ТОП 10:

Фінансово-правова відповідальність.Перелік ключових понять теми:

Компетенція представницьких та виконавчих органів держави, органів місцевого самоврядування України у сфері фінансового контролю, законодавче та нормативне забезпечення здійснення фінансового контролю в Україні, правові засади аудиту - Аудиторська палата України (сертифікація і ліцензія на заняття аудиторською діяльністю),фінансово-правова відповідальність.

Питання для самоконтролю:

1. Визначте систему органів, які беруть участь у здійсненні фінансового контролю в Україні.

2. Які повноваження у сфері фінансового контролю здійснює Верховна Рада України, її комітети та Рахункова палата.

3. Які особливості контрольних повноважень Президента України?

4. Яким чином реалізуються контрольні функції у сфері фінансів Кабінету Міністрів України?

5. Визначте повноваження місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо здійснення фінансового контролю на відповідній території.

6. Назвіть завдання, функції Рахункової палати та обґрунтуйте, чому вона є постійно діючим органом контролю.

7. Які основні завдання Міністерства фінансів України під час здійснення фінансового контролю?

8. Визначте обсяг повноважень у сфері фінансового контролю Державного казначейства України?

9. Назвіть функції та повноваження органів Державної контрольно-ревізійної служби України у сфері фінансового контролю.

10. Назвіть повноваження у сфері фінансового контролю:

· Державної податкової служби України;

· Державної митної служби України;

· Державної пробірної служби України;

· Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг в Україні;

· Державного комітету фінансового моніторингу;

· Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

· Пенсійного та інших спеціальних загальнодержавних цільових позабюджетних фондів України.

Завдання для самостійної роботи:

1.Самостійно опрацюйте, законспектуйте в тези у робочому зошиті основні положення базового посібника, що розкривають зміст теми у відповідності з планом другого семінару та підготуйте відповіді на наведенні нижче наступні завдання для самостійної роботи, а також на питання для самоконтролю.

2.Продовжить роботу по вивченню нормативно-правових актів до теми.Коротко занотуйте список та по можливості основні положення наступних нормативно-правових актів:

2.1. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26 січня 1993 року № 2939 – XII // відомості Верховної ради України. – 1993. - №13. – с. 110.

2.2. Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: Закон України від 28 листопада 2002 року №249.

2.3. Про аудиторську діяльність. Закон України від 22 квітня 1993 року №3125 – XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №3. – с. 243.

2.4. Про рахункову палату: Закон України від 11 липня 1996 року №315/96-ВР// Відомості Верховної Ради України. – 1998. - №24. – ст. 137.

2.5. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26 січня 1993 року №2939 – XII / Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №13. – ст. 110.

2.6. Питання проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2006 року № 364 // Офіційний вісник України. – 2006. - №13. – с. 868.

2.7. Про здійснення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 травня 2002 року № 685 // Офіційний вісник України. – 2002. - №21 – с. 1047.

 

3. Будьте готові розкрити на практичному занятті систему фінансового контролю в Україні як систему відповідних органів держави, що її здійснюють, а також охарактеризувати правовий статус та повноваження наступних органів державної влади як суб’єктів проведення фінансового контролю:

· Верховна Рада України;

· Державна податкова адміністрація;

· Державне казначейство України;

· Міністерство фінансів України;

· Контрольно-ревізійна служба;

· Національний банк України;

· Державна митна служба України.

Міністерство внутрішніх справ України.

4. Визначте, до компетенції яких органів фінансового контролю належить перевірка таких суб’єктів:

· Недержавний страховий фонд;

· Секретаріат Президента України;

· Акціонерне товариство "АРМА";

· Міністерство фінансів України;

· Національний банк України;

· Державна митна служба України;

· Міністерство внутрішніх справ України.

5. Охарактеризуйте ситуацію.

Рахунковою палатою на запит Кабінету Міністрів України було проведено позапланову перевірку недержавної страхової компанії «Скайт» на предмет формування статутного фонду компанії.

Оцініть правомірність ситуації.

6. Охарактеризуйте ситуацію.

За дорученням Президента України Рахункова палата здійснила контроль за використанням Голосіївською районною у м. Києві радою коштів. Об'єктом перевірки став контроль фінансування програми «Допомога соціально незахищеним громадянам», затвердженої рішенням цієї ради.

Оцініть правомірність ситуації.

7. Охарактеризуйте ситуацію.

Контрольно-ревізійним управлінням у м. Києві у липні 2009 р. було проведено планову перевірку державного підприємства «Київмлин» щодо правильності розрахунків з місцевим бюджетом. У листопаді 2009 р. за дорученням Служби безпеки України цим же управлінням було проведено непланову перевірку підприємства щодо законності отримання ним доходів.

Керівництво підприємства подало скаргу до Головного контрольно-ревізійного управління України на дії службових осіб контрольно-ревізійного управління у м. Києві, вважаючи, що воно не мало права проводити наступну перевірку раніше, як через рік після проведення попередньої.

Головне контрольно-ревізійне управління України у двохмісячний термін розглянуло скаргу і визнало дії службових осіб контрольно-ревізійного управління у м. Києві законними. Це рішення, за їхнім висновком, не підлягає оскарженню.

Оцініть правомірність ситуації.

8. Охарактеризуйте ситуацію.

Контрольно-ревізійним управлінням у Дніпропетровській області 27 травня 2008 р. було проведено ревізію державного підприємства «Хімтекстильмаш». 16 грудня 2008 р. до дирекції підприємства надійшло письмове повідомлення, підписане інспектором контрольно-ревізійного управління у Дніпропетровській області, про проведення протягом найближчого часу ревізії фінансової діяльності підприємства за його ініціативою.

Чи є законними підстави для проведення такої ревізії?

9. Охарактеризуйте ситуацію.

До складу аудиторської фірми «Горизонт», яка отримала ліцензію на заняття аудиторською діяльністю у грудні 2006 р., входять п'ять аудиторів. Аудитори Мартинов і Павленко у 2005 р закінчили юридичний факультет Київського національного університету ім. Т Шевченка, а до цього ніде не працювали. Аудитор Кваснюк має вищу освіту та досвід роботи (4 роки поспіль) на посаді фінансиста. Аудитор Оймрат є громадянином Туреччини, має вищу юридичну освіту і стаж роботи (5 років поспіль) на посаді економіста. Аудитор Тищенко має неповну вищу юридичну освіту і досвід роботи на посаді бухгалтера (3 роки поспіль).

Чи мають право аудитори та фірма в цілому займатися аудиторською діяльністю?

10. Охарактеризуйте ситуацію.

Підприємство «Фаст» звернулося до аудиторської фірми «Феміда» з проханням провести аудиторську перевірку для підтвердження достовірності й повноти річного балансу. Засновником аудиторської фірми є приватний підприємець Остапенко, загальний розмір частки якого у статутному фонді складає 45%, а керівником - громадянин Капітонов, який не є аудитором.

Чи має право аудиторська фірма проводити аудиторську перевірку?

11. Охарактеризуйте ситуацію.

Контрольно-ревізійним управлінням у м. Києві у липні 2009 р. було проведено планову ревізію фінансової діяльності централізованої бухгалтерії медичних закладів Подільського району м. Києва, які утримуються за рахунок Державного бюджету. Під час ревізії було виявлено факти порушень нормативних актів Кабінету Міністрів України, а також Міністерства охорони здоров'я України. Наслідки ревізії було оформлено актом, що його підписали керівник ревізійної групи, керівник органу, при якому утворено централізовану бухгалтерію, та головний бухгалтер.

Оцініть правомірність ситуації.

 

Рекомендовані джерела інформації до практичного заняття по темі №2:

4, 5, 6, 10, 15, 17, 25, 26, 31, 32, 35, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 64, 75, 78, 81, 94, 95, 97, 130, 137, 153, 158, 168, 170.

Змістовий модуль 2. Особлива частина фінансового права

Тема 3. Бюджетне право та бюджетний процес.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.93.75.242 (0.006 с.)