Мирне вирішення територіальних спорівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мирне вирішення територіальних спорівПоняття територіального спору. Правове регулювання мирного вирішення територіальних спорів між державами. Територіальні спори України. Територіальні спори, вирішені МС ООН протягом його діяльності.

Тема

Міжнародно-правова відповідальність

Визначення поняття міжнародно-правової відповідальності. Підстави виникнення відповідальності. Види відповідальності: політична та матеріальна. Підстави звільнення від відповідальності. Форми політичної відповідальності: сатисфакція, репресалії, санкції. Поняття реторсії. Форми матеріальної відповідальності: реституція, репарація, субституція. Поняття контрибуції.

Матеріальна відповідальність за шкідливі дії, не заборонені міжнародним правом. Поняття абсолютної відповідальності. Конвенція про міжнародну відповідальність за шкоду, завдану космічними об’єктами, 1972 р.; Конвенція про відповідальність перед третьою стороною в області ядерної енергії 1960 р. і Додаткова конвенція до неї 1963 р., Конвенція про цивільну відповідальність за ядерну шкоду 1963 р., Конвенція про відшкодування шкоди, завданої іноземним повітряним судном третім особами на поверхні, 1952 р., рішення МС ООН у справі про протоку Корфу 1949 р., проект статей Комісії міжнародного права ООН про міжнародно-правову відповідальність за шкідливі дії, не заборонені міжнародним правом. Поняття відповідальності за міжнародні злочини. Кодекс злочинів проти миру та безпеки людства. Кримінальна відповідальність фізичних осіб за міжнародні злочини. Міжнародна кримінальна юрисдикція. Статут Міжнародного кримінального суду 1998 р. Робота Комісії міжнародного права над проектами статей про відповідальність держав. Особливості відповідальності міжнародних організацій.

 

Тема

Право міжнародної безпеки

Поняття права міжнародної безпеки. Принципи міжнародної безпеки. Міжнародно-правові заходи забезпечення міжнародної безпеки. Загальна безпека. Система підтримання миру та безпеки за Статутом ООН. Сучасна концепція підтримання миру в рамках ООН. Повноваження РБ ООН щодо загрози миру та безпеки щодо загрози миру, порушення миру та актів агресії. Операції ООН по підтриманню миру. Поняття операцій. Практика проведення операцій по підтримаю миру. Багатонаціональні сили поза межами ООН, їх правовий статус. Регіональна безпека, її співвідношення, із всесвітньою системою безпеки. Міжнародно-правове регулювання безпеки в рамках ОБСЄ, ОАГ, ОАЄ, ЛАД, СНД. Європейська безпека. Стамбульська Хартія європейської безпеки 1999 р. Кодекс поведінки, який стосується військово-політичних аспектів безпеки.

НАТО, цілі, принципи і система органів. Нова стратегічна концепція НАТО і міжнародна безпека. Договірні форми співробітництва між Україною та НАТО. Роззброєння і його міжнародно-правове регулювання. Принцип роззброєння. Угоди в області роззброєння, які передбачають знищення біологічного, токсичної та ядерної зброї. Угоди про заборону випробування ядерної зброї. Міжнародний режим нерозповсюдження ядерної зброї. Без’ядерні зони. Заходи контролю за роззброєнням. Гарантійні заходи безпеки та заходи довіри.

 

Тема

Міжнародне право в період збройних конфліктів

Гаазьке та Женевське право. Створення Міжнародного Комітету Червоно Хреста. Конвенція про захист поранених та хворих під час війни 1864 р. Петербурзька декларація про відміну використання розривних куль 1868 р. Результати Гаазьких конференцій миру 1899 р. та 1907 р. Женевські конференції про захист жертв війни 1949 р. та додаткові протоколи до 1977 р. Гаазька конвенція про захист культурних цінностей 1954 р. і Протокол ІІ до неї 1999 р. Конвенція про заборону та обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї 1980 р. і протоколи до неї. Конвенція про заборону протипіхотних мін 1997 р. Галузеві принципи права збройних конфліктів (гуманітарного права). Учасники збройних конфліктів. Комбатанти. Не комбатанти. Військові розвідники. Шпигуни. Найманці. Захист жертв війни. Захист цивільних об’єктів та культурних цінностей. Заборонені методи і засоби ведення війни. Початок і кінець війни.

Тема

Міжнародне морське право

Поняття та джерела міжнародного морського права. Кодифікація і прогресивний розвиток міжнародного морського права. Женевські конвенції по морському праву 1958 р., Конвенція ООН по морському праву 1982 р. Види (класифікація) морських просторів. Правовий режим внутрішніх морських вод. Склад внутрішніх вод. Правовий режим суден в іноземних портах. Історичні затоки і історичні води. Поняття та правовий режим територіального моря. Висхідні лінії для відрахування ширини територіального моря. Права та обов’язки прибережної держави щодо мирного проходу. Кримінальна та цивільна юрисдикція прибережної держави щодо суден, які здійснюють право мирного проходу. Прилеглі зони. Поняття, види, правовий режим. Поняття держави-архіпелагу. Архіпелажні води, поняття та правовий режим. Право архіпелажного проходу. Право мирного проходу через архіпелажні води. Виключна економічна зона. Поняття та ширина ВЕЗ. Права прибережної держави. Континентальний шельф. Поняття. Кордони. Права та обов’язки прибережних держав. Права та обов’язки інших держав. Відкрите море. Поняття. Правовий режим. Принцип свободи відкритого моря та його елементи. Правовий режим суден у відкритому морі. Виключення із виключної юрисдикції держави прапора. Збереження живих ресурсів відкритого моря. Угода 1995 р. про здійснення положень Конвенції ООН по морському праву 1982 р., які стосуються збереження транскордонних запасів далеко мігруючих риб та управління ними. Міжнародний район морського дна (район). Поняття та правовий режим. Принцип загального спадку людства. Міжнародний орган по морському дну (Орган). Структури та принципи діяльності Органу.

 

Тема

Правовий режим міжнародних проток та каналів

Протоки, що використовуються для міжнародного судноплавства. Поняття та види проток. Право транзитного проходу. Мирний прохід. Правовий режим Чорноморських проток. Міжнародні канали. Правовий режим Суецького, Панамського та Кільського каналів.

Тема

Міжнародне повітряне право

Визначення міжнародного повітряного права. Прогресивний розвиток та кодифікація МПП. Конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1944 р. (Чиказька конвенція 1944 р.), загальна характеристика, порядок прийняття змін. Повітряний простір як територія. Види і міжнародно-правовий режим частин повітряного простору. Принципи МПП: виключного та повного суверенітету держави над їх повітряним простором, свободи польотів у відкритому повітряному просторі, забезпечення безпеки міжнародної цивільної авіації. Міжнародні польоти, визначення та класифікація. Підстави та умови виконання регулярних та нерегулярних міжнародних польотів в межах іноземної території. Архіпелажний політ. Проліт над міжнародними протоками. Підстави та умови виконання польотів в межах міжнародної території загального користування (над відкритим морем). Міжнародні повітряні сполучення: поняття, система. Комерційні право або “свободи повітря”. Двосторонні міжурядові угоди про повітряне сполучення. Комерційні угоди авіапідприємств. Повітряне судно як різновид літального апарату, визначення. Правовий статус повітряного судна. Цивільні і державні повітряні судна. Авіація загального призначення. Поняття та склад повітряного судна. Правовий статус екіпажу. Проблеми міжнародно-правової кодифікації. Акти незаконного втручання в діяльність цивільної авіації: поняття та види. Основні міжнародно-правові джерела боротьби з актами: токійська конвенція 1963 р., Гаазька конвенція 1970 р., Монреальська конвенція 1971 р. Принцип “видати або судити” щодо осіб, які вчиняють акти. Додаток 17 до Чиказької конвенції 1944 р. Двосторонні договори держав по боротьбі з актами. Надання допомоги повітряним суднам та надання допомоги з використанням повітряних суден. Адміністративні формальності при міжнародних польотах. Міжнародно-правове регулювання повітряних перевезень. Відповідальність повітряного перевізника. Відповідальність за шкоду, завдану іноземним повітряним судном третім особам. Міжнародні авіаційні організації. ІКАО. ЄКАК, Європейська Організація щодо забезпечення безпеки аеронавігації (Євро контроль). АСЕКНА, КОКЕСНА. Міжнародний авіаційний комітет СНД. Вирішення спорів в міжнародному повітряному праві.

 

Тема

Міжнародне космічне право

 

Правовий режим космічного простору. Роль ООН у становленні розвитку правового регулювання космічного простору. Всесвітні конференції ООН по космосу 1968 р., 1982 р. та 1999 р. Договір по космосу 1967 р., Угода про Місяць 1979 р.

Правовий статус космічний об’єктів. Конвенція про реєстрацію космічних об’єктів 1975 р. Правовий режим космонавтів угода про спасіння космонавтів 1968 р. Обмеження воєнного використання космосу. Міжнародні космічні організації. ЕКА, Інтелсат тощо. Відповідальність в міжнародному космічному праві. Конвенція про відповідальність за космічну шкоду 1972 р. Делімітація повітряного та космічного просторів. Україна як космічна держава.

 

ТемаПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.180.223 (0.007 с.)