ТОП 10:

Чому закони мають вищу юридичну силу щодо інших нормативно-правових актів?а) ніхто, крім громадян України (Всеукраїнський референдум) і Верховної Ради України, не може їх приймати, змінювати чи скасовувати;

б) вони регулюють найважливіші суспільні відносини, що багаторазово повторюються;

в) усі інші нормативно-правові акти повинні видаватися на основі законів, і щодо їх виконання підзаконний нормативно-правий акт може бути оскаржений в адміністративному суді;

г)у разі виникнення колізій між нормами закону й підзаконного нормативно-правового акта діють норми закону;

ґ) у силу всіх зазначених вище чинників.

2. Органічні закони – це нормативно-правові акти, які:

а) є основними;

б) приймаються у надзвичайних випадках;

в) конкретизують найважливіші положення Конституції України або випливають з її змісту;

г) приймаються з важливих питань суспільного життя;

ґ) приймаються за спрямованістю норм адміністративного права.

3. Які підходи існують в теорії адміністративного права щодо місця і ролі підзаконних нормативно-правових актів у системі адміністра­тивного законодавства:

а) публічна адміністрація не повинна приймати підзаконні нормативно-правові акти, а має зосередити свої зусилля виключно на виконавчій діяльності щодо виконання законів і видання індивідуальних адміністративних актів персоніфікованого характеру;

б) потреба забезпечення ефективного і своєчасного виконання виконавчих функцій, усунення прогалин у законах об’єктивно спонукає публічну владу до розпорядчої діяльності (іншими словами, публічна адміністрація з виконання законів та на їх основі може приймати підзаконні нормативно-правові акти;

в) два зазначених вище підходи;

г) публічна адміністрація зобов’язана видавати підзаконні нормативно-правові акти;

ґ) публічна адміністрація завжди має право видавати підзаконні нормативно-правові акти.

4. Указ Президента України – це:

а) індивідуальний адміністративний акт;

б) нормативно-правовий адміністративний акт;

в) індивідуальний або нормативно-правовий адміністративний акт;

г) закон для чиновників;

ґ) акт непрямої дії для суб’єктів публічної адміністрації.

5. Постанова Кабінету Міністрів України – це:

а) індивідуальний адміністративний акт;

б) нормативно-правовий адміністративний акт;

в) індивідуальний або нормативно-правовий адміністративний акт;

г) закон для чиновників;

ґ) акт непрямої дії для суб’єктів публічної адміністрації.

6. Наказ центрального органу виконавчої влади – це:

а) індивідуальний адміністративний акт;

б) нормативно-правовий адміністративний акт;

в) індивідуальний або нормативно-правовий адміністративний акт;

г) закон для чиновників;

ґ) акт непрямої дії для суб’єктів публічної адміністрації.

7. Рішення адміністративних судів:

а) є джерелом адміністративного права у випадку визнання ним нечинними в цілому чи в окремих частинах нормативних актів суб’єктів публічної адміністрації;

б) не є джерелом адміністративного права;

в) підлягає виконанню громадянами;

г) є змістом джерел адміністративного права;

ґ) прямо впливає на забезпечення діяльності суб’єктів публічної адміністрації.

8. Конституція України:

а) першоджерело адміністративного права – Основний закон;

б) важливий закон;

в) провідний закон;

г) невід’ємна складова законодавства України;

ґ) безпосередній закон;

9. Які існують кодекси в більшості країн Європейського Союзу як провідні джерела адміністративного права:

а) адміністративно-процедурний кодекс;

б) кодекс про адміністративні проступки;

в) кодекс адміністративного судочинства;

г) адміністративно-процедурний кодекс, кодекс про адміністративні проступки, кодекс адміністративного судочинства;

ґ) адміністративно-процедурний, про адміністративні проступки, кодекс адміністративного судочинства та етичний кодекс діяльності публічної адміністрації.

10. Призначення адміністративно-процедурного кодексу:

а) урегулювати суспільні відносини між публічною адміністрацією та об’єктами публічного управління;

б) визначати процедури притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності;

в) сформувати адміністративний процес у системі адміністративного судочинства;

г) урегулювати етичні правила поведінки суб’єкті публічної адміністрації;

ґ) розкрити матеріальні норми адміністративного права.

11. Від яких суспільно небезпечних діянь має захищати новітній кодекс України про адміністративні проступки:а) суспільно небезпечних діянь;б) суспільно небезпечних діянь великої тяжкості;в) суспільно небезпечних діянь невеликої тяжкості; г) суспільних діянь малої суспільної небезпеки;ґ) усіх зазначених вище суспільно небезпечних діянь.

10. Коли було прийнято чинний КУпАП:

а) 1964 р.

б) 1984 р.

в) 1984 р.

г) 1994 р.

ґ) 2004 р.

11. З яких частин складається КУпАП:

а) із загальної частини та особливої частини;

б) із загальної, особливої і спеціальної частин;

в) із загального адміністративного права і спеціального адміністративного права;

г) із статей, глав, розділів, при цьому розділ 2 складається із загальної та особливої частин;

ґ) з усіх перерахованих вище частин.

12. До загальної частини розділу 2 КУпАП входять глави:

а) адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність;

б) адміністративні стягнення;

в) накладення адміністративного стягнення;

г) адміністративна відповідальність юридичних осіб;

ґ) глави, перераховані у пп. а, б, в.

13. Останні три розділи КУпАП мають назви:

а) розділ ІІІ «Органи, уповноважені розглядати справи про адміні­стративні правопорушення», розділ ІV «Провадження в справах про адміністративні правопорушення», розділ V «Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень»;

б) розділ 3 «Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення», розділ 4 «Провадження в справах про адміністративні правопорушення», розділ 5 «Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень»;

в) органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення», провадження в справах про адміністративні правопорушення», виконання постанов про накладення адміні­стративних стягнень, особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб;

г) розділ ІІІ «Суб’єкти владних повноважень уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення», розділ ІV «Провадження в справах про адміністративні правопорушення», розділ V «Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень»;

ґ) розділ ІІІ «Органи, уповноважені розглядати справи про адміні­стративні правопорушення», розділ ІV «Процедури у справах про адміністративні правопорушення», розділ V «Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень».

14. У митному кодексі України джерела адміністративного права зосереджені у:

а) розділі XVІІІ «Порушення митних правил та відповідальність за них»;

б) розділі ХIХ «Провадження у справах про порушення митних правил»;

в) розділі ХІ «Виконання постанов митних органів про накладення адміністративних стягнень за порушення митних правил»;

г) розділі ХІІ «Оскарження постанов у справах про порушення митних правил».

ґ) пп. а) і б).

15. У справі про порушення митних правил митний орган або суд (суддя), що розглядає справу, виносить одну з таких постанов:

а) про проведення додаткової перевірки; про накладення адміні­стративного стягнення; про закриття провадження у справі;

б) про проведення додаткової перевірки; про накладення адміністративного стягнення; про направлення справи на додаткове розсування; про закриття провадження у справі;

в) про проведення додаткової перевірки; про накладення адміністративного стягнення; про направлення справи на додаткове розслідування; про проведення додаткової експертизи; про закриття провадження у справі;

г) про проведення додаткової перевірки; про накладення адміністративного стягнення; про направлення справи на додаткове розсування; про залучення як сторони адвоката; про закриття провадження у справі;

ґ) про проведення додаткової перевірки; про накладення адміні­стративного стягнення; про направлення справи на додаткове розсування; про призупинення справи; закриття провадження у справі.

 

Завдання на перерахування:

- закони як джерела адміністративного права класифікуються…

- підзаконні нормативно-правові акти класифікуються…

- провадження у справі про порушення митних правил включає в себе…

- глави особливої частини розділу ІІ КУпАП – …

 

Завдання на порівняння:

- закон та підзаконний нормативно-правовий акт;

- процедури провадження у справах про адміністративні правопорушення відповідно до КУпАП та МКУ.

- учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення відповідно до КУпАП та МКУ.

 

Розкрийте подальшу думку:

1. Джерело адміністративного права – це …

2. Підзаконний нормативно-правовий акт – це …

3. Систематизація адміністративного законодавства – це …

4. КУпАП як провідне джерело адміністративного права – це … .

 

 

Для підготовки завдань користуйтесь, будь-ласка, літературою, що вказана в списку використаних джерел.

 

Форма перевірки –перевірка виконаного завданняПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.45.196 (0.007 с.)