Федерації Футболу Буського районуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Федерації Футболу Буського районуДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОДЕКС

Федерації Футболу Буського району

 

 

БУСЬК – 2013р.

 

 

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Виконкомом Федерації футболу

Буського району

 

05 березня 2013 р.

 

____________________ В. Снилик

Частина перша: Дисциплінарні правила

I Вступ

 

Стаття 1. Загальні положення

1. Дисциплінарні правила ФФБР (далі - Правила ) розроблені на основі статутних і регламентних документів ФФЛ, ФФУ та законодавства України.

2.Дія Правил розповсюджується на всі випадки дисциплінарних порушень.

3. Правила є обов'язковими для виконання всіма членами ФФБР,

4. Всі особи, які задіяні або працюють у футболі, зобов'язані виконувати рішення Органів здійснення футбольного правосуддя ФФБР.

5. Застосування Правил за аналогією та прецедентом забороняється.

Стаття 2. Мета та завдання

1. Метою Правил є впровадження єдиних справедливих і загальнозрозумілих принципів відповідальності за діяльність у сфері футболу.

2. Завданням Правил є - реалізація мети ФФБР щодо впровадження єдиних принципів дисциплінарної практики у сфері футболу на основі визначення відповідних санкції за порушення вимог Статуту ФФБР та інших регламентних документів (регламентів змагань, правил, інструкцій, рішень, директив та ін.) ФФБР.

Стаття 3. Дисциплінарні повноваження

Колективні члени ФФБР, клуби, команди, футболісти, офіційні особи усвідомлюють, що ФФБР має виключні дисциплінарні повноваження та юрисдикцію, визнають і беруть зобов 'язання виконувати Статут ФФБР, а також усі правила та рішення ФФБР, дотримуватися принципів Чесної гри, Правил гри, які видані Радою Міжнародних футбольних асоціацій.

Стаття 4. Обсяг застосування

Правила застосовуються при розгляді всіх справ про порушення норм статутних і регламентних документів.

Стаття5. Виняткові положення застосування

Якщо відповідні положення відсутні в Правилах та інших регламентних документах, Органи здійснення футбольного правосуддя ФФБР прийматимуть рішення відповідно до загальновизнаних норм та згідно з принципами законності та справедливості.

 

 

II Принципи поведінки. Відповідальність

Стаття 6. Принципи поведінки

1.Клуби (команди) ФФБР несуть відповідальність за поведінку футболістів, тренерів, фахівців та офіційних осіб які входять до їх складу.

2.Колективні члени ФФБР, клуби, футболісти, тренери, офіційні особи, арбітри та делегати (інспектори) зобов'язані дотримуватись Правил, вести себе відповідно до принципів лояльності, чесності, порядності та спортивної етики.

3. Кожний, хто своєю поведінкою і/або висловами завдає шкоди репутації футболу та його органів управління, може бути притягнутий до відповідальності.

 

Стаття 7. Відповідальність

 

1.Колективні члени ФФБР, клуби (команди) несуть відповідальність за поведінку своїх футболістів, офіційних осіб, уболівальників та будь-яких інших осіб, які працюють до, під час та після проведення матчу за дорученням колективного члена чи клубу (команди).

2.Клуби (команди) господарі несуть відповідальність за порядок і безпеку на стадіоні та прилеглій до нього території (визначається відстанню від периметру стадіону до 100 метрів), до, під час та після матчу і зобов'язані виконувати регламентні норми проведення змагань, відповідні правила, інструкції, директиви, та ін. Вони несуть відповідальність за будь-які інциденти, що можуть підлягати дисциплінарним санкціям.

3. За наявності офіційної письмової заявки від команди гостей на відвідування матчу організованою групою її вболівальників, відповідальність за порушення ними регламентних норм та Правил поведінки глядачів на стадіоні несе клуб команди гостей.

 

III. Дисциплінарний проступок. Дисциплінарна санкція (стягнення)

Стаття 8. Дисциплінарний проступок

1. Дисциплінарним проступком визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія або бездіяльність, яка посягає на норми Статуту, регламентів, Правил ФФБР, Правил гри, затверджених Міжнародною радою футбольних асоціацій та встановлений ФФБР порядок управління футболом.

2.Суб'єктами дисциплінарного проступку є юридичні або фізичні особи:

а) офіційні особи ФФБР;

б) клуби (команди) та їх футболісти, тренери, офіційні особи і співробітники;

в) арбітри, делегати, інспектори.

3. Часом вчинення дисциплінарного проступку є безпосередній час вчинення порушення Статуту, регламентних норм і Правил ФФБР або Правил гри.

 

 

Стаття 9. Дисциплінарна санкція та її застосування

1. Випадки недотримання (порушення) вимог та положень Статуту ФФБР або Регламентів розглядаються Органами здійснення футбольного правосуддя ФФУ, оскільки тільки вони можуть застосовувати дисциплінарні санкції.

2. Дисциплінарна санкція є стягненням за вчинений дисциплінарний проступок. Санкція може застосовуватися за сукупністю дисциплінарних стягнень, але лише в межах, установлених відповідною статтею Правил.

3. Дисциплінарна санкція повинна застосовуватися з урахуванням усіх обставин справи, зважаючи на факти порушень та факти, що звільняють від відповідальності, характеристики особи на яку накладається санкція, бути спільномірною протиправному вчинку та мірою запобігання порушенням у майбутньому.

4. Дисциплінарна санкція може бути заходом фінансового впливу за скоєні порушення у вигляді обов'язкового грошового внеску.

5. Застосування дисциплінарних санкцій відносно юридичної і/або фізичної особи забороняється якщо:

а) така особа вже притягнута до відповідальності за цей же дисциплінарний вчинок;

б) минуло більше 6-ти місяців з часу здійснення вчинку;

в) минуло більше 30 днів з часу, коли стало відомо про вчинок

6. Такими що не мають стягнення у вигляді дисциплінарних санкцій визнаються юридичні і/або фізичні особи якщо:

а) повністю відбули призначене стягнення за дисциплінарний вчинок або дія санкції припинена;

б) закінчився змагальний сезон в якому вони були покарані якщо дисциплінарна санкція або рішення відповідного органу не встановлює інше.

7. Повторністю дисциплінарного проступку є здійснення такого ж і/або іншого вчинку за який до особи застосовувалися дисциплінарні санкції на протязі одного змагального сезону.

 

IV. Відповідальність колективних членів ФФБР і дисциплінарні санкції за допущені порушення

Стаття 11. Жовті картки, отримані у змаганнях

1. Попередження та майбутнє відсторонення за отримані жовті картки в матчах втрачають силу після завершення відповідного сезону.

2. Жовті картки, отримані у ході одного сезону переносяться з одних змагань до інших, а також з одного кола змагань до іншого.

3. Облік жовтих карток та інших дисциплінарних санкцій, застосованих арбітром ведеться у порядку, визначеному Регламентами змагань з футболу

 

Стаття 16. Відбуття відсторонення від матчу або виконання обов'язків

1.Офіційна особа, працівник/тренер клубу, який відсторонений від виконання своїх обов'язків, може спостерігати за матчем, від якого він відсторонений, тільки з трибуни. Йому не дозволяється знаходитись у роздягальні, тунелі або технічному майданчику та контактувати із своєю командою до та під час матчу.

2. Відсторонення, накладене на футболіста/тренера стосується його як футболіста та тренера одночасно.

3. Якщо футболіст, відсторонений мінімум на три матчі, починає виконувати обов'язки офіційної особи або працівника клубу/тренера, будь-яка частина санкції, що залишилася, виконується ним на його новій посаді.

Стаття 17. Інші порушення

Дисциплінарні заходи, передбачені Правилами, можуть застосовуватись до колективного члена або клубу (команди), якщо:

а) команда, футболіст, офіційна особа або колективний член порушують ст. З Правил;

б) команда продовжує поводитись неналежним чином навіть після застосування
арбітром кількох індивідуальних дисциплінарних санкцій;

в) глядачі вибігають чи намагаються вибігти на поле, кидають в ігрову зону будь-які предмети, підпалюють феєрверки, вогнища, застосовують піротехнічні засоби, або якщо порядок та дисципліна на стадіоні не забезпечені у будь-який інший спосіб.

Частина друга: Дисциплінарна процедура ФФБР

V. Загальні положення

1. Дисциплінарна процедура ФФБР (далі - Процедура) визначає порядок розгляду питань і винесення рішень Органами здійснення футбольного правосуддя ФФБР.

2. Процедуру розроблено на основі Статутів і регламентних документів ФФБР і ФФУ та законодавства. Процедура визначає організаційні та процедурні заходи, принципи діяльності та коло питань, вирішення яких входить до компетенції органів здійснення правосуддя ФФБР.

3. Мета Процедури - визначення порядку розслідування, розгляду та винесення рішень зпитань порушення Статуту ФФБР, Дисциплінарних та інших правил, рішень ФФБР і регламентів змагань, що проводяться під юрисдикцією ФФБР на основі створення правових і організаційних засад та об'єму повноважень Органів здійснення футбольного правосуддя ФФБР.

4. Завдання Процедури - привести порядок розгляду та винесення рішень з питань порушення норм Статуту та діючих регламентних документів ФФБР у відповідність до правових норм ФФБР, ФФУ та законодавства і запобігти причинам та умовам, які сприяють їх порушенням.

Стаття 20. Визначення

 

1. Відповідно до вимог ст. 50 Статуту ФФБР Органи здійснення футбольного правосуддя ФФБР мають виключне право застосовувати дисциплінарні санкції до своїх членів, клубів, футболістів, офіціальних та інших осіб, які працюють у футболі.

2. Органами здійснення футбольного правосуддя ФФБР відповідно до ст. 44 Статуту ФФБР є:

а) Контрольно-дисциплінарний комітет (далі - КДК) - орган першої інстанції;

б) Апеляційний комітет (далі - АК) - орган другої інстанції.

3. Органи здійснення футбольного правосуддя є постійними діючими органами ФФБР.

4. Органи здійснення футбольного правосуддя ФФБР є незалежними. їх члени діють виключно в межах Статуту, інших правових документів ФФД законодавства та цих Правил і Процедури згідно зі своєю честю і совістю на принципах законності та справедливості.

5. Органи здійснення футбольного правосуддя ФФБР приймають рішення простою більшістю голосів.

6. Члени Органів здійснення футбольного правосуддя зобов'язані дотримуватися конфіденційності, не розголошувати і не коментувати порядок розгляду та результати голосування з питань порядку денного.

VII. Повноваження

Стаття 22. Юрисдикція КДК

1. Юрисдикція та діяльність КДК визначається Статутом ФФБР та цими Правилами.

2.КДК розглядає питання щодо порушень Статуту та інших регламентних документів ФФБР і контролює їх дотримання усіма суб'єктами футболу.

3.КДК, у випадку порушення Статуту або інших регламентних документів ФФБР, застосовує дисциплінарні санкції до будь-якої особи, яка працює у футболі під юрисдикцією ФФБР.

4.У разі необхідності КДК може звернутися для отримання інформації до районні (міські) федерації, асоціації, комітет)', комісії, особи, структурного підрозділу ФФЛ або органів, що мають відношення до розгляду питань.

5. Обставини та інциденти в офіційних звітах офіційних осіб, у тому числі арбітра та делегата (інспектора) матчу, є достовірними і незаперечними.

6.У разі розходжень у різних звітах достовірними є звіти арбітра та делегата (інспектора) матчу щодо тлумачення інцидентів, що мали місце на полі і за його межами до, під час та після матчу.

 

Стаття 23. Юрисдикція АК

1.До юрисдикції АК відноситься розгляд апеляційних скарг на рішення КДК.

2. Рішення, прийняті АК, набувають чинності після їх оголошення та є остаточними і обов'язковими для всіх зацікавлених сторін.

 

Стаття 26. Засідання КДК

 

1. Слухання проводяться за заявою, що надана у письмовій формі, та за матеріалами з прийнятих рішень колективними членами ФФБР, поданими на затвердження, або на свій розсуд.

2. Про дату розгляду справи зацікавлені сторони повідомляються у будь-якій формі.

3. КДК з'ясовує обставини справи на основі наданих документів. При необхідності КДК може вимагати додаткові матеріали.

4. КДК може брати до уваги письмові або усні свідчення.

5. КДК може вести обговорення справ та приймати рішення із застосуванням сучасних комунікаційних технологій.

6. За підсумками розгляду питань КДК має право залишити рішення, що відбулось, без

змін, змінити рішення, скасувати його або ухвалити нове рішення.

7. Усі зацікавлені сторони повідомляються про прийняте рішення у письмовій формі.

8. При оголошенні рішення зацікавленим сторонам повідомляється про можливість подання апеляційної скарги у 10-денний термін до АК.

Стаття 29. Процедура

 

1. Після надходження апеляційної скарги Голова без затримки встановлює дату слухань та в 5-денний термін повідомляє про це у письмовій формі зацікавлені сторони.

2. Голова приймає докази фактів, викладених в апеляційній заяві. До доказів відносяться:

а) офіційні звіти;

б)документи КДК;

в) показання свідків;

г) свідчення сторін;

д)перевірка на місці;

є) записи та документи, надані на вимогу;

ж) висновки експертів;

з) теле- та відеозаписи.

3. На засіданні АК можуть бути присутніми тільки запрошені особи.

4. АК може проводити засідання і ухвалювати рішення без запрошення зацікавлених сторін.

5. АК може запросити додаткові документи щодо поданої апеляційної скарги або викликати додаткових свідків, експертів.

6. У межах апеляційної скарги АК проводить розслідування фактів і юридичних підстав для прийняття рішення.

7. Обговорення питань АК веде за закритими дверима. Члени АК повинні дотримуватись конфіденційності як до, так і після прийняття остаточного рішення.

8. Рішення АК у 5-денний термін надсилається зацікавленим сторонам.

9. У разі встановлення значних помилок, припущених КДК при розгляді, АК може повернути справу до КДК на доопрацювання.

X. Прикінцеві положення

1. При розгляді Органами здійснення футбольного правосуддя ФФБР випадків, що не регулюються цими Правилами, застосовуються Дисциплінарні правилами ФФБР, або рішення приймаються у відповідності з принципами законності і справедливості.

2. Виконання рішень Органів здійснення футбольного правосуддя ФФБР покладається на Адміністрацію ФФБР.

3. Використання чоловічого роду в Правилах поширюється також на жінок.

4. Дисциплінарні порушення, скоєні до набуття чинності цих Правил регулюються попередніми Дисциплінарними правилами ФФБР.

5. Правила набувають чинності з 5 березня 2013 року.

6. Видання Правил здійснюється українською мовою.

 

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОДЕКС

Федерації Футболу Буського району

 

 

БУСЬК – 2013р.

 

 

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Виконкомом Федерації футболу

Буського району

 

05 березня 2013 р.

 

____________________ В. СниликПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.253.192 (0.029 с.)