Автор: ст. викл. Ковальчук П.П.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Автор: ст. викл. Ковальчук П.П.Лекція № 12.

"Рентгенівське випромінювання. Характеристики, способи отримання Взаємодія з речовиною, використання в медицині".

 

1. Рентгенівське випромінювання – це електромагнітні хвилі з довжиною хвилі:

а) від 80 до 10-5нм; в) від 380 до 760нм;

б) від 10 до 380 нм; г) менше 0,1нм.

2. М’яке рентгенівське випромінювання – це електромагнітні хвилі з довжиною хвилі (λ):

а) 0,00001< λ< 80нм; в) 0,001< λ < 80нм;

б) 0,0001 < λ < 80нм; г) 0,01 < λ < 80нм.

3. Жорстке рентгенівське випромінювання – це електромагнітні хвилі з довжиною хвилі (λ):

а) 0,0001 < λ< 10нм; в) 0,0001 < λ < 0,1нм;

б) 0,0001 < λ < 1нм; г) 0,0001 < λ < 0,01нм.

4. Якої енергії фотони рентгенівського випромінювання використовують в

рентгенодіагностиці?

а) 40 – 45 еВ; в) 150 – 200еВ;

б) 40 – 45 кеВ; г) 60 – 120 кеВ.

5. Як залежить глибина проникання фотонів рентгенівського випромінювання у речовину від їх енергії?

а) чим більше енергія квантів, тим глибше вони проникають в речовину;

б) не залежить;

в) чим більша енергія квантів, тим менше вони проникають в речовину;

г) чим менша енергія квантів, тим глибше вони проникають в речовину.

6. Рентгенівське випромінювання проникає у речовину тим глибше, чим:

а) більша довжина хвилі;

б) більша енергія кванта;

в) більший атомний номер речовини;

г) менша частота випромінювання.

7. Для фотонів рентгенівського випромінювання з енергією порядку 6—120 кеВ лінійний коефіцієнт поглинання µ, довжина хвилі λ порядковий номер z елемента речовини і її густина ρ повязані співвідношенням:

а) µ = k ρ λ3z2; в) µ = k ρ3λ3z;

б) µ = k ρ λ2z3; г) µ = k ρλ3z3.

8. Лінійний µ і масовий µm коефіцієнти поглинання рентгенівського випромінювання пов’язані співвідношенням:

9. Рентгенівське випромінювання яких довжин хвиль найсильніше поглинається органами людського тіла?

а) м’яке в діапазоні 1…10нм;

б) м’яке в діапазоні 20…30нм;

в) м’яке в діапазоні 30…80нм;

г) жорстке в діапазоні 0,1…1нм.

10. Які тканини людського організму найсильніше поглинають рентгенівське випромінювання?

а) кісткові; в) м’язові;

б) хрящові; г) жирові.

11. Що є джерелом рентгенівських променів в діагностичних апаратах?

а) радіоактивна речовина; в) досліджуваний об’єкт;

б) рентгенівська трубка; г) джерело живлення.

 

12. Електромагнітні хвилі, які отримують в результаті гальмування швидких електронів полем атомів речовини називаються:

а) жорстким рентгенівським випромінюванням;

б) ультразвуком;

в) гальмівним рентгенівським випромінюванням;

г) характеристичним рентгенівським випромінюванням.

13. Електромагнітні хвилі, які отримують в результаті переходів електронів з вищих енергетичних рівнів на вакантні місця K, L, M рівнів називаються:

а) м’яким рентгенівським випромінюванням;

б) ультразвуком;

в) гальмівним рентгенівським випромінюванням;

г) характеристичним рентгенівським випромінюванням.

14. Який спектр має гальмівне рентгенівське випромінювання?

а) лінійчатий; в) суцільний;

б) смугастий; г) яскравий.

15. Який спектр має характеристичне рентгенівське випромінювання?

а) лінійчатий; в) суцільний;

б) смугастий; г) яскравий.

16. Рентгенологічний метод дослідження, при якому за допомогою рентгенівський променів отримують фіксоване зображення досліджуваного об’єкта на фотоплівці, називається:

а) рентгеноскопія; в) рентгенографія;

б) рентгенівська томографія; г) мамографія.

17. Рентгенологічний метод дослідження, при якому за допомогою рентгенівських променів отримують зображення досліджуваного об’єкта на люмінесцентному екрані, називається:

а) рентгеноскопія; в) рентгенографія;

б) рентгенівська томографія; г) мамографія.

18. Рентгенологічний метод дослідження кровоносних судин з

використанням контрастної речовини називається:

а) мамографія; в) ангіографія;

б) флюорографія; г) рентгенівська томографія.

19. Рентгенологічний метод дослідження молочних залоз називається:

а) ангіографія; в) флюорографія;

б) рентгенівська томографія; г) мамографія.

20. Рентгенологічний метод дослідження, при якому зображення

фотографується з люмінесцентного екрана і концентрується на дуже

малій ділянці плівки, називається:

а) ангіографія; в) флюорографія;

б) рентгенівська томографія; г) мамографія.

21. Рентгенологічний метод, який дає змогу пошарового обстеження будь-якого органу і реконструкцію зображення окремих шарів за допомогою обчислювальної техніки, називається:

а) рентгеноскопія;

б) рентгенівська комп’ютерна томографія;

в) флюорографія;

г) ангіографія.

 

 

22. Як регулюють жорсткість рентгенівського випромінювання в рентгенівських апаратах?

а) регулюючи загрузку в рентгенівській трубці;

б) змінюючи температуру розжарення катоду;

в) змінюючи відстань між електродами;

г) охолоджуючи анод.

23. Якщо енергія рентгенівських квантів менше енергії іонізації атому речовини, то при їх взаємодії з речовиною відбувається:

а) когерентне розсіювання; в) комптон-ефект;

б) фотоефект; г) люмінесценція.

24. Якщо енергія рентгенівських квантів дорівнює або більша енергії іонізації, то при їх взаємодії з речовиною відбувається:

а) когерентне розсіювання; в) комптон-ефект;

б) фотоефект; г) люмінесценція.

25. Якщо енергія рентгенівських квантів значно більша за енергію іонізації, то при їх взаємодії з речовиною відбувається:

а) когерентне розсіювання; в) комптон-ефект;

б) фотоефект; г) всі відповіді вірні.

26. Який з вказаних методів діагностики більш точний для обстеження молочних залоз у жінок віком більше 35 років?

а) рентгенівська мамографія; в) магніто-резонансна мамографія;

б) ультразвукова мамографія;

27. Який з вказаних методів діагностики є не дорогим, не шкідливим і використовується для профілактичного обстеження молочних залоз у жінок і дівчат віком до 35 років?

а) рентгенівська мамографія; в) магніторезонансна мамографія;

б) ультразвукова мамографія;

28. Які переваги рентгенографії над рентгеноскопією?

а) менша доза опромінення пацієнта і обслуговуючого персоналу;

б) більша роздільна здатність у виявленні окремих деталей структури

кісток, легень та ін.;

в) порівняння рентгенограм, зроблених через певний час, дає

можливість стежити за перебігом хвороби чи ефективністю

лікування;

г) всі відповіді вірні.

29. Які переваги цифрової рентгенографії над плівкою?

а) променеве навантаження на пацієнта менше;

б) не потрібно проявляти і сушити фотоплівку;

в) зображення можна вивести на екран монітора, роздрукувати на

папері, передати по мережі, зберегти в базі даних;

г) всі відповіді вірні.

30. Недоліки стандартних рентгенологічних методів діагностики:

а) отримане зображення – це двовимірні проекції трьохвимірних структур;

б) важко розрізняти м’які тканини;

в) ці методи не дають можливості кількісної оцінки густини тканини;

г) всі відповіді вірні.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 294; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.28.52 (0.01 с.)