Зразки індивідуальних завдань до курсових робітМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зразки індивідуальних завдань до курсових робіт 

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут електроенергетики, екології та електромеханіки

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри, проф. , д.т.н.

__________В.В.Кухарчук

(підпис)

„___” __________ 200_ р.

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

 

на курсову роботу з дисципліни ”Контрольно-вимірювальні системи в екології”

 

студенту __________________ факультету ______ групи ________

 

ТЕМА ____________________________________________________

 

Вихідні дані:

– масив випадкових похибок 50 значень;

– результати генерування масиву випадкових похибок;

– інформативний параметр _________________________________;

– тип вимірювального перетворювача _________________________;

– тип АЦП ________________________________________________.

 

Зміст ПЗ до курсової роботи

 

Індивідуальне завдання

Вступ

1. Огляд первинних вимірювальних перетворювачів

2. Розробка структурної схеми аналого-цифрового перетворювача

3. Розробка функціональної схеми вимірювального каналу

Висновки

Література

Додатки (за необхідністю)

 

Дата видачі ”____” _________ 200_ р. Керівник _________________

(підпис)

Завдання отримав _________

(підпис)

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ОТ, проф. , д.т.н.

________________О.Д.Азаров

(підпис)

”___” __________ 200_ р.

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

 

на курсову роботу з дисципліни ”Автоматизація проектування технічних засобів”

 

студенту __________________ факультету________ групи_________

 

ТЕМА _____________________________________________________

 

Постановка задачі.

1. Синтезувати перерахункову систему з можливістю циклічного

зсуву.

2. В середовищі графічного редактора PCCAPS створити образ

синтезованої схеми.

3. Створити командний файл для моделювання синтезованої схеми.

4. Виконати моделювання створеної схеми.

 

Вихідні дані:

Послідовність вихідних кодів:

6, 8, 23, 29, 2, 30, 25, 11, 9, 22, 21, 4, 12, 19, 0.

 

 

Додаткові умови:

D-тригер, зсув на три розряди праворуч.

 

Дата видачі ”____” _________ 200_ р. Керівник __________________

(підпис)

Завдання отримав__________

(підпис)

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут фундаментальної економічної підготовки

 

Затверджую

зав. кафедри ЕПОВ, доц., к.н.т.

________________Храбан А.А

(підпис)

”___” ___________ 200_ р.

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

на курсову роботу з дисципліни ”______________________________”

студенту ________________ факультету _________ групи _________

Тема:______________________________________________________

 

Показники виробничого цеху і вихідні дані

Назва показників Вироби
А Б
1. Річна програма виробів, тис. шт.    
2. Трудомісткість виготовлення одного блоку, нормо-г: а) заготівельні роботи – -го розряду – -го розряду б) механічні роботи – -го розряду – -го розряду в) складальні роботи – -го розряду – -го розряду    
3. Габаритні розміри виробничого приміщення: а) висота цеху ______м; б) середня площа одного робочого місця ______м2.
4. Середня вартість обладнання на одному робочому місці заготівельної та скла-дальної дільниць.....................................................................................тис. грн.
5. Середня вартість станків та обладнання на робочому місці механічної дільниці.............................................................................................тис. грн.
6. Середня потужність струмоприймачів на одному робочому місці.........кВт
7. Вартість: а) основних матеріалів на один виріб А___________грн.; Б___________грн.; б) комплектуючих на один виріб А___________грн.; Б___________грн.
8. Коефіцієнт виконання норм: - на складанні ________, - на заготівлі ________, - на мех. обробці ________.

Дата видачі ”____” _________ 200_ р.

Керівник __________________ Завдання отримав __________________

(підпис) (підпис)

Зразки індивідуальних завдань до курсових проектів

 

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут машинобудування та транспорту

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри МРВ та ОАВ, проф., д.т.н.

_____________Р.Д.Іскович-Лотоцький

(підпис)

”___” ___________ 200_ р.

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

 

на курсовий проект з дисципліни ”Деталі машин”

студенту ____________________ факультету______ групи _____

 

(назва привода)
Розробити привод _______________________________________________

 

За такою кінематичною схемою:

 

 

і такими вихідними даними:

1. _________________________________________________________

2. _________________________________________________________

3. _________________________________________________________

4. _________________________________________________________

5. _________________________________________________________

 

Графічна частина проекту повинна складатись з трьох складальних креслень (1-й аркуш – формат А1, 2-й аркуш – формат А1, 3-й аркуш – формат А2) і двох робочих креслень деталей (формат А3).

 

Дата видачі ”____” _________ 200_ р. Керівник ________________

(підпис)

Завдання отримав__________

(підпис)

 

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут електроенергетики, екології та електромеханіки

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

зав. каф. ЕМСА, д.т.н., проф.

______________ В.В.Грабко

(підпис)

”___” __________ 200_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

на курсовий проект з дисципліни „Автоматизований електропривод”

студенту __________________ факультету __________ групи ________

 

Розробити електропривод пересування нормального мостового крану за такими вихідними даними.

1. Маса моста з обладнанням, т 10

2. Діаметр ходового колеса, м 0,55

3. Діаметр осі колеса, мм 130

4. Вантажопідйомність крана, т 30

5. Швидкість переміщення, м/с 0,55

6. ККД механізму при номінальному навантаженні 0,75

7. Коефіцієнт тертя ковзання 0,1

8. Коефіцієнт тертя кочення 0,002

9. Коефіцієнт, що враховує тертя реборд ходових коліс з рейками 1,5

10. Тривалість циклу, с 240

11. Тривалість ввімкнення, ТВ% 40

12. Кількість електродвигунів 1

ЗМІСТ РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

Орієнтовний обсяг с.

1. Коротка характеристика виробничого механізму і режимів його роботи ___

2. Обґрунтування вибору системи електропривода ___

3. Розрахунок приведених статичних моментів і тахограм робочого

механізму ___

4. Попередній вибір потужності електродвигуна ___

5. Розрахунок приведених інерційних мас і моментів інерції ___

6. Розрахунок статичних характеристик електродвигуна ___

7. Розрахунок перехідних процесів пуску, реверсу і гальмування електродвигуна і вибір при необхідності пускових і гальмівних опорів ___

8. Перевірка вибраного двигуна за нагрівом і перевантаженням ___

9. Розробка схеми керування електроприводом або модифікація до

власних умов типової ___

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА

1. Кінематична схема (назва формату)

2. Принципова електрична схема (назва формату)

3. Статичні характеристики (назва формату)

4. Результати математичного моделювання (назва формату)

Дата видачі ”____” _________ 200_ р. Керівник _____________________

(підпис)

Завдання отримав ______________

(підпис)

Міністерство освіти і науки україни

Вінницький національний технічний університет

Інститут радіотехніки, радіозв’язку та приладобудування

ЗАТВЕРДЖУЮ

зав. каф. РТ, проф., д.т.н.

__________О.В.Осадчук

”___” __________ 200_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

на курсовий проект з дисципліни ППС

студенту _____________________ факультету __________ групи ___________

 

(назва пристрою)
Розробити пристрій ______________________________________

Вихідні дані.

1 Експлуатаційне призначення: підсилювач__________________________

________________________________________________________________

2 Варіант виконання: переносний або стаціонарний

3 Підсилювальні елементи: транзистори або ІМС

4 Вихідна потужність______________________ Вт____________________

5 Частотний діапазон_____________________________________________

6 Нелінійні спотворення_____________________ %___________________

7 Частотні спотворення______________________ (дБ)__________________

8 Співвідношення сигнал/шум_________________(дБ)___________________

9 Регулятори: 9.1 Підсилення__________________(дБ)___________________

9.2 Тембру (форми АЧХ)_________ (дБ)___________________

10 Живлення______________________________________________________

ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

Орієнтовний обсяг с.

Титульний лист

Відомість проекту

Реферат

Вступ 1-2 с.

1. Розробка технічного завдання (ТЗ) 1-2 с.

2. Розробка структурної схеми пристрою 10-15 с.

3. Електричні розрахунки каскадів пристрою 10-15 с.

4. Моделювання пристрою (каскадів) на ЕОМ (режими або АЧХ,

ФАХ, перехідні х-ки, нелінійні спотворення) 4-6 с.

5. Порівняння результатів проектування та моделювання з

вимогами ТЗ 1-2 с.

Висновки

Література

Зміст

Додатки

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА

6. Схема електрична принципова пристрою

7. Перелік елементів

Дата видачі ”____” _________ 200_ р. Керівник ______________________

(підпис)

Завдання отримав _______________

(підпис)

 

Міністерство освіти і науки україни

Вінницький національний технічний університет

Інститут будівництва, теплоенергетики та газопостачання

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри, проф., д.т.н.

______________І.Н.Дудар

(підпис)

” ____” _________ 200_ р

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

на курсовий проект з дисципліни „Технологія будівельного виробництва”

студенту _______________________ ФББМ групи ___________

Розробити будівлю _______________________________________________________

за такими вихідними даними.

1. Будівля.......................................................................................................................

2. Фундамент.................................................................................................................

3. Будівельний майданчик ...........................................................................................

4. Грунт на будівельному майданчику .......................................................................

5. Прив’язка будівлі до будівельного майданчика ...................................................

6. Початок виконання робіт на об’єкті та підвищувальний коефіцієнт для норм часу та розцінок ........................................................................................................

7. Об’єм ковша і тип обладнання екскаватора ..........................................................

8. Тип дорожнього покриття .......................................................................................

9. Марка самоскида для транспортування бетону ....................................................

10. Умови будівельного майданчика ............................................................................

11. Темп вкладання бетону ............................................................................................

12. Можливі способи вкладання бетону......................................................................

13. Дальність транспортування ґрунту за межі будівельного майданчика .............

14. Дальність транспортування бетону із заводу на об’єкт ......................................

 

ЗМІСТ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ ПРОЕКТУ

1. План і два розрізи будівельного майданчика та схеми руху транспорту при вертикальному плануванні.

2. План і два розрізи котловану із зазначенням напрямку руху землерийної машини, транспорту, машин для бетонування фундаментів, місць встановлення опалубки під фундаменти, відвалів ґрунту, напрямку рухів допоміжних машин та механізмів.

3. Схеми: план і розріз забою, встановлення опалубки, вкладання арматури і арматурних виробів, бетонування фундаменту.

4. Технологічний розрахунок із графіком виконання робіт і руху робочої сили.

5. Відомість машин, механізмів, устаткування, реманенту та інструментів (в табличній формі).

6. Відомість матеріалів та напівфабрикатів (в табличній формі).

7. Вказівки до виконання робіт.

8. Техніка безпеки при виконанні робіт.

9. Техніко-економічні показники (в табличній формі).

Дата видачі ”___” _________ 200_ р. Керівник проекту __________________

(підпис)

Завдання отримав _______________

(підпис)Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.253.192 (0.033 с.)