Документальне оформлення комерційно-технологічного процесу складу. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Документальне оформлення комерційно-технологічного процесу складу.Комерційно-технологічний процес складу — це складний комплекс взаємозв'яза­них операцій комерційного і технологічного характеру, які здійснюються над виробничими запасами та готовою продукцією на складах оптових та/або виробничих підприємств.

Робота складів підприємства ґрунтується на операціях технологічного процесу складу.

Технологічний процес складу — це комплекс взаємозв'язаних операцій, котрі послідовно виконуються над виробничими запасами та готовою продукцією протягом усього часу їх перебування на складі.

Сукупність операцій, які виконуються безпосередньо на складах, включає власне складські операції (пов'язані з обробкою товарних партій, які надходять на склад, здійсненням обліку надходження та реалізації товарів і охороною товарно-матеріальних цінностей), завантажувально-розвантажувальні операції та експедиційні операції (приймання та здавання вантажів на транспортних терміналах, організація завезення і здавання товаро-матеріальних цінностей під час централізованого доставляння това­рів); у свою чергу, власне складські операції поділяють на основні (прийман­ня, зберігання, відпускання товарів) і додаткові (монтаж, дообладнання тощо).

Найбільш розповсюджена схема технологічного процесу переробки товарів на складах включає: — розвантаження транспорту; • приймання товарів; • розміщування товарів на зберігання; • зберігання товарів; • відбір товарів; • переміщування товарів до місця комплектування; • комплектування та монтаж; • помаршрутне комплектування партій товарів; • переміщування товарів у зону завантажування; • від­пускання товарів і завантажування їх у транспортні засоби .

Для документального оформлення руху матеріалів використовуються за­тверджені наказом Мінстату України від 21.06.96 р. №193 «Про затвердження ти­пових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів" такі типові форми первинного обліку запасів:

М-4 «Прибутковий ордер»; М-11 «Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів»; М-12 «Картка складського обліку матеріалів.

Відповідно до умов обраного варіанту потрібно створити пакет документів необхідних для отримання товарно-матеріальних цінностей та передачі їх на потреби виробництва. Оформлені документи на типових бланках первинної документації потрібно додати в якості додатків до курсової роботи.

ІV Розділ. Планування оперативно-збутової комерційної діяльності.

Побудова каналів розподілу.

Планування збуту передбачає розробку програми руху потоків виробів по всьому розподільчому ланцюгу: від виробничих підрозділів підприємства до торгових центрів кінцевого продажу чи навіть до окремих споживачів продукції. Маркетингова політика розподілу — це діяльність фірми з планування, реалізації та контролю фізичного переміщення товарів від місць їх виробництва до місць продажу чи використання для задоволення попиту й отримання відповідного зиску. Ключовий момент маркетингової політики розподілу — це вибір та конструювання каналів розподілу.Маркетингові канали розподілу — це маршрути, за якими товари переміщуються від місць виробництва до місць продажу чи використання, переходячи від одного власника до іншого; це сукупність фірм чи осіб, які самі передають (чи допомагають передати комусь іншому) право власності на конкретні товари на їхньому шляху від виробника до споживача.

Види каналів розподілу та їх основні характеристики показано на малюнках.

 

 

 

 

Мал.1 Канали розподілу на ринку споживчих товарів

 

 

 

 

Мал.2 Канали розподілу на ринку промислових товарів

Мал.3 Основні характеристики каналів розподілу.

При виборі каналу розподілу й визначенні його довжини та ширини належить ураховувати такі основні фактори:
– споживачів (їх кількість, концентрацію, частоту здійснення покупок, розмір середньої покупки);
– товар (його вартість, технічну складність, термін зберігання, габарити й масу, функціональне призначення);
– цілі й ресурси компанії (приміром, престижні цілі, пов'язані з ексклюзивним розподілом і вузьким каналом);
– конкурентів (їх кількість, асортимент товарів, методи збуту продукції тощо)

Ґрунтуючись на основних рисах каналів дистрибуції допоміжним інструментом у виборі стратегічних умов може служити подана нижче таблиця переліку дистрибуційних параметрів щодо їх істотності в безпосередніх та опосередкованих каналах.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 112; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.152.207 (0.044 с.)