A. ascaridosis, stadium intestinalis 
";


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

A. ascaridosis, stadium intestinalisB. erosio cervicis uteri

C. ruptura lienis

D. trauma cranii clausum

E. ulcus tuberculosum


 

Розділ II «Клінічні терміни – складені слова. Грецькі терміноелементи»

1. Виберіть терміноелемент, який українською мовою перекладається як «серце»:

A. cardio-, -cardium

B. arthro-

C. stomato-

D. glosso-, glossia

E. odonto-, odontia

 

2. Виберіть терміноелемент, який українською мовою перекладається як «голова»:

A. kephalo-, cephalo-, cephalia

B. somato-, - soma

C. acro-, -acria

D. stetho-

E. spondylo-

 

3. Виберіть терміноелемент, який українською мовою перекладається як «щока»:

A. cheilo-, -cheilia

B. urano-

C. ul-, ulo-

D. melo-

E. gnatho-, -gnathia

 

4.Виберіть терміноелемент, який українською мовою перекладається як «маточна труба»:

A. salpingo-

B. colpo-

C. oophoro-

D. oo-

E. trachelo-

 

5. Виберіть терміноелемент, який українською мовою перекладається як «сліпа кишка»:

A. typhlo-

B. metro-, -metra, -metrium

C. hystero-

D. omphalo-

E. cholangio-

 

6. Виберіть терміноелемент, який українською мовою перекладається як «легеня»:

A. pneumo-, pneumono-

B. entero-

C. laparo-

D. procto-

E. nephro-

 

7. Виберіть терміноелемент, який українською мовою перекладається як «внутрішні органи»:

A. splanchno-

B. gastro-, -gastria

C. entero-

D. oophoro-

E. salpingo-

 

8.Виберіть терміноелемент, який українською мовою перекладається як «чоловіча статева залоза, яєчко»:

A. orchi-, orchidi-, -orchidia, -orchia

B. entero-

C. salpingo-

D. trachelo-

E. oo-

 

9. Виберіть терміноелемент, що можна визначити як «вимірювання грудної клітини»:

A. stethometria

B. spondylometria

C. hepatologia

D. spondylodynia

E. rhinoscopia

 

10. Зазначити номер клінічного терміну, що записаний без орфографічних помилок:

A. retrognathia

B. hyperthermanaestesia

C. cholemia

D. histolisis

E.hondrodystrophia

 

11. Зазначити номер клінічного терміну, що записаний без орфографічних помилок:

A. brachypodia

B. polyfagia

C. hemiparaesis

D. macroheilia

E. blefaritis

 

12. Зазначити номер клінічного терміну, що записаний без орфографічних помилок:

A. blepharoptosis

B. hypertrofia

C. xantopsia

D. metrorexis

E. encephalomoloacia

 

13. Знайдіть ТЕ, який позначає «захворювання, пов’язане з кров’ю»:

A. Anaemia

B. Anuria

C. Haematocolpos

D. Myalgia

E. Hydradenitis

 

14. Визначте, який з термінів позначає «запалення лімфатичної залози»:

A. Lymphadenitis

B. Hydradenitis

C. Sialadenitis

D. Adenitis

E. Parotitis

 

15. Термін «phlebosclerosis» перекладається як:

A. Ущільнення вени

B. Ущільнення повіки

C. Часткова втрата пам’яті

D. Запалення вени

E. Сухість кришталика

 

16. Визначте, який з термінів позначає «процес накладання шва на сухожилля»:

A. Tenorhaphia

B. Tenotomia

C. Tenostenosis

D. Histolysis

E. Tenorrhexis

 

17. Яке з зазначених слів не має дублетного визначення:

A. Hepat-

B. Stomat-

C. Nephro-

D. Cheilo-

E. Leuc-

 

18. Виберіть кінцевий ТЕ зі значенням «грижа»:

A. Hydrocele

B. Megalocephalia

C. Splenomegalia

D. Cardioplegia

E. Sialorrhoea

 

19. Термін «hysterographia» перекладається як:

A. Рентгенографія матки

B. Рентгенограмма яєчника

C. Недостатній розвиток тканин

D. Сшивання шлунку

E. Розширення маткиза допомогою інструмента

 

20. Виберіть кінцевий ТЕ зі значенням «наявність конкрементів, каменів»:

A.Odontolithus

B. Megalocytus

C. Ureterolysis

D. Hyperplasia

E. Coprostasis

 

21. Термін «haemopyopericardium» перекладається як:

A. Наявність крові та гною у перикарді

B. Наявність крові та повітря у перикарді

C. Відсутність крові чи гною у перікарді

D. Наявність крові та відсутність жовчі в перікарді

E. Відсутність кровеносних судин у серці

 

22. Визначте, який з термінів позначає «оперативне видалення матки»:

A. Metrectomia

B. Hystoectomia

C. Oophoroectomia

D. Salpingoectomia

E. Ectometria

 

23. Виберіть переклад клінічного терміну «xeroophtalmia»:

A. Сухість ока

B. Потемніння ока

C. Нерівномірне забарвлення ока

D. Видалення частини ока

E. Почервоніння ока

 

24. Визначте, який з термінів позначає «патологічний страх захворіти раком»:

A. Carcinophobia

B. Carcinophilia

C. Acrophobia

D. Androphobia

E. Claustrophobia

 

25. Виберіть ТЕ зі значенням «гной у яєчнику»:

A. Pyoophoritis

B. Myodynia

C. Colostomia

D. Ovariotomia

E. Pyorrhoea

 

26. Термін «keratotomia» перекладається як:

A. Хірургічна операція розсічення роговиці

B. Хірургічна операція видалення роговиці

C. Ненормальне збільшення кришталика

D. Накладення штучного отвору на око

E. Хірургічна операція фіксації ока

 

27. Визначте, який з термінів позначає «нав’язливий страх захворювання чи зараження важкою хворобою»:

A. Pathophobia

B. Agorophobia

C. Androphobia

D. Arachnophobia

E. Topophobia

 

28. Виберіть кінцевий ТЕ зі значенням «пульс»:

A. Asphygmia

B. Splanchnologia

C. Dysphagia

D. Dysplasia

E. Uloatrophia

 

29. Термін «sialorhoea» перекладається як:

A. Процес витікання слини

B. Процес виділення поту

C. Наявність каменів у нирках

D. Графічний запис слинних залоз

E. Збільшення кількості виділення сечі

 

30. Виберіть ТЕ зі значенням «запалення кістного мозку»:

A. Osteomyelitis

B. Arthrosis

C. Osteogenesis

D. Leptomeningitis

E. Osteoporosis

 

31. Виберіть переклад клінічного терміну «cholecystoectomia»:

A. Видалення жовчного міхура

B. Накладення стоми на жовчний міхур

C. Процес виділення жовчі

D. Розсічення спаєк на жовчних протоках

E. Розтягнення сечового міхура

 

32. Виберіть кінцевий ТЕ зі значенням «той, що відноситься до лімфи»:

A. Chyluria

B. Urocholia

C. Choluria

D. Acholia

E. Cholecystitis

 

33. Визначте термін зі значенням прикметника «другий, інший, незвичайний»:

A. allergia

B. autopsia

C. neoarthrosis

D. pseudostenosis

E. heteroplasia

 

34. Визначте термін зі значенням прикметника «нерівний, нерозмірний»:

A. anisognathia

B. isometria

C. panhidrosis

D. barognosia

E. heterotopias

 

35. Визначте термін зі значенням прикметника «важкий»:

A. barotrauma

B. hemiparesis

C. telepathia

D. necrophobia

E. brachypnoë

 

36. Визначте термін зі значенням прикметника «швидкий»:

A. tachycardia

B. hemianaesthesia

C. xerodermia

D. bradycardia

E. brachycephalia

 

37. Визначте термін зі значенням прикметника «повільний»:

A. bradysphygmia

B. xerophthalmia

C. barotherapia

D. orthodontia

E. thermoplegia

 

38. Визначте термін зі значенням прикметника «глибокий»:

A. bathyaesthesia

B. panophthalmitis

C. microcephalia

D. tachypnoë

E. isometria

 

39. Визначте термін зі значенням прикметника «малий, незначний, недостатній»:

A. oligophrenia

B. macrocytus

C. megacolon

D. polyphagia

E. autolysis

 

40. Визначте термін зі значенням прикметника «прямий, правильний»:

A. orthopaedia

B. erythrodermia

C. thermoplegia

D. allogenesis

E. homodontia

 

41. Визначте термін зі значенням прикметника «все, весь, цілком»:

A. panophthalmitis

B. xerodermia

C. megaloglossia

D. polyvitaminosis

E. macrodactylia

 

42. Визначте термін, що відноситься до низької температури, до замерзання:

A. cryoretinopexia

B. thermoplegia

C. xerophilus

D. xenotransplantatio

E. necrobiosis

 

43. Знайдіть термін зі значенням «сірий»:

A. poliotrichia

B. chromatophorus

C. leucodermia

D. chlorosis

E. melanoglossia

 

44.Знайдіть термін зі значенням «жовтий»:

A. xanthodermia

B. cyanodermia

C. melanodermia

D. leucodermia

E. erythrodermia

 

45.Знайдіть термін зі значенням «зелений»:

A. chlorodontia

B. xanthosis

C. cyanosis

D. melanoma

E. poliomyelitis

 

46. Знайдіть термін зі значенням «блакитний»:

A. cyanuria

B. chloropsia

C. chromatophorus

D. melanoblastus

E. leucopathia

 

47.Знайдіть термін зі значенням «червоний»:

A. erythema

B. polioencephalitis

C. leucomyelitis

D. melanodontia

E. chloroma

 

48. Визначте ТЕ, який позначає «колір»:

A. chromocystoscopia

B. erythropsia

C. cyanuria

D. melancholia

E. leucolysis

 

49. Підберіть до ТЕ «brady-» протилежний за значенням ТЕ:

A. tachy-

B. brachy-

C. pachy-

D. pyr-

E. hemi-

 

50. Підберіть до ТЕ «xer-» протилежний за значенням ТЕ:

A. hydr-

B. iso-

C. cryo-

D. macro-

E. poly-

 

51. Підберіть до ТЕ «lepto-» протилежний за значенням ТЕ:

A. pachy-

B. brady-

C. brachy-

D. oligo-

E. megalo-

 

52. Підберіть до ТЕ «dolicho-» протилежний за значенням ТЕ:

A. brachy-

B. hetero-

C. allo-

D. bathy-

E. platy-

 

53. Підберіть до ТЕ «cryo-» протилежний за значенням ТЕ:

A. pyr-

B. xer-

C. hydr-

D. bathy-

E. megalo-

 

54. Підберіть до ТЕ «pan-» протилежний за значенням ТЕ:

A. hemi-

B. iso-

C. necro-

D. oligo-

E. neo-

 

55. Додайте другу частину терміну до ТЕ «glyco-» зі значенням «відчуття солодкого присмаку в роті»:

A. -geusia

B. -orexia

C. -acusia

D. -osmia

E. –phagia

 

56. Додайте другу частину терміну до ТЕ «hyper-» зі значенням «ненормально підвищена гострота слуху»:

A. -acusia

B. -osmia

C. -orexia

D. -opsia

E. –phonia

 

57. Додайте першу частину терміну до ТЕ «–ophthalmia» зі значенням «висихання кон’юнктиви»:

A. xero-

B. pyr-

C. cryo-

D. thermo-

E. ortho-

 

58. Додайте першу частину терміну до ТЕ «–odontia» зі значенням «наявність зайвих зубів»:

A. poly-

B. olig-

C. macro-

D. megalo-

E. allo-

 

59. Додайте першу частину терміну до ТЕ «–transplantatio» зі значенням «трансплантація органів або тканин від тварин»:

A. xeno-

B. allo-

C. auto-

D. hetero-

E. aniso-

 

60. Додайте першу частину терміну до ТЕ «–transplantatio» зі значенням «трансплантація органів або тканин від другої людини»:

A. allo-

B. auto-

C. xeno-

D. homeo-

E. neo-

 

61. Додайте грецький еквівалент до терміну «dura mater»:

A. pachymeninx

B. leptomeninx

C. arachnoiditis

D. meningomyelitis

E. meningomyelocele

 

62. Додайте грецький еквівалент до терміну «pia mater»:

A. leptomeninx

B. meningitis

C. pachymeninx

D. meningismus

E. meningocele

 

63. Доберіть до грецького ТЕ «dolicho-» латинський еквівалент:

A. longus, a, um

B. tardus, a, um

C. parvus, a, um

D. magnus, a, um

E. transversus, a, um

 

64. Доберіть до грецького ТЕ «xanth-» латинський еквівалент:

A. flavus, a, um

B. frequens, ntis

C. asper, ĕra, ĕrum

D. albus, a, um

E. ruber, bra, brum

65. Доберіть до грецького ТЕ «brachy-» латинський еквівалент:

A. brevis, e

B. longus, a, um

C. sinister, tra, trum

D. durus, a, um

E. sacer, cra, crum

66. Доберіть до грецького ТЕ «leuc-» латинський еквівалент:

А. albus, a, um

B. flavus, a, um

C. niger, gra, grum

D. asper, ĕra, ĕrum

E. mollis, e

 

67. Доберіть до грецького ТЕ «erythr-» латинський еквівалент:

A. ruber, bra, brum

B. niger, gra, grum

C. albus, a, um

D. flavus, a, um

E. parvus, a, um

 

68.Знайдіть термін зі значенням «вроджена вада»:

A. polymastia

B. polyuria

C. polyphagia

D. polyangiitis

E. polyarteriitis

 

69. Знайдіть термін зі значенням «ненормальне забарвлення сечі»:

A. chromaturia

B. glucosuria

C. anuria

D. haematuria

E. chyluria

 

70. Зазначте термін, який означає вимушене положення сидячи, що приймається для полегшення дихання при вираженій задишці:

A. orthopnoë

B. apnoë

C. hyperpnoë

D. hypopnoë

E. dyspnoë

 

71. Знайдіть термін зі значенням «боязкість нового»:

A. neophobia

B. necrophobia

C. erythrophobia

D. panphobia

E. xanthophobia

 

72. Знайдіть термін зі значенням «лікування холодом»:

A. cryotherapia

B. thermotherapia

C. thalassotherapia

D. autohaemotherapia

E. pharmacotherapia

 

73. Знайдіть термін зі значенням «лікування атмосферним тиском»:

A. barotherapia

B. phytotherapia

C. thalassotherapia

D. balneotherapia

E. heliotherapia

 

74. Знайдіть термін зі значенням «боязкість незнайомих людей»:

A. xenophobia

B. xanthophobia

C. necrophobia

D. panphobia

E. erythrophobia

 

75. Виберіть термін зі значенням «накопичення кровів суглобі»:

A. haemarthrosis

B.haemotoxicosis

C.haemochondritis

D. haemorchondrosis

E. haemarthritis

 

76. Виберіть термін зі значенням «запальний процес яєчнику з наявністю гною»:

A. pyoophoritis

B. pyosalpingitis

C. pyotrachelitis

D. pyocolpitis

E. pyometritis

 

77. Виберіть термін зі значенням«пухлина, що виходить із тканини вилочкової залози»:

A. thymoma

B. typhloma

C. blastoma

D. pyeloma

E. cholangioma

 

78.Виберіть термін зі значенням «грибкове захворювання»:

A. mycosis

B. thrombosis

C. thyreotoxicosis

D. fibrosis

E. acidosis

 

79. Виберіть термін зі значенням «збільшення кількості клітин крові»:

A. erythrocytosis

B. erythropenia

С. erythrophobia

D. thrombosis

E. erythrophobia

 

80. Виберіть термін зі значенням «незапальне захворювання судин та нервів»:

A.angioneurosis

B. neurosis

C. adenoneurosis

D. angioneuritis

E. angiomatosis

 

81. Виберіть термін зі значенням «дегенеративне захворювання нирок»:

A. nephrosis

B. neurosis

C. pyelonephrosis

D. nephritis

E. pyelonephritis

 

82. Виберіть термін зі значенням «незапальний процес губи»:

A. cheilosis

B. cheirosis

C. labiosis

D. cheilitis

E. melosis

 

83. Виберіть термін зі значенням «запалення жовчного міхура»:

A. cholecystitis

B. dacryocystitis

C. cholangitis

D. cystitis

E. choledochitis

 

84. Виберіть термін зі значенням «запалення шлунка та кишечника»:

A. gastroenteritis

B. pangastritis

C. gastroproctitis

D. gastrosplenitis

E. gastroduodenitis

 

85. Виберіть термін зі значенням «запалення пупка»:

A. omphalitis

B. typhlitis

C. oophoritis

D. orchitis

E. salpingitis

 

86. Виберіть термін зі значенням «запалення прямої кішки»:

А. proctitis

B. enteropathia

C. proctalgia

D. proctectasia

E. splenitis

 

87. Виберіть термін зі значенням «незапальний процес колінного суглоба»:

А. gonarthrosis

B. haemarthrosis

C. gonchondrosis

D. gonarthritis

E.gonarthropathia

 

88. Виберіть термін зі значенням «пухлина, що виходить із потових залоз»:

А. hidradenoma

B. anhidrosis

C. hydrops

D. hidradenectomia

E. hidrangioma

 

89. Виберіть термін зі значенням «запалення м’якої мозкової оболонки»:

A. leptomeningitis

B. pachymeningitis

C. arachnoiditis

D. meningitis

E. encephalitis

 

90. Виберіть термін зі значенням «запалення вени з утворенням тромбу»:

A. thrombophlebitis

B. phlebothrombosis

C. thrombopenia

D. vasoconstrictio

E. thrombocytosis

 

91. Виберіть термін зі значенням «спричинений захворюванням підшлункової залози»:

A. pancreatogenus

B. pancreatitis

C. pancreatalgia

D. pancreatopathia

E. pancreaticus

 

92. Виберіть термін зі значенням «запалення кістки та суглоба»:

A. osteoarthritis

B. osteochondrosis

C. osteoarthrosis

D. osteochondritis

E. osteomyelitis

 

93. Виберіть термін зі значенням «запалення нирки та ниркової лоханки»:

A. pyelonephritis

B. neuritis

C. pyeloneuritis

D. nephritis

E. nephroptosis

 

94. Виберіть термін зі значенням «запалення мозкових оболонок»:

A. meningitis

B. encephalomeningitis

C. leptomeningitis

D. myelitis

E. encephalitis

 

95. Виберіть термін зі значенням «множинні ангіоми»:

A. angiomatosis

B. angiodermatosis

C. angiocytosis

D. papillomatosis

E. angioma

 

96. Виберіть термін зі значенням «запалення всіх оболонок ока»:

A. panophthalmitis

B. exophthalmus

C. ophthalmoplegia

D. anophthalmia

E. cryptophthalmus

 

97. Знайдіть терміни з ТЕ зі значенням «функції дихання»:

A.apnoe

B.aerophagia

C.aerophobia

D.spirotherapia

E.pneumolysis

 

98. Знайдіть терміни з ТЕ зі значенням «вироблення крові»:

A. haematopoesis

B. haematocrinia

C. haematoplasia

D. haematorrhoea

E. haematohorrhagia

99. Знайдіть терміни з ТЕ зі значенням «кровотеча»:

A.gastrorrhagia

B.haematopoesis

C.hepatoplasia

D.haematocrinia

E.haematorrhoea

 

100. Знайдіть терміни з ТЕ зі значенням «харчування»:

A.dystrophia

B.aphagia

C.dysplasia

D.ectopia

E.lipostatis

 

101. Знайдіть терміни з ТЕ зі значенням «захворювання крові»:

A.anaemia

B.haematuria

C.haematologia

D.haematoma

E.haemolysis

 

102. Знайдіть терміни з ТЕ зі значенням «кров»:

A.haemotonephrosis

B.leucoаеmia

C.anaemia

D.empyema

E.аngiotomia

 

103. Знайдіть терміни з ТЕ зі значенням «любов»:

A.paedophilia

B.haemophilia

C.аcrophobia

D.lymphorrea

E.atrophia

 

104. Знайдіть терміни з ТЕ зі значенням «розумових, психічних якостей людини»:

A.schizophrenia

B.phrenicotomia

C.meloschisis

D.phacoma

E.aethiologia

 

105. Знайдіть терміни з ТЕ зі значенням «cлабкості»:

A.asthenia

B.anaesthesia

C.spirometria

D.aplasia

E.dysopia

 

106. Знайдіть терміни з ТЕ зі значенням «чутливості»:

A.hypasthesia

B.anergia

C.аsthеnia

D.gastrocele

E.hyperasthenia

 

107. Знайдіть терміни з ТЕ зі значенням «повітря, повітряний»:

A.аerophobia

B.spirometria

C.pneumonia

D.pneumometria

E.dyspnoe

 

108. Знайдіть терміни з ТЕ зі значенням «секреція»:

A.dysсrinia

B.odontorrhagia

C.sialorrhoea

D.pyuria

E.uropoesis

 

109. Знайдіть терміни з ТЕ зі значенням «сила»:

A.hypodinamia

B.dyskinesia

C.lymphocytus

D.cholekinesis

E.geriatria

 

110. Знайдіть терміни з ТЕ зі значенням «підвищена кількість клітин»:

A.lymphocytosіs

B.lymphocytopenia

C.thrombocytus

D.lymphocytus

E.lymphadenitis

 

111. Знайдіть терміни з ТЕ зі значенням «недостатність кількості клітин»:

A. leucocytopenia

B. leucocytosis

C. lymphoma

D. odontoma

E.lymphorrhoea

 

112. Знайдіть терміни з ТЕ зі значенням «схильність до»:

A. haemophilia

B. hydrophilia

C. paedophilia

D. gynaecophilia

E.androphilia

 

113. Знайдіть терміни з ТЕ зі значенням «діяльність»:

A. synergia

B. hypodynamia

C. pyaemia

D.aplasia

E.myelosis

 

114.Знайдіть терміни з ТЕ зі значенням «стаз»:

A. galactostasis

B. atonia

C. amnesia

D. psychosis

E. neuritis

 

115. Знайдіть терміни з ТЕ зі значенням «розвиток, генез»:

A.сardiogenesis

B.atherosclerosis

C. phrenicotomia

D. hepatogenus

E.cardiogenia

 

116. Знайдіть терміни з ТЕ зі значенням «напад»:

A. cardioplegia

B. hypertonia

C. hypotonia

D.cardiologia

E. cardiogramma

 

117.Знайідть терміни з ТЕ зі значенням «знання»:

A. agnosia

B. pharmacologia

C. logologia

D. logopaedia

E. biologia

 

118. Виберіть терміноелемент, що можна визначити як «біль в язику»:

A. glossalgia

B. odontalgia

C. pancreatodynia

D. spondylodynia

E. acroalgia

 

119. Виберіть терміноелемент, що можна визначити як «наука про захворювання печінки»:

A. hepatologia

B. acheiria

C. rhinopharyngoscopia

D. oesophagodynia

E. stomatologia

 

120.Виберіть терміноелемент, що можна визначити як «загальне захворювання суглобів»:

A. arthropathia

B. enterologia

C. encephalopathia

D. rhinologia

E. podalgia

 

121. Виберіть терміноелемент, що можна визначити як «наука про захворювання кісток»

A. osteologia

B. osteoarthropathia

C. stomatologia,

D. somatoscopia,

E. pathologia

 

122. Виберіть терміноелемент, що можна визначити як «реєстрація діяльності серця»:

A. cardiographia

B. stethometria

C. hormonotherapia

D. brachialgia

E. logopathia

 

123. Виберіть терміноелемент, що можна визначити як «відсутність нижніх кінцівок»:

A. apodia

B. osteogenus

C. spondylographia

D. hepatogenus

E. gonalgia

 

124.Виберіть терміноелемент, що можна визначити як «занадто довгі нижні кінцівки»:

A. macropodia

B. chirospasmus

C. cheilodynia

D. ulodynia

E. gnathodynia

 

125. Виберіть терміноелемент, що можна визначити як «огляд носової порожнини»:

A. rhinoscopia

B. hepatologia

C. enteroscopus

D. acropathia

E. artrhrographia

 

126. Визначте діагноз, який має в своєму складі терміноелемент зі значенням «кров»:

A. haemolysis

В. hydrotherapia

C. hemialgia

D. hepatologia,

E. hemiopia

 

127. Зазначте значення терміноелемента, спільного для термінів «odontalgia, orthodontia, odontoma, odontolithus»:

A. зуб

B. пухлина

C. прямий, правильний

D. камінь

E. біль

 

128. Визначте діагноз, який має в своєму складі терміноелемент зі значенням «клітина»:

A. cytotherapia

B. citrus

C. citissime

D. cheilodynia

E. cystoscopia

 

129. Зазначте кінцевий терміноелемент зі значенням «витікання»:

A -rrhoea

B. -ectomia

C. -logia

D. -lysis

E. –rrhaphia

 

130. Визначте правильний переклад «спазм м’язів»:

A. myospasmus

B. hydrophobia

C. encephalocele

D. metrorrhagia

E. rhiniatria

 

131. Виберіть терміноелемент, що можна визначити як «дослідження ротової порожнини»:

A. stomatoscopia

B. somatologia

C. stomatodynia

D. stethometria

E. оsteologia

 

132. Виберіть терміноелемент, що можна визначити як «біль у плечі»:

A. brachialgia

B. rhinoscopia

C. stethoscopus

D. glossalgia

E. hormonotherapia

 

133. Виберіть терміноелемент, що можна визначити як «біль у губі»:

A. cheilodynia

B. macropodia

C. gnathodynia

D. odontalgia

E. glossodynia

 

134. Виберіть терміноелемент, що можна визначити як «загальне захворювання головного мозку»:

A. encephalopathia

B. rhinopharyngoscopia

C. gonalgia

D. logopathia

E. rhinologia

 

135. Виберіть терміноелемент, що можна визначити як «викликаний захворюванням печінки»:

A. hepatogenus

B. spondylographia

C. osteogenus,

D. chirospasmus

E. enteroscopus

 

136.Виберіть терміноелемент, що можна визначити як «захворювання кінцівок»:

A. acropathia

B. hepatologia

C. pancreatodynia

D. artrhrographia

E. enterologia

 

137. Виберіть префікс зі значенням «відсутніст ь»:

A. apathia

B. paraphlebitis

C. catarecta

D. dуsmnesia

E. mesoderma

 

138. Виберіть префікс зі значенням «підвищення норми»:

A. hyperergia

B. hypotrophia

C. supercilium

D. synergia

Е. endometrium

 

139. Виберіть префікс зі значенням «всередині»:

A. endometrium

B. polydactilitis

C. metacarpus

D. monophtong

E. perimetrium

 

140. Виберіть префікс зі значенням «правильний, нормальний»:

A. eupnoe

B. apnoe

C.hyperpnoe

D. hypotonia

E. syndactilia

 

141.Виберіть префікс зі значенням «середній»:

A. mesoderma

B. underderma

C. epicardium

D. eupnoe

E. parapnoe

 

142.Виберіть префікс зі значенням «багато»:

A. polydactylia

B. perimetrium

C. endometrium

D. epicardium

E. syndactilia

 

143. Виберіть префікс зі значенням «менше норми»:

A. hypotrophia

B. paraphlebitis

C. anamnesis

D. asphyxia

E. oligophrenia

 

 

144. Виберіть префікс зі значенням «один»:

A. monoplegia

B. anabiosis

C. paraphlebitis

D. mesoderma

E. metaderma

 

145. Виберіть префікс зі значенням «відновлення»:

A. anabiosis

B. acephalia

C. catamnesis

D. mesoderma

E. hyperpnoe

 

146. Виберіть префікс зі значенням «напрямок дії зверху вниз»:

A. catamnesis

B. mesoderma

C. hypertonia

D. syndromum

E. endocardium

 

147. Виберіть префікс зі значенням «над»:

A. epigastris

B. mesometrium

C. pericardium

D. endocardium

E. myometrium

 

148. Виберіть префікс зі значенням «коло, поряд»:

A. paraphlebitis

B. mesoderma

C. dysmnesia

D. eupnoe

E. hyperpnoe

 

149. Виберіть префікс зі значенням «з’єднання»:

A. syndromum

B. parametrium

C. metametrium

D. dysenteria

E. parametrium

 

150. Виберіть префікс зі значенням «переміщення»:

A. metastasis

B. paratyphus

C. Dysenteria

D. polynephritis

E. eucariotus

 

151. Виберіть термін, у якому префікс має значення «порушення функції»:

A. dysenteria

B. synergia

C. acheiria

D. hypotonia

E. anergia

 

152. Виберіть префікс для утворення терміну зі значенням «навколопупковий»:

A. paraumbilicus

B. mesoumbilicus

C. endoumbilicus

D. epiumbilicus

E. synumbilicus

 

153. Виберіть префікс для утворення терміну зі значенням «відсутність дихання»:

A. apnoe

B. dyspnoe

C. eupnoe

D. orthopnoe

E. metapnoe

 

154.Виберіть префікс для утворення терміну зі значенням «знижена чутливість»:

A. hypaesthesia

B. dysaesthesia

C. hyperaesthesia

D. anaesthesia

E. paraesthesia

 

155. Виберіть префікс для утворення терміну зі значенням «поверхневий шар шкіри»:

A. epiderma

B. mesoderma

C. paraderma

D. synoderma

E. metaderma

 

156. Виберіть префікс для утворення терміну зі значенням «зрощування (з’єднання) пальців»:

A. syndactylia

B. polydactylia

C. epidactilia

D. mesodactylia

E. adactylia

 

157. Виберіть префікс для утворення терміну зі значенням «нормальне травлення»:

A. eupepsia

B. dyspepsia

C. apepsia

D. hyperpepsia

E. hypopepsia

 

158. Виберіть префікс для утворення терміну зі значенням «послаблення рухової функції»:

A. hypokinesia

B. akinesia

C. dyskinesia

D. hyperkinesia

E. eukinesia

 

159. Виберіть префікс для утворення терміну зі значенням «місцеве повнокрів’я (підвищення)»:

A. hyperaemia

B. hypoaemia

C. bacteriaemia

D. anaemia

E. paraemia

 

160. Виберіть префікс для утворення терміну зі значенням «підвищена чутливість»:

A.hyperaesthesia

B.anaesthesia

C.dysaesthesia

D.hypaesthesia

E.eusthesia

 

161. Виберіть префікс для утворення терміну зі значенням «верхівка сeрця»:

A.epicardium

B.pericardium

C.endocardium

D.myocardium

E.mesocardium

 

162. Знайдіть термін зі значенням «хірургічна операція»:

A.salpingolysis

B.salpingitis

C.salpingectasia

D.salpingoptosis

E.salpingorrhagia

 

163.Знайдіть термін зі значенням «хірургічна операція»:

A.pneumopexia

B.pneumoconiosis

C.pneumomalacia

D.pneumonectasia

E.pneumocarcinoma

 

164.Знайдіть термін зі значенням «хірургічна операція»:

A.gastrorrhaphia

B.gastrectasia

C.gastroptosis

D.gastrorrhagia

E.gastroschisis

 

165. Знайдіть термін зі значенням «хірургічна операція»:

A. arthrodesis

B. arthrosis

C. hydrarthrosis

D. arthroprivus

E. arthromalacia

 

166.Знайдіть термін зі значенням «хірургічна операція»:

A.spondylotomia

B.spondyloschisis

C.spondylitis

D.spondylosis

E.spondylodynia

 

167. Знайдіть термін зі значенням «хірургічна операція»:

A.orchiectomia

B.orchiptosis

C.orchitis

D.pyoorchitis

E.orchiprivus

 

168.Знайдіть термін зі значенням «хірургічна операція»:

A. metrectasia

B. metreurysis

C.metroptosis

D.metrostenosis

E.metrorrhexis

 

169.Знайдіть термін зі значенням «вроджена вада»:

A.rhachischisis

B.rhachiotomia

C.rhachitis

D.rhachialgia

E.rhachidesis

 

170. Знайдіть термін зі значенням «хірургічна операція»:

A. nephrolysis

B.nephrosis

C.nephritis

D.nephroptosis

E.nephrotomographia

 

171. Знайдіть термін зі значенням «патологічний процес»:

A.colpectasia

B.colpeurysis

C.colporrhaphia

D.colpotomia

E.colpopexia

 

172.Знайдіть термін зі значенням «патологічний процес»:

A.osteomalacia

B.osteoclasia

C.osteologia

D.osteoma

E.osteodesis

 

173. Знайдіть термін зі значенням «патологічний процес»:

A.splenoptosis

B.splenitis

C.splenopexia

D.splenorrhaphia

E.splenectomia

 

174.Знайдіть термін зі значенням «патологічний процес»:

A.dacryocystectasia

B.dacryocystitis

C.dacryocystographia

D.dacryocystostenosis

E.dacryocystotomia

 

175. Знайдіть термін зі значенням «патологічний процес»:

A.laryngostenosis

B.laryngologus

C.laryngoplastica

D.latyngographia

E.laryngostroboscopus

 

176. Знайдіть термін зі значенням «патологічний стан»:

A.cardiorrhexis

B.cardiolysis

C.cardiomyotomia

D.cardiopneumogramma

E.cardiotachometria

 

177. Знайдіть термін зі значенням «патологічний процес»:

A. acrosclerosis

B. acroblastus

C. acroanaesthesia

D. acroplastica

E. acroosteolysis

 

178. Знайдіть термін зі значенням «патологічний стан»:

A.salpingorrhexis

B.salpingolysis

C.salpingoscopus

D.salpingostomia

E.salpingectomia

 

179. Знайдіть термін зі значенням «патологічний процес»:

A.glossoptosis

B.glossoplastica

C.glossectomia

D.glossoprivus

E.glossocentesis

 

180. Знайдіть термін зі значенням «патологічний процес»:

A.trachelomalacia

B.trachelorrhaphia

C.trachelotomia

D.tracheloscopia

Etrachelolysis

 

181.Знайдіть термін зі значенням «видалення пупка»:

A.omphalectomia

B.cervicotomia

C.colpopexia

D.colostoma

E.vagotomia

 

182. Знайдіть термін зі значенням «видалення яєчка(чоловічої статевої залози)»:

A.orchiectomia

B.salpingectomia

C.laparotomia

D.metreurysis

E.trachelotomia

 

183. Знайдіть термін зі значенням «хірургічна операція створення нерухомості суглобу»:

A.arthrodesis

B.renoprivus

C.osteoclasia

D.rhachischisis

E.acroparalysis

 

184. Знайдіть термін зі значенням «хірургічна операція накладання шва на селезінку»:

A.splenorrhaphia

B.thoracocentesis

C.splenitis

D.splenoptosis

E.colporrhaphia

 

185. Знайдіть термін зі значенням «хірургічна операція накладання штучного анастомозу на нирку»:

A.nephrostomia

B.nephroptosis

C.nephrectomia

D.nephroprivus

E.pyonephrosis

 

186. Знайдіть термін зі значенням «хірургічна операція розрізання черева»:

A.laparotomia

B.laparocentesis

C.laparothoracotomia

D.laparorrhaphia

E.laparoscopia

 

187. Знайдіть термін зі значенням «зумовлений відсутністю щитовидної залози»:

A.thyreoprivus

B.thymoprivus

C.renoprivus

D.thyrectomia

E.thyreotomia

 

188. Знайдіть термін зі значенням «інструментальний огляд матки»:

A.hysteroscopia

B.metreurysis

C.hysterotomia

D.pyometra

E.metroscopus

 

189.Знайдіть термін зі значенням «хірургічна операція розрізання сечоводу»:

A.ureterotomia

B.urethrotomia

C.ureterographia

D.urethritis

E.ureterostomia

 

190. Знайдіть термін зі значенням «опущення кишечника»:

A.enteroptosis

B.proctospasmus

C.enterocolitis

D.enterorrhaphia

E.enterorrhagia

 

191. Знайдіть термін зі значенням «біль у хребті»:

A.rhachialgia

B.spondylodesis

C.rhachischisis

D.rhachiotomia

E.spondylopathia

 

192.Знайдіть термін зі значенням «звуження слізного мішка»:

A.dacryocystostenosis

B.dacryocystectasia

C.dacryocystosclerosis

D.dacryocystostomia

E.dacryocystographia

 

193.Знайдіть термін зі значенням «пухлина жовчних протоків»:

A.cholangioma

B.cholangitis

C.choledochoma

D.choleoma

E.cholangiocancer

 

194. Знайдіть термін зі значенням «хірургічна операція фіксації піхви»:

A.colpopexia

В.colpodesis

С.colpoptosis

D.colporraphia

E.colpectasia

 

195.Знайдіть термін зі значенням «патологічне розширення шлунка»:

A.gastrectasia

B.gastreurysis

C.gastroptosis

D.gastrotomia

E.gastroschisis

 

196.Знайдіть термін зі значенням «хірургічна операція руйнування кістки»:

A.osteoclasia

B.osteomalacia

C.osteodesis

D.osteoplastica

E.osteolysis

 

197.Знайдіть термін зі значенням «хірургічна операція фіксації легені»:

A.pneumonopexia

B.pneumolysis

C.pneumonorrhagia

D.pneumomalacia

E.pneumonectomia

 

198. Знайдіть термін зі значенням «опущення сліпої кишки»:

A.typhloptosis

B.typlostasis

C.typhlospasmus

D.typhlotomia

E.typlopexia

 

199. Знайдіть термін зі значенням «спосіб розширення прямої кишки»:

A.procteurynter

B.proctospasmus

C.proctoscopus

D.proctectasis

E.proctostoma

 

200. Знайдіть термін зі значенням «розм’якшення головного мозку»:

A.encephalomalacia

B.encephalometria

C.encephalotomia

D.hydroencephalia

E.encephalitis

 

201.Знайдіть термін зі значенням «хірургічна операція розтину хребта»:

A.rhachiotomia

B.rhaciectomia

C.rhachidesis

D.rhachiclasia

E.rhachischisis

 

202. Знайдіть термін зі значенням «опущення внутрішніх органів»:

A.splanchnoptosis

B.enteroptosis

C.laparoptosis

D.gastroptosis

E.hysteroptosis

 

203.Знайдіть термін зі значенням «запалення ниркової миски та нирки»:

A. pyelonephritis

B. pyloronephritis

C. pyelitis

D. parenchymonephritis

E. nephritis

 

204. Знайдіть термін зі значенням «хірургічна операція розрізання яєчника»:

A. oophorotomia

B. orchitomia

C. salpingotomia

D. omphalotomia

E. colpotomia

 

205. Знайдіть термін зі значенням «спазм прямої кишки»:

A. proctospasmus

B. enterospasmus

C. splanchnospasmus

D.t yphlospasmus

E. hysterospasmus

 

206.Знайдіть термін зі значенням «накладання штучного анастомозу на жовчний проток»:

A. choledochostomia

B.cholangiostomia

C.cholecystostomia

D.cystotomia

E.cholestomia

 

207. Знайдіть термін зі значенням «хірургічна операція накладання шва на сліпу кишку»:

A.typhlorrhaphia

B.enterorrhaphia

C.proctorrhaphia

D.splenorrhaphia

E.omphalorrhaphia

 

208. Знайдіть термін зі значенням «патологічне розширення маткових труб»:

A.salpingectasia

B.colpectasia

C.gastrectasia

D.metrectasia

E.hysteroectasia

 

209. Знайдіть термін зі значенням «хірургічна операція видалення спайок та рубців нирки»:

A.nephrolysis

B.pneumolysis

C.splenolysis

D.cystolysis

E.enterolysis

 

210.Знайдіть термін зі значенням «пункція черева»:

A. laparocentesis

B. gastrocentesis

C. enterocentesis

D. splanchnocentesis

E. abdominocentesis

 

211.Хірургічна операція прикріплення частини тіла, органа означається ТЕ:

A. -pexia

B. -malacia

C. -ectomia

D. -tomia

E. -plegia

 

212. Клінічний термін, що означає порушення зору:

A. asthenopia

B. asthenacusia

C. myasthenia

D. stenophlebia

E. omphalitis

 

213. Терміноелемент, який означає один із органів відчуття:

A.oto-

B.oophoro-

C.-odynia

D.omphalo-

E. typhlo-

 

214. Терміноелемент –ortho- має антонім:

A. –oligo-

B. –pseudo-

C. –poly-

D. –tele-

E. neo-

 

215. Клінічний термін, який означає захворювання матки:Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 368; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.94.236 (0.008 с.)