ТОП 10:

Назвіть злочини у сфері господарської діяльності, предметом яких є бюджетні кошти.Стаття 210. Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням.

Стаття 211. Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону.

34. Назвіть злочини у сфері господарської діяльності, ознакою суб’єктивної сторони яких є корисливий мотив.

Стаття 219. Доведення до банкрутства

Стаття 232. Розголошення комерційної або банківської таємниці

Назвіть ознаки складу злочину шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК України)

Ст. 222 – Об’єкт – встановлений законодавством порядок фінансування, кредитування, оподаткування господарської діяльності.

Об’єктивна сторона - Надання завідомо неправдивої інформації органам державної
влади, органам влади Автономної Республіки Крим чи органам місцевого самоврядування, банкам або іншим кредиторам.

+ відсутність ознак злочину проти власності.

Суб’єкт – загальний

Суб’єктивна сторона: прямий умисел + спеціальна мета: одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо
податків

 

Назвіть ознаки складу злочину «Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції» (ст. 227 КК України).

Основним безпосереднім об’єктом злочину євстановлений порядок випуску на товарний ринок та реалізації продукції і товарів, а також інтереси споживачів у частині забезпечення належної якості та безпечності продукції і товарів.

Предмет – небезпечна продукція, тобто така продукція, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами.

Об’єктивна сторона :

- діяння – введення в обіг (випуск на ринок України) - під введенням в обіг (випуском на ринок України) небезпечної продукції, вчиненим у великих розмірах, слід вважати
введення в обіг продукції, загальна вартість якої перевищує п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Суб’єктивна сторона – умисна форма вини.

Суб’єкт –спеціальний, особа, яка вправі здійснювати такий випуск товарів.

 

37. Назвіть злочини у сфері господарської діяльності, суб’єкт яких загальний. = 23 питання

 

Що слід розуміти під незаконною діяльністю, про яку йдеться у ст. 205 КК України «Фіктивне підприємництво»?

Під незаконною діяльністю слід розуміти такі види діяльності, які особа або не має права здійснювати взагалі, або ж маючи право на їх здійснення за певних умов чи з дотримання певного порядку, здійснює їх з порушенням цих умов та порядку. (ППВСУ)

 

39. Ввезення на територію України з приховуванням від митного контролю підробленої іноземної валюти з метою подальшого збуту належить кваліфікувати як злочин передбачений ч.1 ст 199 КК - …… ввезення в Україну з метою збуту підроблених грошей ……….

40. . Ввезення на територію України поза митним контролем іноземної валюти з метою подальшого збуту у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян належить кваліфікувати як …ч.3 ст.199 КК………..

Зміст ознак, якого складу злочину у сфері господарської діяльності може деталізуватися в кримінальному законі іншої держави?

Стаття 209. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

 

Максим домалював на однодоларовій купюрі нуля. Скориставшись тим, що на вулиці сутеніло і торгівля на ринку вже припинялася, а також невіглаством продавця, придбав на ці ніби-то 10 доларів у Ганни курку. Дайте кримінально-правову оцінку діям Максима.

Шахрайство.

 

43. Кримінальна відповідальність за простий вид злочину "Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів" настає, якщо суми податків, зборів і інших обов'язкових платежів в …1000……………і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

44. Катерина, працюючи секретарем ТзОВ "Світязь" на прохання директора цього підприємства внесла у баланс ТзОВ "Світязь" завідомо неправдиві відомості з метою зменшення розміру податку на прибуток. Баланс був зданий у ДПІ і підприємство фактично не сплатило податок на прибуток у розмірі 703 тис. грн. Дайте оцінку діям Катерини.

Ч.5 ст.27 - ч.1 ст. 212 КК

 

З якого моменту, злочин передбачений ст. 201 КК України «Контрабанда» вважається закінченим?

ППВСУ: Цей злочин вважається закінченим з моменту незаконного переміщення предметів контрабанди через митний кордон України.

 

Назвіть злочини у сфері господарської діяльності проти порядку приватизації.

Стаття 233. Незаконна приватизація державного, комунального майна

47. Назвіть і охарактеризуйте об’єктивний і суб’єктивний критерії виготовлення у складі злочину, передбаченому ст. 199«Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї» КК України.

Виготовлення- як повна імітація грошового знака чи державного цінного папера, так і істотна фальсифікація тим чи іншим способом справжніх грошових знаків чи державних цінних паперів, що робить можливим досягнення мети їх збуту і, за задумом винного, у звичайних умовах ускладнює або зовсім виключає виявлення підробки.

При вирішенні питання про наявність чи відсутність у діях особи складу злочину, передбаченого ст.199 КК, необхідно враховувати такі об'єктивні й суб'єктивні критерії:

- художнє оформлення грошового знака чи державного цінного папера, яке передбачає певний ступінь завершеності зображення, а саме: відповідного орнаменту і наявності основних реквізитів (портрет, барельєф, пам'ятник) та їх узгодженість зі словами й цифрами, які визначають номінал грошового знака чи державного цінного папера;( об. критерій)

- якість відтворення, котра передбачає такий ступінь графічної та кольорової точності зображення, який дає винній особі підстави вважати можливим перебування виготовлених нею грошей чи державних цінних паперів у обігу.(суб. критерій)

 

Вкажіть випадки, коли підробка грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї кваліфікуються як шахрайство, а не за ст. 199«Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї» КК України.

1. Якщо за допомогою таких підроблених грошових знаків (наприклад, підроблених срібних чи золотих монет, ін­ших грошових знаків, що мають колекційну цінність) винний намагається шляхом обману заволодіти чужим майном, такі дії слід визнавати шахрайством і кваліфікува­ти за ст. 190.

2. Таку ж правову оцінку мають отримувати випадки, коли підробки мають лише незначну подібність до справжніх (у т. ч. таких, що не знаходяться в обігу) грошових знаків, цінних паперів чи білетів державних лотерей, а тому не можуть реально бути запущені в обіг, але за допомогою їх винний вводить в оману окремих громадян і заволодіває в обмін на ці предмети їх майном.

 

Як кваліфікується незаконне одержання пільг щодо податків залежно від розміру несплачених сум?

Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, вчинене у зв'язку з одержанням пільг щодо них шляхом надання державним органам завідомо неправдивої інформації, якщо розмір несплачених податків дорівнює чи перевищує 500, але менше 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, має кваліфікуватися лише за ч. 2 ст. 222 КК, а якщо він у 5000 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, дії винного мають кваліфікуватися за ч. 3 ст. 212 КК та ч. 1 ст. 222 КК (якщо пільги щодо податків одержані шляхом надання податковим органам зазначеними у ст. 222 КК особами завідомо недостовірної інформації).

 

Назвіть суспільно-небезпечне діяння (форми) у складі злочину, передбаченому у ст. 209-1 «Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму» КК України.

Форми:

- Умисне неподання інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу

- несвоєчасне подання інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу

- подання недостовірної інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу

- Розголошення у будь-якому вигляді інформації, яка відповідно до закону надається спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, особою, якій ця інформація стала відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.209.82.74 (0.005 с.)