Тема 5. Становлення та розвиток казначейської системиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 5. Становлення та розвиток казначейської системиРосії............................................................................68

5.7. Казенний приказ — урядовий орган у Російській

державі..................................................................... 68

< 5.2. Управління фінансами за часів Петра 1............... 71

- 5.3. Казенні палати — губернські фінансові органи..... 79

5.4.Департамент державного казначейства Росії..... 83

5.5.Бюджетна реформа 60-х років XIX ст................... 91

5.6.Розвиток Державного казначейства в кінці XIX ст 96

105110

Тема 6. Становлення та розвиток Державного казначейства
України...................................................................

6. 1. Передумови й основні етапи створення Державного

казначейства України...........................................

/ 6.2. Функції казначейства...........................................

4 6.3. Організаційна структура Державного казначейства
України...................................................................

Тема 7. Розвиток казначейства в зарубіжних країнах.....119

6 7.1. Сутність казначейства........................................... 119

122 134

7.2. Структура і роль казначейства............................. 120

Список літератури

і 7.3. Діяльність казначейств зарубіжних країн......


Тема 1. Зародження скарбниці


Вступ

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми курсу "Історія казначейства" для вищих закладів освіти з спеціальності "Фінанси".

Предметом курсу "Історія казначейства" є дослідження етапів становлення державної казни, джерел її наповнення, напрямків використання та створення державного казначейства в історичному аспекті.

Автори намагалися дати цілісне уявлення про політичні, соціально-економічні передумови виникнення державної скарбниці, розкриті основні етапи розвитку державного казначейства, характерні особливості, цілі, завдання, напрями діяльності, визначити місце і роль казначейства у системі фінансових інститутів.

Вивчаючи конкретні історичні етапи розвитку державної казни, можна краще зрозуміти сучасні проблеми розвитку казначейства України. У посібнику не лише у хронологічному порядку викладено фактичний матеріал, а й наведено аналіз суспільно-економічних явищ, розглянуто їхні позитивні й негативні характеристики.

Особливу увагу приділено сутності зародження скарбниці; розвитку державної казни в період становлення Київської Русі; формуванню казни царської Росії, скарбниці та фінансів у Запорізькій Січі; становленню та розвитку Державного казначейства України; досвіду казначейств у зарубіжних країнах.

Це перше навчальне видання, яке розглядає історичні та економічні передумови виникнення й розвитку казначейства в Україні.

Навчальний посібник буде корисним для студентів, аспірантів і викладачів економічних вузів.


Основні терміни скарб, скарбниця, торгівля, держава, власність, податки, і поняття: податкова система, чиновницький апарат, верховна влада,

монета, кодекс Хаммурапі,

гроші, товарні гроші,

казначейські білети

1.1. Витоки зародження державних скарбниць

Розглядаючи сучасні проблеми функціонування інституту казначейства, необхідно дослідити історичні корені цього явища, зрозуміти їх історичну сутність та напрацьований за минулий час

досвід.

Для повного уявлення про державну казну або скарбницю, зробимо екскурс в історію зародження держави та державного скарбу.

Первісна епоха була найтривалішою в історії людства. Людство пройшло шлях від зародження людини до виникнення державності та утворення на рубежі ІУ-Ш тис. до н.е. стародавніх цивілізацій.

На ранній стадії господарства первісної епохи переважало полювання, рибальство, збирання плодів. Згодом, з удосконаленням знарядь праці, люди стали обробляти шкіри, виготовляти глиняний посуд. Зароджується мистецтво, будівництво наземних споруд, поширюється скотарство і землеробство. Виникає перший поділ праці, налагоджується економічний обмін між окремими родами, общинами, племенами.

Удосконалення знарядь праці, розширення виробництва їх з металу, поділ виробничої сфери на сільське господарство і ремісництво, виробництво додаткового продукту створили економічні умови для виникнення держав. Перші з них утворилися на Стародавньому Сході - Єгипет, Індія, Месопотамія.

Вивчення господарського ладу будь-якої держави починається з питання: кому належить економічна влада, хто розпоряджається суспільним багатством? Суть цієї влади полягає в характері привласнення засобів виробництва і його результатів.

Для з'ясування природи та економічної структури того чи іншого суспільства розглянемо зміст існуючої у давні часи системи власності. Відносини власності виникають між людьми з приводу привласнення матеріальних і духовних благ. Привласнення означає ставлення людей до певних речей як до своїх. З поняттям "власність" пов'язано поняття "скарб". Це скарб окремої людини чи держави.


Історичне минуле свідчить, що поняття "власність" з'явилося ще у прадавньої людини. Спочатку відносини власності виступали у формі певних історичних зв'язків. Історії відомі два основних типи власності - приватна і суспільна.

Приватна характеризується тим, що засоби виробництва і вироблений продукт належать приватним особам, які можуть привласнювати продукт як своєї, так і чужої праці.

Суспільній власності притаманне спільне привласнення засобів виробництва і виробленого продукту.

Основні типи власності

Приватна

Суспільна

(родова або

Індивідуальне житло

общинна)

Хатнє начиння

Земля


мові "скотарниця" - це скарбниця. Найбільшим скарбом давнього Китаю був шовк, який дуже цінувався.

Згодом люди почали обмінюватися предметами, які їм були найнеобхідніші, тобто це були перші кроки зародження торгівлі.

Торгівля зародилась в незапам'ятні часи, вона давніша, навіть за землеробство. Як доказали археологічні розкопки в Європі, торгівля існувала ще на зорі кам'яного віку. При цьому торгівля відбувалась між племенами, які жили далеко один від одного. Торгівля зіграла величезну роль в історії людства. Саме купці стали ініціаторами мореплавства в пошуках невідомих земель, де можна було б добути різноманітні товари. З розвитком торгівлі з'являються гроші. Родова община поступово розпадається. Війни і торгівля збільшують майнові прошарки. Виникає перший поділ суспільства на класи — рабовласників і рабів. Для охорони інтересів власників майна, рабовласників і захисту від зовнішньої небезпеки постало питання про створення держави.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 323; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.23.219.12 (0.006 с.)