ТОП 10:

Військова ввічливість і повед військ,що забороняєтьсяВ/служб повинні постійно бути зразком високої культури, скромності й витримки, берегти військову честь, захищати свою й поважати гідність інших людей, зобов’язані завжди пам’ятати, що за їх поведінкою судять не лише про них, а й про Збройні Сили України в цілому. В/служб під час звертання до них командира або старшого за військ званням повинні стати у стройове положення. Забороняється тримати руки в кишенях одягу, а також сидіти у присутності командира (начальника) або старшого за військовим званням без його дозволу.

 

6.Обов’язки юрисонс-та полку:

Пом командира полку з правової роботи (юрисконсульт полку) відпов за організацію і стан правової роботи в полку. Він зобов’язаний:

- організов правову роботу, спрямов на правильне застосув, неухильне додержання вимог закон-ва в полку, надавати командуванню пропозиції та консультації щодо вирішення питань правового забезпечення діяльності полку;

- перевіряти відпов-ть вимогам закон-ва проектів наказів, інших документів правового хар-ру, що подаються на підпис командиру полку, та візувати їх після погодження з відповідними службовими особами;

- за дорученням командира полку представляти інтереси полку в судах та інших органах; - сприяти правовими засобами зміцненню військової і трудової дисципліни серед в/службовців та працівників полку;

- давати правову оцінку фактам порушень військової та трудової дисципліни в полку;

- надавати правову допомогу службовим особам полку в дотриманні законодавства з питань соціального і правового захисту в/служб, членів їхніх сімей та працівників полку;

- брати участь в організації та проведенні заходів з правової підготовки та правового виховання особового складу полку та інше.

 

7.Загальні обов’язки ком-ра:

- планув роботу і здійсн заходи щодо підтрим та удосконал бойової та мобілізаційної готовн-ті і вимагати їх викон-ня, своєчасно вносити до планів роботи необх зміни (уточнення), вживати заходів для охорони держтаємниці, забезпеч прихов управління військами;

- завжди мати точні відомості про особ склад, озброєння, б/припаси, бойову та іншу техніку, пальне, матер-ні засоби (кошти), що є у ВЧ, на кораблі (у підрозділі) за штатом, списком і в наявності;

- встановл у ВЧ, на кораблі (у підрозділі) такий внутр порядок, який гарантував би неухильне викон законів України і положень статутів Збройних Сил України;

 

8. Обовязки командира взводу. \

Підтримув особовий склад взводу, озброєння і техніку в постійній бойовій готовності; проводити з особовим складом взводу заняття з бойової підготовки; знати тактику дій взводу в різних видах бою, управляти взводом під час виконання бойових завдань; досконало знати й володіти всіма видами озброєння і техніки взводу; постійно вдоскон-ти свої фахові й методичні навички, подавати підлеглим приклад зразкового виконання військового обов’язку; виховувати особовий склад взводу в дусі поваги до військової служби, своєчасно доповідати командирові роти (бойової частини) про потреби підлеглих, а також про застосовані заохочення і накладені стягнення на рядових, сержантів (старшин) взводу.

 

Обовязки рядового матроса

вивчати військову справу, зразково виконув свої служб обов’язки, засвоювати все, чого навчають командири, та бути готовим до виконання завдань, пов’язаних із захистом Вітчизни, незалежності та територ цілісності України; знати посади, військові звання і прізвища своїх прямих начальників до командира з’єднання включно; виявляти повагу до командирів і старших за військовим званням в/служб, шанувати честь і гідність товаришів по службі, додерж правил військ ввічливості, поведінки та військ вітання; зберігати державну таємницю, точно, ініціативно, сумлінно виконув накази командирів повсякденно загартовувати себе, вдосконал свою фізичну підготовку; постійно бути за формою та охайно одягненим, додержувати правил особистої та громадської гігієни; досконало володіти зброєю і технікою, тримати їх завжди справними, чистими, готовими до бою; охайно носити одяг і взуття, своєчасно й акуратно їх лагодити, щоденно чистити і зберігати у визначених місцях;

 

Заг полож щодо розміщ. в/служб.

В/служб, які проходять строкову військову службу, курсанти військових навчальних закладів, крім матросів і старшин, які перебувають на кораблях, розміщуються в казармах, а ті, що проходять військову службу за контрактом, — у служб жилих приміщ. У разі відсутності службового жилого приміщ в/служб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі, можуть розміщуватись у спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини, а сімейні — у сімейних гуртожитках. В/служб - жінки розміщ в окремих службових жилих приміщ. Прапорщики і мічмани, які обіймають посаду старшини роти, розміщуються поблизу розташування військової частини. Сержанти строкової служби, які обіймають посаду старшини роти чи іншу посаду, яку комплектують з офіцерів і прапорщиків, можуть розташовуватися в окремому приміщенні (кімнаті) казарми.

 

Утримання приміщень

Усі будівлі й приміщення, а також територія військової частини повинні завжди утримуватися в чистоті та порядку. Усі кімнати мають бути пронумеровані.

Меблі, інвентар та обладнання приміщення нумеруються і записуються до книги обліку, яка зберігається у старшини роти.

Усі приміщення забезпеч достатньою кількістю урн для сміття, а місця для куріння — урнами з водою.

Приміщ щоденно прибираються черговими прибир-ми під безпосер наглядом чергового роти. Опалення приміщень

Провітрювання приміщень, Опалення приміщень Провітрювання приміщень

Освітлення в казармі буває повне й чергове

 

Що повинно бути передбачено у розпорядку дня.

У розпорядку дня має бути передбач час для проведення ранкової фізичної зарядки, ранкового огляду, ранкового й вечірнього туалету; для навчальних занять і підготовки до них; для інструктажу та розводу добового наряду; для зміни спеціального (робочого) одягу, чищення одягу, взуття, миття рук перед їжею, харчування, обслуговування озброєння, бойової та іншої техніки; для гуманітарної, культурно-освітньої та спортивно-масової роботи, слухання радіо й перегляду телепередач; для приймання хворих у медичному пункті, приймання військовослужбовців командуванням з особистих питань, відвідування військовослужбовців; для особистих потреб військовослужбовців, вечірньої прогулянки, вечірньої перевірки та восьмигодинного сну.

 

13. Порядок прийому їжі в/служб.

Проміжок між харчуванням не може перевищ 7 годин. Після обіду протягом не менше ніж 30 хвилин заняття не проводяться і роботи не виконуються.

Приготування їжі має бути закінчено за 30 хвилин до встановл розпорядком дня терміну її приймання. У визначений розпорядком дня час черговий частини дає дозвіл на видачу якісної їжі.

В/служб строкової служби приходять до їдальні у чистому взутті та одязі строєм під командою старшини роти або одного із заступників командирів взводів. В/служб, які перебувають у добовому наряді, харчуються у визначений командиром військової частини час. Хворим, які перебувають у медичному пункті частини, їжа готується за нормами лікувального пайка і доставляється за розпорядженням начальника медичного пункту. Для в/служб, які потребують дієтичного харчування, їжа готується окремо.

 

Порядок Звільнення з розташування військової частини.

В/служб строкової служби у вільний від занять та робіт час мають право вільно переміщатися по території військової частини, а під час звільнення — і в межах гарнізону. Виїзд офіцерів, прапорщиків (мічманів), військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, за межі гарнізону здійснюється з дозволу командира військової частини. Виїзд в/служб строкової служби за межі гарнізону (за винятком випадків відбуття у відпустку або відрядження) забороняється.

 

Добовий наряд .

Добовий наряд признач для підтрим внутр порядку, охорони особового складу, озброєння, б/припасів, бойової та іншої техніки, приміщень і майна військової частини, контролю за станом справ у підрозділах і своєчасного вжиття заходів для запобігання правопоруш, а також для виконання інших обов’язків внутрішньої служби. Штаб військ частини за 7 діб до початку місяця повідомляє командирам підрозділів дні заступання й склад добового наряду. Командири підрозділів, від яких призначається добовий наряд, відповідають за підготовку особового складу до несення служби, за своєчасне прибуття добового наряду на інструктаж до відповідних посадових осіб частини та на розвід. Підготовка добового наряду, призначеного від батальйону чи від військової частини, організовується відповідними командирами та здійснюється їх заступниками.

 

Розвід добового наряду.

Розвід добового наряду проводиться відповідно до вимог цього Статуту. Розвід проводить новопризнач черговий частини в час, визначений командиром військової частини. За 10 хв. до розводу новопризнач помічник чергового частини з офіцерів шикує особовий склад добового наряду, крім чергового підрозділу, наряду по їдальні й пожежного наряду у визначеному для розводу місці, перевіряє його наявність і після прибуття чергового частини доповідає йому. Для розводу добовий наряд шикується в такому порядку: на правому фланзі — варти, далі — справа наліво — черговий парку, черговий фельдшер (санінструктор), черговий контрольно-пропускного пункту, черговий штабу частини, всі чергові рот за порядком підрозділів, черговий їдальні, начальник пожежного наряду і черговий сигналіст-барабанщик; помічники чергового контрольно-пропускного пункту, днювальні парку й механік-водій (водій) чергового тягача (автомобіля); посильні та днювальні рот шикуються в колону по одному за своїм черговим; помічник чергового частини стає на правому фланзі варти.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.48.53 (0.007 с.)