Частина друга: Дисциплінарна процедура ФФБРМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Частина друга: Дисциплінарна процедура ФФБРV. Загальні положення

1. Дисциплінарна процедура ФФБР (далі - Процедура) визначає порядок розгляду питань і винесення рішень Органами здійснення футбольного правосуддя ФФБР.

2. Процедуру розроблено на основі Статутів і регламентних документів ФФБР і ФФУ та законодавства. Процедура визначає організаційні та процедурні заходи, принципи діяльності та коло питань, вирішення яких входить до компетенції органів здійснення правосуддя ФФБР.

3. Мета Процедури - визначення порядку розслідування, розгляду та винесення рішень зпитань порушення Статуту ФФБР, Дисциплінарних та інших правил, рішень ФФБР і регламентів змагань, що проводяться під юрисдикцією ФФБР на основі створення правових і організаційних засад та об'єму повноважень Органів здійснення футбольного правосуддя ФФБР.

4. Завдання Процедури - привести порядок розгляду та винесення рішень з питань порушення норм Статуту та діючих регламентних документів ФФБР у відповідність до правових норм ФФБР, ФФУ та законодавства і запобігти причинам та умовам, які сприяють їх порушенням.

VI. Органи здійснення футбольного правосудця ФФБР

Стаття 20. Визначення

 

1. Відповідно до вимог ст. 50 Статуту ФФБР Органи здійснення футбольного правосуддя ФФБР мають виключне право застосовувати дисциплінарні санкції до своїх членів, клубів, футболістів, офіціальних та інших осіб, які працюють у футболі.

2. Органами здійснення футбольного правосуддя ФФБР відповідно до ст. 44 Статуту ФФБР є:

а) Контрольно-дисциплінарний комітет (далі - КДК) - орган першої інстанції;

б) Апеляційний комітет (далі - АК) - орган другої інстанції.

3. Органи здійснення футбольного правосуддя є постійними діючими органами ФФБР.

4. Органи здійснення футбольного правосуддя ФФБР є незалежними. їх члени діють виключно в межах Статуту, інших правових документів ФФД законодавства та цих Правил і Процедури згідно зі своєю честю і совістю на принципах законності та справедливості.

5. Органи здійснення футбольного правосуддя ФФБР приймають рішення простою більшістю голосів.

6. Члени Органів здійснення футбольного правосуддя зобов'язані дотримуватися конфіденційності, не розголошувати і не коментувати порядок розгляду та результати голосування з питань порядку денного.

Стаття 21. Склад органів здійснення футбольного правосуддя ФФБР

 

1.Голови,заступники голів та члени Органів здійснення футбольного правосуддя обираються Конференцією ФФБР з кандидатів, запропонованих Головою ФФБР, терміном на п'ять років. Органи здійснення футбольного правосуддя ФФБР підзвітні тільки Конференції ФФБР.

2.КДК обирається в складі п’яти осіб.

3.АК обирається в складі трьох осіб.

4.Члени Органів здійснення футбольного правосуддя ФФБР не можуть обиратися до складу Виконавчого комітету або Президії ФФБР.

5. Як правило, КДК приймає рішення в присутності усіх членів. Кворум для прийняття рішень – більшістю від складу КДК

6.Присутність на засіданні двох членів АК забезпечує кворум.

7. Голова Органу здійснення футбольного правосуддя ФФБР призначає секретаря зі складу членів, який веде справи та протоколи засідань.

VII. Повноваження

Стаття 22. Юрисдикція КДК

1. Юрисдикція та діяльність КДК визначається Статутом ФФБР та цими Правилами.

2.КДК розглядає питання щодо порушень Статуту та інших регламентних документів ФФБР і контролює їх дотримання усіма суб'єктами футболу.

3.КДК, у випадку порушення Статуту або інших регламентних документів ФФБР, застосовує дисциплінарні санкції до будь-якої особи, яка працює у футболі під юрисдикцією ФФБР.

4.У разі необхідності КДК може звернутися для отримання інформації до районні (міські) федерації, асоціації, комітет)', комісії, особи, структурного підрозділу ФФЛ або органів, що мають відношення до розгляду питань.

5. Обставини та інциденти в офіційних звітах офіційних осіб, у тому числі арбітра та делегата (інспектора) матчу, є достовірними і незаперечними.

6.У разі розходжень у різних звітах достовірними є звіти арбітра та делегата (інспектора) матчу щодо тлумачення інцидентів, що мали місце на полі і за його межами до, під час та після матчу.

 

Стаття 23. Юрисдикція АК

1.До юрисдикції АК відноситься розгляд апеляційних скарг на рішення КДК.

2. Рішення, прийняті АК, набувають чинності після їх оголошення та є остаточними і обов'язковими для всіх зацікавлених сторін.

 

VIII. Основні положення, процедура

Стаття 24. Скликання і представництво

 

1. Засідання Органу здійснення футбольного правосуддя ФФБР (КДК, АК) скликає голова відповідного органу.

2. Засідання Органу здійснення футбольного правосуддя ФФБР веде голова або його заступник за дорученням голови.

3. Як правило, засідання органу здійснення футбольного правосуддя ФФБР проводяться в штаб-квартирі ФФБР.

4. Присутність на засіданні голови або заступника Органу здійснення футбольного
правосуддя ФФБР є обов'язковою.

5.На засідання можуть бути запрошені особи, які мають відношення до розгляду справи - представники колективних членів ФФБР, клубів (команд), футболісти, тренери, офіційні та інші особи або представники футболістів, тренерів, офіційних та інших осіб.

6.Представники суб'єктів футболу повинні підтвердити свої повноваження, надавши оформлену відповідним чином довіреність.

7. Органи здійснення футбольного правосуддя приймають рішення з питань представництва.

8. ФФБР на засіданні Органу здійснення футбольного правосуддя представляє Голова або заступник Голови ФФБР або член виконкому.

Стаття 25. Процедура розгляду питань

 

1. Підготовку матеріалів з питань, що надійшли до Органу здійснення футбольного правосуддя для розгляду, здійснює один з його членів за дорученням Голови комітету.

2. У процесі розгляду питань Орган здійснення футбольного правосуддя може вдатися до консультацій та висновків експертів, дотримуючись принципів неупередженості і конфіденційності.

3. Під час голосування питань справи, що розглядається, будь-які особи, окрім членів Органів здійснення футбольного правосуддя, не можуть бути присутніми у залі засідань.

4. Якщо в процесі розгляду питань не встановлено будь-якого дисциплінарного порушення, Орган здійснення футбольного правосуддя приймає рішення про припинення справи та інформує зацікавлені сторони та Голову ФФБР.

5. Розглянуті питання оформляються протоколом засідання, до якого додаються використані матеріали.

6. Матеріали справи можуть бути відправлені на додаткову перевірку за рішенням Органу здійснення футбольного правосуддя.

7. Процедура розгляду питань, порядок прийняття рішень носять конфіденційний характер і розголосу не підлягають.

Стаття 26. Засідання КДК

 

1. Слухання проводяться за заявою, що надана у письмовій формі, та за матеріалами з прийнятих рішень колективними членами ФФБР, поданими на затвердження, або на свій розсуд.

2. Про дату розгляду справи зацікавлені сторони повідомляються у будь-якій формі.

3. КДК з'ясовує обставини справи на основі наданих документів. При необхідності КДК може вимагати додаткові матеріали.

4. КДК може брати до уваги письмові або усні свідчення.

5. КДК може вести обговорення справ та приймати рішення із застосуванням сучасних комунікаційних технологій.

6. За підсумками розгляду питань КДК має право залишити рішення, що відбулось, без

змін, змінити рішення, скасувати його або ухвалити нове рішення.

7. Усі зацікавлені сторони повідомляються про прийняте рішення у письмовій формі.

8. При оголошенні рішення зацікавленим сторонам повідомляється про можливість подання апеляційної скарги у 10-денний термін до АК.

Стаття 27. Фінансові витрати

 

Фінансові витрати на підготовку та проведення засідань КДК покриваються за рахунок членів КДК , за виключенням витрат на відрядження представників зацікавлених сторін.

 

 

IX. Апеляційне оскарження. ПроцедураПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 80; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.011 с.)