Умови постачань у міжнародній торгівлі. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Умови постачань у міжнародній торгівлі. 

ТЕП, що працює на ринку міжнародних перевезень необхідно знати умови постачань у міжнародній торгівлі.

Більш 50 років міжнародна торговельна палата займається стандартизацією торгових умов з метою спрощення зовнішньоторговельних операцій і запобігання розбіжностей між продавцями і покупцями.

У 1936 році – перші розробки. Періодично вони обновляються і зараз діє Инкотермс – 2000.

Инкотермс створені як засоби міжнародної стандартизації в комерційній практиці і призначені для добровільного використання комерційними сторонами.

Кожен термін несе в собі три види інформації що стосується:

1) передачі ризику, тобто в якім місці ризики чи втрати ушкодження вантажу переходять під час транспортування від продавця до покупця. Такі ризики зв'язані з розкраданням товарів, їхньою втратою, ушкодженням по різних причинах і з іншими специфічними ризиками (аварія корабля, пожежа);

2) розподіл витрат. Продавець і покупець повинні знати розподіл витрат, при цьому ведучим принципом є те, що продавець зобов'язаний оплатити витрати необхідні для доставки товару в погоджений пункт, а покупець всі інші витрати.

Усі витрати можна розділити на 4 групи обумовлені:

- відправленням, перевезенням і передачею товару;

- митним очищенням;

- чи послугами допомогою зроблені однією стороною іншої;

- страхування;

3) інформація про чи документи еквівалентних повідомлень по електронному зв'язку, що продавець повинний вручити покупцю.

 

При описі в Инкотермс кожного правила приводять по 10 зобов'язань продавця і по 10 зобов'язань покупців.

Загальні обов'язки для продавця і покупця для всіх базисних умов постачань

Продавець зобов'язаний:

- поставити товар відповідно до товарів купівлі – продажу;

- вчасно повідомити покупця про готовність товару до відвантаження чи передачі товару в розпорядження покупця;

- оплатити витрати, викликані перевіркою якості товару;

- забезпечити за свій рахунок упакування;

- надати покупцю "чистий" транспортний документ, що засвідчує постачання товару;

Під "чистим" розуміється документ, що не містить не застережень, оцінок про наявність

перевезень, кількості і якості прийнятого вантажу.

- одержати за свій рахунок експортну ліцензію, інший урядовий дозвіл, необхідне для експорту, ветеринарні і фітосанітарні свідоцтва, видавані органами карантинного нагляду;

- нести ризики і витрати до моменту надання товару в розпорядження покупця, у місці встановленому базисними умовами постачання й у термін, обумовлений контрактом.

Покупець зобов'язаний:

- прийняти товар, наданий у його розпорядження продавцем у місці й у термін, обумовлений у договорі;

- прийняти документи на товар і оплатити ціну товару;

- нести усі витрати і ризики, якою може піддаватися товар у зв'язку з несвоєчасним прийняттям товару;

- оплатити усі витрати і збори, що виникли в зв'язку з одержанням документів у країні чи експорту походження товару, необхідних покупцю;

- оплатити митні й інші мита і податки, стягнуті при вивозі чи товару нараховуються на ввезений товар;

- забезпечити одержання імпортної ліцензії й інших документів, у тому числі документів органів фітосанітарного і ветеринарного контролю для ввозу товару в країну призначення.

Франко – (вільно) – у договорах купівлі – продажу і постачання - термін, застосування якого в сполученні з позначенням якогось пункту доставки означає, що покупець вільний від витрат по страховці і транспортуванню товарів до цього пункту (у зовнішньоторговельних операціях якщо для досягнення позначеного пункту товар перетинає границю, то покупець буде вільний і від митного очищення товару).

 

У групі Е: приводиться єдина умова постачання, відповідно до якого продавець поставляє товар покупцю на власному підприємстві.

Для групи F: продавець зобов'язаний доставити товар до перевізника, призначеного покупцем, при цьому продавець не несе ні ризиків, ні основних транспортних витрат.

Група C: складають умови, по яких продавець зобов'язується забезпечити перевезення товару, але не приймає на себе ризик чи втрати ушкодження чи товару додаткових витрат зв'язаних з подією, що сталися після відвантаження і від'їзду товару.

Група D: повідомляє умови постачання, по яких продавець несе усі витрати і ризики, зв'язані з доставкою товару в країну призначення.

EXW

Зі складу "Ex Warehouse"

Франко-фабрики "Ex factory"

З рудника, шахти "Ex mine"

Цей термін супроводжується трьома крапками, на його місці записується місце приймання-здачі конкретного товару, докладна адреса.

Продавець не несе, ні яких обов'язків по транспортуванню товару.

Постачання на умовах франко-завод продавець виконує своє зобов'язання по постачанню, вчасно передати товар передбачений контрактом покупцю на своєму підприємстві.

Продавець повинний забезпечити рахунок-фактуру, специфікації, сертифікати і повідомити покупця про те, що товар знаходитися в його розпорядженні. Якщо контрактом не передбачене інше, то продавець відповідальний за упакування. За навантаження товару на транспортний засіб чи покупця за очищення експортних товарів не відповідає, якщо тільки в контракті не обговорене інше. На покупця приходяться усі витрати і ризики, зв'язані з доставкою товару зі складу продавця до місця призначення, навантаження на транспортний засіб, митне очищення й оплату експортного мита.

Експедитор продавця повинний з експедитором покупця й агентом перевізника уточнити відповідно до умов контракту, хто саме чи покупець продавець, готує документи прийому-здачі товару, які документи можуть знадобитися покупцю.

 

Група Скорочення Найменування Вид транспорту
E EXW Ex Works (…nameplace)... Франко-завод (погоджене місце) Усі види
F FCA Free Carrier (…namedplace)... Франко-перевізник (погоджене місце) Усі види
FAS Free Alongside Ship (…namedportofshipment)...Вільно уздовж борта судна (…погоджений порт відвантаження) Тільки морський і внутрішній водяний
FOB Free on Board (…namedportofshipment)... Франко-борт (…погоджений порт відвантаження) Тільки морський і внутрішній водяний
C CFR Cost and Freight (…namedportofdestination)...Вартість і фрахт (…погоджений порт призначення) Тільки морський і внутрішній водяний
CIF Cost, Insurance and Freight (…namedportofdestination)... Вартість, страхування і фрахт (…погоджений порт призначення) Тільки морський і внутрішній водяний
CPT Carriage Paid To (…namedplaceofdestination)...Провізна плата оплачена (…погоджене місце призначення) Усі види
CIP Carriage and Insurance Paid To (…namedplaceofdestination)... Перевезення і страховка оплачена до (…погоджене місце призначення) Усі види
D DAF Delivered At Frontier (…namedplace)... Постачання до границі (…погоджене місце) Наземний
DES Delivered Ex Ship (…namedportofdestination)...Постачання із судна (…погоджений порт призначення) Тільки морський і внутрішній водяний
DEQ Delivered Ex Quay (duty paid) (…namedportofdestination)... Постачання з причалу (мито оплачене) (…погоджений порт призначення) Тільки морський і внутрішній водяний
DDU Delivered Duty Unpaid (…namedplaceofdestination)...Постачання без оплати мита (…погоджене місце призначення) Усі види
DDP Delivered Duty Paid (…namedplaceofdestination)...Постачання з оплатою мита (…погоджене місце призначення) Усі види

 

Експедитор покупця повинний вчасно сповістити чи продавця його експедитора про найменування перевізника, указати дату терміну і місця здачі товару для чого вчасно зафрахтувати рухомий склад, подбати про інспектування товару до відвантаження, виконати митні формальності по імпорті товару.

Експедитор продавця виконує митні операції, що і за умови франко-завод, але як би в розвиток їхнього експортного забезпечення. Також навантаження товару в транспортний засіб, стежить за дотриманням правил укладання і забезпечення схоронності вантажів.

Про передачу товару перевізнику продавець повідомляє покупця і забезпечує його документами, що є доказом факту постачання товару.

 

FCA

Продавець повинний організувати передачу товару (після його митного оформлення в експорті), але не покупцю безпосередньо, а перевізнику, призначеному покупцем, відповідно до вже оформленого договору перевезення між покупцем і перевізником і взаємодіяти з агентом перевізника з усіх питань здачі і приймання товару.

Як перевізника може виступати експедитор, термінал, вантажна станція і т.д.

Договір перевезення укладає покупець і він зобов'язаний повідомити продавцю який вид транспорту і куди він повинний привести товар. Так само несе витрати від транспортного вузла, витрати на ліцензію, митницю.

Експедитор повинний:

- вчасно сповістити чи продавця його експедитора про найменування перевізника;

- указати дату, термін і місце здачі товару;

- вчасно зафрахтувати чи тоннаж рухомий склад;

- подбати про інспектування товару до відвантаження;

- виконати митні формальності по імпорті товару.

Експедитор продавця повинний:

- перевірити стан товару;

- наявність супровідної документації;

- доставити товар до перевізника;

- занурити на борт;

- стежити за укладанням вантажу і за схоронністю вантажу.

Продавець повідомляє покупця про передачу товару перевізнику і забезпечує його чи документом відповідним повідомленням електронного обміну інформації.

Витрати на навантаження вантажу відносяться на продавця, але якщо вони включені в ставку тарифу, то сторони повинні заздалегідь врегулювати дане питання в запобіганні подвійного платежу.

 

FAS

При базисних умовах FAS продавець зобов'язаний:

- поставити за свій рахунок, товар в обумовлений, у контракті, порт відвантаження, у зазначене покупцем місце, у погоджений термін і розташувати товар уздовж борта судна, зафрахтованого покупцем. З моменту усі витрати і ризики чи загибелі ушкодження товару повинний нести покупець.

- пройти всі митні формальності зв'язані з експортом.

- довести до судна товар.

- забезпечити супровідними документами.

Експедитору покупця необхідно укласти договір з місцевої стивидорной фірмою про навантаження чи вантажу вирішити цей обов'язок іншим способом, наприклад, в укладеному договорі морського перевезення покласти турботу про навантаження вантажу на чи судновласника його агента.

Ризик випадкової чи загибелі ушкодження товару переходить із продавця на покупця в момент остаточного розміщення товару уздовж борта судна.

І продавцю, і його експедитору, і судновласнику потрібно вживати заходів до максимального зниження витрат, що можуть виникнути через чи запізнення простою судна.

Покупець зобов'язаний:

- зафрахтувати судно;

- повідомити всю інформацію;

- нести усі витрати по навантаженню товару на борт судна;

 

FOB

Застосовується на будь-яких типах судів, крім контейнеровозів.

По цій умові продавець зобов'язаний поставити за свій рахунок товар, що пройшов митне очищення на борт судна, зафрахтованого покупцем, у погоджений термін і вручити покупцю транспортний документ, цим документом, як правило, є чи коносамент ордер на вантаж.

Якщо вартість навантажувальних робіт не входить у вартість фрахту, то тоді продавець оплачує витрати, зв'язані з навантаженням товару на борт судна.

За умовами FOB покупець зобов'язаний зафрахтувати за свій рахунок судно і своєчасне сповістити продавця про термін і місце навантаження. Покупець оплачує витрати по розвантаженню товару в порту призначення.

За умови FOB зобов'язання продавця по постачанню вважаються виконаними, коли товар переданий через поручні судна в зазначеному порту відвантаження. З цього моменту усі витрати і ризики загибелі й ушкодження товару повинний нести покупець. Страхування товару є обов'язком покупця.

Умова FOB не припускає розміщення вантажу в трюмі. Укладання вантажу в чи трюмі чи штифтах його утрушування, чи розрівнювання (тримминг) на лінійних судах виконуються перевізником і входять у вартість фрахту й оплачуються покупцем.

Експедиторам продавця і покупця, чи брокеру агенту судновласника необхідно в закупівельному контракті й у договорі фрахту судна самим детальним образом, при постачанні товару на умові FOB, формулювати розмежування витрат і ризиків між продавцем і покупцем при виробництві вантажних операцій.

 

Загальним для базисних умов постачання групи "C" є те, що продавець приймає на себе витрати по транспортуванню товару до місця призначення, але ризик чи втрати ушкодження товару переходить від продавця до покупця після передачі товару продавцем перевізнику.

Експедитор продавця визначає розмір своїх витрат відповідно до оформленим їм договором перевезення.

Експедитор покупця повинний враховувати те, що на нього можуть бути покладені будь-які витрати, що виникнуть у результаті подій, що сталися після передачі товару перевізнику.

Продавець і покупець у контракті спеціально обмовляють вид відвантажувального документа (коносамент чи накладна) і порядок надання його в банк для розрахунку за товар.

Покупець повинний бути урятований від претензій перевізника по оплаті фрахту, для це в документ вноситься запис: «Фрахт оплачений».

 

CFR

Продавець зобов'язаний оплатити витрати і фрахт, необхідні для доставки товару в зазначений порт призначення.

Продавець зобов'язаний за свій рахунок зафрахтувати судно, оплатити вартість фрахту до погодженого порту призначення, занурити товар на борт у порту відправлення у встановлений у контракті термін і про відвантаження повідомити покупця.

Ризик випадкової чи загибелі ушкодження товару, а також будь-які додаткові витрати, що виникнуть після постачання товару на борт судна, переходять із продавця на покупця в момент переходу товару через поручні судна в порту відвантаження.

Продавець робить очищення товару від мита на експорт.

 

CIF

Аналогічно попередньому, але в обов'язку продавця входить страхування товару, тобто продавець зобов'язаний укласти договір морського страхування від ризику чи загибелі ушкодження товару під час перевезення.

Відповідно до встановлених умов CIF продавець повинний одержати страховку тільки на мінімальне покриття.

Мінімальне страхування повинне покривати зазначену в контракті ціну плюс 10% і повинно бути зроблене у валюті контракту.

Чи продавець його експедитор повинні вручити покупцю страховий чи поліс страховий сертифікат.

 

CPT

По цій умові продавець зобов'язаний відправити товар за свій рахунок, у встановлений у контракті термін, у погоджений пункт постачання в місці призначення.

Покупець несе усі витрати з моменту прибуття товару в пункт постачання.

Ризик втрати й ушкодження товару, а також усі витрати, що відбулися після передачі товару переходять із продавця на покупця в момент передачі товару покупцю на піклування чи перевізника оператора під час перевезення вантажів у змішаному повідомленні. Про передачу товару продавець зобов'язаний повідомити покупця.

Експедитору необхідно добре знати умови перевезення вантажів у даному виді повідомлення, щоб уникнути переплат на кінцевій операції доставки вантажу, уже понесених продавцем при оплаті провізної плати.

Це умова також вимагає, щоб продавець очистив товар від мита на експорт.

 

CIP

Обов'язку продавця аналогічні умовам CPT, але продавець повинний додатково забезпечити страхування вантажу проти ризику покупця, зв'язаного з чи втратою ушкодженням товару в процесі перевезення.

Страхування забезпечується в мінімальному обсязі відповідальності. Додаткове страхування здійснює перевізник і покупець.

Продавець повинний організувати перевезення товару й оплатити її до місця призначення, одержати експортну ліцензію й оплатити експортне мито, застрахувати товар на час перевезення й оплатити страхову премію. Передати товар 1-му чи експедитору 1-му перевізнику і передати покупцю рахунок, транспортні документи і страховий поліс.

Покупець повинний прийняти товар у зазначеному місці призначення. Покупець одержує за свій рахунок і на свій ризик імпортну ліцензію. Покупець несе усі витрати по товарі з того моменту, як він поставлений у відповідність з пунктом постачання товару.

Ризик чи загибелі ушкодження товару переходить із продавця на покупця з моменту, коли товар був поставлений у відповідність з пунктом постачання товару.

CIP застосовується під час перевезення будь-яким видом транспорту, при змішаних перевезеннях, при перевезеннях послідовно декількома експедиторськими фірмами.

 

Базисні умови постачання, що входять у групу "D" застосовуються в тих випадках, коли продавець приймає на себе зобов'язання доставити товар у погоджене чи місце пункт призначення, тобто нести ризики і витрати по доставці товару, у деяких випадках продавець приймає на себе обов'язку митного очищення на імпорт.

 

DAF

Ця умова вважається виконаним, коли товар після його митного очищення для експорту, доставлений у погоджене місце перед митною зоною сусідньої країни.

Термін "границя" можна використовувати для будь-якої границі, включаючи границю країни експорту, тому необхідно чітко визначити конкретне місце і пункт постачання товару на границю. Ця умова застосовна до будь-якого виду перевезень, але найчастіше використовується під час перевезення товару по чи залізницях автотранспортом.

Договір перевезення може полягати до прикордонної чи станції прикордонного переходу, може містити в собі перевезення транзитом через третю країну, але дуже часто, на прохання покупця, на його ризик і за його рахунок транспортний документ у країні відправлення виписується для перевезення до місця остаточного призначення в країні імпорту.

Продавець несе ризики і витрати в зв'язку з операціями на границі. Вони можуть бути різними, у залежності від звичаїв і правил торгівлі (переупаковка, перевантаження товару).

Страхування вантажу не випливає з умов перевезення і виробляється сторонами добровільно.

Продавець зобов'язаний поставити товар до границі перед пунктом митного контролю країни призначення. Одержати на свій ризик і за свій рахунок експортну ліцензію. Зобов'язаний надати всі документи, необхідні покупцю для того, щоб прийняти товар. Укласти за свій рахунок на звичайних умовах договір перевезення товару до зазначеного погодженого пункту на границі.

Покупець зобов'язаний прийняти постачання товару у встановленому за контрактом місці на границі. Одержати всі необхідні імпортні ліцензії й оплатити імпортні мита. Несе усі витрати по товарі з моменту, коли він поставлений у відповідність з пунктом постачання товару.

Ризик чи загибелі ушкодження товару переходить із продавця на покупця з моменту, коли товар був поставлений у відповідність з пунктом постачання товару.

 

DES

Зобов'язання продавця по постачанню товару вважаються виконаними, після того як товар наданий покупцю на борті судна, не очищеним від імпортного мита в зазначеному порту призначення.

Продавець не зобов'язаний страхувати вантаж.

Продавець на свій ризик і за свій рахунок одержує експортну ліцензію. За свій рахунок укладає на звичайних умовах договір перевезення товару до зазначеного пункту. Він зобов'язаний проінформувати покупця про передбачувану дату прибуття судна в порт призначення, надати покупцю всі необхідні документи для прийняття товару і для його розвантаження з борта судна.

Покупець зобов'язаний прийняти постачання товару з борта судна в порту призначення. Покупець зобов'язаний оплатити усі витрати по розвантаженню товару, одержати імпортні ліцензії й оплатити імпортні мита.

Ризики і витрати в покупця виникають з моменту надання товару в його розпорядження.

 

DEQ

По цій умові продавець надає товар у розпорядження покупця на пристані в порту призначення. Продавець оплачує витрати за перевезення товару і витрати по вивантаженню і розташуванні товару на причалі. Забезпечує покупця всіма документами необхідними для того, щоб узяти товар з цього причалу, тобто продавець сам доставляє товар і сам його розвантажує.

Питання про оплату імпортних пошлин визначається застереженнями: оплачено чи продавцем мито покупцем (duty unpaid). Може бути застереження про тім хто буде оплачувати податок на додаткову вартість (ПДВ – Value Added Tax (VAT)).

Покупець несе усі витрати і ризики падаючі на товар з моменту, коли товар дійсно знаходиться на причалі в погодженому порту призначення.

Це умова прийнятна в торгівлі з країнами, що розвиваються.

 

DDU

Постачання без оплати мита.

Обов'язок продавця по постачанню вважається виконаної, коли товар надається в розпорядження покупця в призначеному місці в країні-імпорті.

Продавець зобов'язаний нести усі витрати і ризики по доставці товару до цього місця (за винятком пошлин, податків і інших офіційних зборів, оплачуваних при ввозі товару, а також витрат і ризиків по виконанню митних формальностей).

Покупець зобов'язаний оплачувати всі додаткові витрати і нести ризики, що виникають у зв'язку з несвоєчасним митним очищенням увезеного товару.

Якщо сторони бажають, щоб продавець виконав митні формальності і поніс викликані цим витрати і ризики, то це варто недвозначно зафіксувати додаванням відповідних слів. Якщо сторони бажають, щоб обов'язку продавця були доповнені деякими зборами, оплачуваними при ввозі товару, то це варто вказати за допомогою відповідного доповнення.

 

 

DDP

Постачання з оплатою мита.

Зобов'язання продавця по постачанню вважається виконаним, коли товар надається в розпорядження покупця в зазначеному місці в країні ввозу. Продавець зобов'язаний нести всі ризики і витрати по доставці минулого імпортне митне очищення товару до цього місця, включаючи мита, податки й інші збори. Термін DDP містить максимальні зобов'язання.

Цей термін варто використовувати, якщо в продавця немає можливості безпосередньо або побічно одержати імпортну ліцензію.

Якщо сторони бажають, щоб імпортне митне очищення товару й оплату митних пошлин зробив продавець, то більш доцільно скористатися терміном DDU.

Якщо сторони бажають виключити з обов'язків продавця деякі збори, оплачувані при ввозі товару, то це варто вказати за допомогою відповідного доповнення.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 161; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.164.32 (0.094 с.)