Умови узгодження часу операцій з тактом потоку міняються відповідно з вибраним типом потокуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Умови узгодження часу операцій з тактом потоку міняються відповідно з вибраним типом потокуДля потоків з регламентованим ритмом:

 

 

tp = (0.95 ÷ 1,05)k ( 2.8 )

 

 

tp = (0.9 ÷ 1,1)k, ( 2.9 )

де tp – час виконання організаційної операції, с;

 

0,95 ÷ 1,05 – коефіцієнт узгодження потоків з регламентованим ритмом;

 

0,9 ÷ 1,1 – коефіцієнт узгодження потоків з вільним ритмом;

 

k – кількість робітників на операцію.

 

 

Для агрегатно-групових потоків та потоків малих серій на окремих операціях дозволяється перебільшення такту на 15-20%.

 

Дані розрахунку умов узгодження операцій для різної чисельності робітників доцільно звести в таблицю.

 

 

Таблиця 2.22. – Умови узгодження часу операцій потоку.

 

 

Чисельність робітників   Величина мінімального часу організаційної операції, с Величина максимального часу організаційної операції, с
     
     

 

 

Виробничі вимоги до комплектування

При узгодженні операцій потоку, крім умов узгодження операцій за часом, необхідно врахувати виробничі вимоги, які для різних типів мають свої особливості.

 

Якщо в конвеєрному потоці першочерговою умовою є точне дотримання послідовності технологічної обробки (недопустимість повернення напівфабрикату), обмеження застосування кратних операцій, незначне відхилення часу організаційних операцій від такту потоку (до 5%), то в агрегатно-групових потоках кратні операції використовуються дуже широко, допускається зворотний рух напівфабрикатів (при умові зручності передавання) більш вільні часові умови (відхилення від такту в окремих індивідуальних випадках досягається до 20 %), але дуже жорсткі умови максимальної спеціалізації, яка забезпечує найкраще використання робочої сили та обладнання (особливо на спецмашинах та напівавтоматах). Комплектування виконують по деталях та вузлах, зберігаючи технологічну доцільність скорочення допоміжних прийомів праці. Обробка вузлів та деталей виконується окремими групами робітників.

 

Необхідно також дотримуватись таких виробничих умов, як однорідність операцій по розрядом (комплектуються операції з однаковими або суміжними розрядами), за матеріалом (верх, підкладки), який обробляється, за спеціальностями та інше.

 

За результатами комплектування технологічних операцій складають таблицю, яка є основою для складання організаційно-технологічної схеми потоку – основного виробничого документа.

 

 

Таблиця 2.23. – Комплектування операцій швейного потоку.

 

 

Номер організаційної операції Номер технологічної операції – спеціальність, розряд, час Тривалість організаційної операції, с Кількість робітників Обладнання
розрахункова фактична
1-М/3 2-М/4 1,01 УМ-97А
3-Р/2 4-Р/2 1,92 Лекало, крейда

 

Аналіз комплектування

 

 

Аналіз попереднього комплектування проводиться з метою з’ясування недоліків в узгодженні та їх усунення до оформлення схеми за трьома показниками:

· Коефіцієнт навантаження потоку;

· Графіку узгодження;

· Монтажному графіку.

 

 

Насамперед перевіряючи узгодження часу операцій усього потоку в цілому (завантаженість) та секцій потоку за коефіцієнтом узгодження. Допускається відхилення Кз для потоків з регламентованим ритмом на ± 2% (Кз = 0,98÷1,02).

 

Аналіз узгодження часу кожної організаційної операції потоку, її спеціалізації виконують за допомогою графіка узгодження або діаграмою навантаження.

 

Монтажний графік висловлює порушення технологічної послідовності обробки виробу.

 

В разі з’ясування порушень, які були допущені при комплектуванні, негайно провести перекомплектування, виконуючи всі виробничі вимоги.

Технологічна схема потоку

Технологічна схема потоку – основним технологічний документ, який складається на основі комплектування технологічних операцій в організаційні після його аналізу.

 

По технологічній схемі потоку виконується розпланування робочих місць інструментом та пристосуванням, закріплення організаційних операцій за конкретним виконавцем, нарахування заробітної плати працівниками, розрахунок техніко-економічних показників потоку.

 

Технологічна схема потоку має бути оформлена у вигляді таблиці 2.24.


Таблиця 2.24. – Технологічна схема потоку.

 

Назва виробу _________________________ Такт потоку, с ______________

 

Потужність потоку за зміну, од. _____________________

 

Час на виготовлення виробу, с ______________________

 

Кількість робітників в потоці, чол. ___________________

 

 

№ організаційної операції Стадія, вузол, номер та зміст технологічної операції Вид роботи Розряд роботи Норма часу, с Розцінка за одиницю, коп. Норма виробітку за зміну, од. Кількість робітників Обладнання, пристосування
розрахункова фактична
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 


Оформляючи технологічну схему потоку слід мати на увазі:

1. Номер організаційної операції проставляється у послідовному зростанні, в підсумковій частині операції.

2. Для несекційних потоків в графі 1 стадія не проставляється назва вузла пишеться тільки для агрегатно-групових та групових потоків. Номер технологічної операції відповідає номеру цієї операції в технологічній послідовності, зміст організаційної операції складається з технологічних, які увійшли до організаційної із зазначенням деталі, на якій виконують операцію.

3. Вид роботи визначається спеціальністю, має своє умовне позначення:

Р – ручна,

М – машинна,

С – спеціальна,

Пр – прасувальна,

П – пресова.

4. Розряд роботи встановлюється згідно з тарифно-кваліфікаційним довідником і відповідає розряду роботи в технологічній послідовності. У підсумковому рядку вказують найвищий розряд з основної спеціальності.

5. Норма часу на виконання операції складається із суми часу на виконання технологічних операцій.

6. Розцінка по організаційній операції визначається множенням секундної тарифної ставки на норму часу на виконання операцій. Якщо в організаційну операцію входять технологічні операції різних розрядів, розцінку слід розрахувати по кожній технологічній операції з точністю до 0,001. Розцінка по організаційних операціях в цьому випадку визначається сумарно у підсумковому рядку.

7. Норма виробітку за зміну встановлюється діленням тривалості робочої зміни на час виконання організаційної операції і проставляється в підсумковому рядку.

8. Розрахункова кількість робітників розраховується по кожній організаційній операції шляхом ділення часу виконання організаційної операції на такт потоку з точністю до 0,01.

9. Фактична кількість робочих встановлюється за розрахунковою, застосовуючи правила заокруглення для кожної організаційної операції.

10. Обладнання, інструмент та пристосування – у відповідності з технологічною послідовністю по неподільних операціях.

 

Клас і тип обладнання, форма, країна – виробник.

 

Кожна організаційна операція підкреслюється, пишеться «разом», і заповнюються графи: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

 

Графи 2, 3, 4, 5, 6, 10 заповнюється по кожній технологічній операції.

 

У кінці схеми підраховується норма часу на виготовлення виробу, кількість робочих розрахункова та фактична. Якщо потік секційний, всі ці показники розраховуються по кожній секції.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-28; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.51.151 (0.017 с.)