7. відтоді без упину
8. безупину беззупину

Правопис слів іншомовного походження

  А Б
1. іновація ефект
2. гумманізм шоссе
3. резеденція лібрето
4. армагеддон маса
5. сюрреалізм репрессія
6. міссія кореспондент
7. новела асистент
8. ірраціональний емігрант
9. ассортимент алегорія
10. регрес кассир

5.Продовжіть речення:

1) Оголошення – це документ, в якому……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2) За змістом оголошення поділяються на…………………………………………………

3) За обсягом тексту оголошення може бути………………………………………………

……………………………….

4) Оголошення про майбутню подію має такі реквізити: ……………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Рівень 3.

 

Творче завдання:

Розтлумачте письмово значення вислову: У біду потрапляють , як у прірву зненацька, але у злочин сходять по сходинках.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Особистий підпис студента _______________________

Загальна оцінка _______________ (________________________)

Викладач ____________________ (_________________________)

Декан____________________ Б.П. Сірко

 

 

Національний університет

«Одеська юридична академія»

Чернівецький факультет

Комплексна контрольна робота з дисципліни ________________________________________________________ __________________________________________________________________
Прізвище, ім’я, по-батькові студента:__________________________________ _______________________________________________________________
Курс: ___________ Група: ___________ Варіант: ______________  

Бланк відповіді

 

Варіант 27

Рівень 1.

Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь

Котрий із ділових паперів містить інформацію про адресата й адресанта?

а)Автобіографія.

б) Резюме.

в)Заява.

г) Оголошення.

У котрому рядку в словосполученнях немає порушення правил милозвучності?

а) Професор у відрядженні, вступив до інституту.

б)Ознайомитись з документами, у твоєму офісі.

в) Виступав з задоволенням, у науковому стилі.

г). Комісія з міністерства, перевірити і оцінити роботу.

3. Омоніми в юридичній термінології – це:

а) близькозвучні слова, схожі за формою, проте з різним значенням;

б) слова близькі за значенням і різні за звучанням;

в) слова однакові за звучанням або написанням, але мають різні значення.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.50.33 (0.013 с.)