ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дати час прочитати вищеназвані статті і за допомогою таблиці розтлумачити їх.№ з/п Показники відповідальності Посадові особи роти
КР ЗКР СР КВ ЗКВ КВд
1. Бойова готовність + +   +    
2. Виконання бойових завдань + +   +   +
3. Бойова підготовка (навчання особового складу) + +   + + +
4. Військова дисципліна + + + + + +
5. Виховання особового складу +     + + +
6. Морально – психологічний стан +     +   +
7. Експлуатація, зберігання і стан ОВТ +   + +   +
8. Експлуатація, зберігання і стан майна +   + +   +
9. Внутрішній порядок + + + + +  
10. Додержання заходів пожежної безпеки (її стан) +   +      
11. Несення служби сержантами (рядовими)     +   +  
12. Зовнішній вигляд підлеглих         + +
13. Ведення господарства +          
14. Навчальна МТБ, навчальні прилади і обладнання   +        
15. Спортивно-масова робота   +        
16. Підготовка кваліфікованих спеціалістів   +        
17. Зберігання особистих речей     +      
18. Стройова підготовка і фізична витривалість підлеглих           +

 

Відповідальність командирів і начальників залежить від їх посади. Чим вище посада у військовослужбовця, тим більше його відповідальність не тільки перед старшими начальниками, а і перед своїми підлеглими.

В роті кожна посадова особа має додаткову, крім визначених у статті 58 СВС, відповідальність в залежності від кола своїх обов’язків:

1. Командир роти—за додержання заходів пожежної безпеки та ведення ротного хазяйства.

2. Заступник командира роти—за утримання в належному стані об’єктів навчальної матеріально-технічної бази, навчальних приладів та обладнання, спортивно-масову роботу і підготовку кваліфікованих спеціалістів роти.

3. Заступник командира роти з виховної роботи—за організацію і проведення виховної роботи, за морально-психологічне забезпечення бойової готовності, бойової підготовки, бойових завдань, повсякденної діяльності роти, за гуманітарну підготовку, інформаційну і культурно-виховну роботу, дозвілля військовослужбовців.

4. Старшина роти—за правильне несення служби рядовим і сержантським складом, зберігання особистих речей військовослужбовців у кімнаті для зберігання майна, за стан пожежної безпеки приміщень роти і закріпленою територією.

5. Заступник командира взводу—за правильне несення служби та зовнішній вигляд рядових і сержантів взводу.

6. Командир відділення—за стройову підготовку і фізичну витривалість, охайний вигляд підлеглих.

В статтях 112, 114, 120, 122, 124 визначені службові обов’язки посадових осіб роти від її командира до командира відділення (Дати час – 10 хвилин на прочитання цих статей). При уважному їх розгляданні і вивченні можна дійти висновку, що деякі обов’язки стосуються усіх посадових осіб (наприклад: проводити заняття і тренування з підлеглими; всебічно знати особовий склад; підтримувати внутрішній порядок і дисципліну; знати і вміло володіти всіма видами озброєння і військової техніки підрозділу), а деякі – тільки командирів підрозділів. Так, командири відділень і взводівзобов`язані:

1. Підтримувати особовий склад, ОВТ в постійній БГ (готовності до бойового застосування).

2. Проводити заняття і тренування з підлеглими.

3. Навчати і виховувати особовий склад.

4. Знати тактику дій підрозділу в різних видах бою.

5. Управляти (командувати) вогнем і підрозділами під час навчань і виконання бойових завдань (в бою).

6. Знати і вміло володіти всіма видами ОВТ підрозділу.

7. Всебічно знати особовий склад (військове звання, ПІБ, строк служби, посаду, спеціальність, ділові якості, родинний стан тощо), постійно проводити індивідуальну виховну роботу.

8. Організовувати (стежити) правильну експлуатацію, збереження, ТО і ремонт ОВТ, перевіряти їх наявність, утримання (стан) та БГ.

9. Перевіряти (оглядати) наявність, стан і облік ОВТ та іншого майна.

10. Постійно вдосконалювати свої знання за фахом і методичні навички.

11. Виховувати особовий склад в дусі поваги до військової служби, бережливого ставлення до ОВТ та майна підрозділу.

12. Перевіряти, щоб після занять, стрільб і навчань у особового складу не залишилося боєприпасів, запалів, вибухових речовин.

13. Керувати проведенням (проводити) ранкового огляду.

14. Підтримувати внутрішній порядок і дисципліну в підрозділі.

15. Стежити за виконанням розпорядку дня.

16. Вдосконалювати фізичну тривалість особового складу.

При цьому необхідно відмітити таку особливість, що обов’язки старших за посадою командирів підрозділів завжди містять в собі обов’язки молодших. Не може бути такого, щоб, наприклад, командир відділення забов`язаний підтримувати внутрішній порядок і військову дисципліну, а командира взводу або командира роти це не стосувалось. При цьому чим старший за посадою командир, тим більше у нього обов’язків, в тому числі і тих що не стосуються молодших.

 

Командир роти зобов'язаний:

1. організовувати в роті бойову підготовку, складати розклад занять на тиждень, проводити заняття з офіцерами, прапорщиками і сержантами, а також з підрозділами роти;

2. перевіряти знання і практичні навички рядових, сержантів, прапорщиків та офіцерів роти;

3. організовувати проведення ранкової фізичної зарядки;

4. з пошаною ставитися до підлеглих, дбати про виховання рядових, сержантів і згуртування військового колективу;

5. піклуватися про підлеглих, знати їх потреби, порушувати перед старшими начальниками питання про задоволення їх прохань;

6. суворо стежити за виконанням особовим складом заходів безпеки під час проведення занять і робіт, за поводженням зі зброєю, боєприпасами і технікою, їх обслуговуванням та бойовим застосуванням, за своєчасним здаванням на склад невитрачених боєприпасів та вибухових речовин;

7. доповідати командирові батальйону про потреби підлеглих, а також про застосовані заохочення і накладені стягнення на особовий склад роти;

8. організовувати розміщення особового складу в місцях постійної дислокації та в польових умовах, підтримувати внутрішній порядок і дисципліну в роті;

9. підтримувати в належному стані та вдосконалювати навчальну матеріально-технічну базу роти;

10. стежити за утриманням і правильною експлуатацією всіх приміщень, відведених для роти, за чистотою ділянки території, закріпленої за ротою, а також за проведенням заходів пожежної безпеки у роті;

11. готувати особовий склад добового наряду від роти та контролювати несення ним служби;

12. проводити огляд та інструктувати військовослужбовців роти перед їх відпусткою, відрядженням і контролювати їх повернення;

13. періодично бути присутнім на ранковому підйомі та вечірній перевірці в роті;

14. вести встановлений облік занять з бойової підготовки та облік особового складу роти, знати чисельність (наявність і відсутність) особового складу за списком, а також наявність і стан озброєння, боєприпасів, техніки, пального та інших матеріальних засобів;

15. щотижня підбивати підсумки бойової підготовки, військової дисципліни та внутрішнього порядку;

16. здійснювати добір кандидатів для військової служби на контрактній основі і для вступу до військово-навчальних закладів;

17. рекомендувати рядових, сержантів до присвоєння чергових військових звань та на заміщення вакантних посад на конкурсній основі;

18. своєчасно забезпечувати належне постачання особового складу роти, дбати про побут своїх підлеглих, їх здоров'я, стежити за додержанням правил особистої гігієни кожним військовослужбовцем;

19. одержувати в установлені строки у фінансовій службі частини грошове забезпечення готівкою і своєчасно виплачувати його військовослужбовцям строкової служби свого підрозділу;

20. стежити за зовнішнім виглядом підлеглих, виконанням ними правил носіння військової форми одягу, правильним припасуванням спорядження, обмундирування, взуття;

21. організовувати своєчасне одержання, правильну експлуатацію, збереження, технічне обслуговування і ремонт озброєння, техніки, казарменого інвентарю, речового, технічного та іншого майна роти, перевіряти не менше ніж один раз на місяць їх наявність, стан та облік. Результати огляду озброєння, боєприпасів та техніки записувати до книги огляду (перевірки) озброєння, техніки та боєприпасів;

22. перевіряти підготовку та стан озброєння і техніки роти перед кожним виходом на навчання чи заняття, а також їх наявність після повернення із занять та навчань,

23. вживати заходів до запобігання катастрофам, аваріям і поломкам, втратам зброї та боєприпасів;

24. один раз на місяць звіряти дані ротного (корабельного) обліку особового складу, а також матеріальних засобів з обліковими даними військової частини;

25. керувати господарством роти.

 

Командир взводу зобов’язаний (додатково до перелічених вище):

1. з повагою ставитися до підлеглих, дбати про виховання рядових, сержантів і згуртування військового колективу;

2. виховувати особовий склад взводу в дусі поваги до військової служби, набутого фаху, бережливого ставлення до озброєння, бойової техніки й майна взводу;

3. неухильно стежити за додержанням військовослужбовцями військової дисципліни у взводі, їх зовнішнім виглядом, виконанням правил носіння військової форми одягу, правильним припасуванням спорядження, обмундирування, взуття та за додержанням правил особистої гігієни;

4. піклуватися про підлеглих, знати їх потреби, порушувати перед старшими начальниками питання про задоволення їх прохань, дбати про їх здоров'я, вживати заходів для його зміцнення; постійно вдосконалювати фізичну тренованість особового складу;

5. своєчасно доповідати командирові роти про потреби підлеглих, а також про застосовані заохочення і накладені стягнення на рядових, сержантів взводу;

6. періодично бути присутнім на ранковому підйомі та вечірній перевірці у взводі, за розпорядженням командира роти проводити ранкову фізичну зарядку з ротою;

7. стежити за наявністю і правильною експлуатацією, обслуговуванням і збереженням озброєння, техніки, спорядження, речового та іншого майна у взводі і не менше ніж раз на два тижні особисто проводити їх огляд і перевірку наявності;

8. готувати особовий склад взводу, озброєння й техніку до виходу на кожне навчання чи заняття, а також перевіряти їх наявність і стан після повернення із занять і навчань;

9. стежити за додержанням заходів безпеки на заняттях, стрільбах, навчаннях і під час роботи з технікою та озброєнням; перевіряти, щоб після занять, стрільб, навчань у підлеглих не залишалося боєприпасів, гранат, запалів, вибухових речовин.

Між тим, деякі обов’язки є специфічними і стосуються тільки конкретних осіб.

Заступник командира роти зобов’яний:

1. разом з командиром роти розробляти розклад занять на тиждень і вести облік занять з бойової підготовки роти;

2. всебічно знати особовий склад роти, постійно проводити індивідуальну роботу з виховання підлеглих;

3. проводити заняття з прапорщиками, сержантами та підрозділами роти;

4. подавати допомогу командирам взводів в організації та проведенні занять з бойової підготовки й усувати виявлені недоліки;

5. знати озброєння і техніку роти, матеріальну частину, правила експлуатації, зберігання та особисто перевіряти їх наявність і бойову готовність;

6. проводити спортивно-масову роботу, організовувати винахідницьку і раціоналізаторську роботу в роті;

7. підтримувати військову дисципліну і внутрішній порядок у роті, за вказівкою командира роти готувати особовий склад добового наряду і перевіряти несення ним служби;

8. стежити за утриманням у чистоті ділянки території, закріпленої за ротою, та за виконанням особовим складом роти правил пожежної безпеки;

9. періодично бути присутнім на ранковому підйомі та вечірній перевірці в роті;

10. організовувати та особисто стежити за підготовкою у роті кваліфікованих спеціалістів;

11. брати участь у підготовці озброєння й техніки до занять і навчань, вживати заходів, спрямованих на запобігання катастрофам, аваріям і поломкам;

12. вимагати від особового складу роти додержання правил носіння військової форми одягу;

13. організовувати правильне використання та збереження навчальних посібників, приладів, обладнання та об'єктів навчальної матеріально-технічної бази, наявних у роті або закріплених за нею.

 

Старшина роти зобов'язаний:

1. знати рядовий і сержантський склад роти (військове звання і прізвище, строк служби, посаду або спеціальність, особисті якості, родинний стан) і піклуватися про підлеглих;

2. забезпечувати всім необхідним заняття з бойової підготовки роти, а також особисто проводити заняття за вказівкою командира роти;

3. своєчасно одержувати й оглядати зброю та інші матеріальні засоби, що надходять до роти, суворо стежити за їх наявністю, правильним зберіганням та експлуатацією і своєчасно передавати в ремонт; дбати про наявність матеріалів для ремонту речового майна особовим складом роти;

4. розподіляти між взводами наряди на службу, особисто визначати черговість нарядів сержантів, перевіряти правильність ведення нарядів у взводах; здійснювати підготовку добового наряду роти, оглядати його перед розводом, інструктувати і своєчасно відсилати на розвід;

5. з дозволу командира роти видавати боєприпаси для варт, а також особисто приймати їх і оглядати після повернення;

6. здійснювати контроль за неухильним виконанням обов'язків черговим і днювальними роти;

7. стежити за зовнішнім виглядом рядового і сержантського складу та проводити для них індивідуальне припасування обмундирування і взуття;

8. оглядати й відправляти кожну команду, призначену від роти; команди, що вирушають з розташування військової частини, представляти черговому частини;

9. особисто водити роту до лазні та на медичний огляд;

10. забезпечувати особовий склад роти їжею під час навчань і занять у полі;

11. керувати проведенням ранкового огляду і за розпорядженням командира роти проводити вечірню перевірку роти, а також бойовий розподіл на випадок тривоги та пожежі;

12. водити особисто або направляти роту до їдальні під командою одного із заступників командирів взводів;

13. подавати черговому частини через чергового роти відомості про відсутніх на вечірній перевірці, а за наявності самовільно відсутніх - повідомляти їх прізвища, імена та по батькові;

14. під час звільнення з розташування частини видавати записки про звільнення рядового та сержантського складу строкової служби й перевіряти форму одягу та знання правил поведінки у громадських місцях;

15. подавати через чергового роти черговому їдальні заявки про запас їжі для осіб, які перебувають у наряді чи відсутні через службові обставини;

16. організовувати утримання в чистоті й порядку приміщень роти та ділянки території, закріпленої за ротою, керувати їх загальним прибиранням;

17. стежити за додержанням правил опалення печей, справністю засобів пожежегасіння й додержанням рядовим і сержантським складом роти правил пожежної безпеки;

18. доповідати командирові роти про надзвичайні події в роті;

19. вимагати від рядового і сержантського складу роти додержання військової дисципліни, розпорядку дня, негайно доповідати командирові роти про порушення військової дисципліни, застосовані заохочення і накладені на рядових і сержантів роти стягнення;

20. організовувати зберігання особистих речей військовослужбовців;

21. організовувати зберігання та облік одержаних статутів, порадників і навчальних посібників, а також їх видачу у тимчасове користування та контролювати їх зберігання у взводах;

22. приймати за описом та зберігати гроші й цінні речі від заарештованих рядових і сержантів роти перед відправленням на гауптвахту;

23. щомісяця проводити звірку книги обліку військового майна роти з книгами обліку служб військової частини та вести встановлений облік і звітність;

24. під час вибуття з розташування роти залишати замість себе одного із заступників командирів взводів.

25.

Заступник командира взводу зобов'язаний:

1. навчати й виховувати особовий склад взводу та особисто проводити заняття за вказівкою командира взводу;

2. знати військове звання, прізвище, ім'я та по батькові кожного підлеглого, рік народження, особисті якості, рід занять перед військовою службою, родинний стан, успіхи й недоліки в бойовій підготовці;

3. знати тактику дій взводу в різних видах бою, досконало і вміло володіти всіма видами зброї й техніки взводу;

4. стежити за додержанням військової дисципліни і правильним несенням служби командирами відділень та особовим складом взводу;

5. утримувати в належному стані озброєння, техніку, спорядження та інше майно взводу, суворо стежити за їх наявністю;

6. дбати про чистоту приміщень, встановлювати черговість їх прибирання; вимагати від підлеглих охайного утримання постелі, обмундирування і взуття; стежити за своєчасністю дрібного ремонту речового майна особовим складом взводу;

7. проводити ранковий огляд особового складу взводу;

8. дбати про підлеглих і знати їх потреби;

9. доповідати командирові взводу про всі прохання підлеглих, заохочення, провини й накладені стягнення;

10. призначати рядовий склад у наряди на службу, вести лист нарядів взводу, облік особового складу, озброєння та інших матеріальних засобів взводу;

11. постійно знати наявність особового складу, місце його перебування та чим він займається;

12. залишаючись за командира взводу чи старшину роти, виконувати їх обов'язки.

Кожний заступник командира (начальника), за відсутності самого командира (начальника), зобов’язаний виконувати його обов’язки, а тому—знати їх.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.107.166 (0.015 с.)