ТОП 10:

Тема 21. Методика розслідування крадіжкиТест 1. Назвіть з-поміж перелічених обставину, яка підлягає доказуванню під час розслідування крадіжок:

1) яким способом учинена крадіжка;

2) можливість установлення причин крадіжки за документами;

3) хто є свідком крадіжки;

4) динаміка крадіжок на певній території;

5) визначення необхідності проведення огляду місця події.

Тест 2.Порівняйте наведені твердженння і встановіть правильне: „До криміналістичної характеристики крадіжки не належить (ать)

1) дані про особу потерпілого ”;

2) типові слідчі ситуації наступного етапу розслідування ”;

3) слідова картина крадіжки ”;

4) дані про особу крадія”;

5) спосіб учинення крадіжки”.

Тест 3.Оцініть наведені твердження та визначте логічно обгрунтованене. „Підготовка до крадіжки – це

1) обставина, яка характеризує крадія ”;

2) самостійний елемент криміналістичної характеристики крадіжки”;

3) складова частина структури окремої криміналістичної методики розслідування крадіжки ”;

4) складова частина структури способу крадіжки в широкому значенні ”;

5) спосіб приховування злочину ”.

Тест 4.Поясніть, чим є використання злочинцем фізичної сили для руйнування перешкоди (дверей, замків тощо) під час учинення крадіжки:

1) діями з підготовки крадіжки;

2) способом приховування крадіжки;

3) способом крадіжки, пов’язаним з проникненням до приміщення шляхом “безінструментального” злому перешкод;

4) способом крадіжки, не пов’язаним з проникненням до приміщення;

5) способом крадіжки, пов’язаним з проникненням до приміщення без злому перешкод.

Тест 5.Проаналізуйте твердження і встановіть пропущену частину, що робить його правиль­ним: „Відкривання замка підібраним ключем – це

1) спосіб крадіжки, пов’язаний з проникненням до приміщення шляхом “безінструментального” злому перешкод ”;

2) спосіб крадіжки шляхом відкритого проникнення до приміщення ”;

3) спосіб крадіжки, не пов’язаний з проникненням до приміщення”;

4) спосіб приховування крадіжки ”;

5) спосіб крадіжки, пов’язаний з проникненням до приміщення без злому перешкод ”.

Тест 6.Визначте, чим є оброблення слідів, залишених злочинцем на місці події, пахучими речовинами:

1) елементом способу крадіжки, пов’язаного з проникненням до приміщення шляхом злому перешкод;

2) дією з підготовки крадіжки – складовою частиною структури способу її вчинення в широкому значенні дією з підготовки крадіжки – складовою частиною структури способу її вчинення в широкому значенні;

3) способом безпосереднього вчинення крадіжки;

4) дією з приховування крадіжки – складовою частиною структури способу її вчинення в широкому значенні;

5) елементом способу крадіжки, пов’язаного з проникненням до приміщення шляхом “безінструментального” злому перешкод.

Тест 7.Кримінальнасправа про крадіжку порушується невідкладно в ситуації:

1) коли на цьому наполягає потерпілий;

2) затримання крадія на місці злочину з речовими доказами;

3) виявлення ознак злочину в перебігу оперативно-розшукової діяльності;

4) надходження повідомлення підприємства, установи чи організації про крадіжку;

5) коли є вказівка прокурора щодо цього.

Тест 8.Перевірка заяв і повідомлень про крадіжку проводиться у зв’язку з:

1) необхідністю встановлення крадія;

2) надходженням лише заяви про злочин;

3) недостатністю даних, які вказують на ознаки крадіжки;

4) необхідністю розшуку викрадених матеріальних цінностей;

5) указівкою щодо цього прокурора.

 

Тест 9. Вирішіть, в якій типовій слідчій ситуації початкового етапу розслідування крадіжки висувається версія про конкретного крадія:

1) за наявності інформації про злочин та особу потерпілого;

2) за наявності недостатної інформації про подію крадіжки;

3) учинення крадіжки в умовах неочевидності;

4) виявлення викраденого майна в певній схованці;

5) учинення крадіжки в умовах очевидності за наявності інформації про злочин та особу, яка вчинила крадіжку.

 

Тест 10.Поясніть, підставою для висунення, як правило, якої версії є наявність на місці крадіжки багато­чисельних слідів злому, які нічим не пояснюються:

1) про вчинення злочину неосудною особою;

2) про вчинення злочину конкретною особою;

3) про відсутність події будь-якого злочину;

4) про вчинення злочину неповнолітнім;

5) про інсценування крадіжки.

Тест 11.Вирішіть, в якій типовій слідчій ситуації початкового етапу розслідування крадіжки виготовлюється суб’єктивний портрет крадія:

1) за наявності інформації про злочин і лише деяких даних про особу можливого крадія;

2) за наявності інформації про злочин і особу крадія, який затриманий, з метою виявлення всіх співучасників крадіжки;

3) за наявності інформації про злочин і особу крадія, який ухиляється від слідства;

4) за наявності інформації про злочин і місце знаходження викраденого майна;

5) за наявності інформації про злочин і особу крадія, який затриманий.

Тест 12.Поясніть, яким є першочергове завдання в типовій слідчій ситуації почат­кового етапу розслідування, коли крадій ухилився від слідства:

1) виявлення всіх співучасників крадіжки;

2) установлення місцезнаходження крадія;

3) розшук знарядь учинення крадіжки;

4) установлення, чи не інсценована крадіжка;

5) розшук викраденого майна.

Тест 13.Порівняйте наведені твердженння і встановіть правильне: „Питання, чи знав злочинець про навність і точне місцезнаходження викрадених ним речей, в перебігу розслідування крадіжки з’ясовується (вирішується):

1) під час допиту потерпілого і свідків – матеріально-відповідальних осіб”;

2) під час огляду місця події ”;

3) товарознавчою експертизою”;

4) криміналістичною експертизою”;

5) під час допиту свідків ”.

Тест 14.Оцініть наведені твердження та визначте логічно обгрунтованене. „Питання, які предмети викрадені, які їх групові та індивідуальні ознаки і яка вартість, в перебігу розслідування крадіжки з’ясовується (вирішується):

1) під час допиту свідків ”;

2) під час огляду місця події”;

3) під час допиту потерпілого і свідків – матеріально-відповідальних осіб ”;

4) товарознавчою експертизою ”;

5) комплексною товарознавчою і криміналістичною експертизою ”.

 

 

Тест 15.Проаналізуйте твердження і встановіть пропущену частину, що робить його правиль­ним: „Питання, чи не відкривався замок приміщення, в якому вчинена крадіжка, сторонніми предметами, в перебігу розслідування крадіжки з’ясовується (вирішується)...

1) криміналістичною трасологічною експертизою ”;

2) комплексною металознавчою і криміналістичною експертизою”;

3) під час допиту потерпілого і свідків – матеріально-відповідальних осіб ”;

4) під час огляду місця події ”;

5) металознавчою експертизою ”.


Тема 22. Методика розслідування привласнення, розтрати

Майна або заволодіння ним шляхом зловживання

Службовим становищем

Тест 1.Поясніть, чим визнаються в окремій криміналістичній методиці розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем особливості та розмір матеріальних цінностей, вилучених унаслідок злочину:

1) обставиною, що не має ніякого значення для розслідування цього злочину;

2) обов’язковою ознакою привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, без якої немає підстави для порушення кримінальної справи про цей злочин;

3) обставиною, що має бути встановлена під час допиту свідків;

4) обставиною, яка підлягає доказуванню під час розслідування зазначеного злочину;

5) обставиною, що має бути встановлена документальною ревізією або судово-бухгалтерською експертизою.

 

Тест 2.Визначте, що з наведеного не належить до криміналістичної характеристики привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем:

1) об’єкт злочину;

2) предмет безпосереднього посягання;

3) слідова картина злочину;

4) спосіб учинення привласнення, розтрати майна або заволо- діння ним шляхом зловживання службовим становищем;

5) дані про особу злочинців, які вчиняють цей злочин.

Тест 3.Усіченим способом учинення привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем визнається такий, що містить дії з:

1) підготовки і приховування злочину;

2) безпосереднього вчинення (вилучення майна);

3) приховування злочину;

4) підготовки, безпосереднього вчинення (вилучення майна), приховування злочину;

5) підготовки і безпосереднього вчинення (вилучення майна) або безпосереднього вчинення і приховування злочину.

Тест 4.Оцініть наведені твердження, оберіть логічно обгрунтоване. „Створення необлічених резервів матеріальних цінностей (грошей, майна) – це

1) підготовка до їх вилучення – складова способу учинення привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим станови­щем”;

2) спосіб приховування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – самостійний елемент криміналістичної характеристики цього злочину”;

3) підготовка до їх вилучення і одночасно приховування цього факту – скла­дова способу учинення привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем ”;

4) спосіб підготовки привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шля­хом зловживання службовим становищем – самостійний елемент криміналістичної характеристики цього злочину”;

5) спосіб учинення привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шля­хом зловживання службовим становищем лише в окремих сферах економіки ”.

Тест 5.Порушення технології виробництва як прийом створен- ня необліченого резерву матеріальних цінностей під час учинення привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим станови­щем використовується у сфері:

1) закупівлі сировини;

2) банківської діяльності;

3) оптової та роздрібної торгівлі;

4) оптової торгівлі;

5) товарно-матеріального виробництва.

Тест 6.Вирішіть, що з переліченого належить до слідової картини – елемента криміналістичної характеристики привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем:

1) місце і час учинення злочину;

2) будь-які сліди-відображення;

3) зміни в документах, що фіксують рух товарно-матеріальних цінностей;

4) сліди-речовини;

5) сліди пальців рук на бухгалтерських документах.

Тест 7.Назвіть найбільш поширений привід до порушення кримінальної справи про замасковані привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зло­вживання службовим становищем:

1) повідомлення представників влади про затримання підозрюваних у вчи­ненні даного злочину в момент реалізації необліченої продукції;

2) анонімні повідомлення учасників злочину;

3) матеріали, опубліковані в пресі;

4) безпосереднє виявлення органами дізнання ознак злочину в перебігу опера­тивно-розшукової діяльності;

5) явка з повинною.

Тест 8.Оцініть наведені твердження та оберіть таке, що відповідає КПК: „Пере­вірка заяв і повідомлень про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем проводиться

1) лише у зв’язку з виявленням ознак злочину в перебігу оперативно-розшуко­вої діяльності ”;

2) у зв’язку з недбалим оформленням матеріалів про нестачу майна підприємством (організацією, установою)”;

3) ніколи не проводиться”;

4) у зв’язку з недостатністю даних, які вказують на ознаки цього злочину”;

5) тільки за вказівкою прокурора ”.

 

Тест 9.Оцініть обгрунтованість наведених тверджень і оберіть правильне: „Типова початкова слідча ситуація, що характеризується наявністю досить повної інформації, що міститься в документах, про факт привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, осіб, котрі вірогідно вчинили цей злочин і повністю чи частково визнають це, складається у випадку порушення кримінальної справи про такий злочин за

1) заявою громадян, які раніше працювали у відповідній установі, підприємстві, організації ”;

2) явкою з повинною ”;

3) повідомленням підприємства, організації, установи, що базуються на даних документальної ревізії чи інвентарізаціїтощо ”;

4) повідомленням представників влади про затримання підозрюваних на місці злочину”;

5) безпосереднім виявленням ознак злочину органами дізнання в перебігу оперативно-розшукової діяльності ”.

Тест 10.Непоінформованість усіх осіб, причетних до привлас-нення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, про факт порушення кримінальної справи про цей злочин характерна для типової початкової слідчої ситуації, що складається у випадку порушення справи за:

1) явкою з повинною;

2) безпосереднім виявленням ознак злочину слідчим у перебігу розслідування кримінальної справи про інший злочин, учинений особами, причетними до привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

3) повідомленням підприємства, організації, установи, що базуються на даних документальної ревізії чи інвентарізаціїтощо;

4) безпосереднім виявленням ознак злочину органами дізнання в перебігу оперативно-розшукової діяльності;

5) повідомленням представників влади про затримання підозрю- ваних на місці злочину.

Тест 11.Порівняйте наведені твердження і оберіть логічно обгрунтоване: „Тактична операція з невідкладного збирання та фіксації доказів характерна для програми розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в умовах типової слідчої ситуації, що містить

1) інформацію про поодинокі факти привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем ”;

2) інформацію про заперечення підозрюваного чи обвинуваче-ного своєї участі в привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем ”;

3) достатньо повну інформацію про подію злочину, осіб, які обгрунтовано підозрюються у його вчиненні та повністю чи частково визнають себе винуватими, й інші обставини злочину ”;

4) достатньо повну інформацію про подію та інші обставини злочину, осіб, які обгрунтовано підозрюються у його вчиненні, але місцезнаходження яких невідоме”;

5) достатньо повну інформацію про подію злочину, осіб, які обгрунтовано підозрюються у його вчиненні, та інші обставини злочину; про непоінформованість зазначених осіб про порушення кримінальної справи ”.

Тест 12.Назвіть найбільш поширену слідчу дію під час розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем:

1) огляд місця події;

2) допит ревізорів як свідків;

3) відтворення обстановки і обставин події;

4) документальна ревізія;

5) огляд документів.

Тест 13.Проаналізуйте твердження і вкажіть пропущену частину, що робить його правиль­ним: „Питання, чи мали місце спроби матеріально-відповідальних і по­садових осіб вплинути на хід і результати інвентаризації, документальної ревізії або іншої перевірки, в перебігу розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем з’ясовується (вирішується)...

1) під час огляду документів”;

2) під час відтворення обстановки і обставин події ”;

3) під час допиту будь-яких свідків ”;

4) судово-бухгалтерською експертизою ”;

5) під час допиту як свідків ревізорів, членів інвентаризаційних та інших комісій ”.

 

Тест 14.Поясніть, яка судова експертиза є характерною в справах про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем:

1) балістична;

2) технічна;

3) технологічна;

4) металознавча;

5) судово-психіатрична.

 

Тест 15.Назвіть питання, яке вирішує судово-бухгалтерська експертиза в справах про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем:

1) чи правильно визначені документальною ревізією нестача або надлишки матеріальних цінностей, на який період вони припадають;

2) чи відповідає якість продукції вимогам державних або технічних стандартів;

3) чи підроблені в прибутково-видаткових документах підписи матеріально-відповідальних та бухгалтерських працівників;

4) чи належним чином здійснювався лабораторний контроль за якістю продукції;

5) чи є нестача матеріальних цінностей, виявлена документальною ревізією, наслідком привласнення, вчиненого матеріально-відповідальною особою.

 

Тест 16.Оцініть наведені формулювання питань та оберіть з них таке, що вирішує технологічна експер­тиза в справах про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловжи­вання службовим становищем:

1) чи відповідає існуючий у певній організації порядок обліку матеріальних цінностей установленим правилам;

2) чи правильно застосовувалися норми витрати сировини для вироблення конкретних найменувань продукції;

3) який хімічний склад продукції, що є надлишковою;

4) чи не підроблені підписи посадових осіб у документах про контроль за якістю продукції;

5) чи правильні висновки документальної ревізії про розмір нестачі або над­лишків товаро-матеріальних цінностей.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.108.191 (0.014 с.)