Глава 5 Подальші зазначення; зміниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Глава 5 Подальші зазначення; зміниПравило 24
Зазначення після міжнародної реєстрації

(1) [Право]

(а) Учасник може бути об'єктом зазначення, зробленого після міжнародної реєстрації (яке надалі називається "подальше зазначення"), якщо під час цього зазначення власник виконує умови відповідно до Статті 1(2) і 2 Угоди чи відповідно до Статті 2 Протоколу, щоб бути власником міжнародної реєстрації.

(b) Якщо Учасник власника зв'язаний Угодою, власник може зазначати згідно з Угодою будь-якого Учасника, зв'язаного Угодою.

(с) Якщо Учасник власника зв'язаний Протоколом, власник може зазначати згідно з Протоколом будь-якого Учасника, зв'язаного Протоколом, за умови, що обидва згаданих Учасника не зв'язані Угодою.

(2) [Подання; формуляр і підпис] (а) Подальше зазначення подається Міжнародному бюро власником або Відомством Учасника власника; однак,

(i) якщо застосовується Правило 7(1), яке діяло до 4 жовтня 2001 р., воно подається Відомством походження;

(ii) якщо будь-який з Учасників зазначений згідно з Угодою, подальше зазначення подається Відомством Учасника власника.

(iii) якщо застосовується параграф (7), подальше зазначення внаслідок переоформлення заявки подається Відомством Організації-учасника.

(b) Подальше зазначення подається на офіційному формулярі в одному екземплярі. Якщо воно подається власником, воно підписується власником. Якщо воно подається Відомством, воно підписується цим Відомством і, якщо цього вимагає Відомство, також власником. Якщо воно подається Відомством і це Відомство, не вимагаючи, щоб власник також підписував його, дозволяє власнику також підписувати його, власник може це зробити.

(3) [Зміст]

(а) З урахуванням параграфа (7)(b) подальше зазначення містить або зазначає

(і) номер відповідної міжнародної реєстрації,

(ii) ім'я (назву) й адресу власника,

(iii) Учасника, який зазначається,

(iv) якщо подальше зазначення стосується всіх товарів і послуг, перелічених у відповідній міжнародній реєстрації, цю обставину, або, якщо подальше зазначення стосується тільки частини товарів і послуг, перелічених у відповідній міжнародній реєстрації, ці товари і послуги,

(v) суму сплачуваних зборів і спосіб оплати, або вказівки внести необхідну суму зборів у дебет рахунка, відкритого в Міжнародному бюро, і ідентифікацію сторони, яка здійснює оплату або дає вказівки, і

(vi) якщо подальше зазначення подається Відомством, дату його одержання цим Відомством.

(b) Якщо подальше зазначення стосується Учасника, який надав повідомлення відповідно до Правила 7(2), це подальше зазначення також містить заяву про намір використовувати знак на території цього Учасника; заява, як вимагає зазначений Учасник,

(і) підписується самим власником і оформляється на окремому офіційному формулярі, що додається до подальшого зазначення, або

(ii) включається до подальшого зазначення.

(с) Подальше зазначення може також містити

(і) позначення і переклад чи переклади, залежно від обставин, згадані в Правилі 9(4)(b),

(ii) прохання, щоб подальше зазначення лишалося чинним після реєстрації зміни або анулювання, що стосуються відповідної міжнародної реєстрації, чи після продовження міжнародної реєстрації.

(iii) якщо подальше зазначення стосується Організації-учасника, зазначення, згадані у Правилі 9(5)(g)(i), які оформляються на окремому офіційному формулярі, що додається до подальшого зазначення, і зазначення у Правилі 9(5)(g)(ii).

(d) Якщо міжнародна реєстрація ґрунтується на основній заявці, до подальшого зазначення згідно з Угодою додається заява, підписана Відомством походження, яка підтверджує, що згадана заявка призвела до реєстрації, і зазначає дату й номер цієї реєстрації, якщо така заява ще не була отримана Міжнародним бюро.

(4) [Збори]

За подальше зазначення сплачуються збори, визначені або згадані в пункті 5 Шкали зборів.

(5) [Помилки]

(а) Якщо подальше зазначення не відповідає чинним вимогам, то згідно з параграфом (10) Міжнародне бюро повідомляє про це власника і, якщо подальше зазначення подавалося Відомством, це Відомство.

(b) Якщо помилка не виправлена протягом трьох місяців з дати повідомлення Міжнародного бюро про помилку, подальше зазначення вважається відхиленим, і Міжнародне бюро повідомляє відповідно й одночасно власника і, якщо подальше зазначення подавалося Відомством, це Відомство, і повертає будь-які сплачені збори за винятком суми, що дорівнює половині основного збору, згаданого в пункті 5.1 Шкали зборів, стороні, яка сплатила ці збори.

(с) Незважаючи на підпараграфи (a) і (b), якщо вимоги параграфа (1)(b) чи (c) не виконуються стосовно одного чи більше зазначених Учасників, вважається, що подальше зазначення не містить зазначення цих Учасників, і будь-які додаткові чи особливі збори, які вже сплачені щодо цих Учасників, повертаються. Якщо вимоги параграфа (1)(b) чи (c) не виконуються стосовно всіх зазначених Учасників, застосовується підпараграф (b).

(6) [Дата подальшого зазначення]

(а) Подальше зазначення, подане власником безпосередньо до Міжнародного бюро, відповідно до підпараграфа (c)(i), має дату його отримання Міжнародним бюро.

(b) Подальше зазначення, подане Міжнародному бюро Відомством, відповідно до підпараграфа (c)(і), (d) та (e), має дату його отримання цим Відомством, за умови, що згадане зазначення було отримане Міжнародним бюро протягом двомісячного періоду з цієї дати. Якщо подальше зазначення не було отримане Міжнародним бюро протягом цього періоду, відповідно до підпараграфа (c)(і), (d) та (e), воно має дату отримання його Міжнародним бюро.

(с) Якщо подальше зазначення не відповідає чинним вимогам і помилка виправлена протягом трьох місяців з дати повідомлення, згаданого в параграфі (5)(a),

(і) подальше зазначення, якщо помилка стосується будь-якої з вимог, згаданих у параграфі (3)(a)(і), (iii) і (iv) і (b)(і), має дату виправлення цього зазначення, якщо згадане зазначення не було подане Міжнародному бюро Відомством, і помилка не була виправлена протягом двомісячного періоду, згаданого в підпараграфі (b); в останньому випадку подальше зазначення має дату його отримання згаданим Відомством;

(ii) на дату, що застосовується відповідно до підпараграфа (a) чи (b), залежно від обставин, не впливає помилка, яка стосується інших вимог, крім згаданих у параграфі (3)(a)(і), (iii) і (iv) і (b)(і).

(d) Незважаючи на підпараграфи (a), (b) і (c), якщо подальше зазначення містить прохання, надане відповідно до параграфа (3)(c)(ii), воно може мати більш пізню дату, ніж дата відповідно до підпараграфів (a), (b) чи (c).

(e) Якщо подальше зазначення є наслідком переоформлення заявки відповідно до параграфа (7), цьому подальшому зазначенню присвоюється дата реєстрації зазначення Організації-учасника в Міжнародному реєстрі.

(7) [Подальше зазначення внаслідок переоформлення заявки]

(a) Якщо зазначення Організації-учасника було зареєстроване в Міжнародному реєстрі та в тому випадку, якщо таке зазначення було відкликане, відхилене або припинило мати чинність згідно з законом цієї Організації, власник відповідної міжнародної реєстрації може подати прохання про переоформлення зазначення вищезгаданої Організації-учасника на зазначення будь-якої Держави-члена цієї Організації, яка є учасником Угоди та/або Протоколу.

(b) Прохання про переоформлення згідно з підпараграфом (a) зазначає елементи, згадані в параграфі (3)(a)(i) - (iii) і (v), і разом з тим:

(i) Організацію-учасника, зазначення якої має бути переоформлене, і

(ii) якщо подальше зазначення Держави-учасника внаслідок переоформлення заявки стосується всіх товарів і послуг, перелічених стосовно зазначення Організації-учасника, зазначення цієї обставини, або, якщо зазначення цієї Держави-учасника стосується тільки частини товарів і послуг, перелічених у зазначенні цієї Організації-учасника, перелік цих товарів і послуг.

(8) [Реєстрація і повідомлення]

Якщо Міжнародне бюро вважає, що подальше зазначення відповідає чинним вимогам, воно реєструє його в Міжнародному реєстрі і повідомляє відповідно Відомство Учасника, який був вказаний у подальшому зазначенні, і одночасно інформує власника та, якщо подальше зазначення подавалося Відомством, це Відомство.

(9) [Відмова]

Застосовуються Правила 16 - 18 з відповідними змінами.

(10) [Подальше зазначення, яке не вважається зазначенням]

Якщо вимоги параграфа (2)(а) не виконуються, подальше зазначення не вважається зазначенням і Міжнародне бюро інформує відправника відповідно.

Правило 25
Прохання про реєстрацію зміни; прохання про реєстрацію анулювання

(1) [Подання прохання]

(а) Прохання про реєстрацію подається Міжнародному бюро на відповідному офіційному формулярі в одному екземплярі, якщо прохання стосується будь-чого з нижченаведеного:

(і) зміни прав власності на міжнародну реєстрацію стосовно всіх чи деяких товарів і послуг та всіх чи деяких зазначених Учасників;

(ii) обмеження переліку товарів і послуг стосовно всіх чи деяких зазначених Учасників;

(iii) відмови стосовно деяких зазначених Учасників для всіх товарів і послуг;

(iv) зміни імені (назви) або адреси власника;

(iv) анулювання міжнародної реєстрації стосовно всіх зазначених Учасників для всіх чи деяких товарів і послуг.

(b) Згідно з підпараграфом (c) прохання подається власником або Відомством Учасника власника; однак, прохання про реєстрацію зміни прав власності може подаватися через Відомство Учасника або одного з Учасників, зазначених у згаданому проханні відповідно до параграфа (2)(а)(iv).

(с) Прохання про реєстрацію відмови або анулювання не може подаватися безпосередньо власником, якщо відмова або анулювання впливає на будь-якого Учасника, зазначення якого регулюється Угодою.

(d) Якщо прохання подається власником, воно підписується власником. Якщо воно подається Відомством, воно підписується цим Відомством і, якщо цього вимагає Відомство, також власником. Якщо воно подається Відомством і це Відомство, не вимагаючи, щоб власник також підписував його, дозволяє власнику також підписувати його, власник може це зробити.

(2) [Зміст прохання]

(а) Прохання про реєстрацію зміни чи прохання про реєстрацію анулювання, крім даних про необхідну зміну чи анулювання, містять або зазначають

(і) номер відповідної міжнародної реєстрації,

(ii) ім'я (назву) власника, якщо зміна не стосується імені або адреси представника,

(iii) у випадку зміни прав власності на міжнародну реєстрацію, ім'я (назву) й адресу, наведені відповідно до Адміністративних інструкцій, фізичної особи або юридичної особи, вказаної в проханні як новий власник міжнародної реєстрації (який надалі називається "цесіонарій"),

(iv) у випадку зміни прав власності на міжнародну реєстрацію, Учасника або Учасників, стосовно яких цесіонарій відповідає умовам, згідно зі Статтею 1(2) і 2 Угоди або згідно зі Статтею 2 Протоколу, щоб бути власником міжнародної реєстрації,

(v) у випадку зміни прав власності на міжнародну реєстрацію, якщо адреса цесіонарія, наведена відповідно до пункту (iii), не знаходиться на території Учасника чи одного з Учасників, наведених відповідно до пункту (iv), і якщо цесіонарій не вказав що він є громадянином Учасника чи Держави-члена Організації-учасника, адресу установи чи постійного місця проживання цесіонарія в Учаснику або в одному з Учасників, стосовно якого цесіонарій відповідає умовам, яким має задовольняти, щоб бути власником міжнародної реєстрації,

(vi) у випадку зміни прав власності на міжнародну реєстрацію, яка не стосується всіх товарів і послуг та всіх зазначених Учасників, товари і послуги та зазначені Учасники, яких стосується зміна прав власності, і

(vii) суму сплачуваних зборів і спосіб оплати або вказівки внести необхідну суму зборів у дебет рахунку, відкритого в Міжнародному бюро, і ідентифікацію сторони, яка здійснює оплату чи дає вказівки.

(b) Прохання про реєстрацію зміни прав власності на міжнародну реєстрацію може також містити,

(і) якщо цесіонарій є фізичною особою, зазначення держави, громадянином якої є цесіонарій;

(ii) якщо цесіонарій є юридичною особою, зазначення правового статусу цієї юридичної особи і держави та, якщо необхідно, територіальної одиниці в цій державі, згідно з законодавством якої згадана юридична особа була організована.

(с) Прохання про реєстрацію зміни або анулювання може також містити прохання, щоб вони були зареєстровані до чи після реєстрації іншої зміни або анулювання, або подальшого зазначення стосовно відповідної міжнародної реєстрації, або після продовження міжнародної реєстрації.

(3) [Прохання, яке є неприпустимим] Зміна прав власності на міжнародну реєстрацію не може бути зареєстрована стосовно даного зазначеного Учасника, якщо цей Учасник

(i) зв'язаний Угодою, а не Протоколом, і Учасник, зазначений згідно з параграфом (2)(a)(iv), не зв'язаний Угодою, або жоден з Учасників, зазначених згідно з цим параграфом, не зв'язаний Угодою;

(ii) зв'язаний Протоколом, а не Угодою, і Учасник, зазначений згідно з параграфом (2)(a)(iv), не зв'язаний Протоколом, або жоден з Учасників, зазначених згідно з цим параграфом, не зв'язаний Протоколом.

(4) [Декілька цесіонаріїв] Якщо в проханні про реєстрацію зміни прав власності на міжнародну реєстрацію вказується декілька цесіонаріїв, ця зміна не може бути зареєстрована стосовно даного зазначеного учасника, якщо будь-який із цесіонаріїв не відповідає умовам, необхідним для того, щоб бути власником міжнародної реєстрації стосовно цього Учасника.

Правило 26
Помилки в проханнях про реєстрацію зміни та реєстрацію анулювання

(1) [Неправильне прохання]

Якщо прохання про реєстрацію зміни або прохання про реєстрацію анулювання, згадані у Правилі 25(1)(a), не відповідають застосовним вимогам, і з урахуванням параграфу (3), Міжнародне бюро повідомляє про це власнику і, якщо прохання було подано Відомством, цьому Відомству.

(2) [Час, відведений на виправлення помилки]

Помилка може бути виправлена протягом трьох місяців з дати повідомлення Міжнародного бюро про помилку. Якщо помилка не виправлена протягом трьох місяців з дати повідомлення Міжнародного бюро про помилку, вважається, що від прохання відмовилися, і Міжнародне бюро сповіщає відповідно й одночасно власника і, якщо прохання про реєстрацію зміни або прохання про реєстрацію анулювання було подано Відомством, це Відомство, і повертає будь-які сплачені збори стороні, яка сплатила ці збори, за винятком суми, що дорівнює половині відповідних зборів, згаданих у пункті 7 Шкали зборів.

(3) [Прохання, які не вважаються проханнями]

Якщо вимоги Правила 25(1)(b) або (c) не дотримані, прохання не вважається проханням і Міжнародне бюро відповідно повідомляє про це відправнику.

Правило 27
Реєстрація й повідомлення про зміну або анулювання; об'єднання міжнародних реєстрацій;
заява про те, що зміна прав власності або обмеження не має чинності

(1) [Реєстрація й повідомлення про зміну або анулювання]

(a) Міжнародне бюро, за умови, що прохання, згадане у Правилі 25(1)(a), відповідає вимогам, негайно реєструє зміну або анулювання в Міжнародному реєстрі, відповідно повідомляє Відомства зазначених Учасників, у яких зміна має чинність, або, у випадку анулювання, Відомства всіх зазначених Учасників, і одночасно інформує власника і, якщо прохання було подано Відомством, це Відомство. Якщо реєстрація стосується зміни прав власності, Міжнародне бюро також інформує колишнього власника, у випадку повної зміни прав власності, і власника частини міжнародної реєстрації, яка була переуступлена чи іншим чином передана, у випадку часткової зміни прав власності. Якщо прохання про реєстрацію анулювання було подано власником або Відомством, яке не є Відомством походження, протягом п'ятирічного терміну, згаданого у Статті 6(3) Угоди і Статті 6(3) Протоколу, Міжнародне бюро також інформує Відомство походження.

(b) Зміна або анулювання реєструються на дату отримання Міжнародним бюро прохання, яке відповідає чинним вимогам, за винятком випадку, коли прохання було подано відповідно до Правила 25(2)(c) і може реєструватися на більш пізню дату.

(2) [Вилучено]

(3) [Реєстрація об'єднання міжнародних реєстрацій]

Якщо одна й та сама фізична особа або юридична особа була зареєстрована як власник двох або кількох міжнародних реєстрацій внаслідок часткової зміни прав власності, реєстрації об'єднуються на прохання вищезгаданої фізичної або юридичної особи, яке подається або безпосередньо, або через Відомство Учасника власника. Міжнародне бюро відповідно повідомляє Відомства зазначених Учасників, яких стосується зміна, і одночасно інформує власника і, якщо прохання було подано Відомством, це Відомство.

(4) [Заява, що зміна прав власності не має чинності]

(a) Відомство зазначеного учасника, сповіщене Міжнародним бюро про зміну прав власності, яка стосується цього Учасника, може заявити, що зміна прав власності не має чинності у вищезгаданому Учаснику. Наслідок такої заяви полягає в тому, що стосовно вищезгаданого Учасника відповідна міжнародна реєстрація залишається зареєстрованою на ім'я цедента.

(b) Заява, згадана в підпараграфі (a), зазначає

(i) причини, з яких зміна прав власності не має чинності,

(ii) відповідні необхідні положення законодавства, і

(iii) чи може така заява підлягати перегляду або оскарженню.

(c) Заява, згадана в підпараграфі (a), повинна надсилатися Міжнародному бюро до закінчення 18 місяців з дати надіслання відповідному Відомству повідомлення, згаданого в підпараграфі (a).

(d) Міжнародне бюро реєструє в Міжнародному реєстрі будь-яку заяву, зроблену відповідно до підпараграфа (c), і, залежно від обставин, реєструє як окрему міжнародну реєстрацію ту частину міжнародної реєстрації, яка є предметом вищезгаданої заяви, і відповідно сповіщає сторону (власника або Відомство), яка подала прохання про реєстрацію зміни прав власності, та нового власника.

(e) Будь-яке остаточне рішення, що стосується заяви, зробленої відповідно до підпараграфа (c), повідомляється Міжнародному бюро, яке реєструє його в Міжнародному реєстрі та, залежно від обставин, вносить відповідні зміни до Міжнародного реєстру, і відповідно сповіщає сторону (власника або Відомство), яка подала прохання про реєстрацію зміни прав власності, та нового власника.

(5) [Заява, що обмеження не має чинності]

(a) Відомство зазначеного Учасника, який сповіщений Міжнародним бюро про обмеження переліку товарів і послуг, яке стосується цього Учасника, може заявити, що обмеження не має чинності у вищезгаданому Учаснику. Наслідок такої заяви полягає в тому, що стосовно вищезгаданого Учасника обмеження не застосовується до товарів і послуг, яких стосується заява.

(b) Заява, згадана в підпараграфі (a), зазначає

(i) причини, з яких обмеження не має чинності,

(ii) якщо заява не впливає на всі товари і послуги, яких стосується обмеження, ті товари і послуги, на які впливає заява, або ті, на які не впливає заява,

(iii) відповідні необхідні положення законодавства, і

(iv) чи може така заява підлягати перегляду або оскарженню.

(c) Заява, згадана в підпараграфі (a), повинна надсилатися Міжнародному бюро до закінчення 18 місяців з дати надіслання відповідному Відомству повідомлення, згаданого в підпараграфі (a).

(d) Міжнародне бюро реєструє в Міжнародному реєстрі будь-яку заяву, зроблену відповідно до підпараграфа (c), і відповідно сповіщає сторону (власника або Відомство), яка подала прохання про реєстрацію обмеження.

(e) Будь-яке остаточне рішення, що стосується заяви, зробленої відповідно до підпараграфу (c), повідомляється Міжнародному бюро, яке реєструє його в Міжнародному реєстрі та відповідно сповіщає сторону (власника або Відомство), яка подала прохання про реєстрацію обмеження.

Правило 28
Виправлення в Міжнародному реєстрі

(1) [Виправлення]

Якщо Міжнародне бюро, яке діє в службовому порядку або на прохання власника чи Відомства, вважає, що в Міжнародному реєстрі є помилка, яка стосується міжнародної реєстрації, воно вносить до Реєстру відповідні виправлення.

(2) [Повідомлення]

Міжнародне бюро відповідно повідомляє власника й одночасно Відомства зазначених Учасників, у яких виправлення має чинність.

(3) [Відмова після виправлення]

Будь-яке Відомство, згадане в параграфі (2), має право заявити в повідомленні про попередню відмову, адресованому Міжнародному бюро, що воно вважає, що охорона не може або більше не може надаватися міжнародній реєстрації у виправленому вигляді. Стаття 5 Угоди або Стаття 5 Протоколу і Правила 16 - 18 застосовуються з відповідними змінами, що означає, що термін, відведений на надіслання вищезгаданого повідомлення, обчислюється з дати відправлення відповідному Відомству повідомлення про виправлення.

(4) [Граничний термін для внесення виправлення]

Незважаючи на параграф (1), помилка, яка зроблена з вини Відомства і виправлення якої впливає на права, що випливають з міжнародної реєстрації, може бути виправлена тільки у випадку, якщо прохання про виправлення отримане Міжнародним бюро протягом дев'яти місяців з дати публікації запису в Міжнародному реєстрі, який є предметом виправлення.

Розділ 6 Продовження

Правило 29
Неофіційне повідомлення про закінчення терміну

Та обставина, що неофіційне повідомлення, згадане у Статті 7(4) Угоди і Статті 7(3) Протоколу, не було отримане, не є виправданням щодо недотримання будь-якого граничного терміну згідно з Правилом 30.

Правило 30
Деталі, що стосуються продовження

(1) [Збори]

(a) Міжнародна реєстрація продовжується після сплати, найпізніше в день закінчення терміну платежу за продовження міжнародної реєстрації,

(i) основного збору,

(ii) якщо це є застосовним, додаткового збору, і,

(iii) доплатного збору або особливого збору, залежно від обставин, за кожного зазначеного Учасника, для якого в Міжнародному реєстрі не зареєстрована відмова або анулювання щодо всіх відповідних товарів і послуг, як визначено або згадано в пункті 6 Шкали зборів. Однак такий платіж може бути здійснений протягом шести місяців з дня закінчення терміну платежу за продовження міжнародної реєстрації, за умови, що одночасно сплачується додатковий збір, визначений у пункті 6.5 Шкали зборів.

(b) Якщо будь-який платіж, здійснений з метою продовження, отриманий Міжнародним бюро раніше, ніж за три місяці до дати закінчення терміну платежу за продовження міжнародної реєстрації, він вважається отриманим за три місяці до дати закінчення терміну платежу за продовження.

(2) [Додаткові деталі]

(a) Якщо власник не бажає продовжувати міжнародну реєстрацію стосовно зазначеного Учасника, для якого в Міжнародному реєстрі не зареєстрована відмова щодо всіх відповідних товарів і послуг, сплата необхідних зборів супроводжується зазначенням, що продовження міжнародної реєстрації не повинне реєструватися в Міжнародному реєстрі стосовно цього Учасника.

(b) Якщо власник бажає продовжити міжнародну реєстрацію стосовно зазначеного Учасника, незважаючи на те, що в Міжнародному реєстрі зареєстрована відмова для цього Учасника щодо всіх відповідних товарів і послуг, сплата необхідних зборів, включаючи доплатний збір або особливий збір, у залежності від обставин, за цього Учасника супроводжується зазначенням, що продовження міжнародної реєстрації повинне реєструватися в Міжнародному реєстрі стосовно цього Учасника.

(c) Міжнародна реєстрація не може продовжуватися стосовно будь-якого зазначеного Учасника, щодо якого було зареєстроване анулювання для всіх товарів і послуг згідно з Правилом 19(2) або щодо якого була зареєстрована відмова згідно з Правилом 27(1)(a). Міжнародна реєстрація не може продовжуватися стосовно будь-якого зазначеного Учасника для тих товарів і послуг, щодо яких було зареєстроване анулювання юридичної чинності міжнародної реєстрації в цьому Учаснику згідно з Правилом 19(2) або щодо яких було зареєстроване обмеження згідно з Правилом 27(1)(a).

(d) Та обставина, що міжнародна реєстрація не продовжується стосовно всіх зазначених Учасників, не повинна вважатися зміною для цілей Статті 7(2) Угоди або Статті 7(2) Протоколу.

(3) [Недоплата зборів]

(a) Якщо отримана сума зборів є меншою за суму зборів, необхідних для продовження, Міжнародне бюро негайно повідомляє одночасно і власника, і представника, якщо він є, відповідно. У повідомленні зазначається недоплачена сума.

(b) Якщо отримана сума зборів після закінчення шестимісячного терміну, згаданого в параграфі (1)(a), є меншою за суму, необхідну згідно з параграфом (1), Міжнародне бюро, з урахуванням підпараграфа (c), не реєструє продовження і відшкодовує отриману суму стороні, що сплатила її, та відповідно сповіщає власника і представника, якщо він є.

(c) Якщо повідомлення, згадане в підпараграфі (a), було надіслано протягом трьох місяців перед закінченням шестимісячного терміну, згаданого в параграфі (1)(a), і якщо отримана сума зборів після закінчення цього терміну є меншою за суму, необхідну згідно з параграфом (1), але становить щонайменше 70% цієї суми, Міжнародне бюро повинне діяти, як передбачено в Правилі 31(1) і (3). Якщо необхідна сума не буде повністю сплачена протягом трьох місяців з дня вищезгаданого повідомлення, Міжнародне бюро скасовує продовження, відповідно сповіщає власника, представника, якщо він є, і Відомства, які були повідомлені про продовження, та відшкодовує отриману суму стороні, що сплатила її.

(4) [Термін, за який сплачуються збори за продовження] Збори, необхідні для кожного продовження, сплачуються за десять років, незалежно від того, що міжнародна реєстрація містить у переліку зазначених Учасників тільки Учасників, зазначених згідно з Угодою, тільки Учасників, зазначених згідно з Протоколом, або й Учасників, зазначених згідно з Угодою, й Учасників, зазначених згідно з Протоколом. Що стосується платежів згідно з Угодою, платіж за десять років вважається частковим платежем за десять років.

Правило 31
Реєстрація продовження; повідомлення і свідоцтво

(1) [Реєстрація і дата набрання чинності продовженням]

Продовження реєструється в Міжнародному реєстрі з датою початку терміну продовження, навіть якщо збори, необхідні для продовження, сплачені протягом пільгового терміну, згаданого у Статті 7(5) Угоди та у Статті 7(4) Протоколу.

(2) [Дата продовження у випадку подальших зазначень]

Дата набрання чинності продовженням повинна бути однаковою для всіх зазначень, які містяться в міжнародній реєстрації, незалежно від дати реєстрації таких зазначень у Міжнародному реєстрі.

(3) [Повідомлення і свідоцтво]

Міжнародне бюро надсилає повідомлення про продовження Відомствам відповідних зазначених Учасників і надсилає свідоцтво власнику.

(4) [Повідомлення у випадку непродовження]

(a) Якщо міжнародна реєстрація не продовжується, Міжнародне бюро відповідно повідомляє Відомства всіх Учасників, зазначених у цій міжнародній реєстрації.

(b) Якщо міжнародна реєстрація не продовжується стосовно зазначеного Учасника, Міжнародне бюро відповідно повідомляє Відомство цього Учасника.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.012 с.)