Сканування аерофотознімків, контроль скануванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Сканування аерофотознімків, контроль скануванняСклад робіт

Отримання завдання та матеріалів. Огляд сканера та перевірка його працездатності програмними засобами. Закладання діапозитивів (фільму) в касету приладу та його орієнтування відносно системи координат сканера. Автоматичне сканування з необхідною роздільною здатністю. Візуальний контроль якості зображення. Конвертація растрових зображень у необхідні формати TIF, ВМР або інш. Запис інформації на машинний носій. Здавання робіт та вихідних матеріалів.


Таблиця 3.4
Сканування аерофотознімків, контроль сканування

Шифр норми Найменування процесів робіт Категорії складності робіт Одиниця виміру Розцінка, грн. Трудові затрати (бригад./дні)
усього у т.ч. зарплата
  Сканування аерофотознімків          
18 х 18 см діапоз. 26,35 2,98 0,13
  -"- 17,86 1,99 0,08
  -"- 13,62 1,49 0,06
  -"- 9,37 0,99 0,04
23 х 23 см -"- 39,08 4,47 0,19
  -"- 26,35 2,98 0,13
  -"- 17,86 1,99 0,08
  -"- 13,62 1,49 0,06
30 х 30 см -"- 64,54 7,44 0,31
  -"- 43,32 4,96 0,21
  -"- 30,59 3,47 0,15
  -"- 17,86 1,98 0,08


13.2. Виготовлення цифрових ортофотопланів

Категорія складності визначається в залежності від різниці висот місцевості в метрах, у межах робочої площі аерофотознімка.

Масштаб зйомки Категорія складності при різниці висот, м
I II III IV V
1:2 000 До 6 7-10 11-15 16-20 Більше 20
1:5 000 До 15 16-25 26-40 41-50 Більше 50
1:10 000 До 30 31-50 51-80 81-100 Більше 1000


Склад робіт

Отримання завдання та матеріалів. Підготовка ЦФС до роботи. Підготовка файлів з каталогами координат та висот опорних точок, уведення вихідних даних. Зовнішнє, внутрішнє та взаємне орієнтування стереопар. Побудова фотограмметричної моделі місцевості, фотограмметричне згущення. Визначення площі трансформування, трансформування знімків в ортозображення та контроль. Зшивання ортофотознімків, гамма-корекція зображення та вирівнювання нерівномірності освітлення зображень. Оформлення ортофотопланів. Контроль зведення із суміжними планами. Архівація, запис на машинні носії та заповнення формуляра. Здавання робіт.


Таблиця 3.5
Виготовлення цифрових ортофотопланів

Шифр норми Найменування процесів робіт Категорії складності робіт Одиниця виміру Розцінка, грн. Трудові затрати (бригад./дні)
усього у т.ч. зарплата
  Виготовлення цифрових ортофотопланів масштабу:          
  1:2000          
за масштабом аерофотозйомки 1:3000-1:5000 I кв. км 263,46 29,78 1,25
  II -"- 348,34 39,70 1,67
  III -"- 433,2 49,62 2,08
  IV -"- 560,49 64,50 2,71
  V -"- 645,38 74,43 3,12
за масштабом аерофотозйомки 1:6000-1:8000 I кв. км 136,16 14,89 0,62
  II -"- 263,46 29,78 1,25
  III -"- 305,88 34,73 1,46
  IV -"- 390,76 44,66 1,87
  V -"- 433,2 49,62 2,08
  1:5000          
за масштабом аерофотозйомки 1:6000-1:10000 I кв. км 49,64 4,77 0,20
  II -"- 65,96 6,68 0,28
  III -"- 74,13 7,63 0,32
  IV -"- 98,61 10,49 0,44
  V -"- 106,77 11,45 0,48
за масштабом аерофотозйомки 1:10000-1:20000 I кв. км 33,32 2,86 0,12
  II -"- 49,64 4,77 0,20
  III -"- 65,96 6,68 0,28
  IV -"- 74,13 7,63 0,32
  V -"- 90,45 9,54 0,40
  1:10000          
за масштабом аерофотозйомки 1:10000-1:16000 I кв. км 12,93 0,48 0,02
  II -"- 17,02 0,96 0,04
  III -"- 21,1 1,43 0,06
  IV -"- 23,15 1,67 0,07
  V -"- 27,24 2,15 0,09
за масштабом аерофотозйомки 1:17000-1:30000 I кв. км 10,88 0,24 0,01
  II -"- 14,97 0,72 0,03
  III -"- 21,1 1,43 0,06
  IV -"- 23,15 1,67 0,07
  V -"- 27,24 2,15 0,09


13.3. Виведення графічних копій цифрових ортофотопланів

Склад робіт

Отримання завдання та матеріалів. Підготовка плоттера до роботи. Підготовка файлів із зображеннями до друку. Настройка параметрів плоттера. Виведення графічних копій. Контроль виведення, здавання робіт.


Таблиця 3.6
Виведення графічних копій цифрових ортофотопланів

Шифр норми Найменування процесів робіт Категорії складності робіт Одиниця виміру Розцінка, грн. Трудові затрати (бригад./дні)
усього у т.ч. зарплата
Виведення графічних копій ортофотопланів у прямокутній розграфці 50 х 50   план 47,7 4,91 0,19
Виведення графічних копій ортофотопланів у міжнародній розграфці   план 34,75 3,27 0,12


14. Топографічна зйомка

14.1. Викреслювання та копіювання топографічних планів у масштабах 1:5000, 1:2000

Категорії складності визначають за еталонами (ЕНВ. Камеральные работы. Эталоны категорий трудности, приложение 2).


Склад робіт

Викреслювання в туші всіх елементів ситуації та рельєфу у прийнятих умовних знаках. Викреслювання рамок планів та координатної сітки, підписування та наклеювання назв. Підписування назв і висот відповідними шрифтами. Зарамкове оформлення. Виправлення коректурних зауважень. Відмітка у формулярі.


Таблиця 3.7
Викреслювання та копіювання топографічних планів у масштабах 1:5000, 1:2000

Шифр норми Найменування процесів робіт Категорії складності робіт Одиниця виміру Розцінка, грн. Трудові затрати (бригад./дні)
усього у т.ч. зарплата
  Викреслювання оригіналу плану та копіювання масштабу          
1:5000 I кв. км. 13,66 7,79 0,37
  II -"- 17,61 10,39 0,50
  III -"- 22,40 13,53 0,65
  IV -"- 29,45 18,14 0,87
  V -"- 38,07 23,81 1,14
  VI -"- 47,68 30,11 1,45
  VII -"- 57,18 36,34 1,75
  VIII -"- 66,68 42,58 2,05
  IX -"- 76,18 48,81 2,35
  X -"- 85,68 55,04 2,65
1:2000 I кв. км. 75,07 42,05 0,20
  II -"- 94,87 55,04 0,36
  III -"- 129,72 77,91 0,37
  IV -"- 169,26 103,85 0,50
  V -"- 228,21 142,52 0,69
  VI -"- 287,61 181,49 0,87
  VII -"- 352,10 223,80 1,08
  VIII -"- 406,95 259,79 1,25
  IX -"- 462,93 296,50 1,43
  X -"- 517,51 332,32 1,60

Примітка. Вартість виготовлення копій на паперовій кальці з оригіналу, викресленого в туші, визначається за цінами норм викреслювання оригіналу плану із застосуванням коефіцієнта 0,4, а при виготовленні копій з оригіналу, викресленого олівцем, із застосуванням коефіцієнта 0,5.


15. Оновлення карт

У базових нормативах при оновленні карт установлені три основні процеси камеральних робіт:

1. Підготовчі роботи.
2. Фотограмметричні та фотографічні роботи.
3. Камеральне оновлення контурів та рельєфу.

Базові нормативи на роботи, для яких одиницею виміру є номенклатурний лист карти, розраховані для трапецій, площа яких відповідає широті 50 град.
Для об'єктів, розташованих в інших широтних поясах, кошторисні нормативи коригуються множенням їх на відповідні коефіцієнти, які наведені в п. 11.1.


15.1. Підготовчі роботи при оновленні топографічних карт

Характеристика категорій складності робіт

За об'єм робіт приймається кількість номенклатурних листів карти найбільш крупного в ряду масштабу.

I категорія
Місцевість з малорозвинутим сільським господарством, районами лісорозробок суспільного значення. Районами нафтогазодобувної промисловості. Рідка мережа доріг та інших комунікацій. Зміна рельєфу відсутня.

II категорія
Місцевість з розвинутою мережею доріг, великими населеними пунктами, з розвинутим сільським господарством та окремими промисловими підприємствами.

III категорія
Місцевість із значними змінами контурів та рельєфу в результаті будівництва та планування земель. Міста та приміські зони. Промислові райони та центри.


Склад робіт

Збір та систематизація матеріалів (аерофотознімків, топографічних карт, технічних звітів і каталогів). Аналіз змін, визначених за черговими картами та іншими матеріалами. Порівнювання великомасштабних карт з аерофотознімками та визначення ступеня застарілості карти. Підготовка редакційних та технічних указівок для складання технічного проекту.


Таблиця 3.8
Підготовчі роботи при оновленні топографічних карт

Шифр норми Найменування процесів робіт Категорії складності робіт Одиниця виміру Розцінка, грн. Трудові затрати (бригад./дні)
усього у т.ч. зарплата
  Підготовчі роботи при оновленні топографічних карт масштабний ряд          
1:10000 - 1:50000 I трапеція 118,70 44,71 2,06
  II -"- 193,66 93,89 4,38
  III -"- 241,36 125,19 5,84
1:10000 - 1:100000 I трапеція 152,78 67,07 3,12
  II -"- 241,36 125,19 5,84
  III -"- 302,67 165,42 7,71


15.2. Фотографічні та фотограмметричні роботи при оновленні картПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 81; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.007 с.)