Попередні опрацювання матеріалів тригонометричного нівелювання 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Попередні опрацювання матеріалів тригонометричного нівелюванняСклад робіт

Перевірка журналів вимірювання зенітних віддалей. Перевірка правильності виписування висоти приладу та висоти візірної цілі, перевірка обчислення місця зеніту і зенітних віддалей, виведених із спостережень за кожною ниткою, перевірка середніх значень зенітних віддалей в прийомах. Перевірка обчислених висот знаків аналітичним методом. Складання зведень вимірювання зенітних віддалей, зчитування зведень. Обчислення перевищень. Складання схеми для врівноваження висот. Урівноваження висот способом наближень з оцінкою точності.


Таблиця 5.7
Попередні опрацювання матеріалів тригонометричного нівелювання

Шифр норми Найменування процесів робіт Категорії складності робіт Одиниця виміру Розцінка, грн. Трудові затрати (бригад./дні)
усього у т.ч. зарплата
             
  Попереднє опрацювання матеріалів тригонометричного нівелювання   пункт 15,82 7,96 0,42


19.2. Попередні опрацювання матеріалів нівелювання I, II, III і IV класів, технічного нівелювання

Склад робіт

19.2.1. Попередні опрацювання матеріалів нівелювання I і II класів

Опрацювання результатів дослідження нівеліра: обчислення коефіцієнту віддалеміра, несиметрії ниток і ціни поділки еліваційного гвинта нівеліра, обчислення ціни поділки рівня за визначенням по рейці, обчислення ціни поділки рівня шкали мікрометра. Опрацювання результатів дослідження правильності руху фокусувальної лінзи. Опрацювання результатів дослідження рейок: визначення загальної довжини рейки, визначення віддалей між контрольними марками, обчислення дециметрових поділок рейки за матеріалами дослідження, визначення поправок до довжини середнього метра робочої частини рейки із дослідження дециметрових штрихів за період весняного та осіннього компарування, складання графіка дециметрових поправок, обчислення поправок у перевищення за довжину метра рейок.

Опрацювання журналів нівелювання I і II класів: перевірка віддалемірних відстаней і контрольних перевищень, обчислення перевищень на штативі, підрахунок довжини ходу з точністю до 0,1 км. Обчислення перевищень по кожній секції, уведення поправок за довжину середнього метра рейок за даними компарування, а також поправки за різницю температури рейок під час еталонування і під час нівелювання.

Складання відомостей перевищень: вид, номер, тип нівелірного знака, рік закладки, місцезнаходження нівелірного знака, відстань, перевищення із прямого і зворотного ходів, обчислення робочих позначок (відміток) з розподіленням одержаної нев'язки перевищення.

Складання відомостей вихідних даних для обчислення позначок (відміток) та зчитування їх. Зчитування відомостей перевищень двох виконавців.

Складання схеми нівелірних ходів I і II класів. Складання пояснювальної записки за нівелірними роботами I і II класів. Складання об'єктових каталогів висот пунктів нівелювання I і II класів (без червоних перевищень і типів центрів).

19.2.2. Попередні опрацювання матеріалів нівелювання III класу

Опрацювання матеріалів нівелювання III класу. Опрацювання результатів дослідження нівеліра: визначення коефіцієнта віддалеміра, несиметрії ниток і ціни поділки елеваційного гвинта нівеліра, обчислення ціни поділки рівня з визначення по рейці, дослідження правильності руху окулярного коліна труби. Опрацювання результатів дослідження рейок: визначення загальної довжини рейок, визначення помилки окремих дециметрів рейки, визначення нерівності висоти нулів, уведення в суму перевищень поправок за довжину метра рейок. Опрацювання журналів нівелювання III класу: обчислення середніх з відліків за трьома нитками чорної сторони рейки, обчислення перевищень за чорними і червоними сторонами рейок, посторінковий контроль, обчислення довжин секцій з точністю до 0,1 км. Складання відомостей перевищень III класу: виписуються вид, номер, тип нівелірного знака, рік закладки, місцезнаходження нівелірного знака, відстань, перевищення з прямого і зворотного ходів, обчислення середніх перевищень, уведення поправок за невірність довжини рейок, розподілення нев'язки в перевищення і обчислення позначок (відміток).

Складання відомостей вихідних даних і зчитування їх. Складання схеми нівелірних ходів. Урівноваження групи нівелірних ліній, які утворюють вузлову точку: складання схеми для врівноваження, попередня оцінка матеріалів, обчислення висоти вузлової точки, оцінка точності за результатами урівноваження. Складання каталогів висот марок і реперів: назва пункту або номер репера, марки, тип центру, клас, значення координат, місцезнаходження нівелірного знака, висота над рівнем моря. Складання пояснювальної записки з нівелірних робіт. Обчислення позначок (відміток) пунктів нівелювання до 0,001 м: підсумок суми перевищень за ходом, довжини ходів, число штативів, одержаних і допустимих нев'язок, розподілення нев'язок у перевищення, оцінка точності.

19.2.3. Попередні опрацювання матеріалів нівелювання IV класу

Обробка журналів нівелювання: перевірка польових обчислень на станції, підсумок відліків за чорними і червоними сторонами рейок, перевищень із посторінковим контролем та контроль по всій довжині ходу. Обчислення довжини секції з точністю до 0,1 км. Наступний склад робіт такий само, як і в нівелюванні III класу.

19.2.4. Попередні опрацювання матеріалів технічного нівелювання

Обробка журналів нівелювання: перевірка польових обчислень на станції, підсумок відліків за чорними і червоними сторонами рейок, перевищень із посторінковим контролем та контроль по всій довжині ходу. Складання відомостей перевищень: вид, номер, тип нівелірного знака, місцезнаходження нівелірного знака, перевищення по довжині ходу, уведення поправок за неправильність довжини рейок, розподілення нев'язки в перевищення і обчислення позначок (відміток). Складання відомостей вихідних даних і зчитування їх. Складання схеми нівелювання. Урівноваження групи нівелірних ліній, які утворюють один вузол. Обчислення позначок (відміток) пунктів нівелювання.


Таблиця 5.8
Попередні опрацювання матеріалів нівелювання I, II, III і IV класів, технічного нівелювання

Шифр норми Найменування процесів робіт Категорії складності робіт Одиниця виміру Розцінка, грн. Трудові затрати (бригад./дні)
усього у т.ч. зарплата
             
  Попереднє опрацювання матеріалів нівелювання          
  I клас   км 35,77 16,86 0,83
  II клас   -"- 35,77 16,86 0,83
  III клас   -"- 17,91 8,43 0,42
  IV клас   -"- 8,99 4,22 0,21
  технічне   -"- 8,01 4,22 0,21


19.3. Урівноваження нівелірних мереж I, II, III і IV класів, технічного нівелювання на ПК

Склад робіт

19.3.1. Урівноваження нівелірних мереж I і II класів

Уточнення опису місцезнаходження пункту за картою: перевірка за довідником назв населених пунктів, зняття координат з карти з точністю до 0,1 км. Урівноваження системи ліній I і II класів, які утворюють вузли: складання схеми для врівноваження з виписуванням необхідних даних, попередня оцінка матеріалів, обчислення ваги, обчислення позначок (відміток) вузлових пунктів, оцінка точності за результатами врівноваження. Складання відомостей порівнювання результатів нівелювання різних років: номер, вид знака, тип центру, довжина секції, перевищення старого і нового нівелювань, опис місцезнаходження пункту. Складання відомостей характеристики ліній нівелювання I і II класів: заповнення відомостей характеристики, вибір даних із звітів та каталогів. Складання графіка розходження перевищень: підрахунок суми та накопичування розходження щодо виконавців. Обчислення середньої випадкової і систематичної помилок: сума довжини ходу, розходження прямого та зворотного ходів, накопичення розходжень для кожного виконавця. Обчислення поправок у перевищення за перехід до різниць нормальних висот: перенесення пунктів нівелювання з топографічної карти на гравіметричну, знімання відліків у мілігалах з гравіметричної карти, знімання широти, обчислення робочих позначок (відміток), обчислення поправок у перевищення за перехід до різниць нормальних висот, зчитування матеріалів.

19.3.2. Урівноваження нівелірних мереж III і IV класів та технічного нівелювання

Складання робочої схеми для врівноваження. Підготовка матеріалів до врівноваження: установлення вихідних даних з відміченням на схемі, установлення межі системи врівноваження, порівняння попередніх відміток і центрів вузлових і вихідних пунктів, порівняння перевищень різних років у вузлах та встановлення остаточного перевищення для врівноваження. Урівноваження групи нівелірних ліній III і IV класів, які утворюють вузлові точки: складання схеми для врівноваження, попередня оцінка матеріалів, обчислення ваги, урівноваження, обчислення висот вузлових точок, оцінка точності за результатами врівноваження. Підрахунок нев'язок у нівелірних полігонах: підрахунок суми перевищень за годинниковою стрілкою, віддалей, обчислення одержаних та допустимих нев'язок полігонів, виписування їх на схему. Урівноваження технічного нівелювання: урівноваження групи нівелірних ліній, які утворюють один вузол, складання схеми, обчислення позначок (відміток) нівелювання. Підбирання та аналіз матеріалів урівноваження пунктів нівелювання.


Таблиця 5.9
Урівноваження нівелірних мереж I, II, III і IV класів, технічного нівелювання на ПК

Шифр норми Найменування процесів робіт Категорії складності робіт Одиниця виміру Розцінка, грн. Трудові затрати (бригад./дні)
усього у т.ч. зарплата
             
  Урівноваження нівелірних мереж I і II класів   пункт 3,44 1,64 0,62
  Урівноваження нівелірних мереж III і IV класів та технічного нівелювання   пункт 5,6 2,73 1,04


19.4. Складання зведених каталогів висот пунктів нівелювання I, II, III і IV класів

Склад робіт

Ознайомлення з матеріалами для складання каталогу. Складання переліку нівелірних робіт, включених до каталогу. Складання робочої схеми: нанесення пунктів за координатами, з'єднання ліній нівелювання за класами, підписування, позначення пунктів. Складання карток нівелірних знаків: нанесення знака на карту за описом, зняття координат з карти з точністю до 0,1 км, коректура опису місцезнаходження пункту, установлення типу центра, зняття позначки (відмітки) з карти, виписка з матеріалів номера або назви пункту, тип знака, клас, тип центра. Складання зведеного нівелірного каталогу: підбирання нівелірних знаків за лініями, розміщення їх за класністю, нумерація ліній. Порядкова нумерація усіх нівелірних знаків, установлення за каталогом нівелірних знаків, які повторюються. Складання пояснювальної записки: підбирання та складання переліку робіт, складання характеристики робіт, складання списку нівелірних робіт з недопустимими нев'язками з робіт, поміщених до каталогу, нумерація робіт за переліком. Установлення підбирання та компановка типів центрів. Складання списку втрачених пунктів, які не були поміщені до нівелірного каталогу: назва пункту, причина втрати, організація, яка виконала обстеження, рік виконання роботи. Складання списку прийнятих скорочених найменувань до нівелірного каталогу. Складання алфавітного покажчика: підбирання за алфавітом назви нівелірних знаків та встановлення їх номера за каталогом. Зчитування карткового каталогу з виданим оригіналом (зчитування всіх даних). Перевірка видавничої схеми і зчитування її з карточним каталогом. Редагування каталогу, схеми. Зведення рамок видавничої схеми, прийняття коректури.


Таблиця 5.10
Складання зведених каталогів висот пунктів нівелювання I, II, III і IV класів

Шифр норми Найменування процесів робіт Одиниця виміру Розцінка, грн. Трудові затрати (бригад./дні)
усього у т.ч. зарплата
           
  Складання зведених каталогів висот пунктів нівелювання I-IV класів на лист карти масштабу 1:200000 пункт 16,78 9,12 0,21


19.5. Заповнення формулярів карт і каталогів

Склад робіт

1. Заповнення формулярів для топографічної зйомки

Уведення даних до персонального комп'ютера для заповнення формуляра, розділ - титульний лист. Заповнення розділу - висотна основа: рік виконання робіт, вихідні дані, номер каталога, ким виконані роботи, рівень відліку висот, за якими інструкціями виконана робота, схема розташування пунктів, номер пункту, марки, репера, клас нівелювання, до чого відноситься позначка (відмітка), абсолютна висота пункту та землі, місцезнаходження пункту, марки, репера або приблизні координати, дані про збереження пункту.

Перевірка розділу - висотна основа. Заповнення розділу - планова основа, рік виконання робіт, вихідні дані, ким виконані роботи, еліпсоїд та система координат, находження пунктів планової основи на схемі вивченості або в старих формулярах, нанесення їх на схему розташування у формулярі, виписка назви пункту або номера, клас тріангуляції, тип та висота знака, тип центра та клас нівелювання, координат з каталогу, перевірка за координатами розташування пунктів у межах даної трапеції, виписка абсолютних висот центра та землі, перевірка заповнення розділу - планова основа. Опис підготовчих робіт при заповнені формулярів. Перевірка опису підготовчих робіт.

2. Заповнення формулярів для картоскладальних робіт

Уведення даних до персонального комп'ютера для заповнення формуляра, розділ - титульний лист. Заповнення розділу - висотна основа. Перевірка заповнення розділу - висотна основа (склад робіт на заповнення та перевірку розділу - висотна основа див. у пункті 1). Заповнення картоскладальних формулярів за формулярами планової або висотної основи з викреслюванням знаків. Перевірка заповнення картоскладальних формулярів. Опис підготовчих робіт при заповненні формулярів. Перевірка опису підготовчих робіт.

3. Заповнення формулярів для переоформлення карт

Уведення даних до персонального комп'ютера для заповнення формуляра, розділ - титульний лист. Заповнення розділу планово-висотна основа. Перевірка заповнення розділу планово-висотна основа (склад робіт див. у пункті 1). Опис підготовчих робіт при заповненні формулярів. Перевірка опису підготовчих робіт.

4. Заповнення формулярів при оновленні карт і планів

Уведення даних до персонального комп'ютера для заповнення формуляра, розділ - титульний лист. Заповнення розділу - планово-висотна основа. Перевірка заповнення розділу - планово-висотна основа (склад робіт див. у пункті 1).

Заповнення вкладок для формулярів: розграфлення бланків, виписування 16-ти номенклатур трапеції, 16-ти географічних (широта і довгота) та прямокутних координат. Усе виконується два рази (у двух системах). Перевірка заповнення вкладишів. Опис підготовчих робіт при заповненні формулярів. Перевірка опису підготовчих робіт.


Таблиця 5.11
Заповнення формулярів карт і каталогів

Шифр норми Найменування процесів робіт Одиниця виміру Розцінка, грн. Трудові затрати (бригад./дні)
усього у т.ч. зарплата
           
  Заповнення формулярів:        
  для топографічної зйомки формуляр 22,15 12,65 0,62
  для картоскладальних робіт -"- 7,51 4,22 0,21
  для переоформлення карт -"- 22,09 12,65 0,62
  для оновлення карт і планів -"- 29,46 16,86 0,83


19.6. Креслярські та оформлювальні роботи

Склад робіт

Складання та викреслювання схеми тріангуляції для видання каталогу на лист карти масштабу 1:200000: нанесення пунктів на схему за координатами, викреслювання рамок трапецій, кілометрової сітки, пунктів нанесених олівцем, оформлення поза рамкою, оформлення схеми, виправлення коректури. Складання та викреслювання видавничого оригіналу схеми нівелірних ходів I, II, III і IV класів до нівелірного каталогу на лист карти масштабу 1:200000: нанесення пунктів на схему за координатами, викреслювання нівелірних ліній, наклейка нівелірних знаків, пунктів, назви або номера знака, оформлення поза рамкою, виправлення коректури, викреслювання рамок трапецій, географічної і прямокутної сіток. Складання та викреслювання схем полігонометрії та знімальної мережі: нанесення на схему пунктів знімальної мережі або полігонометрії за координатами, викреслювання схеми: викреслювання нанесених пунктів, викреслювання рамок трапецій, прямокутної сітки. Наклеювання назви пунктів.


Таблиця 5.12
Креслярські та оформлювальні роботи

Шифр норми Найменування процесів робіт Одиниця виміру Розцінка, грн. Трудові затрати (бригад./дні)
усього у т.ч. зарплата
           
  Складання та викреслювання схем для видання:        
  каталогів тріангуляції на лист карти масштабу 1:200000 пункт 1,17 0,46 2,29
  каталогів нівелювання I, II, III, IV класів на лист карти масштабу 1:200000 пункт 1,53 0,63 3,12
  полігонометрії і знімальної мережі пункт 0,99 0,38 1,87


20. Опрацювання гравіметричних вимірювань ДГМПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 177; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.111.47 (0.028 с.)