Складання технічних проектів і кошторисів на виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт загальнодержавного призначення 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Складання технічних проектів і кошторисів на виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт загальнодержавного призначенняУкрупнені кошторисні розцінки встановлені для середнього рівня витрат на розробку проектно-кошторисної документації. У залежності від складності проектних робіт технічні проекти поділені на групи з відповідними коефіцієнтами складності, що наведені в таблицях 6.1, 6.2. Для проектування топографо-геодезичних та картографічних робіт у містах, відповідні коефіціенти складності наведені в таблиці 6.3.


Склад робіт

Отримання завдання. Уточнення технічних умов, меж об'єкта та визначення обсягів робіт. Збір інформації про топографо-геодезичну та картографічну вивченість території, перевірка та уточнення отриманої інформації. Аналіз та систематизація матеріалів. Складання технічного проекту, розрахунок кошторисної вартості робіт щодо кожного процесу і всього проекту. Складання і викреслювання схем геодезичних мереж та планово-висотного обґрунтування топографічних зйомок на картограмах, топографічних або бланкових картах. Набір тексту на персональному комп'ютері і друкування його на принтері в необхідній кількості примірників. Креслярські та оформлювальні роботи, їх перевірка та приймання. Копіювальні та палітурні роботи. Самокоректура та редагування проекту, виправлення поданих зауважень та пропозицій. Представлення проекту на розгляд та затвердження керівництвом підприємства чи організації. Здавання проекту для відправлення на експертизу. Виправлення всіх примірників проекту за зауваженнями експертизи та здавання їх у групу зберігання матеріалів.


Таблиця 6.1
Складання технічних проектів та кошторисів

Шифр норми Групи та коефіцієнти складності проектування Одиниця виміру Розцінка, грн. Трудові затрати (бригад./дні)
усього у т.ч. зарплата
  I група, 1,7 проект     158,6
  II група, 1,4 -"-     130,6
  III група, 1,2 -"-     112,0
  IV група, 1,0 (базовий) -"-     93,3
  V група, 0,8 -"-     74,6
  VI група, 0,.6 -"-     56,0
  VII група, 0,.4 -"-     37,3


Таблиця 6.2
Коефіціенти складності проектування топографо-геодезичних, картографічних та інших робіт

Група, коефіцієнт складності Вид проектно-кошторисної документації Площа об'єкта, обсяг робіт
     
1. Геодезичні роботи  
V, 0,8 Побудова мереж згущення 200 кв. км
Обстеження пунктів міської геодезичної мережі та їх інвентаризація 2000 пунктів
IV, 1,0 Гравіметричні роботи на пунктах астрономо-геодезичної мережі 1 класу об'єкт
Згущення державної геодезичної мережі методом тріангуляції. 500 пунктів
Обстеження та оновлення пунктів геодезичної мережі:  
1) у промислово розвинутих та сільськогосподарських районах 10 тис. кв.км
2) у малонаселених районах 20 тис. кв.км
Побудова геодезичної мережі згущення методом тріангуляції та планово-висотної опорної мережі методом полігонометрії 4 кл. і нівелювання II-IV кл. 50 пунктів
III, 1,2 Обстеження та згущення державної геодезичної мережі до густоти 1 пункт на 30 кв. км степових, рівнинно-горбистих та відкритих гірських районах 20 тис. кв.км
Обстеження та оновлення пунктів геодезичної та нівелірної мереж 1000 пунктів
Побудова геодезичної основи для великомасштабних зйомок у містах з населенням від 500 тис. до 1 млн. жителів незалежно від площі та обсягу робіт місто
II, 1,4 Обстеження та згущення пунктів державної геодезичної мережі вважко доступних районах та заболочених районах 200 пунктів
Обстеження та згущення державноїгеодезичної мережі в залісених та гірських районах до густоти 1 пункт на 30 кв.км 15 тис. кв.км
Побудова спеціальних геодезичних мереж (тріангуляція, полігонометрія, трилатерація, супутникова мережа та нівелювання) на геодезичних полігонах та в районах крупних гідротехнічних споруд 150 пунктів
I, 1,7 Обстеження та згущення державної геодезичної мережі в промислово розвинутих районах до густоти:  
1) 1 пункт на 20-30 кв.км 10 тис. кв.км
2) 1 пункт на 5-15 кв.км 4 тис. кв.км
Реконструкція планової та висотноїгеодезичної мережі в місті 200 пунктів
2. Нівелірні роботи  
VI, 0,6 Повторне нівелювання I і II класів 200 пог.км
III, 1,2 Нівелювання I і II класів 1000 пог.км
II, 1,4 Нівелювання III класу 2000 пог.км
3. Топографо-геодезичні роботи  
IV, 1,0 Комплекс топографо-геодезичних робіт масштабів 1:2000, 1:5000 в сільській місцевості 25 кв. км
III, 1,2 Комплекс топографо-геодезичних робіт масштабів 1:2000, 1:5000 для меліорації земель 200 кв. км
Комплекс топографо-геодезичних робіт масштабів 1:2000, 1:5000 в промислових та гірничодобувних районах 1 тис. кв. км
II, 1,4 Комплекс топографо-геодезичних робіт масштабів 1:2000, 1:5000 в містах 100 кв. км
Комплекс топографо-геодезичних робіт для зйомки масштабу 1:10000 2 тис. кв.км
I, 1,7 Комплекс топографо-геодезичних робіт для зйомки в масштабі 1:25000 20 тис. кв.км
Комплекс топографо-геодезичних робіт для проектування лінійних об'єктів на трасах довжиною 10 тис. км 10 тис. км
4. Топографічні зйомки та оновлення карт  
VI, 0,6 Оновлення карт масштабу 1:100000 або 1:200000 60 тис. кв.км
V, 0,8 Топографічна зйомка масштабів 1:2000 - 1:5000 для меліорації земель 200 кв.км
Оновлення топографічних карт масштабного ряду 1:25000-1:100000 малообжитих районів 25 тис. кв.км
Складання та оновлення планів міст з населенням 1 млн. жителів (незалежно від площі та обсягу робіт) місто
IV, 1,0 Топографічна зйомка в масштабах 1:500 і 1:1000 із зйомкою підземних комунікацій 10 кв. км
Топографічна зйомка в масштабах 1:2000 і 1:5000 (без побудови геодезичної основи) у промислових та гірничовидобувних районах з великою кількістю населених пунктів 1 тис. кв.км
Топографічна зйомка в масштабах 1:2000 і 1:5000 із згущенням геодезичної основи для меліорації земель 500 кв.км
Оновлення топографічних карт масштабу 1:10000 3,5 тис. кв.км
Оновлення топографічних карт масштабного ряду 1:25000 - 1:100000 30 тис. кв.км
Оновлення топографічних карт масштабного ряду 1:25000-1:200000 35 тис. кв.км
II, 1,2 Топографічна зйомка масштабу 1:10000 плоскорівнинних районів 3 тис. кв.км
Топографічна зйомка та оновлення карт масштабу 1:10000 в районах, де рельєф сильно змінився в результаті проведених меліоративних робіт 3 тис. кв.км
Топографічна зйомка масштабу 1:25000 з обстеженням та оновленням геодезичних мереж у розвинутих промислових та сільськогосподарських районах 15 тис. кв.км
II, 1,4 Топографічна зйомка в масштабі 1:10000 для меліорації земель з частковим обстеженням та оновленням геодезичних мереж 3 тис. кв.км
Оновлення карт масштабного ряду 1:25000-1:100000 в обжитих районах 50 тис. кв.км
5. Картографічні та обчислювальні роботи  
VI, 0,6 Складання та підготовка до видання топографічних карт масштабного ряду 1:25000 - 1:100000 50 тис. кв.км
Те саме - карт масштабу 1:100000 і 1:200000 80 тис. кв.км
Складання та підготовка до видання каталогів координат і висот геодезичних пунктів 10 каталогів
IV, 1,0 Складання та підготовка до видання каталогів координат і висот геодезичних пунктів 20 каталогів
Урівноваження та каталогізація державних геодезичних мереж 5 000 пунктів
V, 1,4 Урівноваження нівелірних мереж I, II,III і IV класів 10 000 пунктів
6. Інші роботи  
VII, 0,4 Спостереження за осіданням будівельта споруд (незалежно від площі та обсягу робіт) об'єкт
Проекти та кошториси на: проект, кошторис
проектно-кошторисні роботи (незалежно від площі та обсягу робіт) -"-
обстеження геодезичних та нівелірних мереж -"-
спостереження на пунктах GPS -"-
переоформлення карт -"-
інші види проектно-кошторисної документації на роботи, вартістю до 5000 грн. -"-

Примітки:

1. Якщо обсяги робіт, що проектуються, відрізняються від наведених у таблиці, то група складності змінюється в залежності від співвідношення цих обсягів, а саме:

в 1,2-1,5 раза - на 1 ступінь;

в 1,6-2,0 раза - на 2 ступені;

в 2,1-3,0 раза - на 3 ступені, але не нижче VI групи і не вище I групи.

2. Якщо вартість кошторисної документації менше ніж 5 000 грн., то застосовується коефіціент 0,2 до розцінок.


Таблиця 6.3
Коефіціенти складності проектування топографічних зйомок масштабів 1:2000 і 1:5000 в містах

Група Коефіцієнт складності проектування Площа міста, що забудовується, кв. км Розцінка, грн.
I 1,7 більше 100 кв. км  
II 1,4 100-50  
III 1,2 49-25  
IV 1,0 24-8  
V 0,8 7-3  
VI 0,6 менше 3  


Таблиця 6.4
Норми трудових затрат та зарплати за етапами проектування

Етапи проектування Кваліфікація виконавця, код професії Зміст етапів проектування Трудо-місткість, % Трудові затрати, люд./дні зарплата,грн.
         
1. Видача завдання Провідний геодезист 2058600 1) Видача завдання, керівництво роботами, приймання готового проекту, його погодження та передача на затвердження 10,7 10,0 ------ 189,76
Збір та аналіз матеріалів вивченості території Геодезист I категорії 2058610 2) Отримання завдання. Уточнення технічних умов, меж об'єкта та визначення обсягів робіт 5,0 4,7 ------ 89,19
    3) Збір та аналіз матеріалів топографо-геодезичної та картографічної вивченості території, перевірка та уточнення отриманої інформації 10,0 9,3 ------ 176,48
    4) Складання і викреслювання графічних додатків: схем геодезичних мереж і планово-висотного обґрунтування топографічних зйомок, інших додатків 5,0 4,7 ------ 89,19
Разом     30,7 28,7 ------ 544,62
2. Проектування робіт Геодезист I категорії 2058610 1) Складання технічного проекту та кошторису вартості робіт на ПК 48,0 44,8 ------ 850,12
    2) Друкування тексту технічного проекту на принтерів необхідній кількості примірників 1,3 1,2 ------ 22,77
    3) Самокоректура та редагування проекту, виправлення зауважень. Підготовка завдання для креслярів 3,0 2,8 ------ 53,13
Разом     52,3 48,8 ------ 926,03
3. Креслярсько-оформлювальні роботи Технік II категорії 2494020 1) Отримання завдання та матеріалів 1,0 0,9 ------ 17,08
    2) Складання та викреслювання схем геодезичних мереж і планово-висотного обґрунтування топографічних зйомок на картограмах, топографічних або бланкових картах 14,0 13,1 ------ 248,59
    3) Розмноження схем. Здавання роботи та вихідних матеріалів 1,1 1,0 ------ 19,98
Разом     16,10 15,0 ------ 284,64
4. Палітурні роботи Палітурник 1753404 Переплітання та відправлення технічного проекту 0,9 0,8 ------ 15,18
Усього       93,3 ------ 177,50


21-1. Проведення експертизи технічних проектів (програм) на виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт загальнодержавного призначення Укрупнені кошторисні розцінки на проведення експертизи технічних проектів (програм) залежно від складності технічного проектування, визначеного в таблицях 6.2 та 6.3, наведені в таблиці 6.4.1.

Склад робіт

Отримання завдання. Перевірка наявності та повноти необхідних документів і матеріалів щодо об'єктів експертизи та їх реєстрації. Дослідження, перевірка, аналіз та оцінка об'єктів експертизи на предмет їх відповідності вимогам чинного законодавства, установленим стандартам, нормам і правилам, застосування прогресивних кошторисних розцінок та обґрунтованості і правильності розрахунку кошторисної вартості робіт. Перевірка відповідності запроектованих робіт вимогам, викладеним у затверджених технічних вимогах, відповідності об'єкта експертизи правилам та вимогам щодо оформлення документації. Збір інформації про топографо-геодезичну та картографічну вивченість території, перевірка та уточнення отриманої інформації. Аналіз та систематизація матеріалів. Установлення відповідності запроектованих технологічних схем новітнім технологіям, вимогам чинних норм охорони праці, санітарно-гігієнічним правилам, вимогам технічної безпеки. Установлення обґрунтованості термінів виконання запроектованих робіт та актуальності їх результатів на момент завершення. Підготовка обґрунтованих висновків (акта) експертизи технічного проекту, його перевірка і друкування на принтері в необхідній кількості примірників. Представлення проекту експертного висновку на розгляд та затвердження.


Таблиця 6.4.1
Проведення експертизи технічних проектів (програм)

Шифр норми Групи та коефіцієнти складності проектування Одиниця виміру Розцінка, грн. Трудові затрати (бригад./дні)
усього у т.ч. зарплата
  I група, 1,7 проект     62,1
  II група, 1,4 -"-     51,1
  III група, 1,2 -"-     43,8
  IV група, 1,0 (базовий) -"-     36,5
  V група, 0,8 -"-     29,2
  VI група, 0,6 -"-     21,9
  VII група, 0,4 -"-     14,6


22. Складання технічних звітів про виконані роботи

Склад робіт

Збір, аналіз та систематизація матеріалів виконаних топографо-геодезичних та картографічних робіт. Складання технічного звіту з використанням ПК й оцінка якості топографо-геодезичних та картографічних робіт. Виготовлення графічної документації до звіту (схем, рисунків, таблиць тощо). Креслярсько-оформлювальні роботи. Редагування звіту та виправлення зауважень. Копіювальні та палітурні роботи. Здавання роботи.


Таблиця 6.5
Складання технічних звітів

Шифр норми Найменування процесів, робіт Одиниця виміру Розцінка, грн. Трудові затрати (бригад./дні)
усього у т.ч. зарплата
           
  1. Геодезичні роботи
  Гравіметричні роботи на пунктах 1 класу (до 30 пунктів) звіт      
  Створення геодезичних мереж 1, 2, 3 і 4 класів:        
  1) побудова нових державних геодезичних мереж пункт 8,0 3,9 0,19
  2) мережі згущення:        
  а) до 150 пунктів -"- 11,4 5,6 0,27
  б) до 500 пунктів -"- 12,7 6,2 0,30
  Обстеження та оновлення геодезичної мережі (до 500 пунктів) -"- 8,0 3,9 0,19
  Обстеження та згущення геодезичної мережі (до 500 пунктів) -"- 12,7 6,2 0,30
  Урівноваження та каталогізація геодезичних мереж (до 3000 пунктів) -"- 1,7 0,8 0,04
  Побудова спеціальних геодезичних мереж (до 150 пунктів) -"- 10,6 5,2 0,25
  Реконструкція планової та висотної мереж у містах (до 200 пунктів) -"- 12,7 6,2 0,30
  2. Нівелірні роботи
  Нівелювання 1 і 2 класів пог.км. 18,6 9,1 0,44
  Нівелювання 3 класу -"- 12,3 6,0 0,29
  Нівелювання 4 класу -"- 8,0 3,9 0,19
  Урівноваження та каталогізація нівелірних мереж пункт 1,7 0,8 0,04
  3. Топографо-геодезичні роботи
  Комплекс топографо-геодезичних робіт масштабу 1:2000 і 1:5000 у містах:        
  топографічні роботи обсягом:        
  до 10 планів план 179,2 87,6 4,23
  25-50 планів -"- 98,3 48,0 2,32
  геодезичні роботи обсягом 250 пунктів і більше пункт 5,9 2,9 0,14
  Комплекс топографо-геодезичних робіт масштабу 1:2000 і 1:5000 у сільській місцевості план 28,80 14,1 0,68
  Комплекс топографо-геодезичних робіт масштабу 1:2000 і 1:5000:        
  для меліорації земель (25 кв. км) звіт      
  у промислових та гірничодобувних районах   98,3 48,0 2,32
  Комплекс топографо-геодезичних робіт для вишукуваньта проектування інженерних споруд звіт      
  4. Топографічні зйомки та оновлення карт
  Топографічна зйомка та оновлення карт в масштабах:        
  1:10000 трапеція 22,9 11,2 0,54
  1:25000 -"- 8,0 3,9 0,19
  Складання та оновлення планів міст усіх масштабів:        
  промислових звіт      
  інших -"-      
  Оновлення планів масштабів1:2000 і 1:5000 (до 150 трап.) звіт      
  Оновлення карт масштабів 1:25000 і дрібніше (обсяг робіт 300 трап.) -"-     68,00
  Оновлення карт масштабу 1:50000 та дрібніше (обсяг робіт 200 трап.) -"-     80,00
  5. Картографічні, обчислювальні та інші роботи
  Складання та підготовка довидання топографічних карт трапеція 22,4 11,0 0,53
  Складання та підготовка до видання каталогів координат та висот геодезичних пунктів (до 3000 пунктів) пункт 1,7 0,8 0,04
  Урівноваження та каталогізація державних геодезичних та нівелірних мереж (до 3000 пунктів) пункт 1,7 0,8 0,04
  Інші роботи звіт      


Розділ 7. Інші роботи

Прорубка візирок та просік

Характеристика категорій складності робіт

I категорія
Рідкий молодий ліс, рідкий чагарник, зарості очерету.

II категорія
Рідкий ліс або молодий ліс середньої гущини, чагарник середньої гущини.

III категорія
Густий молодий ліс, густий чагарник, ліс середньої гущини.

IV категорія
Густий ліс з підліском та вітроломом, густі зарості колючого чагарнику.


Склад робіт

Прорубка візирок та просік за визначеним напрямком при заздалегідь зробленому тичкуванні. Звалювання лісу підпилюванням і підрубуванням. Обрубування сучків. Розкряжування стовбурів. Очищення просіки та прибирання залишків порубки.


Таблиця 7.1
Прорубка візирок та просік

Шифр норми Найменування процесів робіт Категорії складності робіт Одиниця виміру Розцінка, грн. Трудові затрати (бригад./дні)
усього у т.ч. зарплата
             
  Прорубка візирок шириною до:          
  0.7 м, порода дерев м'якої та середньої твердості I пог. км 29,31 4,58 0,28
    II -"- 39,83 6,50 0,40
    III -"- 58,07 9,82 0,60
    IV -"- 79,32 13,68 0,83
  1.0 м, м'якої та середньої твердості I пог. км 40,02 6,53 0,40
    II -"- 54,31 9,13 0,56
    III -"- 80,64 13,92 0,85
    IV -"- 107,90 18,88 1,15
  0.7 м, тверді породи дерев I пог. км 37,20 6,02 0,37
    II -"- 51,30 12,28 0,52
    III -"- 75,75 13,03 0,52
    IV -"- 107,90 18,88 1,15
  1.0 м, тверді породи дерев I пог. км 51,30 8,59 0,52
    II -"- 71,61 12,28 0,75
    III -"- 101,51 17,72 1,08
    IV -"- 150,20 26,58 1,62
  Прорубка просік шириною до:          
  2.0 м, порода дерев м'якої та середньої твердості I пог. км 93,72 15,78 0,81
    II -"- 124,85 21,83 1,12
    III -"- 184,40 33,89 1,71
    IV -"- 249,38 46,01 2,36
  4.0 м, м'якої та середньої твердості I пог. км 207,17 37,82 1,94
    II -"- 286,36 53,19 2,73
    III -"- 410,89 77,38 3,97
    IV -"- 638,84 121,64 6,24
  2.0 м, тверді породи дерев I пог. км 118,16 20,53 1,05
    II -"- 161,00 28,85 1,48
    III -"- 231,62 42,56 2,18
    IV -"- 349,67 65,49 3,36
  4.0 м, тверді породи дерев I пог. км 270,27 50,07 2,57
    II -"- 363,25 68,12 3,50
    III -"- 560,49 106,43 5,46
    IV -"- 809,55 154,79 7,94


24. Земляні роботи

Характеристика категорій ґрунтів

I категорія
Ґрунт м'який (розпушування ґрунту здійснюється штиковими лопатами). Ґрунт рослинного шару і торф без коріння чагарників та дерев; лес, пісок, супісок природної вологи без домішок; суглинок легкий і лесовидний.

II категорія
Ґрунт середньої твердості (розпушування ґрунту здійснюється штиковими лопатами з частковим застосуванням кирки або лому). Гравій дрібний і середній; глина жирна, м'яка; ґрунт рослинного шару з корінням чагарників і дерев або з домішками щебеню та гравію; торф з корінням; лес, пісок, суглинок природної вологи з домішками щебеню або гравію; суглинок важкий; солончак і солонець м'які; чорнозем та каштановий ґрунт природної вологи; щебінь дрібний.

III категорія
Ґрунт більше ніж середньої твердості та твердий (розпушування ґрунту здійснюється кирками, ломами і молотами). Галька і гравій дрібні та середні з домішкою валунів; глина тверда, ломова, сланцева, морена з домішками щебеню, гальки і валунів; лес твердий і затверділий; пісок, суглинок, супісок з домішками, чорнозем та каштановий ґрунт сухий затверділий; щебінь крупний.

IV категорія
Ґрунт розбірно-скальний (розпушування ґрунту здійснюється ломами, клинами і молотами). Вапняк м'який, пористий, вивітрений; гіпс; дресва; крейда м'яка і тверда; мергель м'який; сланці вивітрені, маловивітрені, глинисті, середньої міцності; туф; черепашник.


Склад робіт

Отримання завдання. Підготовка інструментів до роботи. Розмічування ям. Копання ям вручну з перекиданням ґрунту на виступи і відкиданням його на брівку. Зачищування поверхні дна і стінок ям без їх кріплення. Копання канав вручну. Зачищування дна й укосу за шаблоном і відкидання ґрунту від брівок. Складання інструменту. Здавання роботи.


Таблиця 7.2
Земляні роботи

Шифр норми Найменування процесів робіт Категорії складності робіт Одиниця виміру Розцінка, грн. Трудові затрати (бригад./дні)
усього у т.ч. зарплата
             
  Копання канав          
  глибиною 1,2 м I куб.м 13,95 4,21 0,12
    II -"- 21,16 6,39 0,19
    III -"- 41,16 12,43 0,24
    IV -"- 58,84 17,76 0,53
  Копання ям          
  глибиною 1,5 м I куб.м 18,84 5,69 0,17
    II -"- 26,74 8,07 0,24
    III -"- 47,21 14,25 0,42
    IV -"- 98,14 29,63 0,88
             
  2,0 м I куб.м 23,02 6,95 0,21
    II -"- 31,4 9,48 0,28
    III -"- 55,12 16,64 0,49
    IV -"- 111,86 33,77 1,00
  2,5 м I куб.м 26,74 8,07 0,24
    II -"- 37,44 11,3 0,34
    III -"- 64,19 19,38 0,57
    IV -"- 128,37 38,75 1,15


Голова Державної служби геодезії,
картографії та кадастру І.Макаренко

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 315; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.194.255 (0.044 с.)