Чим досягається,до чого зобовязує військова дисц. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Чим досягається,до чого зобовязує військова дисц.Начальники та підлеглі.

За своїм служб становищем і військ званням в/служб можуть бути начальн або підлеглими стосовно інших в/службовців.

Начальник має право віддавати підлеглому накази і зобов’язаний перевіряти їх виконання. Підлеглий зобов’язаний беззастережно виконув накази начальника, крім випадків віддання явно злочинного наказу, і ставитися до нього з повагою. Начальники, яким в/служб підпорядков за

службою, у тому числі і тимчасово, є прямими начальниками для цих в/служб. Найближчий до підлеглого прямий начальник є безпосер начальником.

В/служб, які за своїм служб становищем і військовим званням не є стосовно інших в/служб начальниками або підлеглими, можуть бути старшими чи молодшими за військовим званням

 

Віддання і викон наказів.

Накази віддаються в порядку підпорядкованості. За крайньої потреби командир, старший за служб становищем, ніж безпосер начальник, може віддати наказ підлеглому, минаючи його безпосер начальника, про що повідомляє безпосер начальника підлеглого чи наказує підлеглому особисто доповісти своєму безпосер начальникові.

Наказ можна віддавати одному чи групі в/служб усно або письмово, у тому числі з використ техн засобів зв’язку. Наказ повинен бути сформул чітко і не може допускати подвійного тлумачення В/служб зобов’яз. неухильно виконати відданий йому наказ у зазначений термін. Про викон або невикон наказу в/служб зобов’яз доповісти командирові, який віддав наказ, і своєму безпосер командирові, а також вказати причини невикон наказу або його несвоєчасного (неповного) виконання. Якщо в/служб розуміє, що він неспроможний виконати наказ своєчасно та у повному обсязі, він про це зобов’яз доповісти вищезазначеним особам негайно

 

Чим досягається,до чого зобовязує військова дисц.

Військ. дисц - це бездоганне і неухильне додерж всіма в/служб порядку і правил, встановл військ статутами та інш зак-вом України. Військ. дисц досяг шляхом: виховання високих бойових і морально-психол якостей в/служб, патріотизму, свідомого ставлення до викон військ обов’язку, вірності Військовій присязі; особистої відпов-ті кожного в/служб; формув правової культури в/служб; зразкового виконання командирами військового обов’язку, їх справедливого ставлення до підлеглих; чіткої організації і повного залучення особового складу до бойового навчання..

 

Військова ввічливість і повед військ,що забороняється

В/служб повинні постійно бути зразком високої культури, скромності й витримки, берегти військову честь, захищати свою й поважати гідність інших людей, зобов’язані завжди пам’ятати, що за їх поведінкою судять не лише про них, а й про Збройні Сили України в цілому. В/служб під час звертання до них командира або старшого за військ званням повинні стати у стройове положення. Забороняється тримати руки в кишенях одягу, а також сидіти у присутності командира (начальника) або старшого за військовим званням без його дозволу.

 

6.Обов’язки юрисонс-та полку:

Пом командира полку з правової роботи (юрисконсульт полку) відпов за організацію і стан правової роботи в полку. Він зобов’язаний:

- організов правову роботу, спрямов на правильне застосув, неухильне додержання вимог закон-ва в полку, надавати командуванню пропозиції та консультації щодо вирішення питань правового забезпечення діяльності полку;

- перевіряти відпов-ть вимогам закон-ва проектів наказів, інших документів правового хар-ру, що подаються на підпис командиру полку, та візувати їх після погодження з відповідними службовими особами;

- за дорученням командира полку представляти інтереси полку в судах та інших органах; - сприяти правовими засобами зміцненню військової і трудової дисципліни серед в/службовців та працівників полку;

- давати правову оцінку фактам порушень військової та трудової дисципліни в полку;

- надавати правову допомогу службовим особам полку в дотриманні законодавства з питань соціального і правового захисту в/служб, членів їхніх сімей та працівників полку;

- брати участь в організації та проведенні заходів з правової підготовки та правового виховання особового складу полку та інше.

 

7.Загальні обов’язки ком-ра:

- планув роботу і здійсн заходи щодо підтрим та удосконал бойової та мобілізаційної готовн-ті і вимагати їх викон-ня, своєчасно вносити до планів роботи необх зміни (уточнення), вживати заходів для охорони держтаємниці, забезпеч прихов управління військами;

- завжди мати точні відомості про особ склад, озброєння, б/припаси, бойову та іншу техніку, пальне, матер-ні засоби (кошти), що є у ВЧ, на кораблі (у підрозділі) за штатом, списком і в наявності;

- встановл у ВЧ, на кораблі (у підрозділі) такий внутр порядок, який гарантував би неухильне викон законів України і положень статутів Збройних Сил України;

 

8. Обовязки командира взводу. \

Підтримув особовий склад взводу, озброєння і техніку в постійній бойовій готовності; проводити з особовим складом взводу заняття з бойової підготовки; знати тактику дій взводу в різних видах бою, управляти взводом під час виконання бойових завдань; досконало знати й володіти всіма видами озброєння і техніки взводу; постійно вдоскон-ти свої фахові й методичні навички, подавати підлеглим приклад зразкового виконання військового обов’язку; виховувати особовий склад взводу в дусі поваги до військової служби, своєчасно доповідати командирові роти (бойової частини) про потреби підлеглих, а також про застосовані заохочення і накладені стягнення на рядових, сержантів (старшин) взводу.

 

Обовязки рядового матроса

вивчати військову справу, зразково виконув свої служб обов’язки, засвоювати все, чого навчають командири, та бути готовим до виконання завдань, пов’язаних із захистом Вітчизни, незалежності та територ цілісності України; знати посади, військові звання і прізвища своїх прямих начальників до командира з’єднання включно; виявляти повагу до командирів і старших за військовим званням в/служб, шанувати честь і гідність товаришів по службі, додерж правил військ ввічливості, поведінки та військ вітання; зберігати державну таємницю, точно, ініціативно, сумлінно виконув накази командирів повсякденно загартовувати себе, вдосконал свою фізичну підготовку; постійно бути за формою та охайно одягненим, додержувати правил особистої та громадської гігієни; досконало володіти зброєю і технікою, тримати їх завжди справними, чистими, готовими до бою; охайно носити одяг і взуття, своєчасно й акуратно їх лагодити, щоденно чистити і зберігати у визначених місцях;

 

Заг полож щодо розміщ. в/служб.

В/служб, які проходять строкову військову службу, курсанти військових навчальних закладів, крім матросів і старшин, які перебувають на кораблях, розміщуються в казармах, а ті, що проходять військову службу за контрактом, — у служб жилих приміщ. У разі відсутності службового жилого приміщ в/служб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі, можуть розміщуватись у спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини, а сімейні — у сімейних гуртожитках. В/служб - жінки розміщ в окремих службових жилих приміщ. Прапорщики і мічмани, які обіймають посаду старшини роти, розміщуються поблизу розташування військової частини. Сержанти строкової служби, які обіймають посаду старшини роти чи іншу посаду, яку комплектують з офіцерів і прапорщиків, можуть розташовуватися в окремому приміщенні (кімнаті) казарми.

 

Утримання приміщень

Усі будівлі й приміщення, а також територія військової частини повинні завжди утримуватися в чистоті та порядку. Усі кімнати мають бути пронумеровані.

Меблі, інвентар та обладнання приміщення нумеруються і записуються до книги обліку, яка зберігається у старшини роти.

Усі приміщення забезпеч достатньою кількістю урн для сміття, а місця для куріння — урнами з водою.

Приміщ щоденно прибираються черговими прибир-ми під безпосер наглядом чергового роти. Опалення приміщень

Провітрювання приміщень, Опалення приміщень Провітрювання приміщень

Освітлення в казармі буває повне й чергове

 

Добовий наряд .

Добовий наряд признач для підтрим внутр порядку, охорони особового складу, озброєння, б/припасів, бойової та іншої техніки, приміщень і майна військової частини, контролю за станом справ у підрозділах і своєчасного вжиття заходів для запобігання правопоруш, а також для виконання інших обов’язків внутрішньої служби. Штаб військ частини за 7 діб до початку місяця повідомляє командирам підрозділів дні заступання й склад добового наряду. Командири підрозділів, від яких призначається добовий наряд, відповідають за підготовку особового складу до несення служби, за своєчасне прибуття добового наряду на інструктаж до відповідних посадових осіб частини та на розвід. Підготовка добового наряду, призначеного від батальйону чи від військової частини, організовується відповідними командирами та здійснюється їх заступниками.

 

Розвід добового наряду.

Розвід добового наряду проводиться відповідно до вимог цього Статуту. Розвід проводить новопризнач черговий частини в час, визначений командиром військової частини. За 10 хв. до розводу новопризнач помічник чергового частини з офіцерів шикує особовий склад добового наряду, крім чергового підрозділу, наряду по їдальні й пожежного наряду у визначеному для розводу місці, перевіряє його наявність і після прибуття чергового частини доповідає йому. Для розводу добовий наряд шикується в такому порядку: на правому фланзі — варти, далі — справа наліво — черговий парку, черговий фельдшер (санінструктор), черговий контрольно-пропускного пункту, черговий штабу частини, всі чергові рот за порядком підрозділів, черговий їдальні, начальник пожежного наряду і черговий сигналіст-барабанщик; помічники чергового контрольно-пропускного пункту, днювальні парку й механік-водій (водій) чергового тягача (автомобіля); посильні та днювальні рот шикуються в колону по одному за своїм черговим; помічник чергового частини стає на правому фланзі варти.

 

Обовязки чергового роти

: у разі тривоги здійснити підйом особового складу; стежити за чітким виконанням розпорядку дня в роті, у визначений час проводити загальний підйом особового складу; знати місце перебув роти та порядок її виклику, наявність людей у роті, кількість осіб, що перебув у наряді, хворих, заарештованих, звільнених із розташування військової частини чи відряджених у складі команд; відчиняти кімнату для зберігання зброї з дозволу чергового частини, командира роти чи старшини роти; видавати зброю лише за наказом командира роти чи старшини роти, вносячи відповідний запис до книги видачі зброї та боєприпасів стежити за наявністю, справним станом засобів пожежогасіння роти й охоронної сигналізації кімнати зберігання зброї; стежити за станом приміщень роти, за підтриманням у них встановленої температури повітря, додержанням порядку освітлення, опалення, провітрювання, наявністю води, а також за прибиранням ділянки території, закріпленої за ротою.

 

19. Обовязки днювального роти:

не виходити з приміщення роти без дозволу чергового роти; постійно охороняти кімнату зберігання зброї та не допускати до неї нікого, крім чергового роти; не пропускати в приміщення сторонніх осіб, а також не дозволяти виносити з казарми зброю, боєприпаси, майно та речі без дозволу чергового роти; негайно доповідати черговому роти про всі надзвичайні події в роті негайно доповідати черговому роти про всі надзвичайні події в роті; піднімати за командою чергового роти особовий склад під час загального підйому стежити за чистотою та порядком у приміщеннях і вимагати від в/служб їх додержання.

 

Види стягнень, до рядових.

На рядових (матросів) строкової військової служби можуть бути накладені такі стягнення: а) зауваження; б) догана; в) сувора догана; г) позбавлення чергового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег; д) призначення поза чергою в наряд на роботу — до 5 нарядів; е) попередження про неповну службову відповідність;

є)позбавлення військового звання старший солдат (старший матрос).

 

Облік заохочень.

Облік заохочень та дисциплінарних стягнень ведеться в усіх підрозділах (від роти і вище) та військових частинах.

Усі заохочення та дисциплінарні стягнення (крім зауваження), передбачені цим Статутом, у тому числі і заохочення, оголошені командиром усьому особовому складу підрозділу (команди), військової частини, заносяться у тижневий строк до службової картки військовослужбовця (додаток 3 до цього Статуту).

У разі зняття дисциплінарного стягнення у службовій картці військовослужбовця в розділі "Стягнення" робиться запис - коли й ким стягнення знято.

Якщо накладене на військовослужбовця дисциплінарне стягнення, крім попередження про неповну службову відповідність, після закінчення року не було знято і він не вчинив за цей час іншого правопорушення, за яке був притягнутий до дисциплінарної відповідальності, у відповідній графі розділу "Стягнення" робиться запис про зняття стягнення у зв'язку із закінченням строку.

 

Варта та її склад.

Для несення вартової служби віднаряджуються варти. Вартою називають озброєний підрозділ, віднаряджений для виконання бойового завдання з метою охорони та оборони військових об’єктів, бойових прапорів та осіб, яких тримають на гауптвахті й у дисциплінарній частині (батальйоні). Варти можуть бути внутрішніми (корабельними) або гарнізонними, постійними або тимчасовими. Гарнізонні варти підпорядковуються начальникові гарнізону, черговому варт та його помічникові.

Внутрішні (корабельні) варти підпорядковуються командирові військової частини (командирові корабля), черговому частини (корабля) та його помічникові, якщо помічник чергового військової частини (корабля) за військовим званням рівний з начальником варти або старший від нього.

Варти переходять у підпорядкування цим особам із моменту подання під час розводу команди “Струнко” для зустрічі чергового варт (військової частини, корабля), а виходять із їх підпорядкування з моменту подачі начальником варти команди “Кроком руш” для руху в свою військову частину (підрозділ) після зміни.

 

Озброєння варт.

Особовий склад варти має бути озброєний справною, приведеною до нормального бою зброєю (автоматами або карабінами з багнетами). Вартові контрольно-пропускних постів, як виняток, можуть бути озброєні пістолетами. Начальники варт озброюються своєю штатною зброєю. Боєприпасами варта забезпечується із розрахунку: на кожний автомат і пістолет — по 2 споряджені магазини і на кожний карабін — 30 патронів у обоймах. Особливим розпорядженням начальника гарнізону (командира військової частини) варти можуть озброюватися кулеметами з трьома спорядженими магазинами до кожного з них і ручними гранатами на весь склад варти з розрахунку по дві гранати на кожного, а також посилюватися бойовою технікою. Боєприпаси особовому складу варт, крім осіб, які мають на озброєнні пістолети, видаються на вартовому містечку після проведення практичного заняття.

 

27. Обовязки чатового:

- пильно охороняти та стійко обороняти свій пост, нічим не відволікатися, не випускати з рук зброї й нікому не віддавати її, включаючи осіб, яким він підпорядкований; - під час виконання завдання на посту тримати зброю зарядженою, завжди готовою до застосування (при цьому патрон у патронник не досилати);

-рухаючись визначеним маршрутом, уважно оглядати підступи до поста й огорожу та доповідати через засоби зв’язку про хід несення служби у визначені табелем постів строки; - не залишати поста, доки його не буде змінено або знято;

- уміти застосовувати засоби пожежогасіння, які є на посту;

-знати маршрут руху транспортних засобів варти, а також їх розпізнавальні знаки й сигнали;

-почувши сигнал технічних засобів охорони або гавкання вартового собаки, негайно доповісти до вартового приміщення;

-чатовий біля вогненебезпечного сховища, зобов’язаний: не допускати куріння, розведення вогню, стрільби, а також користування біля об’єкта охорони освітлювальними приладами, не передбаченими табелем постів, ближче від зазначеної в ньому відстані;та інше. Чатовому забороняється:сидіти,притулятися до чого-небудь, спати, курити, розмовляти, їсти, пити, читати, писати, справляти природні потреби, передавати й приймати будь-які предмети, досилати без потреби патрон у патронник, заходити у зону роботи технічних засобів охорони.

 

Військова присяга.

1. Кожен громадянин України, який поступає на військову службу, особисто складає Військову присягу на вірність Українському народові та скріплює її власноручним підписом.

2. Військова присяга покладає на військовослужбовця всю повноту відповідальності за виконання ним військового обов’язку.

3. Військову присягу складають:

військовослужбовці, які прибули до військової частини для проходження військової служби і раніше не складали Військової присяги; курсанти військово-навчальних закладів;

приписані до військової частини військовозобов’язані, які раніше не складали Військової присяги. 4. День складання Військової присяги є святковим для військової частини.

5. Час і місце складання Військової присяги встановлюються окремим наказом командира військової частини й оголошуються всьому особовому складові.

7. Для складання Військової присяги військовослужбовці прибувають у парадному одязі.

8. У призначений час військова частина під Бойовим Прапором і з оркестром шикується в лінію ротних колон. Складання Військової присяги розпочинається виступом командира військової частини. За ним до військовослужбовців, які складають Військову присягу, звертаються представники вищого командування, ветерани Збройних Сил України, близькі родичі, офіцери та прапорщики військової частини, військовослужбовці строкової служби. Після цього командир частини дає розпорядження командирам підрозділів приступити до складання військовослужбовцями Військової присяги.

9. За несприятливих погодних умов складання Військової присяги проводиться у приміщенні.

10. Для військовослужбовців, які не змогли скласти Військову присягу у визначений термін, призначається інший день і час.

 

Начальники та підлеглі.

За своїм служб становищем і військ званням в/служб можуть бути начальн або підлеглими стосовно інших в/службовців.

Начальник має право віддавати підлеглому накази і зобов’язаний перевіряти їх виконання. Підлеглий зобов’язаний беззастережно виконув накази начальника, крім випадків віддання явно злочинного наказу, і ставитися до нього з повагою. Начальники, яким в/служб підпорядков за

службою, у тому числі і тимчасово, є прямими начальниками для цих в/служб. Найближчий до підлеглого прямий начальник є безпосер начальником.

В/служб, які за своїм служб становищем і військовим званням не є стосовно інших в/служб начальниками або підлеглими, можуть бути старшими чи молодшими за військовим званням

 

Віддання і викон наказів.

Накази віддаються в порядку підпорядкованості. За крайньої потреби командир, старший за служб становищем, ніж безпосер начальник, може віддати наказ підлеглому, минаючи його безпосер начальника, про що повідомляє безпосер начальника підлеглого чи наказує підлеглому особисто доповісти своєму безпосер начальникові.

Наказ можна віддавати одному чи групі в/служб усно або письмово, у тому числі з використ техн засобів зв’язку. Наказ повинен бути сформул чітко і не може допускати подвійного тлумачення В/служб зобов’яз. неухильно виконати відданий йому наказ у зазначений термін. Про викон або невикон наказу в/служб зобов’яз доповісти командирові, який віддав наказ, і своєму безпосер командирові, а також вказати причини невикон наказу або його несвоєчасного (неповного) виконання. Якщо в/служб розуміє, що він неспроможний виконати наказ своєчасно та у повному обсязі, він про це зобов’яз доповісти вищезазначеним особам негайно

 

Чим досягається,до чого зобовязує військова дисц.

Військ. дисц - це бездоганне і неухильне додерж всіма в/служб порядку і правил, встановл військ статутами та інш зак-вом України. Військ. дисц досяг шляхом: виховання високих бойових і морально-психол якостей в/служб, патріотизму, свідомого ставлення до викон військ обов’язку, вірності Військовій присязі; особистої відпов-ті кожного в/служб; формув правової культури в/служб; зразкового виконання командирами військового обов’язку, їх справедливого ставлення до підлеглих; чіткої організації і повного залучення особового складу до бойового навчання..

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 87; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.008 с.)