ПРО ПОСИЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯММы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРО ПОСИЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

На виконання розпоряджень міського голови від «__» _200__ року №____ «Про посилення контролю за використанням, збереженням бюджетних коштів та матеріальних цінностей», від «__»_________ 200__ року №___ «Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з корупцією, іншими протиправними діями в соціально-економічній сфері та забезпечення економного витрачання бюджетних коштів», наказу управління освіти __________ міськвиконкому від «__»______

200_ року №____ «Про посилення контролю за дотриманням фінансово-бюджетної дисципліни», наказу відділу освіти _________ райдержадміністрації №___ від «__»______ 200__ року «Про посилення фінансово-бюджетної дисципліни»

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Взяти до уваги та беззастережно виконувати вимоги щодо

фінансово-бюджетної дисципліни, викладені:

— в Указах Президента України від 21.01.1998 р. № 41/98, від 28.02.1997 р. № 187/97;

— у Постанові Кабінету Міністрів України від 12.01.2000 р. № 31;

—у розпорядженні Кабінету Міністрів України від 12.01.2000 р. № 15.

2. Заступнику директора з адміністративно-господарської роботи ____ забезпечити систематичний контроль за використанням позабюджетних коштів, рухом і збереженням матеріальних цінностей, фінансовим обліком поповнення фондів позабюджетних коштів.

3. Головному бухгалтеру школи ________:

3.1. Спільно з батьківським комітетом школи узагальнити результати проведеної роботи щодо поповнення фондів позабюджетних коштів для матеріальної підтримки школи.

3.2. Систематично звітувати перед класними батьківськими комітетами про використання позабюджетних коштів, які отримала школа.

4. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на себе.

 

Директор школи

З наказом ознайомлені:

Виконавець, телефон

 

НАКАЗ-7

Від «__» _____200_ року № ______

 

ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗАВІДУВАЧІВ

ПРЕДМЕТНИХ КАФЕДР ШКОЛИ

ТА ОРГАНІЗАЦІЮ ЇХ РОБОТИ

 

З метою проведення науково-методичної роботи, організації наставництва та самоосвітньої діяльності педагогічних працівників, надання оперативної методичної допомоги молодим та новопризначеним учителям школи, підвищення якості позакласної виховної роботи з учнями з навчальних предметів

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Призначити завідувачами нижчезазначених предметних кафедр таких учителів школи:

Кафедра ПІБ

Української мови

Російської мови

Іноземних мов

Математики та фізики

Природничих наук

Історії та правового виховання

Фізичного виховання

Естетичного виховання

Початкових класів

Виховної роботи у початкових класах

Класних керівників 5—7-х класів

Кураторів 8—11-х класів

 

2. Завідувачам предметних кафедр школи:

 

2.1. Спланувати роботу кафедр відповідно до напрямів діяльності школи за річним планом роботи на 200__/200—— навчальний рік та подати плани на затвердження до «__» вересня.

2.2. Урахувати побажання кожного вчителя щодо його особистої участі у методичній та позакласній виховній роботі з предметів.

2.3. Надати кожному вчителю практичну допомогу у виборі теми методичної роботи, у підготовці до участі в Ярмарку педагогічних ідей, міській виставці навчальних закладів, у підготовці учнів до всеукраїнських учнівських олімпіад, захисту робіт у Малій академії наук тощо.

2.4. Призначити час для проведення засідань ради завідувачів кафедр щовівторка о ____ годині у шкільному інформаційно-методичному центрі.

3. Заступникам директора школи організувати безпосереднє управління роботою завідувачів кафедр та допомогу їм.

4. Зарахувати усіх завідувачів предметних кафедр до складу науково-методичної ради школи.

5. Голові науково-методичної ради ______ до 10 вересня організувати розробку переліку обов'язкової документації завідувача предметної кафедри.

 

Директор школи

З наказом ознайомлені:

Виконавець, телефон

 

НАКАЗ-8

Від «. _200_ року

 

 

ПРО ЗАХОДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНОЇ

БЕЗПЕКИ ТА ЗАПОБІГАННЯ НЕЩАСНИМ ВИПАДКАМ

 

У зв'язку зі зниженням температури повітря та погіршенням погодних умов значно підвищилась пожежна небезпека. За таких умов зростає кількість пожеж, спричинених необережним поводженням із вогнем, несправністю опалювальних приладів та порушенням правил їх експлуатації, використанням для обігрівання приміщень електронагрівальних приладів. У разі відсутності води для гасіння пожеж, неукомплектованості закладу первинними засобами пожежегасіння, незнання працівниками школи правил пожежної безпеки своєчасне та ефективне гасіння пожеж може значно ускладнитись.

У результаті планової перевірки школи щодо дотримання вимог протипожежної безпеки, здійсненої відділом освіти, виявлено такі недоліки: застосовано легкозаймисті матеріали для обшивки сходових майданчиків, не демонтовано «глухі» ґрати на вікнах коридорів, не обладнано аварійне та евакуаційне освітлення напису «Запасний хід».

З огляду на вищезазначене

НАКАЗУЮ:

 

1. Заступнику директора школи з адміністративно-господарської роботи _____

1.1. До «__» _______ 200__ р. перевірити й у разі потреби очистити підвальні, складські приміщення, горища від легкозаймистих предметів, мотлоху тощо, демонтувати фати на сходових майданчиках у приміщеннях, де розташована початкова школа.

1.2. Внести на розгляд директору пропозиції щодо проведення профілактичних ремонтних робіт у літній період до «_» _____ 200_ р.

2. Призначити відповідальним за дотримання протипожежного режиму, за стан електрогосподарства та забезпечення належного функціонування систем опалювання заступника директора школи з адміністративно-господарської роботи ______________.

3. Систематично проводити заняття з пожежної безпеки з учителями, учнями та технічними працівниками школи.

4. Створити добровільну пожежну дружину з працівників школи у такому складі:

• командир дружини, учитель хімії

члени дружини:

викладач ДПЮ

учитель фізичного виховання

учитель фізичного виховання

учитель історії

учитель англійської мови

учитель німецької мови

учитель географії

учитель фізики

учитель англійської мови

учитель трудового навчання.

учитель початкових класів

5. Скласти план заходів із пожежної безпеки на 200_ р.

6. Заступнику директора школи з адміністративно-господарської роботи _______ скласти звіт про виконання наказу відділу

освіти і подати директору до «___» ________ 200__ р.

 

Директор школи

З наказом ознайомлені:

Виконавець, телефон

 

НАКАЗ-9

 

Від «_ _200_ року №

ПРО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ

СЛУЖБИ ШКОЛИ, ВЕДЕННЯ НЕЮ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ТА ЗВІТУВАННЯ ПРО РОБОТУ

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 14.08.2000 р. за № 385 та листа Міністерства освіти і науки України від 27.08.2000 р. за № 1/9-352, наказу відділу освіти ______ райдержадміністрації від «__» ____ 200__ р., з метою удосконалення роботи практичних психологів школи

 

НАКАЗУЮ:

1. Під час організації роботи психологічної служби в школі враховувати:

1.1. Необхідність регулювання діяльності практичних психологів визначається річним та щомісячним планами роботи. Річний план роботи психологічної служби є окремим розділом річного плану роботи школи.

1.2. Обов'язковість участі психологічної служби у реалізації державних (регіональних, місцевих) програм, виконанні наказів та рішень колегії управління освіти ________ обласної державної адміністрації, наказів та рішень колегії управління освіти __________ міськвиконкому, наказів та рішень ради відділу

освіти _______ райдержадміністрації.

1.3. Пріоритетні напрями роботи школи та запити педагогічного колективу.

1.4. Специфіку роботи з учнями на кожному віковому етапі їх розвитку.

1.5. Спеціалізацію та рівень кваліфікації практичного психолога.

2. Шкільному психологу _________:

2.1. Забезпечити ведення статистичної звітності про роботу психологічної служби школи за семестр за встановленою формою.

2.2. Вести звітність за нормативами часу з урахуванням видів роботи практичного психолога.

2.3. Забезпечити ведення такої документації:

• індивідуальних карток психолого-педагогічного діагностування;

«протоколів індивідуальних консультацій;

• журналів проведення корекційно-відновлювальної роботи;

• журналів щоденного обліку роботи;

• тижневого графіка роботи;

• журналів психологічного аналізу уроків.

3. Заступнику директора школи з виховної роботи здійснювати обов'язковий контроль за діяльністю психолога _________.

4. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на себе.

Директор школи

З наказом ознайомлені:

Виконавець, телефон

 

 

НАКАЗ-10

 

ВІД «__ 200_ року

ПРО РОЗПОДІЛ ПЕДАГОГІЧНОГО

НАВАНТАЖЕННЯ НА 200_/200_ н. р.

 

На підставі комплектування штату педагогічних працівників, наказів про призначення нових учителів, класних керівників та робочого навчального плану на 200_/200_ н.р.

НАКАЗУЮ:

 

1. Для проведення тарифікації на новий 200_/200_ н.р. призначити-комісію у складі:

• голови комісії — заступника директора школи з навчально-виховної роботи ____________________________;

• членів комісії:

заступників директора школи з навчально-виховної роботи

голови ради школи

голови профспілкового комітету

головного бухгалтера школи.

2. Розподілити педагогічне навантаження з навчальних предметів на 200_/200_ н.р. між педагогічними працівниками школи.

3. Встановити доплату в розмірі 50 % від мінімального окладу за роботу в спеціалізованій школі вчителям, що володіють _______ мовою в обсязі, потрібному для викладання профільних предметів.

4. Встановити доплати за завідування навчальними кабінетами таким учителям школи:

• ________ (кабінет фізики);

• ________ (кабінет хімії);

• ________ (кабінет біології);

• ________ (кабінет інформатики);

(кабінет української мови);

. (кабінет російської мови);

. (кабінет французької мови);

. (кабінет англійської мови);

_ (кабінет історії);

_ (кабінет початкових класів);

. (кабінет музики та співів);

. (кабінет математики);

(спортивний зал).

5. Оплату за класне керівництво призначити вчителям відповідно до наказу «Про призначення класних керівників».

6. Розподілити навантаження з гурткової та спортивної роботи.

7. Здійснити перевірку документів про освіту, даних про педагогічний стаж, встановлення кваліфікаційних категорій та присвоєння педагогічних звань.

8. Заступникам директора школи з навчально-виховної роботи до «__» вересня підготувати необхідні дані для тарифікації педагогічних працівників.

9. Головному бухгалтеру школи ___________ здійснити відповідні нарахування заробітної плати і подати тарифікацію на затвердження до «___» вересня поточного року.

 

Директор школи

З наказом ознайомлені:

Виконавець, телефон

 

НАКАЗ-11

Від «__ 200_ року №

 

ПРО СТВОРЕННЯ КОМІСІЇ

З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

 

Згідно із наказом № __ від ______ 200_ р. управління освіти міськвиконкому «Про впровадження Положення «Про _______ міську територіальну підсистему Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в навчально-виховних закладах міста»

 

НАКАЗУЮ:

1. Створити шкільну комісію із надзвичайних ситуацій у складі:

• голови комісії, заступника директора ____,

• заступника голови комісії, заступника директора.

• членів комісії:

учителя хімії ___________________;

учителя хімії

учителя фізики

учителя біології

учителя фізичної культури.

2. Начальнику штабу ЦО, голові комісії із надзвичайних ситуацій _________________:

2.1. Визначити обов'язки членів комісії до «__» вересня ц.р. і подати їх директору на затвердження.

2.2. Розробити план шкільних заходів, здійснюваних у разі виникнення надзвичайних ситуацій, до «__» вересня ц.р.

2.3. Інформувати управління освіти _______ міськвиконкому про виконання наказу № __ «Про впровадження Положення про ________ міську територіальну підсистему Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в навчально-виховних закладах міста».

Директор школи:

З наказом ознайомлені:

Виконавець, телефон

 

НАКАЗ-12

Від 200_ року №.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 109; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.158.251.104 (0.011 с.)