ІЗ ПРОФІЛАКТИКИ МАСОВИХ ОТРУЄНЬ ГРИБАМИ
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІЗ ПРОФІЛАКТИКИ МАСОВИХ ОТРУЄНЬ ГРИБАМИ 

Згідно з інформацією Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій «Про заходи щодо профілактики масових отруєнь населення грибами» з метою профілактики масових отруєнь грибами

НАКАЗУЮ:

 

1. Класним керівникам:

1.1. Проводити тематичні заняття з дітьми з питань профілактики отруєнь грибами, дикорослими рослинами.

1.2. Провести класні збори і бесіди з батьками з питань отруєнь грибами та заборони закупівлі грибів домашнього виготовлення.

1.3. Провести бесіди з питань надання спеціалізованої медичної допомоги в разі отруєння грибами дорослих і дітей.

2. Заступнику директора з виховної роботи __________:

2.1. Оновлювати попереджувальні стенди, плакати з інформацією про загрозу отруєння грибами, дикорослими рослинами.

2.2. У разі виявлення випадків отруєння своєчасно інформувати відділ освіти.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи ____________, громадського інспектора.

Директор школи

З наказом ознайомлені:

Виконавець, телефон

 

НАКАЗ-38

Від «__200_ року №.

 

ПРО ВИКОРИСТАННЯ ГОДИН ВАРІАТИВНОЇ ЧАСТИНИ

НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

 

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. № 1717, відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення шкільних дисциплін у 200_/200_ н.р. від «___» ____ 200__р. за № __ та рекомендацій ________ обласного ІУВ (ІППО)

НАКАЗУЮ:

 

1. Години, відведені на викладання допризовної підготовки у 10—11-х класах, третю годину фізкультури у 5—9-х класах, години предметів за вибором вважати додатковими годинами до основних предметів.

2. Додаткові до обов'язкових години інваріантної частини додати на викладання __________ у ___ класах.

3. Вчителям допризовної підготовки, фізичної культури та скласти календарно-тематичні плани відповідно ДО ЦІЄЇ КІЛЬКОСТІ ГОДИН.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора школи з навчально-виховної роботи______.

Директор школи

З наказом ознайомлені:

Виконавець телефон

 

НАКАЗ-39

Від «__200_ року №

 

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ЕКСКУРСІЇ ДО м..

 

На виконання плану проведення зимових канікул, з метою ознайомлення учнів з історією та культурою рідного краю, виховання любові до своєї країни організовано екскурсію до м. _______ для учнів __ класу. Копії ліцензій та страховий поліс додаються. Для організованого та ефективного проведення екскурсії, забезпечення збереження життя та здоров'я учнів під час подорожі

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити склад групи учнів __ класу (список за встановленою формою додається) та дозволити її виїзд на екскурсію до м.________ з « __» _____ до «__» ____ 200 _ р.

2. Призначити керівником групи учителя __________.

3. Відрядити вчителя школи ______ до м.________.

4. Виконання програми за пропущені навчальні дні забезпечити шляхом інтенсифікації навчального процесу, здійснення його за індивідуальним планом для дітей, які від'їжджають на екскурсію.

5. Керівнику групи, вчителю _________:

5.1. Провести інструктаж з учнями з правил техніки безпеки під час подорожі та зробити відповідні записи у журналі встановленого зразка.

5.2. Провести збори з батьками учнів, які від'їжджають на екскурсію.

5.3. Здійснювати контроль за станом здоров'я учнів. У разі потреби в наданні першої медичної допомоги вжити необхідних заходів.

5.4. Забезпечити своєчасне повернення групи до м. ______.

6. Заступнику директора школи з виховної роботи провести інструктаж з техніки безпеки з керівником групи.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з виховної роботи ________.

Директор школи

З наказом ознайомлені:

Виконавець, телефон

 

НАКАЗ-40

Від«__200_ року №

 

ПРО ПІДГОТОВКУ І ПРОВЕДЕННЯ

НОВОРІЧНИХ СВЯТ У ШКОЛІ

 

Згідно з річним планом роботи школи, у зв'язку з проведенням новорічних свят і закінченням І семестру

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити план проведення новорічних свят у визначені терміни за обраною класами формою у приміщенні шкільної будівлі.

2. Заступнику директора школи з виховної роботи ______ та педагогу-організатору ______:

2.1. Розглянути та затвердити плани класних керівників щодо проведення новорічних свят. У разі необхідності надати їм методичну допомогу та інформувати директора про готовність кожного класу до проведення заходів.

2.2. Скласти план проведення зимових канікул і подати його на затвердження директору до «___» грудня 200_ р. Ознайомити з ним усіх учителів та учнів.

2.3. Під час проведення свят забезпечувати суворе дотримання правил техніки безпеки.

3. Заступнику директора з адміністративно-господарської роботи _________________________:

3.1. Здійснити перевірку приміщення, де будуть проводитися святкові заходи, і забезпечити їх необхідними засобами пожежегасіння (вогнегасниками, піском).

3.2. Провести перевірку електросистеми, скласти акт про її стан.

У разі виявлення недоліків ліквідувати їх до «___» ______ 200_ р.

4. Класним керівникам:

4.1. Провести додаткові заняття з метою ознайомлення учнів із правилами техніки безпеки під час проведення новорічних свят, що вони мають засвідчити особистими підписами, зробити відповідні записи в класних журналах.

4.2. Суворо заборонити використання піротехнічних пристроїв та вогненебезпечних предметів під час проведення новорічних заходів.

5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи _________та заступнику директора з адміністративно-господарської роботи ___________________:

5.1. Провести з класними керівниками та технічним персоналом школи інструктаж на робочому місці з питань порядку евакуації дітей у разі пожежі та інших надзвичайних ситуацій, практично відпрацювати вміння використовувати підручні засоби пожежогасіння до «___» _______200 _ р.

6. Відповідальність за дотримання правил протипожежної безпеки та охорону життя і здоров'я дітей покласти на заступників директора школи з виховної роботи _________ та з адміністративно-господарської роботи _________________.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників директора школи з навчально-виховної роботи ___________ і доручити їм особисто бути присутніми під час проведення заходів у закріплених за ними класами.

Директор школи

З наказом ознайомлені:

Виконавець, телефон

 

 

НАКАЗ-41

Від«._200_ року №.

 

ПРО ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ШКОЛИ У 200 __р.* (Видається до 20 жовтня поточного року)

 

Відповідно до ст. 54 Закону України «Про Освіту», згідно з вимогами Типового положення про атестацію педагогічних працівників України зі змінами і доповненнями, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 1 грудня 1998 р. № 419, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 грудня 1998 р. за № 792/3232, на підставі рішення атестаційної комісії школи від

« » ______ 200_ р. щодо атестації педагогічних працівників школи, з метою активізації творчої діяльності вчителів, стимулювання безперервного здобуття ними фахової освіти й підвищення рівня професійної майстерності

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити план заходів з організації атестації та графік її проходження педагогічними працівниками школи, засвідчені їхніми особистими підписами.

2. Провести атестацію таких педагогічних працівників:

2.1. На підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» та звання «Учитель-методист» — вчителя __________. Підстава: особиста заява про позачергову атестацію від «__» жовтня 200_ р.

2.2. На встановлення кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» та присвоєння звання «Старший учитель» — вчителя _________. Підстава: особиста заява про позачергову атестацію від «___» жовтня 200_ р.

2.3. На підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст І категорії» — вчителя _____. Підстава: особиста заява про чергову атестацію від «___» жовтня 200_ р.

2.4. На підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст І категорії» — вчителя _____. Підстава: особиста заява про чергову атестацію від «___» жовтня 200_ р.

2.5. На встановлення кваліфікаційної категорії «Спеціаліст II категорії» — вчителя ________. Підстава: особиста заява про чергову атестацію від «__» жовтня 200 _ р.

3. Продовжити термін дії попереднього рішення атестаційної комісії школи №__ від «__» 200 _ р. про встановлення категорії «Спеціаліст І категорії» вчителю________ на 1 рік у зв'язку з тим, що він працює у даній школі з «__» серпня ц.р. Підстава:

особиста заява від «__» жовтня 200_ р.

4. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи

4.1. Забезпечити належний контроль за проведенням атестації з метою запобігання формалізму в оцінюванні діяльності педагогічних працівників.

4.2. Забезпечити проходження планової перепідготовки вчителями, що атестуються.

4.3. До «__» березня 200_ р. завершити вивчення досвіду роботи педагогічних працівників, що атестуються, та заповнити атестаційні листи.

4.4. Забезпечити своєчасну підготовку необхідних документів на встановлення (підтвердження) кваліфікаційних категорій та присвоєння (підтвердження) педагогічних звань.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора школи з навчально-виховної роботи _________.

 

Директор школи

З положенням про проведення атестації

та цим наказом ознайомлені:

Виконавець, телефон

 

НАКАЗ-42

Від «_ 200_ р. №,

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.011 с.)