Стаття 18. Відповідальність арбітрів, асистентів арбітра та четвертого арбітраМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стаття 18. Відповідальність арбітрів, асистентів арбітра та четвертого арбітра1. Комітет арбітрів ФФБР своїм рішенням відсторонює арбітра від арбітражу змагань або відмовляється від його послуг через помилки підчас проведення матчів під юрисдикцією ФФБР, а також інших конфліктні ситуації, пов'язані з діяльністю арбітра.

2.У контексті всіх змагань, які проводяться під юрисдикцією ФФБР за дисциплінарний вчинок до арбітра (асистента арбітра) застосовуються такі санкції:

2.1.Попередження;

2.2.Тимчасове переведення на арбітраж ігор нижчої ліги.

2.3.Тимчасове відсторонення від арбітражу ігор.

2.4.Відсторонення на визначений або невизначений термін.

3. Дисциплінарні санкції застосовуються до арбітрів за такі порушення вимог регламентів змагань з футболу:

3.1.Неявка арбітрів на семінари, наради без поважних причин - відсторонення від арбітражу матчів на 5 (п'ять) матчів;

3.2.Невиконання у встановлені комітетом арбітрів ФФБР терміни нормативів з фізичної і/ або теоретичної підготовки - відсторонення від арбітражу на 5 (п'ять) матчів або на визначений термін;

3.3.Несвоєчасне підтвердження на адресу комісії призначень комітету арбітрів ФФБР згоди на арбітраж чи зняття з матчу після офіційного призначення (крім непередбачуваних обставин):

а) вперше - відсторонення від арбітражу на 1 (один) матч;

б) повторно - відсторонення від арбітражу на 3 (три) матчі;

в) у разі подальшого порушення п. 3.3 - відсторонення від арбітражу на 6 матчів, або на невизначений термін.

3.4. Запізнення на календарний матч без поважної причини:

а) вперше - відсторонення від арбітражу на 2 (два) матчі;

б) повторно - відсторонення від арбітражу на 4 (чотири) матчі;

3.5.Неявка на календарний матч без поважних причин - відсторонення від арбітражу на 7 (сім) матчів або на визначений термін;

3.6.Несвоєчасне надання (відправлення) у Адміністрацію ФФБР рапорту арбітра, неохайне його оформлення та несвоєчасне повідомлення результату матчу:

а) вперше - попередження;

б) повторно - відсторонення від арбітражу на 1 (один) матч у лізі де було допущено порушення.

3.7.Упереджений арбітраж матчу або фальсифікація щодо внесення до рапорту арбітра запису про вилучення і попередження, невнесення до рапорту вилучень і попереджень футболістів, що мали місце, приховування фактів неетичної, некоректної поведінки футболістів, офіційних осіб або глядачів щодо арбітрів або інших осіб - відсторонення від арбітражу на 10 (десять) матчів або на визначений термін;

3.8.Порушення Регламенту в частині допуску футболістів до матчу - відсторонення від арбітражу на 3 (три) матчі;

3.9.Неповідомлення післяматчевої інформації (результату матчу) голові комітету з проведення змагаю. ФФБР - відсторонення від арбітражу на 1 (один) матч;

4. Дисциплінарні санкції застосовуються до арбітрів за порушення морально-етичних норм:

4.1.Порушення правил поведінки загальновизнаних у суспільстві під час відрядження для арбітражу матчу, зокрема неправомірні вимоги до умов свого харчування, надання будь-яких додаткових послуг, пільг або знаків поваги - відсторонення від арбітражу на 10 (десять) матчів або на визначений термін;

4.2.Неетичне, некоректне ставлення до делегата, інспектора, футболістів, офіційних осіб або глядачів - відсторонення від арбітражу на 10 (десять) матчів або на визначений термін.

5. Дисциплінарні санкції застосовуються до арбітрів за неякісний арбітраж (оцінка 5.0 –5.9 балів - незадовільно):

а) вперше - відсторонення від проведення 2 (двох) матчів або на визначений термін
у лізі, відповідній статусу арбітра;

б) повторно - відсторонення від проведення 7 (семи) матчів або на визначений

термін у лізі, відповідній статусу арбітра;

в) у разі подальшого порушення п. 5 - відсторонення від арбітражу на визначений або невизначений термін.

6. Дисциплінарні санкції застосовуються до арбітрів за посередній арбітраж (оцінка 6.0 - 6.9 балів - задовільно):

а) вперше - попередження;

б) повторно - відсторонення від проведення 2 (двох) матчів або на визначений
термін у лізі, відповідній статусу арбітра;

7. Суттєві помилки арбітра (асистента арбітра), не враховані делегатом (інспектором) під
час оцінювання проведеного матчу:

а) попередження;

б) повторно (в одному колі змагань) - відсторонення від арбітражу на 1 (один) матч.

8. Порушення, пов'язані з екіпіруванням арбітра під час виконання обов'язків арбітра:

а) вперше - попередження;

б) повторно - відсторонення від арбітражу на 1 (один) матч.

9. З урахуванням всіх обставин та характеру дисциплінарного порушення можливе застосування санкції у вигляді переведення арбітра для арбітражу матчів у лігу нижчу за рангом на визначений або невизначений термін.

10. Усі дисциплінарні санкції повинні вноситися до атестаційного листа арбітра та враховуватися при наступних рекомендаціях його для арбітражу змагань у відповідних лігах.

11.У разі відсторонення від матчів у лізі, що відповідає статусу арбітра, він переводиться до ліги, нижчої за рангом на визначений термін.

12.Дисциплінарна санкція, застосована до арбітра, діє у наступному колі змагань або наступному змагальному сезоні.

13.Комітет арбітрів своїм рішенням може тимчасово утриматись від призначення арбітра для проведення матчів на період з'ясування обставин та прийняття Органом здійснення футбольного правосуддя рішень щодо допущених арбітром порушень, а також інших конфліктних ситуацій, пов'язаних з діяльністю арбітра.

14.Якщо арбітр не згоден з виставленою делегатом (інспектором) ФФБР оцінкою за арбітраж матчу, він має право подати відповідні матеріали матчу на розгляд комітету арбітрів не пізніше десяти днів після закінчення матчу.

Стаття 19. Відповідальність делегата (інспектора) ФФБР

1. Інспекторський комітет відсторонює делегатів (інспекторів) ФФБР від інспектування змагань або відмовляється від їх послуг за помилки під час проведення матчів районних змагань, а також інші конфліктні ситуації, пов’язані з діяльністю делегатів (інспекторів).

2.У контексті всіх змагань під егідою ФФБР за дисциплінарний вчинок до делегата (інспектора) ФФБР застосовуються такі санкції:

2.1.попередження;

2.2.відсторонення від інспектування делегата на визначений або невизначений термін.

3. Дисциплінарні санкції застосовуються до делегатів (інспекторів) ФФБР за:

3.1. Неявка на навчально-практичний семінар, нараду перед початком кола без поважних причин - відсторонення від інспектування на один місяць змагань.

3.2. Запізнення на матч:

а) вперше - відсторонення від інспектування на 1 (один) матч;

б) повторно - відсторонення від інспектування на 3 (три) матчі.

3.3. Неохайно заповнений рапорт або несвоєчасне подання рапорту делегата (інспектора):

а) вперше - попередження;

б) повторно - відсторонення від інспектування на 2 (два) матчі.

3.4.Упереджене інспектування, фальсифікація при внесенні в рапорт записів про попередження, вилучення, не внесення в рапорт вилучень і попереджень, які мали місце, приховування фактів неспортивної поведінки футболістів, тренерів, офіційних осіб, арбітрів, глядачів - відсторонення від інспектування на 10 (десять) матчів або на визначений термін.

4. Неявка на матч без поважних причин:

а) вперше - відсторонення від інспектування на 4 (чотири) матчі або на визначений термін;

б) повторно - відсторонення від інспектування на 7 (сім) матчів або на визначений термін;

в) у разі подальшого порушення п. 4 - відсторонення від інспектування на визначений або невизначений термін.

5. Невірна оцінка рішень арбітра ,які істотно вплинули на хід та кінцевий результат матчу:

а) вперше - відсторонення від інспектування матчів у лізі, відповідній статусу делегата (інспектора) на 2 (два) матчі або на визначений термін;

б) повторно - відсторонення від інспектування матчів у лізі, відповідній статусу делегата (інспектора) на 5 (п'ять) матчів або на визначений термін;

в) у разі подальшого порушення п. 5 - відсторонення від інспектування матчів всіх рівнів на визначений або невизначений термін.

6. Невірна оцінка рішень арбітра ,які вплинули в деяких епізодах на хід або рахунок матчу, але не на кінцевий результат матчу - застосовуються дисциплінарні санкції від попередження до відсторонення від інспектування матчів на 1 (один) матч.

7. Недотримання вимог регламентних документів щодо організації та проведення матчу - відсторонення від інспектування на 4 (чотири) матчі;

8. Порушення морально - етичних норм поведінки під час відрядження та інспектування, некоректне відношення до арбітрів, тренерів, футболістів, офіційних осіб, глядачів відсторонення від інспектування на 7 (сім) матчів або на визначений термін.

9. Інспекторський комітет ФФБР своїм рішенням може тимчасово відсторонити делегата (інспектора) від інспектування чергових календарних матчів змагань на період з'ясування обставин та прийняття рішення юридичними органами ФФБР щодо допущених делегатом (інспектором) помилок під час проведення матчів під егідою ФФБР, а також інших конфліктних ситуацій, пов'язаних з діяльністю арбітра, делегата (інспектора) та перевести його до нижчої за рангом ліги або відмовитися від його послуг.

10. Дисциплінарна санкція, застосована до делегата (інспектора), за рішенням органу здійснення футбольного правосуддя діє у наступному колі змагань або наступному змагальному сезоні.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.012 с.)