ІV. ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІV. ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИОсновні джерела до всіх тем:

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // ВВ&.– 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням спільного підприємства "Мукачівський плодоовочевий консервний завод" про офіційне тлумачення положення пункту 10 статті 3 Закону України "Про виконавче провадження" (справа про виконання рішень третейських судів) від 24.02.2004 р. // ОВУ. –2004. – № 9. – Ст. 536.

3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності конституції України (конституційності) Закону України "Про введення мораторію на примусову, реалізацію майна" (справа про мораторій на примусову реалізацію майна) від 10.06.2003 р. // ОВУ. – 2003. – №25. – Ст. 1217.

2. Господарський процесуальний кодекс від 8 липня 2011 р., Голос України № 24 від 15 липня 2011р.

3. Кримінальний кодекс України, прийнятий 05.04.2001 р. // ВВР. – 2001.– №25-26. – Ст. 131.

4. Кримінально-виконавчий кодекс України, прийнятий 11.07.2003 р. // ВВР. – 2004. – № 3-4. – Ст. 21.

5. Кримінально-процесуальний кодекс України, прийнятий 28.12.1960 р. (із наступними змінами та доповненнями).

6. Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України № 35-36 Ст. 1358.

7. Кодекс України про адміністративні правопорушення, прийнятий 07.11.1984 р. (із наступними змінами та доповненнями).

8. Сімейний кодекс України, прийнятий 10.01.2002 р. // ВВР. – 2002– № 21-22. – Ст. 135.

9. Цивільний кодекс України, прийнятий 16.01.2003 р. // ОВУ. – 2003– № 11. –Ст. 461.

10. Цивільний процесуальний кодекс України, прийнятий 18.03.2004р. // ОВУ. – 2004. – № 16. – Ст. 1088.

11. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 200. – № 5-6. – Ст. 30.

12. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 05.10.1995 р. // ВВР. – 1995. – № 34. – Ст. 266.

13. Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів: Закон України від 29.11.2001 р. // ВВР. – 2002. – № 10. – Ст. 76.

14. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 р. // ВВР. – 1999. – № 24. – Ст. 207 (із наступними змінами та доповненнями).

15. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05.2002 р. у редакції Закону України від 30.06.1999 р. // ВВР. – 1999. – № 42-43. – Ст. 378.

16. Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки: Закон України від 24.06.2004 р. // ОВУ. – 2004. –№30. – Ст. 1982.

17. Про державний бюджет України на 2004 рік: Закон України від 27.11.2003 р. // ОВУ. – 2003. – № 49. – Ст. 2552.

18. Про державну виконавчу службу України: Закон України від 24.03.1998 р. // ВВР. – 1998. – № 36-37. – Ст. 243 (із наступними змінами та доповненнями).

19. Про державну службу: Закон України від 16.12.1993 р. //ВВР. – 1993. – № 52. – Ст. 490.

20. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно таїх обмежень: Закон України від 01.07.2004 р. // ОВУ. – 2004. –№ 30. – Ст. 1993.

21. Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень:Закон України від 18.11.2003 р. // ОВУ. – 2003. – № 52. –Ст. 2734.

22. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003 р. // ОВУ. – 2003. – № 33. – Ст. 1770.

23. Про заставу: Закон України від 02.10.1992 р. // ВВР. – 1992. –№ 47. – Ст. 642.

24. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996 р. // ВВР. – 1996. – № 36. – Ст. 164.

25. Про захист економічної конкуренції: Закон України від11.01.2001 р. //ВВР.– 2001. – № 12. – Ст.64

26. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 р. //ВВР. – 1996. – № 47. – Ст. 256.

27. Про іпотеку: Закон України від 05.06.2003 р. // ВВР. – 2003. –№38. – Ст. 313.

28. Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати: Закон України від 19.06.2003 р.// ВВР. – 2004. – № 1. – Ст. 1.

29. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 24.02.1994 р. // ВВР. – 1994. – № 25. – Ст. 198

30. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 р. // ВВР. –1993. – № 39. – Ст. 383.

31. Про оплату праці: Закон України від 23.05.1995 р. // ВВР. –1995. – № 17. – Ст. 121.

32. Про оцінку майна, майнових Прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України від 12.07.2001 р. // ВВР. – 2001. –№ 47. – Ст. 251.

33. Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб: Закон України від 09.04.2002 р. // ВВР. – 1992. – № 29. –Ст. 399.

34. Про пенсійне забезпечення: Закон України від 05.11.1991 р. //ВВР. – 1992. – № 3. – Ст. 10.

35. Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свободлюдини 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11до Конвенції: Закон України від 17.07.1997 р. // ВВР. – 1997. –№ 40. – Ст. 263.

36. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від23.04.1991 р. // ВВР. – 1991. – № 25. – Ст. 283.

37. Про судовий збір: Закон України від від 8 липня 2011 року // Голос України № 24 від 15 липня 2011р.

38. Про судоустрій і статус суддів. Закон України від 7 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 41-42, N 43, N 44-45, ст.529.

39. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. //ВВР. – 1994. – № 28. – Ст. 232.

40. Про третейські суди: Закон України від 11.05.2004 р. // ОВУ. –2004. – № 23. – Ст. 1540.

41. Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР: Постанова Верховної Ради України від 12.09.1991 р. // ВВР. – 1991. – № 46. – Ст. 621.

42. Інструкція про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та ви плати державним науково-дослідним установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів, затверджена постановою КМУ від 01.07.1996 р. № 710 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2004. – № 5.

43. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затверджений постановою КМУ від 29.07.1999 р. № 112 // ОВУ. –1999. – № 26.– Ст. 69

44. Питання стипендіального забезпечення: постанова КМУ від 12.07.2004 р. // ОВУ. – 2004. – № 28. – Ст. 1871.

45. Положення про порядок проведення аукціонів (публічних торгів) з реалізації заставленого майна, затверджене постановою КМУ від 22.12.1997 р. № 1448 // ОВУ. – 1998. – № 2. – Ст. 50.

46. Положення про спеціальний фонд виконавчого провадження, затверджене постановою КМУ від 26.07.1999 р. № 1351 // ОВУ. –1999. – № 30. – Ст. 1538. #**

47. Порядок накладення арешту на цінні папери, затвердженийпостановою КМУ від 22.09.1999 р. № 1744 // ОВУ. – 1999. – №38. – Ст. 1912.

48. Правила обміну жилих приміщень в Українській РСР, затверджені постановою Ради Міністрів УРСР від 31.01.1986 р. № 31 //ЛІГА: Еліт 7.5.1. – 1АЦ "Ліга", ЛІГАБізнесінформ, 2003.

49. Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна: постанова КМУ від 05.07.2004 р. № 830 //ОВУ. – 2004. – № 27. – Ст. 1770.

50. Про затвердження Порядку використання коштів виконавчого провадження та виконавчого збору, стягнутого з боржника: постанова КМУ від 29.04.2004 р. № 554 // ОВУ. – 2004. – № 17. – Ст. 1184.

51. Про затвердження порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби: Постанова КМУ від 11.07.2002 р. № 985 // ОВУ. – 2002. – №29. – Ст. 1371.

52. Про заходи щодо підвищення ефективності діяльності органів державної виконавчої служби: постанова КМУ від 29.07.2002 р. № 1087 // ОВУ. – 2002. – № 31. – Ст. 1479.

53. Про перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб: постанова КМУ від 26.02.1993 р. № 146 в редакції постанови КМУ від 01.07.2002 р. № 869 // Зібрання постанов Уряду України. – 1993. – № 8. – Ст. 161; ОВУ. – 2002. – № 27. – Ст. 1254.

54. Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри: постанова КМУ від 25.06.2001 р. № 702 // ОВУ. – 2001.–№26.–Ст. 1178.

55. Про створення спеціалізованого державного підприємства Укр- спецюст: постанова КМУ від 14.07.1999 р. № 1270 // ОВУ. – 1999. – №29.– Ст. 1477.

56. Про утворення міжвідомчої координаційної ради з питань, пов'язаних з виконанням рішень судів та інших органів (посадових осіб): постанова КМУ від 11.07.2002 р. № 986 // ОВУ. – 2002. – №29. – Ст. 1372.

57. Положення про третейський суд для вирішення господарських спорів між об'єднаннями, підприємствами, організаціями і установа ми, затверджене постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР від 30.12.1975 р. № 121 // ЛІГА: Еліт 7.5.1. – ІАЦ "Ліга", ЛІГАБізнесінформ, 2003. *

58. Інструкція з діловодства в органах державної виконавчої служби, затверджена наказом Мінюсту від 05.07.1999 р. № 470/7 із змінами, внесеними наказом Мінюсту від 16.06.2004 р. № 729/7 // ЛІГА:Еліт 7.5.1 ІАЦ "Ліга", ЛІГАБізнесінформ, 2003.

59. Інструкція про виконавче провадження, затверджена наказом Міністра юстиції СРСР від 15.11.1985 р. № 22 // ЛІГА: Еліт 7.5.1. –ІАЦ "Ліга", ЛІГАБізнесінформ, 2003.

60. Інструкція про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб), затверджена наказом МВС. Мінюсту від 25.06.2002 р. № 607/56/5, зареєстрова но в Мінюсті 27.06.2002 р. за № 541/6829 // ОВУ. – 2002. – №27. – Ст. 1298.

61. Інструкція про порядок формування, ведення обліку надходжень та видатків, звітності про використання коштів спеціального фонду виконавчого провадження, затверджена наказом Мінюсту від 11.10.1999 р. № 65/5, із змінами, внесеними наказом від 17.08.2001 р. № 48/5 // ОВУ. – 1999. – № 41. – Ст. 2062.

62. Інструкція про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затверджена наказом Мінфіну від 06.04.1998 р. № 84, зареєстрована в Мінюсті за № 271/2711 // ОВУ. – 1998. – № 18. – Ст. 657.

63. Інструкція про порядок розгляду звернень та особистого при йому громадян у Міністерстві юстиції України, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, затверджена наказом Мінюсту від 18.03.2004 р. № 26/5, зареєстрована в Мінюсті від 18.03.2004 р. за № 342/8941 // ОВУ. – 2004. – № 12. – Части на 1. – Ст. 777.

64. Інструкція про проведення виконавчих дій, затверджена наказом Мінюсту від 15.12.1999 р. № 74/5, зареєстрована в Мінюсті за № 865/4158 // ОВУ. – 1999. – № 51. – Ст. 2563.

65. Класифікатор галузей законодавства України, затверджений наказом Мінюсту від 02.06.2004 р. № 43/5 // Юридичний вісник України. – 2004. – 28 липня.

66. Положення про порядок і умови зберігання та реалізації грошей, у тому числі іноземної валюти, цінних паперів, ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт, затверджене постановою Правління НБУ від 04.10.1999 р. № 489, зареєстроване в Мінюсті29.10.1999 р. за № 740/4033 // ОВУ. – 1999. – № 44. – Ст. 2194.

67. Положення про районний, міський (міст обласного значення), районний у містах відділ державної виконавчої служби, затверджене наказом Мінюсту 16.07.1999 р. № 43/5 // ОВУ. – 1999. – № 30. – Ст. 1577.

68. Положення про умови і порядок проведення тендерів (конкурсів) з визначення спеціалізованих організацій для реалізації арештованого державними виконавцями майна, затверджене наказом Мінюсту від 11.11.2003 р. № 136/5 // ОВУ. 2003. – № 46. – Ст. 2414.

69. Порядок взаємодії органів державної виконавчої служби та податкової міліції при примусовому виконанні рішень судів про стягнення коштів на користь держави за позовами органів державної податкової служби, затверджений наказом Мінюсту, Державної податкової адміністрації України від 03.07.2002 р. № 60/5; зареєстрований в Мінюсті 04.07.2002 р. за № 555/6843 // ОВУ. – 2002. – № 28. – Ст. 1340.

70. Порядок здійснення державною виконавчою службою України виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) стосовно підприємств, установ, організацій, діяльність яких пов'язана з державною таємницею, затверджений наказом Мінюсту від 23.03.2000 р. № 10/5а, зареєстрований в Мінюсті 15.05.2000 р. за № 278/4499 // ОВУ. – 2000. – № 20. – Ст. 844.

71. Порядок реалізації арештованого майна, затверджений наказом Мінюсту від 15.07.1999 р. № 42/5, зареєстрований в Мінюсті 19.07.1999 р. за № 480/3773 // ОВУ. – 1999. – № 29. – Ст. 1511.

72. Про затвердження Порядку передачі матеріалів виконавчого провадження з одного органу державної виконавчої служби до іншого або виконавчої групи, від одного державного виконавця до іншого: наказ Мінюсту від 17.05.2004 р., зареєстрований у Мінюсті 17.05.2004 р. за № 625/9224 // ОВУ. – 2004. – № 20. – Ст. 1389.

73. Про затвердження Порядку передачі митними органами май на, конфіскованого за рішеннями судів, органам державної виконавчої служби: наказ Мінюсту, Державної митної служби України від 17.08.2001 р. № 46/5/571, зареєстровано в Мінюсту 17.08.2001 р. за № 720/591 МІ ОВУ. – 2001. – № 34. – Ст. 1619 та ін.

74. Про затвердження Порядку утворення та функціонування виконавчих груп при органах державної виконавчої служби: наказ Мінюсту від 17.05.2004 р. № 37/5, зареєстрований у Мінюсті 17.05.2004 р. за № 624/922 // ОВУ. – 2004. – № 20. – Ст. 1388.

75. Тимчасове положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затверджене наказом Мінюсті від 27.10.1999 р. № 68/5, зареєстроване в Мінюсті 02.11.1999 р. за № 745/4038 // ОВУ. – 1999. – № 44.

76. Лист Верховного Суду України від 26.05.2001 р. "Правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій судових справ (Житлове право)" // ЛІГА: Еліт 7.5.1. – ІАІД "Ліга", ЛІГАБізнссінформ, 2003.

77. Про виконання рішень третейських судів: роз'яснення Вищого арбітражного (господарського) суду України від 17.02.1997 р. № 02-5/57, затверджене постановою Вищого арбітражного суду України від 28.02.1997 р. № 3 // Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України. – 1997. – № 2.

78. Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України: роз'яснення Президії Вищого господарського суду України від 28,03.2002 р. № 04-5/565 // Збірник по точного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики. – 2002. – 17 квітня.

79. Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами Житлового кодексу України: постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.04.1985 р. № 2 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2000. – № 11.

 

Судова практика:

1. Про виконання рішень третейських судів: роз’яснення Вищого арбітражного (господарського) суду України від 17.02.1997 р. № 02-5/57, затверджене постановою Вищого арбітражного суду України від 28.02.1997 р. № 3 // Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України. – 1997. – № 2.

2. Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України: роз’яснення Президії Вищого господарського суду України від 28,03.2002 р. № 04-5/565 // Збірник по точного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики. – 2002. – 17 квітня.

3. Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами Житлового кодексу України: постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.04.1985 р. № 2 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2000. – № 11.

4. Про Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Законів України «Про державну виконавчу службу» та «Про виконавче провадження»: лист Вищого арбітражного суду України від 11.12.2000 р. № 01-8/739 // Вісник господарського судочинства. – 2001. – № 1.

5. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: постанова Пленуму Верховного Суду від 01.11.1996 р. № 9 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2004. –№ 5.

6. Про практику застосування судами законодавства про оплату праці: постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.12.1999 р. № 13 // Право України. – 2000. – № 6. – С. 128-134.

7. Про практику розгляду судами клопотань про визнання й виконання рішень іноземних судів та арбітражі і про скасування рішень, постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на території України: постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.12.1999 р. № 12 // Вісник Верховного Суду України. – 2000. – № 1.

 

Література:

1. Лаврннович О. Судове рішення і його виконання // Урядовий кур'єр. – 2002. – 30 серпня.

2. Леванчук О.М. Роль суду у виконавчому провадженні // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2000. – № 3. – С. 31–37.

3. Лобанцев С. Виконання рішень – головний критерій дієвості влади. // Право України. – 2002. – № 12. – С. 90–94.

4. Лукасевич Я. Об аресте имущества при исполнительном производстве без внесения в государственній реєстр обременений движимого имущества // Юридическая практика. – 2008. – № 43 (565).

5. Матюхин В. Кто и когда должен выдать приказ? // Юридическая практика. – 2005. – № 10 (376).

6. Мещерякова М. Бути боржником вигідніше, ніж кредитором // Юридичний вісник України. – 2005. – № 9 (505).

7. Михеева Е. Проблемы правового регулирования исполнительного производства // Юридическая практика. – 2002. – № 13 (223).

8. Місяць А.П. Особливості виконання рішень судів та інших органів стосовно трудових спорів // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2000. – № 3. – С. 40–44.

9. Мороз А. О некоторых аспектах признания и исполнения иностранных арбитражных решений на Украине // Юридическая практика. – 2008. – № 43 (565).

10. Наконечний І.М. Особливості виконання судових рішень по житлових справах // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2000. – № 3. – С. 37–40.

11. Обидина И. Признание и исполнение решений судов Украины за рубежом // Юридическая практика. – 2003 – № 36 (298).

12. Олевська Є. Виконання судового рішення // Юридичний вісник України. – 2008 – № 35 (687).

13. Покрещук О., Фурса С. Питання імплементації міжнародно-правових норм у законодавство України про виконавче провадження. // Право України. – 2000. – № 3. – С. 84–87.

14. Покрещук О., Фурса С. Процесуальне становище перекладача в нотаріальному та інших юридично значущих процесах: проблемні питання // Право України. – 2000. – № 10. – С. 87.

15. Попов Ю. Правовая природа полномочий государственного исполнителя // Юридическая практика. – 2003. – № 17 (279).

16. Попов Ю. Исполнительное производство по мировому соглашению // Юридическая практика. – 2003. – № 17 (279).

17. Практика вирішення судами справ за позовами про звільнення майна з-під арешту (виключення майна з опису // Вісник Верховного Суду України. – 2000. – № 5. – С. 16–25.

18. Руденко М., Говоруха М. Місце і роль прокуратури у виконавчому провадженні // Юридичний вісник України. – 2006. – № 37 (585).

19. Северин В. Коментар до постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. № 1270 "Про створення спеціалізованого державного підприємства "Укрспецюст" // Урядовий кур'єр. – 1999. – 11 серпня.

20. Седов А. Пути усовершенствования исполнения // Юридичиская практика. – 2007. – № 5 (475).

21. Сердюк В. Застосування законодавства про виконавче провадження // Юридичний вісник України. – 2006. – № 31 (579).

22. Сердюк В. Застосування процесуальних норм // Юридичний вісник України. – 2006. – № 33 (581).

23. Тертышников В.И., Тертышников Р.В. Закон Украины об исполнительиом производстве: Научно-практический коммептарий. – Харьков: Консум, 2000. – 128 с.

24. Тертышников В.И., Тертышников Р.В. Формы защиты и осуществления субьективных прав граждан, иностранных граждан, лиц без гражданства и юридических лиц. – Харьков: Консум, 1999. – 176 с.

25. Тимощук І. Виконання рішення третейського суду // Юридичний вісник України. – 2007. – № 17 (617).

26. Тісногуз В. Оскарження дій посадових осіб державної виконавчої служби // Право України. – 2005. – № 5. – С. 68–69.

27. Тітов М. Про деякі питання виконавчого провадження // Право України. – 1999. – № 11. – С. 64–68.

28. Франків Л., Бачук Б. Идеальная схема для взыскателя // Юридическая практика. – 2007. – № 43 (513).

29. Фурса С.Я. Судове рішення та його реалізація в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення // Ерліховський збірник. – Чернівці, 1994. – Вип. 1. – С. 154–159.

30. Фурса С.Я., Щербак С.В. Виконавче провадження в Україні: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002.

31. Фурса С., Щербак С. Принципи організації та діяльності державної виконавчої служби. // Предпринимательство, хозяйство й право. – 2001. – № 8. – С. 81–85.

 

Джерела до окремих тем.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.032 с.)