Міжнародне право в період збройних конфліктівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Міжнародне право в період збройних конфліктівЛекція 38, 39, 40

Годин

 1. Гаазьке та Женевське право: етапи становлення
 2. Початок та кінець війни
 3. Правовий статус комбатантів та не комбатантів
 4. Засоби ведення війни
 5. Захист культурних цінностей під час війни

 

Тема 24

Міжнародне морське право

Лекція 41, 42, 43

Годин

 1. Поняття та джерела міжнародного морського права
 2. Класифікація міжнародно-правових просторів
 3. Внутрішні води: правовий режим
 4. Територіальне море. Порядок відрахування та правовий режим.
 5. Прилеглі зони
 6. Виключна економічна зона
 7. Континентальний шельф
 8. Відкрите море
 9. ІМО та Орган
 10. Захист живих ресурсів в морських просторах

 

Тема 25

Правовий режим проток та каналів

Лекція 44, 45

Години

 

 1. Правовий режим проток, що використовуються для міжнародного судноплавства
 2. Правовий режим Чорноморських проток
 3. Правовий режим міжнародних каналів

 

Тема 26

Міжнародне повітряне право

Лекція 46, 47, 48

Годин

 

 1. Поняття та принципи міжнародного повітряного права
 2. Прогресивний розвиток та кодифікація міжнародного повітряного права
 3. Міжнародні польоти: поняття та класифікація
 4. Правовий статус повітряного судна
 5. Акти незаконного втручання в діяльність цивільної авіації
 6. Міжнародні авіаційні організації
 7. Вирішення спорів в сфері використання повітряного простору

 

Тема 27

Міжнародне космічне право

Лекція 49, 50

Години

 

 1. Правовий режим комічного простору
 2. Правовий статус космічних тіл та об’єктів
 3. Правовий режим космонавтів
 4. Міжнародні космічні організації
 5. Відповідальність в міжнародному космічному праві

 

 

Тема 28

Міжнародно-правовий захист навколишнього середовища

Лекція 51, 52, 53

Годин

 

 1. Поняття міжнародного екологічного права
 2. Роль ООН в захисті навколишнього середовища
 3. Міжнародно-правовий захист окремих територій
 4. Міжнародно-правовий захист живих організмів

 

Тема 29

Міжнародне співробітництво у боротьбі із злочинністю

Лекція 54, 55, 56

Годин

 

 1. Поняття міжнародної протидії злочинності (міжнародного кримінального права)
 2. Міжнародні злочини та злочини міжнародного характеру. Загальна характеристика
 3. Координація діяльності держав в їх боротьбі зі злочинністю (ООН)
 4. Інтерпол
 5. Інститут екстрадиції

 

Тема 30

Сучасні проблеми міжнародного права

Лекція 57

Години

 1. Причини та наслідки кризи міжнародного права 21 ст.
 2. Проблеми правосуб’єктності в міжнародному праві
 3. Галузеві проблеми міжнародного права

 

Тема 31

Україна як суб’єкт міжнародного права

Лекція 58

Години

 

 1. Правонаступництво України після розпаду СРСР
 2. Україна як суб’єкт міжнародних договірних відносин
 3. Україна як член міжнародних організацій

 


СЕМІНАР 1

ТЕМА 1.

ПОНЯТТЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

 

1. Особливості системи міжнародного права

2. Функції міжнародного права

3. Співвідношення міжнародного та національного права, співвідношення міжнародного публічного та міжнародного приватного права

4. Співвідношення понять “зовнішня політика”, “дипломатія”, “міжнародне право”

СЕМІНАР 2

ТЕМА 3,4

ДЖЕРЕЛА МП. НОРМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

ПРИНЦИПИ МП

 

1. Поняття та види норми міжнародного права

2. Джерела міжнародного права

3. Нормативний зміст принципів міжнародного права

 

СЕМІНАР 3

ТЕМА 5

СУБ’ЄКТИ МП. ВИЗНАННЯ ТА ПРАВОНАСТУПНИЦТВО

 

1. Поняття та види суб’єктів міжнародного права

2. Держава як основний суб’єкт міжнародного права. Державний суверенітет

3. Форми та види міжнародно-правового визнання

4. Поняття та зміст правонаступництва держави. Міжнародно-правове регулювання

СЕМІНАР 4

ТЕМА 6

ТЕРИТОРІЯ В МП

 

1. Поняття та види територій. Їх просторові межі

2. Поняття державної території та її складові частини

3. Порядок встановлення державного кордону. Державний кордон України

4. Правовий режим міжнародної ріки. Судноплавство по Дунаю

5. Правовий режим Арктики та Антарктики

6. Загальна характеристика договору про Шпіцберген

 

СЕМІНАР 5

ТЕМА 7

НАСЕЛЕННЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ

 

1. Поняття та складові населення. Міжнародно-правові норми

2. Громадянство. Поняття та міжнародно-правове регулювання

3. Біпатризм та апатризм. Міжнародно-правове регулювання

4. Політичний притулок

5. Правовий статус біженців та трудящих-мігрантів

6. Універсальний та регіональний механізми захисту прав людини

 

СЕМІНАР 6
ТЕМА 8

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

1. Поняття та підстави міжнародно-правової відповідальності

2. Співвідношення матеріальної та політичної відповідальності

3. Міжнародний злочин та міжнародний делікт

4. Відповідальність міжнародних організацій

 

СЕМІНАР 7

ТЕМА 9

МИРНЕ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Поняття мирних засобів вирішення міжнародних спорів

2. Відмінність добрих послуг від посередництва

3. Особливості слідчої та погоджувальної процедури

4. Відмінність між арбітражною та судовою процедурою

5. Вирішення спорів МС ООН

 

СЕМІНАР 8,9

ТЕМА 10

ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ

1. Поняття права міжнародних договорів та його місце в системі міжнародного права. Джерела

2. Поняття та види міжнародних договорів. Вили міжнародних договорів України

3. Стадії укладення міжнародного договору

4. Згода на обов’язковість міжнародних договорів

5. Договір та треті сторони

6. Види та способи тлумачення договору

7. Недійсність договору

8. Зупинення та призупинення дії міжнародного договору

СЕМІНАР 10

ТЕМА 11

 

ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА КОНФЕРЕНЦІЙ

 

1. Поняття та ознаки міжнародної конференції

2. Поняття та ознаки міжурядової міжнародної організації. Поняття та ознаки міжнародної неурядової організації. Правосуб’єктність

3. Способи створення міжнародної організації.

4. Механізм прийняття рішень в міжнародних організаціях

5. ООН

6. Регіональні організації (ОБСЄ, РЄ, СНДБ ОАД, ОАЄ)

СЕМІНАР 11,12

ТЕМА 12

 

ПРАВО ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН

1. Органи зовнішніх зносин держави. Роль парламенту в здійсненні зовнішніх зносин держави

2. Поняття та джерела дипломатичного права.

3. Класи та структура персоналу дипломатичного представництва

4. Порядок встановлення дипломатичних зносин між державами. Класи дипломатичних представництв та їх функції

5. Правовий режим спеціальної місії

6. Поняття та джерела консульського права.

7. Порядок встановлення консульських зносин між державами і створення консульських установ держави. Їх види та класи

8. Функції консула по захисту прав громадян своєї держави

9.Дипломатичні та консульські привілеї та імунітети

10. Представництво держави при міжнародних організаціях

СЕМІНАР 13

ТЕМА 13

ПРАВО МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ

 

1. Поняття, принципи та джерела права міжнародної безпеки

2. Порядок дії РБ ООН у випадку загрози миру, порушення миру та актів агресії

3. Поняття та особливості операцій ООН по підтримці миру

4. Регіональні системи безпеки

5. Відносини України та НАТО

СЕМІНАР 14

ТЕМА 14

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ПІД ЧАС ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

 

1. Принципи та джерела гуманітарного права

2. Захист жертв війни

3. Комбатанти та не комбатанти

4. Засоби та способи ведення війни

 

СЕМІНАР 14

ТЕМА 15

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У БОРОТЬБІ ІЗ ЗЛОЧИННІСТЮ

1. Поняття міжнародних злочинів та злочинів міжнародного характеру

2. Основні види злочинів міжнародного характеру

3. Форми та механізми боротьби держав із злочинами міжнародного характеру

4. Міжнародна організація кримінальної поліції. Структура та компетенція

5. Екстрадиція. Правове регулювання, принципи

 

СЕМІНАР 15

ТЕМА 16

МІЖНАРОДНЕ МОРСЬКЕ ПРАВО

1. Поняття та джерела міжнародного морського права

2.Правовий режим внутрішніх вод та їх склад

3.Право мирного проходу

4. Правовий режим прилеглої зони

5. Відкрите море. Принцип свободи судноплавства

6. Правовий режим напівзакритих та закритих морів

7. Континентальний шельф

8.Виключна економічна зона

 

СЕМІНАР 15

ТЕМА 14

МІЖНАРОДНЕ ПОВІТРЯНЕ ПРАВО

 

1. Поняття, джерела та принципи міжнародного повітряного права

2. Правовий режим національного повітряного простору та повітряного простору загального користування

3. Свободи повітря і міжнародне повітряне сполучення

4. Правовий статус повітряного судна та його екіпажу

5. Міжнародно-правові засоби боротьби проти незаконного втручання у діяльність цивільної авіації

 

ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА

 1. Конституція України 1996
 2. Цивільний кодекс України 2003 р.
 3. Господарський кодекс України 2003р.
 4. Закон України «Про міжнародні договори України» 2004 р.
 5. Закон України «Про міжнародне приватне право» 2005
 6. Закон України «Про громадянство» 2001 р.
 7. КТМ України 1995 р.
 8. Повітряний кодекс України 1993 р.
 9. Сборник документов «Действующее международное право» в трех томах (составители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова). –М.. 2006
 10. Тынель А., Функ Я., Хвале В. Курс международного торгового права. – М., 2000

 

ДОДАТКОВА

102. Международное право в современном мире. / Под ред. Ю.М. Колосова. М., 2006

103. Аваков М.М. Правопреемство освободившихся государств. – М., 1983.

104. Аваков М.М., Лукъянович В.И. Незаконное вмешательство в деятельность гражданской авиации и международное право. В кн.: Советский ежегодник международного права, 1972. – М., Наука. 1974.

105. Анисимов Л.Н. Международно-правовые средства разрешения международных споров (конфликтов). – Л., 1995.

106. Анисимов Л.Н. Наркотики: правовой режим. Международно-правовые внутригосударственные проблемы регулирования производства, применения и распространения наркотических и психотропных веществ. – Л., 1994.

107. Арцибасов И.Н., Егоров С.А. Вооруженный конфликт: право, политика, дипломатия. – М., 2004

108. Ашавский Б.М. Межправительственные конференции. – М., 2000.

109. Бабурин С.Н. Территория государства. Правовые и геополитические проблемы. – М., 1997.

110. Балаховский Я.М. Разрешение споров в международном воздушном праве (роль Совета ИКАО). В кн.: Советский ежегодник международного права, 1984. – М., Наука. 1986.

111. Барсегов Ю.Г. Территория и международное право. – М., 1958.

112. Баскин Ю.А., Фельдман Д.И. История международного права. - М., 1990.

113. Блищенко И.П. Дипломатическое право. – М., 1990.

114. Бобылев Г.В., Зубков Н.Г. Основы консульской службы. – М., 2006.

115. Бордунов В.Д. Правовой механизм деятельности международных авиационных организаций. – М., 1999.

116. Бордунов В.Д., Котов А.И., Малеев Ю.Н. Правовое регулирование международных полетов гражданских воздушных судов. – М., 1988.

117. Венская конвенция о праве международных договоров. Комментарий. Составитель и автор комментариев Талалаев А.Н. – М., 1997.

118. Верещагин А.Н. Международное воздушное право. – М., 1966.

119. Волков М.М. Воздушное право: учебное пособие. – Л., 2005. Вып. 1 (часть специальная).

120. Всеобъемлющая международная безопасность. Международно-правовые принципы и нормы. – М., 1990.

121. Гай С. Гудвин-Гилл. Статус беженца в международном праве. - М., ЮНИТИ, 1997.

122. Голицын В.В. Антарктика: тенденции и перспективы развития. - М., 1989.

123. Дежкин В.Н. Некоторые вопросы гражданско-правовой ответственности авиаперевозчика (владельца воздушного судна) в международных соглашениях по воздушному праву // Вестник ЛГУ, 1976. № 5.

124. Действующее международное право. В трех томах. – М., 1996 -1997.

125. Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию. МЖМП, 1992.№ 2.

126. Демин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их персонала. Учебное пособие. – М., 1995.

127. Евинтов В.И. Многоязычные договоры в современном международном праве. Киев, 1981.

128. Захарова Н.В. Правопреемство государств. – М., 1973.

129. Заявление о принципах в отношении лесов. МЖМП. 1992. № 4.

130. Звирбуль В.К., Шупилов В.П. Выдача уголовных преступников. – М., 1974.

131. Ильин Ю.Д. Основные тенденции в развитии консульского права. – М., 1969.

132. Карташкин В.А. Права человека в международном и внутригосударственном праве. – М., 2006.

133. Клименко Б.М. Государственная территория. – М., 1974.

134. Клименко Б.М. Проблемы правопреемства на территории бывшего Союза ССР // Московский журнал международного права. 1992.

135. Кожевников Ф.И., Шармазанашвили Г.В. Международный Суд ООН. – М., 2001.

136. Колосов Ю.М. Ответственность в международном праве. – М., 1975.

137. Колосов Ю.М. Правовые вопросы безопасности гражданской авиации//Международная жизнь, 1974. № 3.

138. Колосов Ю.М. Цепов Б.А. Новый международный и информационный порядок и проблема поддержания мира. – М., 2003.

139. Колосов Ю.М., Сташевский С.Г. Борьба за мирный космос. Правовые вопросы. – М., 1984.

140. Комментарий. Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации». (Ответственные редакторы В.П. Звеков, Б.И. Осминин). – М.,1996.

141. Конвенция о биологическом разнообразии. МЖМП. 1994. № 1.

142. Консульская служба. Дипломатический вестник. 2006. № 12.

143. Корбут Л.В., Баскин Ю.Я. Международно-правовой режим рек: история и современность. – М., 1997.

144. Коровин Е.А. История международного права. Вып. 1. – М., 1946.

145. Королева Н.Д., Марков В.Ю., Ушаков А.П. Правовой режим судоходства в Российской Арктике. – М., 1995.

146. Котляр В.С. Черноморские проливы: общепризнанный правовой режим и современные тенденции. В “Российском ежегоднике международного права 1996-1997”. – М., 1998

147. Котляров И.И. Международно-правовое регулирование вооруженных конфликтов//Военное право. – М., 1997. Гл. 10.

148. Кривчикова Э.С. Главные органы ООН. Учебное пособие. – М., 1989.

149. Крылов Н.Б. Правотворческая деятельность международных организаций. – М., 1988. Гл. 2, п. 2.

150. Крылов Н.Б. Правотворческая деятельность международных организаций. – М., 1988.

151. Кузнецов В.И., Тузмухамедов Р.А., Ушаков Н.А. От Декрета о мире к Декларации мира. – М., 1972.

152. Кузнецов С.А. Представители государств в международных организациях. – М., 1980.

153. Кукушкина А.В. История разработки конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду 1977 г. МЖМП. 1999. № 4.

154. Кукушкина А.В. Международно-правовые аспекты экологической безопасности. МЖМП. 1993. № 2.

155. Кукушкина А.В. Становление принципа экологической безопасности в современном международном праве. МЖМП. 1994. №4.

156. Куликов Р.Г. О международно-правовой ответственности за нарушение прав человека. – М., 1999.

157. Курс международного права в 7-ми томах. Т. 3. – М., 1990.

158. Лазарев С.Л. Международный арбитраж. – М., 1991.

159. Левин Д.Б. История международного права. – М., 1962.

160. Левин Д.Б. Международное право, внешняя политика и дипломатия. - М., 1981.

161. Лопатин М.Л. Международные проливы и каналы: правовые вопросы. – М., 1985.

162. Лукашук И.И. Нормы международного права. – М., 1997.

163. Лукашук И.И. Право международных договоров. Курс международного права в 7-ми томах. Т. 4. – М., 2004. С. 5-90.

164. Ляхов Е.Г. Терроризм и международные отношения. – М., 1991.

165. Малеев Ю.Н. Международное воздушное право. – М., 2006.

166. Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов.Т. 1-2. – М., 1996.

167. Международное и публичное право. Учебник под ред. Бекяшева К.А. С. 447-461.

168. Международное право и международная безопасность: военная и политические области. Диалог советских и американских экспертов. – М., 2001.

169. Международное право. Учебник под ред. Колосова Ю.М. и Кузнецова В.И. С. 90-107, 503-530.

170. Международное право. Учебник под ред. Колосова Ю.М. и Кузнецова В.И. С. 531-560.

171. Международное публичное право. Учебник под ред. Бекяшева К.А. С. 381-415.

172. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Сб. документов. Сост. П.Н. Бирюков, В.А. Панюшкин. – Воронеж, 1997.

173. Менжинский В.И. Неприменение силы в международных отношениях. – М., 1976.

174. Мировой океан и международное право. Основы современного правопорядка в Мировом океане. – М., 1986.

175. Мировой океан и международное право. Открытое море. Международные проливы. Архипелажные воды. – М., 1988.

176. Мировой океан и международное право. Правовой режим прибрежных пространств. – М., 1987.

177. Мовчан А.П. Кодификация и прогрессивное развитие международного права. Курс международного права в 7-ми томах. Т. 1. – М., 1989, С. 220-241.

178. Моисеев А.А. Международные кредитно-финансовые организации. – М., 1999.

179. Молодцов С.В. Международное морское право. – М., 1987.

180. Морозов Г.И. Международные организации. Некоторые вопросы теории. 2-е изд. – М., 1974.

181. Морозов Г.И. ООН на рубеже веков (к 50-летию ООН). «Московский журнал международного права», 1995. № 1.

182. Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. – М., 2004.

183. Панов В.П. Сотрудничество государств в борьбе с международными уголовными преступлениями. – М., 1999.

184. Пархитько В.П. Международное ядерное право. – М., 1972.

185. Перетерский И.С. Толкование международных договоров. – М., 1958.

186. Полторак А.И., Савинский Л.И. Вооруженные конфликты и международное право. – М., 1971.

187. Попов В.П. Международное уголовное право. – М., 1997.

188. Потапов В.И. Беженцы и международное право. – М., 1986.

189. Рамочная конвенция ООН об изменении климата. МЖМП. 1993. № 2.

190. Решетов Ю.А. Борьба с международными преступлениями против мира и безопасности. – М., 1983.

191. Родионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. – М., 2000.

192. Сапрыкин Ф.И. Международно-правовые проблемы использования воздушного пространства государств-участников СНГ//Московский журнал международного права. 2003. № 4. С. 14-22.

193. Сборник законодательных актов государств СНГ и Балтии по вопросам миграции, гражданства и связанным с ними аспектам. – М., 1996.

194. Словарь международного права. – М., 2006.

195.Талалаев А.Н. Право международных договоров: договоры с участием международных организаций. – М., 1989.

196.Тункин Г.И. Процесс создания норм и источники международного права. Курс международного права в 7-ми томах. Т. 1. – М., 1989, С. 182-219.

197.Тункин Г.И. Теория международного права. – М., 1970.

198.Ушаков Н.А. Невмешательство во внутренние дела государств. – М., 1971.

199.Ушаков Н.А. Основания международной ответственности. – М., 1983.

200.Черниченко С. Объединенная Германия: продолжатель и правопреемник прежней // Дипломатический ежегодник. – М., 1996.

201.Черниченко С.В. Международно-правовые вопросы гражданства. – М., 1968.

Яковлев И.И. Международный орган по морскому дну. – М., 1986.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.227.117 (0.04 с.)