Котре з поданих слів є синонімом до слова асиміляція?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Котре з поданих слів є синонімом до слова асиміляція?а) Уподібнення.

б) Розбіжність.

в) Cуперечність.

г) Схильність.

 

Котре з поданих слів є синонімом до слова стимул?

а) Мета.

б) Заохочення.

в) Побажання.

г) Прагнення.

У котрому рядку подано всі антонімічні пари?

а) Реальний – ірреальний, логічний – алогічний.

б) Абстрактний – конкретний, абсолютний – безвідносний.

в) Новація – інновація, значний – незначний.

г) Багатозначний – однозначний, руйнувати – ліквідувати.

9. Виберіть правильний варіант оформлення грифа затвердження.

АЗАТВЕРДЖУЮ Б «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор школи Протоколом загальних зборів колективу

підпис Г.В. Хижняк 12.12.2001. № 7.

23.09.2004.

В ЗАТВЕРДЖУЮ Г ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Педагогічного Наказ Міністра освіти і науки України

коледжу 18.01.2006. №75.

підпис Шеремет І. Д. 12.7.2003 р.

Рівень 2.

Завдання на встановлення відповідності

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.

1.

Російськомовний зворот Український відповідник
 
 
 
 

 

быть на хорошем счету А не мати права
  в остальной части Б бувалий
быть не в праве В у решті
видавший виды Г мати добру репутацію
  Ґ бути на доброму рахунку

 

2.

Іншомовний термін Український відповідник
 
 
 
 

 

публічний А доцільно
  ситуація Б безперервний
раціонально В становище
перманентний Г   привселюдний
  Ґ  
  Ґ відомий

 

Тести з орфографії

Вибрати правильний варіант написання поданих слів, підкресливши слово в таблиці

 

Правопис НЕ, НІз різними частинами мови

  А Б
1. незавтра не завтра
2. нікраплини ні краплини
3. не бачити небачити
4. недобачити не добачити
5. ніякий ні який
6. непідписаний документ не підписаний документ
7. неп'ять не п'ять
8. нікчема ні кчема
9. негода не года
10. робота не виконана робота невиконана

 

Правопис сладних іменників, прикметників

  А Б
1. гостродефіцитний військово-зобов’язаний
2. електронно-обчислювальний судово-медичний
3. вогняно-червоний бджолознавство
4. мільйонноголосий ветеринарно-зоотехнічний
5. лінгвостилістичний багато-тиражка
6. фото-монтаж, напів-фабрикат
7. східно-український науковотехнічний
8. приватновласницький теоретикопізнавальний

 

 

5.Продовжіть речення:

1) Протокол – це документ, в якому…………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

2) Його веде…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

3) Цей документ підписують………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

4) Текст протоколу складається з…………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

Рівень 3.

 

Творче завдання:

Аргументуйте такий вислів:

«Законодавча влада –серце держави, влада виконавча – її мозок» (Ж. Ж. Руссо)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Особистий підпис студента _______________________

Загальна оцінка _______________ (________________________)

Викладач ____________________ (_________________________)

Декан____________________ Б.П. Сірко

 

 

Національний університет

«Одеська юридична академія»

Чернівецький факультет

Комплексна контрольна робота з дисципліни ________________________________________________________ __________________________________________________________________
Прізвище, ім’я, по-батькові студента:__________________________________ _______________________________________________________________
Курс: ___________ Група: ___________ Варіант: ______________  

Бланк відповіді

Варіант 24

Рівень 1.

Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь

1. Виберіть рядок, де використано фразеологізми, які походять із професійного мовлення.

а) Зводити кінці з кінцями, пекти раків.

б) Нитка Аріадни, дати по шапці.

в) Закласти фундамент, звести до спільного знаменника.

г) Зворотний бік медалі, опанувати себе.

 

2. У котрому рядку правильно вжито форми власних назв?

а) За відсутності Сабана Ігора Геннадієвича.

б) Подаровано Токарчукові Михайлові Васильовичові.

в) Нагородити Долинюк Ореста Миколайовича.

г) Прийняти Котиса Ростислава Володимировича.

У котрому рядку є помилка у відмінюванні імені та по батькові?

а) Р. в. Ганни Олексіївни, Сергія Кіндратовича.

б) Д .в. Ганні Олексіївні, Сергієві Кіндратовичу.

в) З. в. Ганну Олексіївну, Сергія Кіндратовича.

г) М. в. (при) Ганні Олексіївній, Сергію Кіндратовичу.

У котрому рядку всі імена по батькові утворено правильно?

а) Віталієвич, Антонович, Мифодієвич.

б) Хомич, Хомович, Яківна.

в)Кузьмівна, Юріївна, Іллівна.

г) Андрієвич, Сергієвна, Романович.

У котрому рядку обидва усталені звороти відповідають нормам української мови?

а) Брати участь, опануй себе.

б) Потерпіти провал, в кінці кінців.

в) Не в обіду сказано, перемивати кістки.

г) Знову за рибу гроші, кидається в очі.

Котре з іншомовних слів має значення “привласнення авторства на чужий твір”?

а) Дискримінація.

в)Фікція.

в) Плагіат.

г) Спекуляція.

У котрому рядку подано словосполучення без тавтології?

а).Перший дебют.

б) Заборонене вето.

в) Таке саме аналогічне рішення.

г) Моя біографія.

У котрому рядку є застаріла лексика (архаїзми, історизми)?

а) Газета, дорога, паритет.

б)Подорож, синоптик, електорат.

в) Заборона, схема, принтер.

г) Дилер, бунчук, грамота.

9. Власне українським є термін:

а) Відсоток.

б) Бюджет.

в) Банкір.

г) Процент.

Рівень 2.

Завдання на встановлення відповідності

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.

1.

Термін Тлумачення
 
 
 

 

Орфоепічні норми А результат відображення конкретної інформації на спеціальному матеріалі за визначеним стандартом чи формою;  
документ Б певна модель побудови однотипних документів
формуляр-зразок В норми, що регулюють правильну вимову звуків, звукосполучень та наголошення слів;  

 

2.

Іншомовний термін Український відповідник
 
 
 
 

 

пріоритетний А звіт
  санкціонувати Б неподільний
унітарний В першорядний
рапорт Г затверджувати  
  Ґ  
  Ґ подільний

 

 

Тести з орфографії

Вибрати правильний варіант написання поданих слів, підкресливши слово в таблиці

Правопис слів з апострофом

  А Б
1. бязь муляж
2. Пємонт мишяк
3. Валерян двохярусний
4. адютант компютер
5. варяг бюджет
6. духмяний різдвяний
7. інєкція кавярня
8. курйозний память

 

Правопис складних слів

  А Б
1. спортивнооздоровчий жовто-гарячий
2. високо-доступний 127- кілометровий
3. висококваліфікований суспільнонеобхідний
4. військово-юридичний високоавторитетний
5. плодово-овочевий русо-волосий,
6. суспільнопсихологічний адміністративно-управлінський
7. мовностилістичний емоційно-забарвлений
8. морально-правовий політично-зрілий.  

 

5.Продовжіть речення:

1) Відгук – це документ, який.................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

2) Рецензія – це.......................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

3) Відмінність між цими документами у тому, що.............................................................

………………………………………………………………………………………………….

4) Реквізити документів такі.................................................................................................

...................................................................................................................................................

Рівень 3.

 

Творче завдання:

Ціцерон сказав: «Найбільше заохочення злочину - беззаконність». Як вважаєте Ви, чому процвітає злочинність?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Особистий підпис студента _______________________

Загальна оцінка _______________ (________________________)

Викладач ____________________ (_________________________)

Декан____________________ Б.П. Сірко

Національний університет

«Одеська юридична академія»

Чернівецький факультет

Комплексна контрольна робота з дисципліни ________________________________________________________ __________________________________________________________________
Прізвище, ім’я, по-батькові студента:__________________________________ _______________________________________________________________
Курс: ___________ Група: ___________ Варіант: ______________  

Бланк відповіді

Варіант 25

Рівень 1.

Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь

1 . Протокол – це …

а) документ, у якому міститься необхідна документація.

б) один із найпоширеніших видів, є усіченою формою і відображає конкретне питання.

в) один із найпоширеніших документів колегіальних органів.

2. Назвіть рядок, у якому правильно наведено рік закону «Про мови», що проголосив українську мову державною.

 

а) 1989

б) 1990

в) 1991

В якому році було прийнято новий законопроект « Про засади державної мовної політики»

а) 2010;

б) 2011;

в) 2012

Укажіть рядок, у якому твердження неправильне.

а) офіційно-діловий стиль (ОДС) – функціональний різновид мови, який слугує для спілкування в державно-політичному, громадському та економічному житті;

б) документ – зафіксована на матеріальному носієві інформація із реквізитами про факти, події, явища об’єктивної дійсності або розумової діяльності людини;

в) стиль – це документування, що охоплює сукупність форм, прийомів, способів і методів їх укладання.

5. Довідка – це:

а)обліково-фінансовий документ, який підтверджує події, факти, вчинки, пов'язані з діяльністю установ, підприємств та окремих осіб;

б)письмове повідомлення на ім'я керівника установи, організації, в якому описується певна подія, факт, повідомляється про виконання окремих завдань, службових доручень;

в) документ інформаційного характеру, що підтверджує факти з життя і діяльності окремих громадян і різні обставини діяльності установ, організацій, підприємств.

6. Заголовок до тексту службового листа оформлюють:

а)посередині рядка з великої літери;

б)від межі лівого берега без відступу з великої літери;

У котрому рядку подано стійкі словосполуки, притаманні для офіційно-ділового стилю?

а) Узяти участь, піти на побачення, пристосуватися до обставин.

б)Зробити висновки, подати заяву, відповідно до наказу.

в)Узяти відпустку, засмагати на морі, скористатися допомогою.

г) Згідно з графіком, взятися за розум, прийти вчасно.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.191.104 (0.009 с.)