Менеджмент і маркетинг у ветеринарній медициніМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Менеджмент і маркетинг у ветеринарній медициніМета – закріпити теоретичні знання і набути навичок роботи з організації приватної практики в галузі ветеринарної медицини, ознайомитися з особливостями планування, організації заходів у комерційних установах ветеринарної медицини, особливостями впровадження менеджменту і маркетингу в комерційній та державній ветеринарній медицині.

Зміст – ознайомитися з особливостями організації малого бізнесу в сфері ветеринарної медицини (на базі приватних ветеринарних аптек, кіосків, приватних лікарень тощо) та такими його складниками як: підприємницька ідея, партнерство, постачальники, покупці та конкуренти.

З’ясувати особливості індивідуальної трудової діяльності лікаря-підприємця ветеринарної медицини, правові аспекти такого підприємництва. Ознайомитися з правами та обов'язками ветеринарних лікарів-підприємців, основними умовами здійснення приватної практики, документами, які необхідні для її відкриття, угодами, договорами, зобов’язаннями, порядком купівлі-продажу товарів ветеринарного призначення, особливостями оренди та державної реєстрації суб’єкта підприємництва. Ознайомитися з основними формами ветеринарної підприємницької діяльності, що здійснюються в межах адміністративного району.

Ознайомитися з особливостями фінансування у ветеринарному підприємництві, бухгалтерським обліком у комерційних закладах ветеринарної медицини, механізмом формування тарифів на ветеринарні товари та послуги.

Ознайомитися з організаційною структурою управління службою ветеринарної медицини, особливостями планування та організації ветеринарних заходів (принципами планування, видами планів, системами планування). З'ясувати рівні (низовий, середній та вищий) та види менеджменту, що застосовуються у державній і комерційній ветеринарній медицині, ознайомитися зі складниками менеджменту.

З’ясувати природу роздрібної торгівлі у ветеринарній медицині, знати, що собою представляє реклама, особливості її застосування та проведення, основні види реклами, які застосовують у підприємництві, поняття „сегментація ринку”, її принципи та ознаки.

Ознайомитися з особливостями складання бізнес-плану ветеринарного лікаря-підприємця.

До звіту додати: ксерокопії документів, необхідні для відкриття приватної справи, ксерокопії форм обліку і звітності, що застосовуються у комерційних установах ветеринарної медицини.

Хвороби бджіл

Мета – закріпити теоретичні знання та здобути навики роботи з бджолиними сім'ями в умовах виробництва. Навчитися правильно і своєчасно проводити діагностичні, профілактичні та лікувальні обробки бджолиних сімей за різної патології в умовах пасік господарств різної форми власності.

Зміст – для здобуття навичок роботи із бджолами, студент разом з пасічником господарства і лікарем ветеринарної медицини вивчає біологічні, фізіологічні та анатомічні особливості особин бджолиної сім'ї, роль кожного представника сім'ї в життєдіяльності бджолиного гнізда, знайомиться з інвентарем пасічника, системами вуликів, підгодівлею бджіл в умовах пасіки за місцем проходження практики. Студент знайомиться з інструкцією заходів щодо боротьби з заразними та незаразними хворобами бджіл, бере участь у діагностиці, лікуванні, профілактиці хвороб.

За умови наявності захворювання бджіл на пасіці, студент зобов'язаний: знати та виконувати правила роботи з інфікованим матеріалом на пасіці та в лабораторії, вміти оглядати бджолині сім'ї на пасіці, відбирати патологічний матеріал від хворих і направляти його до державної лабораторії ветеринарної медицини (виписати супровідний документ на матеріал), діагностувати хворобу, знаючи її клінічні ознаки прояву, епізоотологічні особливості розвитку та лабораторне дослідження, знати і використовувати сучасні методи терапії та профілактики хвороб бджіл (складання актів після обробок).

З виробничої практики студент повинен привезти акти обробок (профілактичних та лікувальних), супровідні документи на відправлений матеріал до районної державної лабораторії ветеринарної медицини, акти на проведення профілактичної, вимушеної та заключної дезінфекції, дезінсекції, дератизації пасіки.

Зібрати матеріал для написання курсової роботи з епізоотології згідно з методичними вказівками з будь-якої інфекційної хвороби бджіл.

 

Хвороби хутрових звірів

Мета – закріпити теоретичні знання і набути навичок роботи з розведення хутрових звірів, вимог до їх утримання, основ годівлі та контролю якості кормів для хутрових звірів, організації та проведення профілактичних і протиепізоотичних заходів, з діагностики й лікування хутрових звірів, хворих на інфекційні та незаразні хвороби, а також оздоровлення неблагополучних господарств від інфекційних хвороб.

3 матеріалів бухгалтерського обліку та звітності господарства вивчити видовий склад звірів, системи їх утримання, шляхи забезпечення кормами, особливо тваринного походження. Провести ветеринарно-санітарну експертизу кормів, що зберігаються в холодильниках та на складах і готової кормової суміші перед її згодовуванням.

На підставі епізоотичного журналу господарства вивчити епізоотичний стан населеного пункту. Проаналізувати результати лабораторних досліджень і актів про проведення масових діагностичних обстежень.

Провести епізоотологічне обстеження господарства. Взяти участь в організації і проведенні планових діагностичних досліджень хутрових звірів різного виду, проведенні запобіжних, а у випадку виникнення інфекційних хвороб – обробках сироватками та вимушених щеплень вакцинами проти різних інфекційних хвороб. Оформити акти на проведені роботи.

Узяти участь у складанні плану оздоровлення господарства від інфекційних хвороб і реалізації цього плану (провести клінічний огляд звіропоголів’я, розподіл їх на групи, видалення хворих в ізолятор та їх лікування, прибирання і знищення трупів, знезараження гною, дезінфекцію кліток та території).

На базі районної державної лабораторії ветеринарної медицини або лабораторії звіроферми провести приймання, реєстрацію матеріалу, що надходить на дослідження (бактеріологічне, серологічне тощо дослідження інфекційних хвороб).

Узяти участь у проведенні профілактичної, поточної, заключної дезінфекції різних об’єктів, з врахуванням пори року та характеру збудника інфекції.

До звіту додати акти: обстеження господарства, проведення ветеринарно-санітарної експертизи кормів, щеплень, діагностичних досліджень, утилізації тушок після забою звірів, дезінфекції тощо.

Ветеринарна фармація

Мета – набути практичних навичок у приготуванні та використанні різних лікарських форм, аналіз потреб ветеринарних аптек господарств у лікарських препаратах.

Під час виробничої практики студент повинен:

- ознайомитися з ветеринарною аптекою (оснащенням, асортиментом лікарських препаратів та лікарських рослин, їх збереженням, обліком) та надати практичну допомогу щодо позбавлення від наявних недоліків, особливо стосовно збереження лікарських речовин з урахуванням їх фармакологічної активності та фізичних властивостей;

- узяти участь у складанні заявок на медикаменти, збільшуючи їх асортимент, виходячи з потреб певного господарства та новітніх досягнень фармакології;

- ознайомитися з веденням амбулаторного журналу, до якого заносять дані щодо призначення лікарських препаратів та лікарських рослин тваринам;

- проаналізувати ефективність лікарських препаратів та лікарських рослин за застосування їх для лікування хвороб, що зареєстровані у тварин даного господарства;

- довести до відома фахівців ветеринарної медицини про результати аналізу і внести свої пропозиції щодо доцільності застосування певних лікарських препаратів та лікарських рослин.

За час виробничої практики студент повинен досконально оволодіти:

- методами приготування та використання традиційних і, особливо, нових (аерозолі, гранули) лікарських форм;

- різними засобами введення лікарських речовин в організм тварини.

Уся робота, проведена студентом, повинна знайти відображення у щоденнику та звіті з виробничої практики.

У звіті студент зобов’язаний дати обґрунтування доцільності використання обраних ним лікарських препаратів, лікарських рослин у випадку інфекційних, акушерсько-гінекологічних, незаразних захворювань тварин; за хірургічних та акушерсько-гінекологічних захворювань; порушення функціонування органів дихання, травлення, сечовивідної системи; для знищення мікроорганізмів, позбавлення від паразитів.

 

Професійна етика

Мета – вивчити проблеми взаємовідносин лікаря ветеринарної медицини з колегами, спеціалістами інших галузей тваринництва і власниками тварин та навчитися їх вирішувати.

Залежно від місця проходження студентом виробничої практики він звертає увагу на наступні питання:

а) у ветеринарній лікарні:

– ставлення лікаря до власників хворих тварин, різних пацієнтів;

– ставлення лікаря до помилок власних та колег;

– ставлення лікаря до своїх обов’язків.

б) у господарстві:

– робоче місце лікаря ветеринарної медицини;

– ставлення лікаря до тваринників господарства;

– відносини лікаря та зооінженера;

– рівень лікувальної роботи: позитивні і негативні сторони;

в) в лікарнях з обслуговування дрібних домашніх тварин:

– ставлення лікаря до різних пацієнтів;

– особливості спілкування лікаря з різними власниками тварин;

– надання допомоги тваринам у лікарні і дома;

– помилки лікаря під час надання допомоги та відповідальність за них.

г) у приватного лікаря:

– особливості роботи приватного лікаря;

– ставлення лікаря до різних клієнтів;

– рівень і специфіка професійної діяльності приватного лікаря;

– авторитет приватного лікаря;

– оплата праці приватного лікаря.

Ці матеріали відображаються студентом у звіті про виробничу практику окремим розділом.

 

 

Бази практик

І. виробничо-навчально-науковий центр– Навчально-науково дослідний центр (ННДЦ) Білоцерківського національного аграрного університету.

 

ІІ. Високотехнологічні підприємства:

1. ДГ “Шевченківське” Тетіївського району Київської області.

2. СВК Агрофірма “Перемога” Кагарлицького району Київської області.

3. ТОВ “Агросолюшнс” с. Дулицьке Сквирського району Київської області.

4. Приватна Агрофірма “Єрчики” Попільнянський район Житомирської області.

5. Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство “Радівське” Калинівський район Вінницької області.

6. ТОВ “Україна” Підволочиський район Хмельницької області.

7. ВАТ Уманське племпідприємство Уманський район Черкаської області.

8. ВАТ “Уманське племпідприємство” м. Умань Черкаської області.

9. Ват “Комінтерн” Чорнобаївського району Черкаської області.

10. АТЗТ “Агро-Союз” Дніпропетровської області.

11. ТОВ “Агрофірма Брусилів” Брусилівського району Житомирської області.

12. Білоцерківська дослідно-селекційна станція ім. О.К. Коломієць.

13. АКПП “Золота Нива” с. Балабанівка Оратівського району Вінницької області.

14. ТОВ НВА “Козацький шлях” Оратівського району Вінницької області.

15. ТОВ “Іванівське” с. Іванівка Білоцерківського району Київської області.

16. ПП “Ветсервіс“ м. Богуслав Київської області.

17. ЗАТ “Комплекс-Агромарс” с. Гаврилівка Вишгородського району Київської області.

18. ВАТ “Кагарлицький бурякорадгосп” м. Кагарлик Київської області.

19. Агрокомбінат “Пуща-Водиця” с.-г. комплекс “Совки” Києво-Святошинського району Київської області.

20. ДГ “Еліта” с. Центральне Миронівського району Київської області.

21. СТОВ “Пустовіти” с. Пустовіти Миронівського району Київської області.

22. ВАТ “Птахокомбінат” м. Кіровоград.

23. ВАТ “Терезине” смт. Терезине Білоцерківського району Київської області.

24. ТОВ “Еліта” смт. Терезине Білоцерківського району Київської області.

25. ТОВ АФ “Глушки” с. Глушки Білоцерківського району Київської області.

26. СВК ім. “Щорса” с. Яблунівка Білоцерківського району Київської області.

27. СТОВ “Агросвіт” с. Карапиші Миронівського району Київської області.

28. ТОВ “Агромарс” с. Гаврилівка Вишгородського району Київської області.

 

ІІІ. Лабораторії:

1. Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи.

2. Регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини в Київській області.

3. Київська міська державна лабораторія ветеринарної медицини.

4. Білоцерківська районна лабораторія ветеринарної медицини.

5. Вінницька регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини.

6. Кіровоградська регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини.

7. Миколаївська регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини.

8. Черкаська регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини.

9. Чернігівська регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини.

 

ІV. Управління та підприємства ветеринарної медицини:

1. Районна державна лікарня ветеринарної медицини м. Вінниця.

2. Районна державна лікарня ветеринарної медицини м. Гайсин Вінницька область.

3. Районна державна лікарня ветеринарної медицини м. Калинівка Вінницька область.

4. Управління ветеринарної медицини в Хмільницькому районі Вінницької області.

5. Київська обласна державна лікарня ветеринарної медицини м. Вишневе Київської області.

6. Районна державна лікарня ветеринарної медицини м. Біла Церква Київської області.

7. Районна державна лабораторія ветеринарної медицини м. Біла Церква Київської області.

8. Управління ветеринарної медицини в Обухівському районі Київської області.

9. Районна державна лікарня ветеринарної медицини м. Рокитно Київської області.

10. Районна державна лікарня ветеринарної медицини м. Тараща Київської області.

11. Районна державна лікарня ветеринарної медицини м. Гайворон Кіровоградської області.

12. Управління ветеринарної медицини в Голованівському районі Кіровоградської області.

13. Районна державна лікарня ветеринарної медицини смт Устинівка Кіровоградської області.

14. Управління ветеринарної медицини в Кривозерському районі Миколаївської області.

15. Управління ветеринарної медицини в Новоодеському районі Миколаївської області.

16. Районна державна лікарня ветеринарної медицини м. Красноокнянськ Одеської області.

17. Районна державна лікарня ветеринарної медицини м. Жашків Черкаської області.

18. Управління ветеринарної медицини в Золотоніському районі Черкаської області.

19. Міська державна лікарня ветеринарної медицини м. Вінниця.

20. Міська державна лікарня ветеринарної медицини м. Біла Церква Київської області.

21. Головне управління ветеринарної медицини в Миколаївській області.

22. Лікарня ветеринарної медицини Миколаївського району Миколаївської області.

23. Лікарня ветеринарної медицини Ленінського району Миколаївської області.

24. Міська державна лікарня ветеринарної медицини м. Хмельницький.

25. Новочорторийська дільнична лікарня ветеринарної медицини Любарського району Житомирської області.

 

19. філії кафедр факультету ветеринарної медицини на виробництві

1. ДГ “Шевченківське” Тетіївського району Київської області.

2. СВК ім. “Щорса” с. Яблунівка Білоцерківського району Київської області.

3. СК Агрофірма “Матюші” Білоцерківського району Київської області.

4. ПП АФ “Розволожжя” с. Антонівка Сквирського району Київської області.

5. ВАТ “Терезине” Білоцерківського району Київської області.

6. ТОВ АФ “Глушки” с. Глушки Білоцерківського району Київської області.

7. Білоцерківська дослідно-селекційна станція Білоцерківського району Київської області.

8. ВАТ “Городище” – Пустоварівський бурякорадгосп» с. Городище – Пустоварівське Київської області.

9. ПОП “Світанок” смт. Володарка Київської області.

10. ТОВ “Пилипчанське” Білоцерківського району Київської області.

11. ПАТ “ЖЛК Україна” м. Біла Церква Київської області.

12. СФГ “Рибак” Білоцерківського району Київської області.

13. ТОВ Агрофірма “Білоцерківська“ (с. Шкарівка) Білоцерківського району Київської області.

14. ТОВ “Піщанське” Білоцерківського району Київської області.

15. ТОВ Агрофірма “Колос” с. Пустоварівка Сквирського району Київської області.

16. КП “Білоцерківхлібопродукт” Білоцерківський район Київської області.

17. СВАТ “Житомирриба” Ружинського району Житомирської області.

18. Миронівський ВАТ “СОММАС” м. Миронівка Київської області.

19. ПП “Маршалок” Білоцерківський район Київської області.

20. ВАТ “Сквирасільрибгосп” Сквирський район Київської області.

21. Міське управління ветеринарної медицини м. Біла Церква Київської області.

22. Сквирський утильзавод Київської області.

23. ПП “Сімол” смт. Рокитне Київської області.

24. Рибницьке господарство “Амур” смт. Лисянка Черкаської області.

25. Миронівське ТОВ “Бекон” Київської області.

26. СТОВ “Росія” с. Ромашки Рокитнянського району Київської області.

27. ВАТ “Білоцерківсільрибгосп” Київської області.

28. ВАТ “Синявське” Рокитнянського району Київської області.

 

 

Додатки

Додаток 1

Зразок договору

Д о г о в і р

про проведення спільної навчально-виробничої діяльності

 

________________ „____” __________ 200_ р.

(місто, селище)

 

 

Ми, що нижче підписалися, _____________________________________

__________________________________________________________________

(назва навчального закладу ІІІ–ІV рівнів акредитації)

надалі – навчальний заклад, в особі керівника ___________________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

з одного боку і _____________________________________________________

(назва приватних (приватно-орендних підприємств, селянських (фермерських)

__________________________________________________________________

господарств, господарських товариств, сільськогосподарських кооперативів, інших суб’єктів

__________________________________________________________________

господарювання на засадах приватної власності)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

діючого на підставі _________________________________________________

__________________________________________________________________

(статуту підприємства, розпорядження, доручення)

з другого боку уклали між собою цей договір про таке:

 

1. База виробничої практики зобов’язується:

1.1. Прийняти студентів навчального закладу на виробничу практику з календарним планом:

Шифр і назва напряму (спеціальності) Курс, група Кількість студентів Термін проведення практики
початок Кінець
         
         

1.2. Забезпечити кваліфіковане керівництво практикою та закріпити це відповідними документами.

1.3. Створити необхідні умови для виконання студентами програми практики, не допускати використання студентів на роботах, що не відповідають програмі практики та спеціальності.

1.4. Забезпечити студентам безпечних умов роботи на кожному робочому місці. Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці: вступний та на робочому місці. У разі потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці.

1.5. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватися документацією, необхідною для виконання програми практик, виробничими приміщеннями, бібліотекою тощо.

1.6. Забезпечити обліки обсягу робіт студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та інші порушення повідомляти навчальний заклад.

1.7. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в якій відобразити якість проходження практики.

1.8. Додаткові умови ______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Навчальний заклад зобов’язується:

2.1. За два місяці до початку практики подати для погодження програму виробничої практики і не пізніше ніж за тиждень – список студентів, яких направляють на практику.

2.2. Призначати керівником практики кваліфікованих науково-педагогічних працівників.

2.3. Забезпечити додержання студентами-практикантами трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку на базі виробничої практики.

2.4. Надавати базі виробничої практики консультаційну і посередницьку допомогу у вирішенні питань з отримання кредитів, сільськогосподарської техніки, засобів захисту рослин, насіннєвого матеріалу тощо.

2.5. Проводити підготовку і перепідготовку працівників господарства за взаємоузгодженним графіком.

2.6. Сприяти базі виробничої практики у реалізації виробничої сільськогосподарської продукції.

2.7. Надавати господарству допомогу у розробці бізнес-планів, статутної та іншої документації.

 

3. Відповідальність сторін за виконання цього договору:

3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов'язків щодо організації і проведення практики згідно з діючими законодавством про працю в Україні.

3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами, вирішуються у встановленому законодавством порядку.

3.3. Цей договір набирає чинності після його підписання сторонами і діє протягом ________________________________________________________

(термін встановлюється договірними сторонами)

3.4. Цей договір складено у двох примірниках – по одному примірнику навчальному закладу та базі виробничої практики.

 

3.5. Юридичні адреси та реквізити сторін:

 

навчального закладу ______________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

бази виробничої практики__________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

Навчальний заклад: База виробничої практики:

______________________ ___________________________

підпис підпис

печатка печатка

______________________ ___________________________

 

”____”___________200__р. ”____”______________200__р.

 


Додаток 2

Зразок оформлення щоденника

Порядковий номер Число і місяць надходження тварини Господарство, прізвище та ініціали власника тварини, адреса Вид, стать, вік, кличка, маса тварини Дата захворювання Діагноз хвороби Клінічні ознаки та результати додаткових досліджень Лікувальна допомога та рекомендації Закінчення хвороби, дата
первин- ного обліку повтор- ного обліку первин- ний вторин- ний
                     

 

 


Додаток 3Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.013 с.)