ТОП 10:

Назвіть злочини у сфері господарської діяльності, предметом яких є комерційна або банківська таємниця.Стаття 231.- Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю.

Стаття 232. - Розголошення комерційної або банківської таємниці.

 

16. Назвіть ознаки комерційної таємниці.

Ознаки комерційної таємниці

-відомості стосуються діяльності конкретного суб’єкта підприємництва

-визнані комерційною таємницею рішенням уповноваженого органу суб*єкта підприємництва

-відомості не є державною таємницею

-не передбачені в переліку відомостей, що не становлять комерційною таємницею Пост КМУ

 

17. Реалізаціях яких погроз не охоплюється складом злочину, передбаченого ст. 206 «Протидія законній господарській діяльності» КК України та потребує кваліфікації за сукупністю?

Умисне вбивство

18. Назвіть предмет злочину, передбаченого ст. 200 «Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення» КК України. У чому невідповідність між назвою та положенням ч. 1 ст. 200 КК України?

Предмет:

- документи на переказ - слід розуміти документ в паперовому або електронному виді, що використовується банками чи їх клієнтами для передачі доручень або інформації на переказ грошових коштів між суб'єктами переказу грошових коштів
(розрахункові документи, документи на переказ готівкових коштів, а також ті, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу та платіжного повідомлення, інші).

- платіжні картки – спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу грошей.

- інші засоби доступу до банківських рахунків – наприклад дорожні та іменні чеки.

В назві йдеться ще про «Незаконні дії з обладнанням для виготовлення документів на переказ, платіжних карток та інших засобів доступу до банківських рахунків».

Але зміст статті про обладнання як предмет злочину нічого не зазначає.

 

19. Назвіть діяння в основних складах злочинів, передбачених ст. 204 «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів» КК України.

Незаконні:

1) придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів;

2) зберігання таких товарів;

3) їх транспортування;

4) збут незаконно виготовлених підакцизних товарів;

5) виготовлення підакцизних товарів.

+ Незаконне виготовленняалкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів є самостійним складом злочину, виділеним в окрему кримінально-правову норму (ч. 2 ст. 204). При цьому незаконне виготовлення підакцизних товарів тягне відповідальність за ч. 2 ст. 204 лише за умови, що таке виготовлення здійснюється: а) шляхом відкриття підпільних цехів; б) з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, або в) особою, яка раніше була засуджена за ст. 204.

+ У ч. З ст. 204 сфор­мульовано ще один склад злочину - незаконне виготовлення підакцизних товарів з не­доброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров’я людей, а також незаконний збут таких товарів, що призвело до отруєння людей чи інших тяж­ких наслідків.

 

20. Назвіть злочини у сфері господарської діяльності суспільно небезпечні наслідки яких (як ознаки їхнього юридичного складу) роз’ясненні у самому тексті КК України.

Стаття 205. Фіктивне підприємництво (кваліфікований склад)

Стаття 203-1. Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва
Стаття 206. Протидія законній господарській діяльності (кваліфікований склад)

Стаття 212. Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)
Стаття 212-1. Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування
Стаття 219. Доведення до банкрутства
Стаття 222-1. Маніпулювання на фондовому ринку

Стаття 223-1. Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів
Стаття 224. Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів (кваліфікований склад)

Стаття 229. Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару

Стаття 232-1. Незаконне використання інсайдерської інформації
Стаття 232-2. Приховування інформації про діяльність емітента

 

Назвіть злочини у сфері господарської діяльності, розмір предмета (як ознаки їхнього юридичного складу) яких роз’яснено у самому тексті КК України.

Стаття 199. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї (кваліфікований склад)

Стаття 209. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Стаття 210. Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням

Стаття 227. Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції

Чи призвело виключення з тексту КК України ст. 203 «Зайняття забороненими видами господарської діяльності» до повної декриміналізації зайняття забороненими видами господарської діяльності?

Ні. Є такі види злочинів наприклад як

Стаття 311. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи

пересилання прекурсорів.;

Стаття 307. Незаконне виробництво, виготовлення … наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
+ зайняття гральним бізнесом

Тобто залишились інші норми, які досі були спеціальними.

 

Назвіть злочини у сфері господарської діяльності, суб’єкт яких загальний.

Стаття 199. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї.

Стаття 200. Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення.

Стаття 201. Контрабанда.

Стаття 203-2. Зайняття гральним бізнесом

Стаття 204. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту
підакцизних товарів.

Стаття 206. Протидія законній господарській діяльності.

Стаття 209. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Стаття 213. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом

Стаття 222. Шахрайство з фінансовими ресурсами

Стаття 224. Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів

Стаття 229. Незаконне використання знака для товарів і послуг, фір­мового найменування, кваліфікованого зазначення похо­дження товару

Стаття 231. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю.

Стаття 232-1. Незаконне використання інсайдерської інформації

 

Визначіть співвідношення норм та розмежуйте передбачені ними склади злочинів, вказавши спільні та розмежувальні ознаки складів злочинів, передбачених такими статтями Особливої частини КК України: ст. 201 «Контрабанда» та ст. 305 «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів»

Розмежувальні ознаки:

Ст. 201 – об’єкт – встановлений порядок переміщення відповідних предметів через митний кордон України.

Ст. 305 – Об’єкт – встановлений з метою забезпечення здоров’я населення порядок переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів через МК України (злочин проти здоров’я населення).

Ст. 201 – Предмет:

- культурні цінності;

- отруйні речовини;

- сильнодіючі речовини;

- вибухові речовини;

- радіоактивні матеріали;

- зброя та боєприпаси (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї);

- спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації.

Ст. 305 – Предмет:

- наркотичні засоби,

- психотропні речовини,

- їх аналоги

- прекурсори

- фальсифіковані лікарські засоби.

Спільні ознаки:

Ст. 201, ст. 305 – Об’єктивна сторона : діяння - переміщення через митний кордон України; місце – митний кордон; спосіб - поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю.

Ст. 201, ст.305 – Суб’єкт – загальний.

Ст. 201, ст.305 - Суб’єктивна сторона – прямий умисел.

 

 

Визначіть співвідношення норм та розмежуйте передбачені ними склади злочинів, вказавши спільні та розмежувальні ознаки складів злочинів, передбачених такими статтями Особливої частини КК України: ст. 206 «Протидія законній господарській діяльності» та ст. 189 «Вимагання»

Розмежувальні ознаки:

Ст. 189 – Об.єкт – право власності.

Ст. 189 – Предмет:

- чуже майно,

- право на майно,

- будь-які дії майнового характеру.

Ст. 206 – Об.єкт – встановлений порядок здійснення господарської діяльності

 

І там, і там є вимога і погроза, але вони носять різний характер.

Ст. 189 – Об’єктивна сторона:

1)пред’явлення майнової вимоги; + 2)погроза : насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні чи під охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці (вимагання).

Ст. 206 – Об.єктивна сторона: 1)протиправна вимога: припинити займатися господарською діяльністю чи обмежити її, укласти угоду або не виконувати укладену угоду, виконання (невиконання) якої може заподіяти матеріальної шкоди або обмежити законні права чи інтереси того, хто займається господарською діяльністю; + 2) погрозою насильства над
потерпілим або близькими йому особами, пошкодження чи знищення їхнього майна; 3)відсутність ознак вимагання.

 

Ст. 189 – Суб’єкт – осудна особа 14 років.

Ст. 206 – Суб.єкт – загальний

Спільні ознаки:

Ст. 189 – Суб’єктивна сторона – прямий умисел.

Ст. 206 - Суб.єктивна сторона – прямий умисел.

Визначіть співвідношення норм та розмежуйте передбачені ними склади злочинів, вказавши спільні та розмежувальні ознаки складів злочинів, передбачених такими статтями Особливої частини КК України: ст. 209 «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» та ст.306 «Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів».

Розмежувальні ознаки:

Ст. 209 – Об’єкт – встановлений з метою протидії залученню в економіку «брудних коштів» порядок здійснення господарської діяльності.

Ст. 209 – Предмет – кошти або інше майно, одержане внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

 

Ст.306 – Об.єкт – порядок здійснення підприємницької діяльності, іншої господарської діяльності, встановлений з метою протидії наркобізнесу, залученню в економіку «брудних коштів».

Ст.306 – Предмет - кошти, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів.

 

Ст. 209 – Об’єктивна сторона – одне з альтернативних діянь:

- Вчинення фінансової операції з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів;

- вчинення правочину з такими коштами;

- вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх
походження, місцезнаходження, переміщення;

- набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

 

Ст.306 – Об.єктивна сторона: одне з альтернативних діянь:

- Розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, у банках, на підприємствах, в установах, організаціях та їх підрозділах;

- використання таких коштів для придбання об'єктів, майна, що підлягають приватизації, чи обладнання для виробничих чи інших потреб;

- використання таких доходів (коштів і майна) з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів,
прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів.

 

Ст. 209 – суб’єктивна сторона – прямий умисел.

Ст.306 - Суб’єктивна сторона – прямий умисел. Мета є обов.язковою у 3 формі - використання таких доходів (коштів і майна) з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів.

 

Спільні ознаки:

Ст. 209 – Суб’єкт – загальний.

Ст.306 - Суб’єкт – загальний.

 

Визначіть співвідношення норм та розмежуйте передбачені ними склади злочинів, вказавши спільні та розмежувальні ознаки складів злочинів, передбачених такими статтями Особливої частини КК України: ст. 209 «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» та ст. 198 «Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом»

Розмежувальні ознаки:

Ст. 209 – Об’єкт – встановлений з метою протидії залученню в економіку «брудних коштів» порядок здійснення господарської діяльності.

Ст. 209 – Предмет – кошти або інше майно, одержане внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

 

Ст. 198 – Об’єкт – право власності, встановлений порядок придбання і відчуження майна.

Ст. 198 – Предмет - майно,завідомо одержане злочинним шляхом

 

Ст. 209 – Об’єктивна сторона – одне з альтернативних діянь:

- Вчинення фінансової операції з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів;

- вчинення правочину з такими коштами;

- вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх
походження, місцезнаходження, переміщення;

- набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

 

Ст. 198 – Об’єктивна сторона – зазделегідь не обіцяні дії у формі: 1)придбання; 2) отримання; 3) зберігання; 4) збуту.

+відсутність ознак легалізації.

 

Спільні ознаки:

Ст. 209 – Суб’єкт – загальний.

Ст. 198 – Суб.єкт – загальний.

 

Ст. 209 – суб’єктивна сторона – прямий умисел.

Ст. 198 – Суб.єктивна сторона – прямий умисел.

 

Визначіть співвідношення норм та розмежуйте передбачені ними склади злочинів, вказавши спільні та розмежувальні ознаки складів злочинів, передбачених такими статтями Особливої частини КК України: ст. 222 «Шахрайство з фінансовими ресурсами» та ст.190 «Шахрайство»

Розмежувальні ознаки:

Ст. 190 – Об’єкт – право власності.

Ст. 190 – Предмет – чуже майно, право на майно.

Ст. 222 – Об’єкт – встановлений законодавством порядок фінансування, кредитування, оподаткування господарської діяльності.

 

Ст. 190 – Об’єктивна сторона: заволодіння чужим майном, придбання права на чуже майно; спосіб – обман або зловживання довірою.

Ст. 222 – Об’єктивна сторона - Надання завідомо неправдивої інформації органам державної
влади, органам влади Автономної Республіки Крим чи органам місцевого самоврядування, банкам або іншим кредиторам.

+ відсутність ознак злочину проти власності.

 

Ст. 190 – Суб’єктивна сторона – прямий умисел.

Ст. 222 - Суб’єктивна сторона: прямий умисел + спеціальна мета: одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо
податків

 

Спільні ознаки:

Ст. 190 – Суб’єкт – загальний.

Ст. 222 – Суб’єкт – загальний

 

29. Визначіть співвідношення норм та розмежуйте передбачені ними склади злочинів, вказавши спільні та розмежувальні ознаки складів злочинів, передбачених такими статтями Особливої частини КК України: ст. 212 «Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)» та ст. 212-1 «Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»

Розмежувальні ознаки:

Ст. 212 – Об’єкт – встановлений порядок оподаткування ЮО, ФО.

Ст. 212 – Предмет: податки, збори (загальнообов’язкові платежі), що входять в систему оподаткування, введені у встановленому законом порядку

 

Ст. 212-1 – Об.єкт – встановлений законодавством порядок сплати страхових внесків

Ст. 212-1 – Предмет - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування чи страхових внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

 

Спільні ознаки:

Ст. 212 – Об’єктивна сторона: діяння – умисне ухилення від сплати; наслідок - фактичне ненадходження коштів у значних розмірах у 212 – до бюджетів чи державних цільових фондів а в 212-1 до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування; причинний зв’язок.

Ст. 212, ст.212-1 – Суб’єкт – спеціальний. Це:

- службова особа підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності;

- особа, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи;

- будь-яка інша особа, яка зобов'язана сплачувати податки, збори (загальнообов’язкові платежі).

Ст. 212, ст 212-1 - Суб’єктивна сторона – умисна форма вини

 

30. Визначіть співвідношення норм та розмежуйте передбачені ними склади злочинів, вказавши спільні та розмежувальні ознаки складів злочинів, передбачених такими статтями Особливої частини КК України: ст. 212 «Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)» та ст. 222 «Шахрайство з фінансовими ресурсами»

Розмежувальні ознаки:

Ст. 212 – Об’єкт – встановлений порядок оподаткування ЮО, ФО.

Ст. 212 – Предмет: податки, збори (загальнообов’язкові платежі), що входять в систему оподаткування, введені у встановленому законом порядку.

Ст. 222 – Об’єкт – встановлений законодавством порядок фінансування, кредитування, оподаткування господарської діяльності.

 

Ст. 212 – Об’єктивна сторона: діяння – умисне ухилення від сплати; наслідок - фактичне ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах; причинний зв’язок.

Ст. 222 – Об’єктивна сторона - надання завідомо неправдивої інформації органам державної
влади, органам влади Автономної Республіки Крим чи органам місцевого самоврядування, банкам або іншим кредиторам.

+ відсутність ознак злочину проти власності.

 

Ст. 212 – Суб’єкт – спеціальний. Це:

- службова особа підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності;

- особа, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи;

- будь-яка інша особа, яка зобов'язана сплачувати податки, збори (загальнообов’язкові платежі).

Ст. 222 – Суб’єкт – загальний

 

Ст. 212 - Суб’єктивна сторона – умисна форма вини

Ст. 222 - Суб’єктивна сторона: прямий умисел + спеціальна мета: одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо
податків.

Спільні ознаки:

Спільним є родовий об’єкт – два злочини у сфері господарської діяльності.

 

31. Назвіть злочини у сфері господарської діяльності щодо яких передбачені спеціальні підстави звільнення від кримінальної відповідальності.

Стаття 212. Ухилення від сплати податків, зборів обов'язкових платежів)

Стаття 212-1. Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування

 

32.Назвіть злочини у сфері господарської діяльності, які можуть вчинятися з необережною формою вини.

1) Стаття 223-2. Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів(у випадку іншого порушення порядку ведення реєстру)

2)Стаття 227. Випуск або реалізація недоброякісної продукції

3)Стаття 232-2. Приховування інформації про діяльність емітента

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.213 (0.022 с.)