ТОП 10:

Призначення та склад нарядів, звітність щодо них.Склад добового наряду оголошується наказом по військовій частині на період навчання. Добовий наряд військової частини признач у такому складі: черговий частини; помічник чергового частини; черговий підрозділ; варта; черговий і днювальні парку, а також мех-водії (водії) чергових тягачів; черговий фельдшер або санітарний інструктор і днювальні медичного пункту; черговий і помічники чергового контрольно-пропускного пункту; черговий їдальні та робітники їдальні; черговий штабу частини та посильні; черговий сигналіст; пожежний наряд; водії чергових автомобілів. Підрозділи призначаються у наряд разом із

 

Обовязки чергового роти

: у разі тривоги здійснити підйом особового складу; стежити за чітким виконанням розпорядку дня в роті, у визначений час проводити загальний підйом особового складу; знати місце перебув роти та порядок її виклику, наявність людей у роті, кількість осіб, що перебув у наряді, хворих, заарештованих, звільнених із розташування військової частини чи відряджених у складі команд; відчиняти кімнату для зберігання зброї з дозволу чергового частини, командира роти чи старшини роти; видавати зброю лише за наказом командира роти чи старшини роти, вносячи відповідний запис до книги видачі зброї та боєприпасів стежити за наявністю, справним станом засобів пожежогасіння роти й охоронної сигналізації кімнати зберігання зброї; стежити за станом приміщень роти, за підтриманням у них встановленої температури повітря, додержанням порядку освітлення, опалення, провітрювання, наявністю води, а також за прибиранням ділянки території, закріпленої за ротою.

 

19. Обовязки днювального роти:

не виходити з приміщення роти без дозволу чергового роти; постійно охороняти кімнату зберігання зброї та не допускати до неї нікого, крім чергового роти; не пропускати в приміщення сторонніх осіб, а також не дозволяти виносити з казарми зброю, боєприпаси, майно та речі без дозволу чергового роти; негайно доповідати черговому роти про всі надзвичайні події в роті негайно доповідати черговому роти про всі надзвичайні події в роті; піднімати за командою чергового роти особовий склад під час загального підйому стежити за чистотою та порядком у приміщеннях і вимагати від в/служб їх додержання.

 

Розташування військової частини табором.

У роті призначаються три зміни днювальних: перша чергова зміна несе службу на передній лінійці біля постового грибка; друга — охороняє приміщення (намети), зброю; третя — відпочиває. Для несення внутрішньої служби у військовій частині призначається добовий наряд згідно з цим Статутом. Розвід добового наряду проводиться у визначений командиром військової частини час, попереду передньої лінійки, фронтом до поля, навпроти середини табору. Крім того, днювальні зобов’язані: подавати голосом команди військовослужбовцям, які перебувають у наметах, і днювальним рот, розташованих поруч; стежити, щоб природні потреби військовослужбовці задовольняли у визначеному для цього місці.

Види заохочень до рядових, сержантів.

До рядових (матросів), сержантів (старшин) застосовуються такі заохочення: а) оголошення подяки; б) зняття раніше накладеного дисципл стягнення; в) надання одного додаткового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег поза чергою в/служб строкової служби; г) надання додаткової відпустки в/служб строкової служби строком до 5 діб; д) повідомл батьків або колективу за місцем роботи чи навчання в/служб до його призову на службу про зразкове виконання ним військового обов’язку та про отримані заохочення; е) нагородження грамотою, цінним подарунком або грошовою премією; є) нагородження в/служб його фотокарткою, в якій він знятий біля розгорнутого Бойового Прапора військової частини; ж) присвоєння військового звання старший солдат (старший матрос); з) занесення прізвища в/служб до Книги пошани військової частини (корабля); и) нагородження заохочувальними відзнаками Міністра оборони України.

 

Види стягнень, до рядових.

На рядових (матросів) строкової військової служби можуть бути накладені такі стягнення: а) зауваження; б) догана; в) сувора догана; г) позбавлення чергового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег; д) призначення поза чергою в наряд на роботу — до 5 нарядів; е) попередження про неповну службову відповідність;

є)позбавлення військового звання старший солдат (старший матрос).

 

Порядок подачі заяв, скарг. Строки їх вирішення.

Усі в/служб мають право надсилати письмові звернення або особисто звертатися до посадових осіб, органів військового управління, органів управління Служби правопорядку, органів, які проводять досудове слідство, та інших державних органів уразі: незаконних рішень, дій (бездіяльності) щодо них командирів чи інших військовослужбовців, порушення їх прав, законних інтересів та свобод;

незаконного покладення на них обов’язків або незаконного притягнення до відповідальності. Усі пропозиції, заяви чи скарги розглядаються і вирішуються у строк не більше одного місяця з часу їх отримання, а ті, що не потребують додаткового вивчення й перевірки, — невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів з часу їх надходження. Усі пропозиції, заяви та скарги в день їх надходження заносяться до Журналу реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

 

Облік заохочень.

Облік заохочень та дисциплінарних стягнень ведеться в усіх підрозділах (від роти і вище) та військових частинах.

Усі заохочення та дисциплінарні стягнення (крім зауваження), передбачені цим Статутом, у тому числі і заохочення, оголошені командиром усьому особовому складу підрозділу (команди), військової частини, заносяться у тижневий строк до службової картки військовослужбовця (додаток 3 до цього Статуту).

У разі зняття дисциплінарного стягнення у службовій картці військовослужбовця в розділі "Стягнення" робиться запис - коли й ким стягнення знято.

Якщо накладене на військовослужбовця дисциплінарне стягнення, крім попередження про неповну службову відповідність, після закінчення року не було знято і він не вчинив за цей час іншого правопорушення, за яке був притягнутий до дисциплінарної відповідальності, у відповідній графі розділу "Стягнення" робиться запис про зняття стягнення у зв'язку із закінченням строку.

 

Варта та її склад.

Для несення вартової служби віднаряджуються варти. Вартою називають озброєний підрозділ, віднаряджений для виконання бойового завдання з метою охорони та оборони військових об’єктів, бойових прапорів та осіб, яких тримають на гауптвахті й у дисциплінарній частині (батальйоні). Варти можуть бути внутрішніми (корабельними) або гарнізонними, постійними або тимчасовими. Гарнізонні варти підпорядковуються начальникові гарнізону, черговому варт та його помічникові.

Внутрішні (корабельні) варти підпорядковуються командирові військової частини (командирові корабля), черговому частини (корабля) та його помічникові, якщо помічник чергового військової частини (корабля) за військовим званням рівний з начальником варти або старший від нього.

Варти переходять у підпорядкування цим особам із моменту подання під час розводу команди “Струнко” для зустрічі чергового варт (військової частини, корабля), а виходять із їх підпорядкування з моменту подачі начальником варти команди “Кроком руш” для руху в свою військову частину (підрозділ) після зміни.

 

Озброєння варт.

Особовий склад варти має бути озброєний справною, приведеною до нормального бою зброєю (автоматами або карабінами з багнетами). Вартові контрольно-пропускних постів, як виняток, можуть бути озброєні пістолетами. Начальники варт озброюються своєю штатною зброєю. Боєприпасами варта забезпечується із розрахунку: на кожний автомат і пістолет — по 2 споряджені магазини і на кожний карабін — 30 патронів у обоймах. Особливим розпорядженням начальника гарнізону (командира військової частини) варти можуть озброюватися кулеметами з трьома спорядженими магазинами до кожного з них і ручними гранатами на весь склад варти з розрахунку по дві гранати на кожного, а також посилюватися бойовою технікою. Боєприпаси особовому складу варт, крім осіб, які мають на озброєнні пістолети, видаються на вартовому містечку після проведення практичного заняття.

 

27. Обовязки чатового:

- пильно охороняти та стійко обороняти свій пост, нічим не відволікатися, не випускати з рук зброї й нікому не віддавати її, включаючи осіб, яким він підпорядкований; - під час виконання завдання на посту тримати зброю зарядженою, завжди готовою до застосування (при цьому патрон у патронник не досилати);

-рухаючись визначеним маршрутом, уважно оглядати підступи до поста й огорожу та доповідати через засоби зв’язку про хід несення служби у визначені табелем постів строки; - не залишати поста, доки його не буде змінено або знято;

- уміти застосовувати засоби пожежогасіння, які є на посту;

-знати маршрут руху транспортних засобів варти, а також їх розпізнавальні знаки й сигнали;

-почувши сигнал технічних засобів охорони або гавкання вартового собаки, негайно доповісти до вартового приміщення;

-чатовий біля вогненебезпечного сховища, зобов’язаний: не допускати куріння, розведення вогню, стрільби, а також користування біля об’єкта охорони освітлювальними приладами, не передбаченими табелем постів, ближче від зазначеної в ньому відстані;та інше. Чатовому забороняється:сидіти,притулятися до чого-небудь, спати, курити, розмовляти, їсти, пити, читати, писати, справляти природні потреби, передавати й приймати будь-які предмети, досилати без потреби патрон у патронник, заходити у зону роботи технічних засобів охорони.

 

Військова присяга.

1. Кожен громадянин України, який поступає на військову службу, особисто складає Військову присягу на вірність Українському народові та скріплює її власноручним підписом.

2. Військова присяга покладає на військовослужбовця всю повноту відповідальності за виконання ним військового обов’язку.

3. Військову присягу складають:

військовослужбовці, які прибули до військової частини для проходження військової служби і раніше не складали Військової присяги; курсанти військово-навчальних закладів;

приписані до військової частини військовозобов’язані, які раніше не складали Військової присяги. 4. День складання Військової присяги є святковим для військової частини.

5. Час і місце складання Військової присяги встановлюються окремим наказом командира військової частини й оголошуються всьому особовому складові.

7. Для складання Військової присяги військовослужбовці прибувають у парадному одязі.

8. У призначений час військова частина під Бойовим Прапором і з оркестром шикується в лінію ротних колон. Складання Військової присяги розпочинається виступом командира військової частини. За ним до військовослужбовців, які складають Військову присягу, звертаються представники вищого командування, ветерани Збройних Сил України, близькі родичі, офіцери та прапорщики військової частини, військовослужбовці строкової служби. Після цього командир частини дає розпорядження командирам підрозділів приступити до складання військовослужбовцями Військової присяги.

9. За несприятливих погодних умов складання Військової присяги проводиться у приміщенні.

10. Для військовослужбовців, які не змогли скласти Військову присягу у визначений термін, призначається інший день і час.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.243.114 (0.006 с.)