ТОП 10:

Охарактеризуйте такий спосіб контрабанди як «переміщенням з приховуванням від митного контролю»Незаконне переміщення предметів із приховуванням від митного контролю - це їх переміщення через митний кордон України:

1. з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших засобів чи способів, що утруднюють їх виявлення,

2. шляхом надання одним товарам вигляду інших,

3. з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи одержаних незаконним шляхом або таких, що містять неправдиві дані.

Відповідно до п. 37 ст. 1 МК під спеціально виготовленим сховищем (тайником) треба розуміти сховище, виготовлене з метою незаконного переміщення товарів через митний кордон України, а також обладнані і пристосовані з цією ж метою конструктивні ємності та предмети, які попередньо піддавалися розбиранню, монтажу тощо.

Використанням інших засобів чи способів, що утруднюють виявлення предметів, можуть визнаватися, зокрема, приховування останніх у валізах, одязі, взутті, головному вбранні, речах особистого користування, на тілі або в організмі людини чи тварини, а також надання одним предметам вигляду інших (зміна їхніх зовнішніх ознак - форми та стану, упаковки, ярликів, етикеток тощо).

Незаконно одержаними слід визнавати документи, які особа отримала за відсутності законних підстав або з порушенням установленого порядку.

Документами, що містять неправдиві дані, є, зокрема, такі, в яких відомості щодо суті угоди, найменування, асортименту, ваги, кількості чи вартості товарів, а також їх відправника чи одержувача, держави, з якої вони вивезені чи в яку переміщуються, не відповідають дійсності.

 

60. В чому полягає соціальна, фізична і юридична ознаки предмета «Ухилення від сплати податків і зборів (обов’язкових платежів)»?

1. Соціальнаознака предмета злочину полягає в тому, що він співвідноситься з об'єктом злочину. Ненадходження грошових коштів до відповідного рівня бюджетів та державних цільових фондів ставить під загрозу виконання державою прийнятих на себе обов'язків з реалізації соціальних програм.

2. Фізичнаознака предмета злочину полягає в тому, що він має грошовий вираз (сума цих грошових коштів повинна перевищувати 17000 грн.), а також у його зв'язку з об'єктом оподаткування. Об'єми об'єкта оподаткування визначають розміри податкових платежів, а при ухиленні від їх справляння - і фізичні характеристики предмета злочину. Фізичні ознаки предмета злочину пов'язані також з об'єктивною стороною, сприяють встановленню суспільно небезпечних наслідків ухилення від оподаткування і значною мірою їх обумовлюють.

3. Юридична ознака предмета злочину полягає в тому, що обов'язок сплати податку, об'єкти оподаткування, платники податків, ставки податків, податкова система в цілому та податкова політика визначаються Конституцією України, законами України, міжнародними договорами, що їх ухвалила Україна. До того ж сам факт несплати, розмір несплачених грошових коштів, належний порядок та строки сплати тощо встановлюються за допомогою певної процедури, що передбачена підзаконними актами уповноважених на те органів.

61. Що слід розуміти під «приховуванням об’єктів оподаткування» в «Ухиленні від сплати податків і зборів (обов’язкових платежів)»?

Під приховуванням об'єктів оподаткування треба розуміти невідображення у звітних документах, які подаються до податкових органів, будь-яких із цих об'єктів - доходу (прибутку), доданої вартості робіт, продукції, послуг тощо.

 

62. Що слід розуміти під «заниженням об’єкта оподаткування» в «Ухиленні від сплати податків і зборів (обов’язкових платежів)»

Заниженням об'єктів оподаткування є умисне неправильне обчислення бази оподаткування, зменшення його бази шляхом невідображення у поданих до податкових органів деклараціях чи інших звітних документах повного обсягу об'єктів оподаткування тощо, внаслідок чого податки, збори, інші обов'язкові платежі сплачуються платником не в повному обсязі. Зокрема, заниження оподатковуваного прибутку може полягати в частковому чи повному невключенні до нього коштів, одержаних від виконання певних робіт, надання послуг.

 

63. Що слід розуміти під «заниженням сум податків і зборів» в «Ухиленні від сплати податків і зборів (обов’язкових платежів)»

Під заниженням сум податків, зборів, інших обов'язкових платежів слід розуміти умисне неправильне обчислення (у тому числі шляхом умисного заниження податкової ставки) тих їх сум, що підлягають сплаті до бюджетів чи державних цільових фондів при правильному відображенні об'єктів оподаткування (без заниження чи приховування останніх).

64. Під значним розміром коштів, які не надійшли до бюджетів чи державних цільових фондів слід розуміти суми податків і зборів, які в ____1000________ і більше разів перевищують розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

 

65. Під великим розміром коштів, які не надійшли до бюджетів чи державних цільових фондів слід розуміти суми податків і зборів, які в ______3000______ і більше разів перевищують розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

66. Під особливо великим розміром коштів, які не надійшли до бюджетів чи державних цільових фондів слід розуміти суми податків і зборів, які в __5000__________ і більше разів перевищують розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Дайте визначення «предикатного діяння» в легалізації

Предикатне діяння - суспільно небезпечне протиправне діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за яке Кримінальним кодексом України передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (за винятком діянь, передбачених статтями 212 і 212-1 Кримінального кодексу України), або діяння, вчинене за межами України, якщо воно
визнається суспільно небезпечним протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за кримінальним законом держави, де воно було вчинене, і є злочином за Кримінальним кодексом України та внаслідок вчинення якого незаконно одержані доходи.

 

68. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, визнається вчиненою у великому розмірі, якщо предметом злочину були кошти або інше майно на суму, що перевищує __6000_____________ неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

69. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, визнається вчиненою в особливо великому розмірі, якщо предметом злочину були кошти або інше майно на суму, що перевищує _______18000____________ неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

70. За конструкцією об’єктивної сторони «Ухилення від сплати податків і зборів (обов’язкових платежів)» належить до __матеріальних___________ складів злочинів.

71. За конструкцією об’єктивної сторони основний склад злочину «Шахрайство з фінансовими ресурсами» належить до _______формальних______ складів злочинів.

72. За конструкцією об’єктивної сторони основний склад злочину «Фіктивне підприємництво» належить до _____формальних________ складів злочинів.

73. За конструкцією об’єктивної сторони «Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї» належить до __формальних___________ складів злочинів.

74. За конструкцією об’єктивної сторони основний склад злочину «Протидія законній господарській діяльності» належить до ___формальних__________ складів злочинів.

 

75. За конструкцією об’єктивної сторони «Розголошення комерційної або банківської таємниці» належить до ____матеріальних_________ складів злочинів.

76. За конструкцією об’єктивної сторони «Ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов’язкове пенсійне страхування» належить до _______матеріальних______ складів злочинів.

Назвіть негативну ознаку у складі «Протидії законній господарській діяльності»

Відсутність ознак вимагання

 

Зміст погрози у «Протидії законній господарській діяльності»

Погроза:

- насильства над потерпілим або близькими йому особами;

- пошкодження чи знищення їхнього майна.

- ч.2 – вбивством, заподіянням тяжкого тілесного ушкодження

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.213 (0.004 с.)