ТОП 10:

Нагородження заохочувальними відзнаками Міністра оборони.6. Відзначення державними нагородами України.

Подякаоголошується окремому військовослужбовцю, а також може бути застосована до всього особового складу підрозділу( військової частини).

 

Військовослужбовець, що має дисциплінарні стягнення, заохочується шляхом зняття накладеного раніше стягнення. Право знімати дисциплінарні стягнення належить тому командирові, який їх накладав, та його прямим начальникам. Одночасно військовослужбовцю може бути знято лише одне дисциплінарне

стягнення.

Дисциплінарні стягнення - позбавлення військового звання, пониження у військовому званні (у посаді) - можуть бути зняті із старших солдатів і сержантів не раніше ніж через 6 місяців, а з прапорщиків і офіцерів - через рік з дня накладення стягнення.

При цьому дисциплінарне стягнення «посадове пониження» може бути знято без поновлення на попередній посаді.

Вважається, що військовослужбовець не має дисциплінарних стягнень після їх зняття відповідним командиром.

 

Нагородження грамотою, цінним подарунком або грошовою премією може застосовуватись до окремого військовослужбовця або до всього підрозділу (військової частини).

Прізвище військовослужбовця заноситься до Книги пошани військової частини в разі досягнення високих показників у БП та виявлення бездоганної дисциплінованості, а також якщо він особливо відзначився під час виконання військового обов’язку. Крім того, військовослужбовцю вручається грамота, підписана командиром військової частини, а якщо заохочення стосується військовослужбовця строкової служби – ще й повідомляються його батьки або колектив за місцем роботи чи навчанням.

Заохочувальними відзнаками Міністра оборони нагороджують свійськовослужбовці за бездоганну службу та видатні заслуги перед Збройними Силами України.

Військовослужбовці можуть бути відзначені державними нагородами за: 1.Мужність і відвагу, проявлені під час виконання військового обов’язку; 2.Зразкове управління військами; 3.Високі показники в бойовій підготовці, оволодінні озброєнням і військовою технікою; 4.Інші заслуги перед Україною та її Збройними Силами .

Висувати підлеглих для нагородження мають право начальники з правами командира окремого батальйону і вище.

Президент України - Верховний Головнокомандувач Збройних Сил Українинагороджує відзнакою "Іменна вогнепальна зброя”, яка є почесною державною нагородою.Міністр оборони України нагороджує відомчими відзнаками "Вогнепальна зброя" і "Холодна зброя". Це-
відомчі заохочувальні відзнаки.Відзнаками Президента України та Міністра оборони України військовослужбовці нагороджуються за визначні заслуги в забезпеченні обороноздатності Держави, недоторканності її кордону, підтриманні високої бойової готовності військ (сил), зміцненні національної безпеки, боротьбі зі злочинністю, захисті конституційних прав та свобод людини і громадянина, за бездоганну багаторічну службу, зразкове виконання військового та службового обов'язку, виявлені при цьому честь і доблесть.

 

 

До рядових і сержантів,крім зазначених вище, застосовуються такі заохочення (стаття 15 ДС):
- надання одного додаткового звільнення з розташування військової частини поза чергою військовослужбовцям строкової служби;
- надання додаткової відпустки військовослужбовцям строкової служби строком до 5 діб;
- повідомлення батьків або колективу за місцем роботи чи навчання військовослужбовця до його призову на службу про зразкове виконання ним військового обов'язку та про отримані заохочення;
- нагородження військовослужбовця його фотокарткою, в якій він знятий біля розгорнутого Бойового Прапора військової частини;
- присвоєння військового звання старший солдат;
- присвоєння сержантам строкової служби, які звільняються в запас, чергового військового звання, вищого на один ступінь за військове звання, передбачене штатною посадою
, яку обіймав сержант під час звільнення в запас, до старшини, включно;
До військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, у тому числі військовослужбовців-жінок, що проходять військову службу на посадах рядового й сержантського складу, застосовуються заохочення, визначені в статті 15 Дисциплінарного Статуту, крім заохочень, передбачених пунктами "в", "г", "д", "є", "з" зазначеної статті.

До прапорщиків і офіцерів, крім тих заохочень що стосуються всіхвійськовослужбовців, застосовується дострокове присвоєння звання старший прапорщик або чергового офіцерського звання до полковника включно.

У відповідності до статті 21 СВС одночасно з підрозділу може бути звільнено не більше 30% особового складу. Звільнення відбувається почергово, тому надання одного додаткового звільнення поза чергою є дуже важливим видом заохочення і застосовується воно в дні і години, встановлені командиром військової частини. При цьому в суботу та передсвяткові дні тривалість звільнення не може бути більше за добу, а в неділю і свята – до початку вечірньої перевірки.

Додаткова відпустка надається строком до 5діб за високі показники в бойовій підготовці, зразкову військову дисципліну, пильність і відмінну службу, вмілу експлуатацію озброєння тавійськової техніки і оголошується наказом командира військової частини. Вона надається разом з основною відпусткою ( яка складає для солдатів 20, для сержантів 25 календарних днів без урахування часу на дорогу), а в разі її використання - протягом місяця з дня оголошення заохочення.

Повідомлення батькам або колективу за місцем роботи або навчання до призову на військову службу про зразкове виконання військового обов’язку та одержані заохочення надсилаються у вигляді листа з подякою за підписом командира частини.

Військовослужбовець, який нагороджується фотокарткою знятою біля розгорнутого Бойового Прапора військової частини, фотографується у парадній формі одягу в головному уборі зі зброєю.

Військове звання старший солдат, чергове військове звання достроково (офіцерам –до полковника включно) присвоюють за високі бойові та моральні якості під час захисту Вітчизни або бойового чергування, високі показники в БП, в зміцненні військової дисципліни, оволодінні ОВТ та за зразкове виконання своїх військових обов’язків. При цьому офіцеру чергове звання достроково присвоюється за умов, якщо він перебував у військовому званні не менше половини строку та не менше року обіймав посаду, штатне військове звання якої відповідає наступному (черговому достроковому) званню.

Командир відділення та заступник командира взводу мають право:
а) оголошувати подяку;
б) знімати дисциплінарні стягнення, накладені ними раніше
.

Старшина роти, командир взводу і командир роти додатково мають право
надавати одне додаткове звільнення з розташування військової частини поза чергою.

Командир взводу, командир роти відносно прапорщиків, мають право:
а) оголошувати подяку;
б) знімати дисциплінарні стягнення, накладені ними раніше

. Тіж самі права має командир роти відносно офіцерів.

 

Навчальне питання №3.”Права посадових осіб роти по накладанню дисциплінарних стягнень на підлеглих. Порядок їх накладення та виконання”.

За порушення військової дисципліни або громадського порядку, які не мають ознаки адміністративного або кримінального правопорушення, військовослужбовці несуть дисциплінарну відповідальність у вигляді дисциплінарних стягнень.

Застосування дисциплінарних стягнень виконує дві функції. Перша – функція примусу, яка полягає в притягненні військовослужбовця до відповідальності та попередженні, в подальшому, скоєння ним негідних вчинків. Другою функцією є переконання військовослужбовця в тому, що він порушив вимоги Статутів ЗСУ і що так діяти не можна.

Але дисциплінарне стягнення є не тільки мірою покарання за скоєний вчинок, а в той же час і важливим заходом виховання військовослужбовців. Виховне значення полягаєв тому щоб:

1. Побудити військовослужбовця відчути свою провину.

2. Попередити скоєння правопорушення з боку інших військовослужбовців.

Перш ніж притягати підлеглого до дисциплінарної відповідальності, командир повинен нагадати йому про обов’язки служби та закликати до порядку і, тільки переконавшись, що ці заходи не спрацьовують, вжити всіх, передбачених законами та Статутами ЗСУ, заходів для відновлення порядку.

З метою уточнення причин і умов, що сприяли вчиненню правопорушення, а також визначення ступеню вини, командиром може бути призначено проведення службового розслідування. на підставі письмового наказу за участі безпосереднього начальника військовослужбовця, який вчинив дисциплінарне правопорушення. Воно може бути проведено особисто командиром, доручено офіцерові чи прапорщикові, а у разі вчинення правопорушення рядовим чи сержантом - також сержантові.
Заборонено проводити службове розслідування особам, які є підлеглими військовослужбовця, чиє правопорушення підлягає розслідуванню, а також особам - співучасникам правопорушення або зацікавленим у наслідках розслідування. Розслідування проводиться за участю безпосереднього начальника військовослужбовця, який вчинив дисциплінарне правопорушення.
Службове розслідування має бути завершене протягом одного місяця з дня його призначення командиром (начальником). У необхідних випадках цей термінможе бути продовжено командиром (начальником), який призначив службове розслідування, або старшим командиром (начальником), але не більш як на один місяць.


Якщо під час службового розслідування буде з'ясовано, що правопорушення військовослужбовця містить ознаки злочину, командир військової частини вживає заходів у порядку встановленому Кримінально-процесуальним кодексом України.

Під час накладення дисциплінарного стягнення та обирання його виду командир враховує:

характер правопорушення;

обставини вчинення правопорушення;

наслідки;

попередня поведінка військовослужбовця;

тривалість військової служби;

рівень знань про порядок служби.

Починаючи з дня, коли командиру стало відомо про правопорушення або з дня закінчення службового розслідування, дисциплінарне стягнення має бути накладене не пізніше ніж через 10 діб.

Про накладені дисциплінарні стягнення оголошується:
рядовим- особисто чи перед строєм;
сержантам - особисто, на нараді чи перед строєм сержантів;
офіцерському складу, прапорщикам та військовослужбовцям військової служби за контрактом- особисто, у письмовому розпорядженні, на нараді чи перед строєм військовослужбовців, які мають військові звання (обіймають посади) не нижче за військове звання (посаду) військовослужбовця, що вчинив правопорушення.

Крім того, дисциплінарні стягнення можуть оголошуватися в
письмовому наказі.
Накладення (оголошення) дисциплінарного стягнення забороняється:Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.106.142 (0.007 с.)