ТОП 10:

Розкрийте зміст поняття «забруднення» в злочинах проти довкілля.Під забрудненням необхідно розуміти істотне погіршення екологічної обстановки внаслідок значного запилення, задимлення, викидів радіоактивних, хімічних, бактеріологічних та інших речовин, що становлять небезпеку для людини, довкілля, матеріальних цінностей тощо.

Що слід розуміти під «загибеллю людей» в складах злочинів проти довкілля?

Під загибеллю людей (статті 236, 237, частини 2 статей 238-243, ч. 2 ст. 245, ч. 2 ст. 253 КК) треба розуміти смерть хоча б однієї людини, що сталася внаслідок вчинення злочинів, відповідальність за які передбачена відповідними статтями КК.

У яких випадках при кваліфікації дій службової особи, яка вчинила злочин проти довкілля треба додатково інкримінувати ст. 364 КК України, а в яких відповідні діяння охоплюються нормою про злочини проти довкілля.

У разі вчинення службовою особою з використанням влади чи службових повноважень злочину проти довкілля, скоєне слід кваліфікувати за сукупністю статті 364 та статті, яка передбачає відповідальність за вчинений злочин проти довкілля.

У разі вчинення таким суб’єктом злочину, передбаченого ст. 238 (приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення) або ч. 2 статті 248 (незаконне полювання), додатково кваліфікувати за ст. 364 не потрібно.

Назвіть злочини проти довкілля предметом яких є інформація.

Стаття 238. Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення

Назвіть та розкрийте зміст розмежувальних ознак складів злочинів, передбачених в ст. 245 «Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу» і 246 «Незаконна порубка лісу» КК України.

Об*єкт 245 – Основний безпосередній об’єктзлочину - встановлений порядок охорони об’єктів рослинного світу.

Предмет в ст..245:

- лісові масиви, зелені насадження навколо населених пунктів, вздовж залізниць;

- стерня, сухі дикоростучі трави, рослинність або її залишки на землях сільськогосподарського призначення.

 

Об*єкт 246 - Об’єкт злочину - встановлений порядок охорони, раціонального використання і відтворення лісу як важливого елемента навколишнього природного середовища.

Предмет в ст..246: дерева і чагарники у лісах, захисних та інших лісових насадженнях.

 

Об’єктивна сторона в ст.. 245:

- знищення або пошкодження – одночасно і як діяння, і як наслідки.

- спосіб – вогнем (н-д підпал), іншим загально небезпечним способом (н-д затоплення, вибух)

Об’єктивна сторона в ст.. 246:

Дві форми:

1) діяння - незаконна порубка дерев і чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях; наслідок – істотна шкода; причинний зв.язок;

2) діяння - вчинення таких дій у заповідниках або на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах.

 

Суб’єктивна сторона – ст. 245 як умисно так і необережно може бути, ст..246 – умисно.

Суб’єкт злочину загальний. (як і в 245, так і в 246 кк)

Дайте визначення незаконної порубки в складі злочину «Незаконна порубка лісу».

Порубка

1) повне відокремлення дерева або чагарника від кореня будь-яким способом (спилювання, зрубування, повалення транспортним засобом тощо);

2) викорчовування - видалення деревостану з корінням;

3) пошкодження дерева або чагарника до стану припинення росту (наприклад, відокремлення основних гілок від стовбура дерева, глибокі насічки на стовбурі дерева).

Кримінальна відповідальність за незаконну порубку лісу (ст. 246 КК) настає у випадках, коли остання здійснювалася з порушенням нормативних актів, які регулюють порядок порубки дерев і чагарників, у лісах, захисних та інших лісових насадженнях (якщо при цьому заподіяно істотну шкоду), або в заповідниках чи на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах.

Зокрема, визнається незаконною порубка дерев і чагарників, вчинена: без відповідного дозволу; за дозволом, виданим із порушенням чинного законодавства; до початку чи після закінчення установлених у дозволі строків; не на призначених ділянках чи понад установлену кількість; не тих порід дерев, які визначені в дозволі; порід, вирубку яких заборонено.

Дайте визначення незаконного полювання та дій, що прирівнюються до полювання в складі злочину, передбаченому ст. 248 «Незаконне полювання»КК України.

Полюванням визнаються дії людини, спрямовані на вистежування, переслідування з метою добування і саме добування (відстріл, відлов) мисливських тварин, що перебу­вають у стані природної волі або утримуються у напіввільних умовах (ч.1 ЗУ Про мисливське господарство та полювання)

Відповідно до ч. 1 ст. 248 КК незаконним визнається полювання:

· з порушенням установлених правил (якщо воно заподіяло істотну шкоду);

· в заповідниках або на інших територіях та об'єктах природно-заповідного фонду;

· на звірів, птахів чи інші види тваринного світу, занесені до Червоної книги України

До полювання прирівнюється:
1. перебування осіб у межах мисливських угідь, у тому числі на польових і лісових дорогах (крім доріг загального користування), з будь-якою стрілецькою зброєю або з капканами та іншими знаряддями добування звірів і птахів, або з собаками мисливських порід чи ловчими звірами і птахами, або з продукцією полювання (крім випадків регулювання чисельності диких тварин, польових випробувань і змагань мисливських собак (не нижче обласного рівня);

2. перебування осіб на дорогах загального користування з продукцією полювання або з будь-якою зібраною розчохленою стрілецькою зброєю.

З якого моменту незаконна порубка лісу кваліфікується як закінчений злочин?

Незаконна порубка дерев і чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях визнається закінченим злочином з моменту заподіяння істотної шкоди, а вчинення таких дій у заповідниках або на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах – з моменту відокремлення дерева або чагарника від корення чи заподіяння їм пошкоджень, які викликають загибель або припинення росту.

З якого моменту незаконне полювання кваліфікується як закінчений злочин?

Порушення правил полювання є закінченим з моменту заподіяння істотної шкоди (матеріальний склад злочину).

Незаконне полювання у заповідниках або на інших територіях та об’єктах природ­но-заповідного фонду, або полювання на об’єкти тваринного світу, що занесені до Чер­воної книги України, є формальним складом злочину і вважається закінченим з момен­ту початку полювання незалежно від того, чи були фактично здобуті відповідні мисливські тварини.

З якого моменту незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом кваліфікується як закінчений злочин?

Відповідальність за злочин, передбачений ст. 249 КК, настає лише за умови, що діями винної особи заподіяно істотну шкоду.

(матеріальний склад)

28. Дем'ян з використанням електрошокового пристрою займався добуванням ссавців, які постійно чи переважно проживають у воді (видр, бобрів). Ознаки об'єктивної сторони якого злочину є в його діях?

Ч.1 ст. 248 КК – видра в червоній книзі

 

29. Степан систематично ловив рибу в ставку, де колективне сільськогосподарське підприємство розводило промислове стадо коропів. Дайте оцінку його діям:

Ст.. 185 КК, при можливості інший злочин проти васності

30. Інспектор рибоохорони Павло вилучив у браконьєрів рибу і привласнив її. В його діях має місце…

Ч. 1 ст. 191 КК

Дільничний інспектор міліції вилучив у браконьєра шкіру видри, однак здати її в дохід держави не зміг, оскільки цю шкіру у нього викрав Дем'ян (знаючи про її походження). Дайте оцінку діям Дем'яна.

Ч. 1 ст.185 КК

Дайте визначення «порубки»

Під порубкою розуміються:

1) повне відокремлення дерева або чагарника від коре­ня будь-яким способом (спилювання, зрубування, повалення транспортним засобом тощо);

2) викорчовування - видалення деревостану з корінням;

3) пошкодження дерева або чагарника до стану припинення росту (наприклад, відокремлення основних гілок від стовбура дерева). До пошкоджених до стану припинення росту належать дерева з переламаними стовбурами, обідраною корою понад ЗО відсотків периметра дерева (не­залежно від довжини за висотою стовбура), обшморганою кроною понад половину її довжини, обідраними та зламаними скелетними коренями понад половину периметра стовбура, а також повалені дерева і такі, що мають нахил понад ЗО градусів від верти­кальної осі.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.213 (0.004 с.)