інтегрального показника боржника - юридичної особиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

інтегрального показника боржника - юридичної особи1. Модель розрахунку інтегрального показника боржника - юридичної особи визначається залежно від виду його економічної діяльності на підставі даних форми N 2 "Звіт про фінансові результати" (графа 035) або форми N 2-м "Звіт про фінансові результати" (графа 030) річної фінансової звітності боржника - юридичної особи за останній звітний період не рідше ніж один раз на рік, виходячи з максимального значення питомої ваги доходу від певного виду діяльності (у процентах) у загальному обсязі чистого доходу (виручки), отриманого від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Таблиця 1

Моделі розрахунку інтегрального показника боржника - юридичної особи для великого або середнього підприємства

N з/п Групи видів економічної діяльності Моделі
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибальство, рибництво: секції A, B (розділи 01 - 05) Z = 1,3 х К3 + 0,03 х К4 + 0,001 х К5 + 0,61 х К6 + 0,75 х К7 + 2,5 х К8 + 0,04 х К9 - 0,2
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів: секція D (розділи 15 - 16) Z = 0,035 х К1 + 0,04 х К2 + 2,7 х К3 + 0,1 х К6 + 1,1 х К7 + 1,2 х К8 + 0,05 х К9 - 0,8
Переробна промисловість: секція D (розділи 17 - 22, 36) Z = 0,95 х К3 + 0,03 х К4 + 1,1 х К6 + 1,4 х К7 + 3,1 х К8 + 0,04 х К9 + 0,03 х К10 - 0,45
Переробна промисловість та добувна промисловість, виробництво та розподілення електроенергії, газу та води: секції C, D (розділи 23 - 35, 37), E (розділи 40 - 41) Z = 0,025 х К1 + 1,9 х К3 + 0,45 х К6 + 1,5 х К8 + 0,03 х К9 - 0,5
Будівництво: секція F (розділ 45) Z = 0,02 х К1 + 1,7 х К3 + 0,01 х К4 + 0,3 х К6 + 0,4 х К7 + 2,9 х К8 - 0,1
Оптова та роздрібна торгівля, діяльність готелів та ресторанів: секції G - H (розділи 50 - 55) Z = 1,03 х К3 + 0,001 х К4 + 0,16 х К6 + 0,6 х К7 + 2,9 х К8 + 0,08 х К9 - 0,14
Транспорт та зв'язок: секція I (розділи 60 - 64) Z = 0,07 х К2 + 1,27 х К3 + 0,32 х К6 + 1,98 х К8 + 0,04 х К9 + 0,04 х К10 - 0,15
Фінансові послуги: секція J (розділи 65 - 67) Z = 0,025 х К1 + 2,7 х К3 + 0,005 х К4 + 0,13 х К7 + 2,4 х К8 - 0,93
Інші послуги та операції (крім фінансових): секції K - Q (розділи 70 - 99) Z = 0,03 х К1 + 0,9 х К3 + 0,01 х К4 + 0,002 х К5 + 0,15 х К6 + 0,5 х К7 + 2,9 х К8 - 0,05

Таблиця 2

Моделі розрахунку інтегрального показника боржника - юридичної особи для малого підприємства

N з/п Групи видів економічної діяльності Моделі
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибальство, рибництво: секції A - B (розділи 01 - 05) Z = 0,02 х МК1 + 0,02 х МК2 + 1,5 х МК3 + 0,6 х МК7 + 2,6 х МК8 + 0,008 х МК9 - 1,1
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів: секція D (розділи 15 - 16) Z = 0,01 х МК1 + 0,03 х МК2 + 2,2 х МК3 + 0,03 х МК4 + 0,95 х МК7 + 1,3 х МК8 + 0,06 х МК9 + 0,2 х МК10 - 0,7
Переробна промисловість: секція D (розділи 17 - 22, 36) Z = 0,03 х МК2 + 1,95 х МК3 + 0,01 х МК4 + 0,002 х МК6 + 2,5 х МК7 + 0,8 х МК8 + 0,05 х МК9 - 0,9
Переробна промисловість та добувна промисловість, виробництво та розподілення електроенергії, газу та води: секції C, D (розділи 23 - 35, 37), E (розділи 40 - 41) Z = 0,01 х МК1 + 2,42 х МК3 + 0,01 х МК4 + 0,05 х МК7 + 1,35 х МК8 + 0,05 х МК9 - 0,7
Будівництво: секція F (розділ 45) Z = 0,02 х МК1 + 2,2 х МК3 + 0,001 х МК5 + 0,01 х МК6 + 0,009 х МК7 + 1,4 х МК8 + 0,2 х МК10 - 0,27
Оптова та роздрібна торгівля, діяльність готелів та ресторанів: секції G - H (розділи 50 - 55) Z = 0,03 х МК1 + 1,85 х МК3 + 0,004 х МК4 + 0,001 х МК5 + 0,1 х МК6 + 0,2 х МК7 + 2,2 х МК8 + 0,009 х МК9 - 0,35
Транспорт та зв'язок: секція I (розділи 60 - 64) Z = 0,04 х МК1 + 0,01 х МК2 + 1,8 х МК3 + 0,002 х МК5 + 0,6 х МК6 + 0,85 х МК7 + 1,7 х МК8 + 0,03 х МК9 - 0,8
Фінансові послуги: секція J (розділи 65 - 67) Z = 0,02 х МК1 + 1,7 х МК3 + 0,001 х МК4 + 0,001 х МК5 + 0,15 х МК6 + 3,1 х МК8 + 0,02 х МК9 - 0,4
Інші послуги та операції (крім фінансових): секції K - Q (розділи 70 - 99) Z = 0,01 х МК1 + 1,92 х МК3 + 0,01 х МК6 + 0,02 х МК7 + 1,2 х МК8 + 0,01 х МК9 - 0,35

2. Фінансові коефіцієнти визначаються згідно з таблицею 3 цього додатка1 на підставі даних фінансової звітності за останній звітний період та даних звітності останнього звітного року:

для боржника - великого або середнього підприємства - за формою N 1 "Баланс" (ф. 1), формою N 2 "Звіт про фінансові результати" (ф. 2);

для боржника - малого підприємства - за формою N 1-м "Баланс" (ф. 1-м), формою N 2-м "Звіт про фінансові результати" (ф. 2-м).

1 Для цілей розрахунку фінансових коефіцієнтів усі показники звітності враховуються зі знаком (+), як це передбачено відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Зі знаком (-) ураховується лише показник власного капіталу (форми N 1 "Баланс" та N 1-м "Баланс", рядок 380), якщо він має від'ємне значення.

Таблиця 3

Розрахунок фінансових коефіцієнтів, що використовуються для розрахунку інтегрального показника фінансового стану боржника - юридичної особи2

2 Ф. - форма, р. - рядок, гр. - графа.

Фінансовий коефіцієнт Характеристика Формула розрахунку Алгоритм розрахунку для великого або середнього підприємства Алгоритм розрахунку для малого підприємства
1. К1, МК1 - коефіцієнт покриття (ліквідність третього ступеня) Здатність підприємства покривати поточні зобов'язання оборотними активами Оборотні активи ____ Поточні зобов'язання ф. 1 р. 260 гр. 4 ф. 1 р. 620 гр. 4 ф. 1-м р. 260 гр. 4 ф. 1-м р. 620 гр. 4
2. К2, МК2 - проміжний коефіцієнт покриття Здатність підприємства розраховуватися за своїми поточними зобов'язаннями монетарними оборотними активами. Характеризує очікувану платоспроможність боржника в короткостроковому періоді Монетарні оборотні активи ___ Поточні зобов'язання ф. 1 р. 150 + р. 160 + р. 220 + р. 230 + р. 240 гр. 4__________ ф. 1 р. 620 гр. 4 ф. 1-м р. 160 + р. 220 + ___р. 230 + р. 240 гр. 4__ ф. 1-м р. 620 гр. 4
3. К3, МК3 - коефіцієнт фінансової незалежності Питома вага власного капіталу в загальному обсязі джерел фінансування. Характеризує ступінь залежності підприємства від позичкових джерел фінансування Власний капітал ____ Валюта балансу (пасив) ф. 1 р. 380 гр. 4 ф. 1 р. 640 гр. 4 ф. 1-м р. 380 гр. 4 ф. 1-м р. 640 гр. 4
4. К4, МК4 - коефіцієнт покриття необоротних активів власним капіталом Рівень фінансування необоротних (довгострокових) активів за рахунок власного капіталу підприємства Власний капітал ___ Необоротні активи ф. 1 р. 380 гр. 4 ф. 1 р. 080 гр. 4 ф. 1-м р. 380 гр. 4 ф. 1-м р. 080 гр. 4
5. К5 - коефіцієнт рентабельності власного капіталу Ефективність використання капіталу підприємства, інвестованого власниками Чистий прибуток/збиток _________ Інвестований власний капітал _______ф. 2 рр. 220 - 225 гр. 3______ ф. 1 [(р. 300 + р. 310 + р. 320 + р. 330 - рр. 360 - 370 гр. 3) + (р. 300 + р. 310 + р. 320 + р. 330 - р. 360 - р. 370 гр. 4)] : 2 -
6. МК5 - коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості Здатність підприємства розраховуватися за кредиторською заборгованістю за товари, роботи, послуги виручкою від реалізації продукції Чиста виручка від реалізації ________ Кредиторська заборгованість - _____ф. 2-м р. 030 гр. 3_____ ф. 1-м р. 530 (гр. 3 + гр. 4) : 2
7. К6, МК6 - коефіцієнт рентабельності продажу за фінансовими результатами від операційної діяльності (EBIT) Характеризує рентабельність продажу за фінансовими результатами від операційної діяльності до оподаткування та здійснення витрат, пов'язаних із запозиченнями Фінансові результати від операційної діяльності (EBIT) ________ Чиста виручка від реалізації ф. 2 рр. 100 - 105 гр. 3 ф. 2 р. 035 гр. 3 ф. 2-м р. 030 - р. 090 - р. 100 - _р. 110 - р. 120 - р. 140 гр. 3_ ф. 2-м р. 030 гр. 3
8. К7, МК7 - коефіцієнт рентабельності продажу за фінансовими результатами від звичайної діяльності (EBITDA) Характеризує рентабельність продажу за фінансовими результатами від звичайної діяльності до оподаткування, здійснення фінансових витрат та нарахування амортизації Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування фінансових витрат та нарахування амортизації (EBITDA) _ Чиста виручка від реалізації + інші операційні доходи ф. 2 рр. 220 - 225 + р. 260 + р. 210 + _______р. 180 + р. 140 гр. 3______ ф. 2 р. 035 + р. 060 гр. 3 ф. 2-м р. 070 - р. 180 + р. 120 + р. 150 + р. 170 гр. 3 ф. 2-м р. 030 + р. 040 гр. 3
9. К8, МК8 - коефіцієнт рентабельності активів за чистим прибутком Характеризує ефективність використання (рентабельність) активів підприємства Чистий прибуток (збиток) ________ Валюта балансу (актив) __ф. 2 рр. 220 - 225 гр. 3__ ф. 1 р. 280 (гр. 3 + гр. 4) : 2 __ф. 2-м рр. 070 - 180 гр. 3__ ф. 1-м р. 280 (гр. 3 + гр. 4) : 2
10. К9, МК9 - коефіцієнт оборотності оборотних активів Характеризує ефективність використання оборотних активів підприємства Чиста виручка від реалізації ________ Оборотні активи ______ф. 2 р. 035 гр. 3______ ф. 1 р. 260 (гр. 3 + гр. 4) : 2 _____ф. 2-м р. 030 гр. 3_____ ф. 1-м р. 260 (гр. 3 + гр. 4) : 2
11. К10, МК10 - коефіцієнт оборотності позичкового капіталу за фінансовими результатами від звичайної діяльності (EBITDA) Здатність підприємства розраховуватися з боргами за рахунок внутрішніх фінансових джерел Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування фінансових витрат та нарахування амортизації (EBITDA) ________ Довгострокові та поточні зобов'язання ф. 2 рр. 220 - 225 + р. 260 + р. 210 + ______р. 180 + р. 140 гр. 3______ ф. 1 р. 480 + р. 620 гр. 4 ф. 2-м р. 070 - р. 180 + р. 120 + р. 150 + р. 170 гр. 3 ф. 1-м р. 480 + р. 620 гр. 4

3. З метою уникнення надмірного впливу фінансових коефіцієнтів на інтегральний показник фінансового стану береться до розрахунку їх максимальне значення не більше 100.

4. Якщо під час розрахунку фінансового коефіцієнта знаменник формули дорівнює нулю, то під час розрахунку інтегрального показника береться значення фінансового коефіцієнта, що дорівнює 1 (за винятком фінансових коефіцієнтів К5, К6, К7, МК6, МК7, за якими береться значення, що дорівнює 0). Якщо знаменник коефіцієнта К5 дорівнює нулю або має від'ємне значення, то для розрахунків береться значення коефіцієнта, що дорівнює нулю.

5. Під час розрахунку фінансових коефіцієнтів К5, К8, К9, К10, МК5, МК8, МК9, МК10 на підставі квартальної звітності, у тому числі з метою врахування сезонності та циклічності, здійснюється приведення показників форми N 2 (N 2-м) "Звіт про фінансові результати" до річного виміру.

Приведення показників до річного виміру здійснюється в такий спосіб:

а) коригуванням квартальних показників форми N 2 (N 2-м) "Звіт про фінансові результати" на коефіцієнт зіставності (4/N, де N - порядковий номер останнього звітного кварталу), або

б) на основі розрахунку середньоквартальних показників з урахуванням останнього звітного кварталу та останнього звітного року. Отримані середньоквартальні значення показників перемножуються на 4, або

в) з використанням іншого методу, що забезпечує приведення показників до річного виміру. У разі використання банком іншого методу приведення показників до річного виміру похибка отриманих результатів від його застосування не повинна бути більшою, ніж 10 % від значень показників, отриманих у результаті застосування будь-якого з методів, наведених вище.

У разі використання даних річної звітності приведення показників до річного виміру не здійснюється.

6. Клас боржника - юридичної особи визначається залежно від значення інтегрального показника з урахуванням величини підприємства (велике, середнє або мале) згідно з таблицями 4 та 5 цього додатка.

Таблиця 4

Визначення класу боржника - юридичної особи для великого або середнього підприємства

N з/п Види економічної діяльності Класи
клас 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибальство, рибництво: секції A, B (розділи 01 - 05) Більше ніж +1,25 Від +1,25 до +0,81 Від +0,80 до +0,60 Від +0,59 до +0,35 Від +0,34 до +0,05 Від +0,04 до -0,25 Від -0,26 до -0,70 Від -0,71 до -3,20 Менше ніж -3,20
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів: секція D (розділи 15 - 16) Більше ніж +1,35 Від +1,35 до +0,71 Від +0,70 до +0,35 Від +0,34 до 0,00 Від -0,01 до -0,36 Від -0,37 до -0,70 Від -0,71 до -1,20 Від -1,21 до -3,50 Менше ніж -3,50
Переробна промисловість: секція D (розділи 17 - 22, 36) Більше ніж +1,35 Від +1,35 до +0,81 Від +0,80 до +0,51 Від +0,50 до +0,17 Від +0,16 до -0,20 Від -0,21 до -0,50 Від -0,51 до -1,04 Від -1,05 до -3,70 Менше ніж -3,70
Переробна промисловість та добувна промисловість, виробництво та розподілення електроенергії, газу та води: секції C, D (розділи 23 - 35, 37), E (розділи 40 - 41) Більше ніж +1,35 Від +1,35 до +0,80 Від +0,79 до +0,51 Від +0,50 до +0,04 Від +0,03 до -0,40 Від -0,41 до -0,75 Від -0,76 до -1,34 Від -1,35 до -4,70 Менше ніж -4,70
Будівництво: секція F (розділ 45) Більше ніж +0,60 Від +0,60 до +0,07 Від +0,06 до -0,15 Від -0,16 до -0,40 Від -0,41 до -0,67 Від -0,68 до -0,90 Від -0,91 до -1,30 Від -1,31 до -3,80 Менше ніж -3,80
Оптова та роздрібна торгівля, діяльність готелів та ресторанів: секції G - H (розділи 50 - 55) Більше ніж +1,50 Від +1,50 до +0,91 Від +0,90 до +0,62 Від +0,61 до +0,16 Від +0,15 до -0,27 Від -0,28 до -0,60 Від -0,61 до -1,20 Від -1,21 до -4,70 Менше ніж -4,70
Транспорт та зв'язок: секція I (розділи 60 - 64) Більше ніж +1,55 Від +1,55 до +1,01 Від +1,00 до +0,76 Від +0,75 до 0,35 Від +0,34 до -0,05 Від -0,06 до -0,37 Від -0,38 до -0,95 Від -0,96 до -3,50 Менше ніж -3,50
Фінансові послуги: секція J (розділи 65 - 67) Більше ніж +2,00 Від +2,00 до +1,20 Від +1,19 до +0,95 Від +0,94 до +0,52 Від +0,51 до +0,10 Від +0,09 до -0,25 Від -0,26 до -0,83 Від -0,84 до -4,20 Менше ніж -4,20
Інші послуги та операції (крім фінансових): секції K - Q (розділи 70 - 99) Більше ніж +1,15 Від +1,15 до +0,70 Від +0,69 до +0,45 Від +0,44 до +0,09 Від +0,08 до -0,26 Від -0,27 до -0,55 Від -0,56 до -1,10 Від -1,11 до -3,30 Менше ніж -3,30

 

Таблиця 5

Визначення класу боржника - юридичної особи для малого підприємства

N з/п Види економічної діяльності Класи
клас 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибальство, рибництво: секції A - B (розділи 01 - 05) Більше ніж +1,00 Від +1,00 до +0,50 Від +0,49 до +0,28 Від +0,27 до -0,10 Від -0,11 до -0,45 Від -0,46 до -0,75 Від -0,76 до -1,26 Від -1,27 до -4,20 Менше ніж -4,20
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів: секція D (розділи 15 - 16) Більше ніж +2,00 Від +2,00 до +1,40 Від +1,39 до +1,05 Від +1,04 до +0,55 Від +0,54 до +0,01 Від 0,00 до -0,40 Від -0,41 до -1,10 Від -1,11 до -4,40 Менше ніж -4,40
Переробна промисловість: секція D (розділи 17 - 22, 36) Більше ніж +1,70 Від +1,70 до +1,11 Від +1,10 до +0,81 Від +0,80 до +0,35 Від +0,34 до -0,10 Від -0,11 до -0,50 Від -0,51 до -1,14 Від -1,15 до -4,10 Менше ніж -4,10
Переробна промисловість та добувна промисловість, виробництво та розподілення електроенергії, газу та води: секції C, D (розділи 23 - 35, 37), E (розділи 40 - 41) Більше ніж +2,20 Від +2,20 до +1,25 Від +1,24 до +0,90 Від +0,89 до +0,42 Від +0,41 до -0,05 Від -0,06 до -0,50 Від -0,51 до -1,20 Від -1,21 до -4,90 Менше ніж -4,90
Будівництво: секція F (розділ 45) Більше ніж +2,10 Від +2,10 до +1,40 Від +1,39 до +0,81 Від +0,80 до +0,53 Від +0,52 до +0,04 Від +0,03 до -0,35 Від -0,36 до -1,10 Від -1,11 до -4,20 Менше ніж -4,20
Оптова та роздрібна торгівля, діяльність готелів та ресторанів: секції G - H (50 - 55) Більше ніж +1,60 Від +1,60 до +0,96 Від +0,95 до +0,71 Від +0,70 до +0,20 Від +0,19 до -0,24 Від -0,25 до -0,59 Від -0,60 до -1,25 Від -1,26 до -5,20 Менше ніж -5,20
Транспорт та зв'язок: секція I (розділи 60 - 64) Більше ніж +1,40 Від +1,40 до +0,86 Від +0,85 до +0,61 Від +0,60 до +0,20 Від +0,19 до -0,19 Від -0,20 до -0,50 Від -0,51 до -1,10 Від -1,11 до -4,40 Менше ніж -4,40
Фінансові послуги: секція J (розділи 65 - 67) Більше ніж +2,50 Від +2,50 до +1,51 Від +1,50 до +1,20 Від +1,19 до +0,75 Від +0,74 до +0,32 Від +0,31 до -0,10 Від -0,11 до -0,75 Від -0,76 до -3,40 Менше ніж -3,40
Інші послуги та операції (крім фінансових): секції K - Q (розділи 70 - 99) Більше ніж +1,60 Від +1,60 до +0,98 Від +0,97 до +0,62 Від +0,63 до +0,23 Від +0,22 до -0,20 Від -0,21 до -0,55 Від -0,56 до -1,19 Від -1,20 до -4,20 Менше ніж -4,20

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 394; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.229.51 (0.014 с.)