Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освітиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти(вступних екзаменів)

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра   Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів) Статус предмету Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом  
Назва Код Квота пільгових категорій  
Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології 6.051001 Встановлено 25% 1. Українська мова та література    
2. Математика Профільний  
3. Фізика або хімія    
Метрологія стандартизація та сертифікація 6.051002  

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти на навчання у Білоцерківській філії ОДАТРЯ

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів) Статус предмету Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом  
Назва Код Квота пільгових категорій  
Електротеплотехнічні вимірювання 5.05100102 Встановлено 25% 1. Українська мова та література    
2. Математика або фізика Профільний  
Механічні вимірювання 5.05100103  

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти на навчання у Коледж ОДАТРЯ

Спеціальності молодшого спеціаліста Перелік вступних екзаменів   Статус предмету Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом
Назва Код Квота пільгових категорій
Радіотехнічні вимірювання 5.05100101 Встановлено 25% 1. Українська мова та література    
Електротеплотехнічні вимірювання 5.05100102
Механічні вимірювання 5.05100103   2. Математика   Профільний
Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів 5.05070205
Обслуговування та ремонт електропобутової техніки 5.14010201

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти на навчання у Коледж ОДАТРЯ

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів) Статус предмету Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою  
Назва Код Квота пільгових категорій  
Радіотехнічні вимірювання 5.05100101   Встановлено 25% 1. Українська мова та література    
Електротеплотехнічні вимірювання 5.05100102    
2. Математика або фізика Профільний  
Механічні вимірювання 5.05100103  
Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів 5.05070205  
Обслуговування та ремонт електропобутової техніки 5.14010201  

 

 

Додаток 5 до Правил прийому до ОДАТРЯ в 2012 році

Таблиця відповідності

Середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого

За 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали

106,0   3,5 121,0   143,0   8,5 166,8   190,5
1,1 106,6 3,6 121,6 6,1 144,0 8,6 167,7 11,1 191,4
1,2 107,2 3,7 122,2 6,2 144,9 8,7 168,7 11,2 192,4
1,3 107,8 3,8 122,8 6,3 145,9 8,8 169,6 11,3 193,3
1,4 108,4 3,9 123,4 6,4 146,8 8,9 170,5 11,4 194,3
1,5 109,0 124,0 6,5 147,8 171,5 11,5 195,2
1,6 109,6 4,1 125,0 6,6 148,7 9,1 172,4 11,6 196,2
1,7 110,2 4,2 125,9 6,7 149,7 9,2 173,4 11,7 197,1
1,8 110,8 4,3 126,9 6,8 150,6 9,3 174,3 11,8 198,1
1,9 111,4 4,4 127,8 6,9 151,6 9,4 175,3 11,9 199,0
112,0 4,5 128,8 152,5 9,5 176,2 200,0
2,1 112,6 4,6 129,7 7,1 153,5 9,6 177,2    
2,2 113,2 4,7 130,7 7,2 154,4 9,7 178,1    
2,3 113,8 4,8 131,6 7,3 155,4 9,8 179,1    
2,4 114,4 4,9 132,6 7,4 156,3 9,9 180,0    
2,5 115,0 133,5 7,5 157,3 181,0    
2,6 115,6 5,1 134,5 7,6 158,2 10,1 181,9    
2,7 116,2 5,2 135,4 7,7 159,2 10,2 182,9    
2,8 116,8 5,3 136,4 7,8 160,1 10,3 183,8    
2,9 117,4 5,4 137,3 7,9 161,1 10,4 184,8    
118,0 5,5 138,3 162,0 10,5 185,7    
3,1 118,6 5,6 139,2 8,1 163,0 10,6 186,7    
3,2 119,2 5,7 140,2 8,2 163,9 10,7 187,6    
3,3 119,8 5,8 141,1 8,3 164,9 10,8 188,6    
3,4 120,4 5,9 142,1 8,4 165,8 10,9 189,5    

Додаток 6

до Правил прийому до вищого навчального закладу ОДАТРЯ в 2012 році

Порядок

Подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Одеської державної академії технічного регулювання та якості

I. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Одеської державної академії технічного регулювання та якості (далі ОДАТРЯ) та її розгляду приймальною комісією(далі – Порядок), розроблений відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації (далі – електронна заява) – запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти шляхом заповнення ним в режимі он-лайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою http://ez.osvita-vsim.org.ua та містить відомості про обраний ним вищий навчальний заклад і напрям (спеціальність);

особистий електронний кабінет вступника – web-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до вищого навчального закладу та контролює її статус;

статус електронної заяви – параметр електронної заяви, що встановлюється вищим навчальним закладом в Єдиній державній електронній базі з питань освіти та відображається в особистому електронному кабінеті вступника.

Параметр «статус електронної заяви» може набувати таких значень:

«заяву подано до ВНЗ» – підтвердження факту подання електронної заяви до обраного вступником вищого навчального закладу;

«заява потребує уточнення» – інформація про те, що електронну заяву прийнято вищим навчальним закладом до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Після присвоєння електронній заяві цього статусу вищий навчальний заклад зобов’язаний невідкладно надіслати вступнику повідомлення з переліком даних, які потребують уточнення та в який спосіб їх необхідно подати;

«заяву зареєстровано у ВНЗ» – інформація про те, що електронну заяву прийнято вищим навчальним закладом до розгляду, заведено особову справу вступника з персональним номером та розпочато процес щодо прийняття рішення про допуск вступника до участі у конкурсному відборі;

«власника заяви допущено до участі у конкурсному відборі» – інформація про те, що власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі;

«власника заяви не допущено до участі у конкурсному відборі» - інформація про те, що власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. При присвоєнні електронній заяві цього статусу вищий навчальний заклад зазначає причину відмови;

«власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету» - інформація про проходження вступником конкурсного відбору на навчання за кошти державного бюджету. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання за кошти державного бюджету вступник зобов’язаний виконати вимоги другого абзацу пункту 14.1 розділу XІV правил прийому;

«власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб» - інформація про проходження вступником конкурсного відбору на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб вступник зобов’язаний виконати вимоги другого абзацу пункту 14.1 розділу XІV правил прийому;

«власника заяви не рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету» - інформація про те, що вступник не пройшов конкурсний відбір на навчання за кошти державного бюджету;

«власника заяви не рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб» - інформація про те, що вступник не пройшов конкурсний відбір на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб;

«власника заяви виключено із списку рекомендованих до зарахування на навчання за кошти державного бюджету» - інформація про те, що вступник втратив право бути зарахованим на навчання до обраного вищого навчального закладу за кошти державного бюджету у зв’язку з невиконанням вимог пункту 15.2 розділу XV правил прийому;

«власника заяви зараховано на навчання до ВНЗ» - інформація про те, що наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до вищого навчального закладу.

1.3. Вищі навчальні заклади подають не пізніше ніж до 1 березня до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база) такі відомості:

перелік напрямів (спеціальностей), за якими вищий навчальний заклад оголошує прийом на навчання, із зазначенням структурних підрозділів (факультетів, інститутів тощо), на яких ведеться підготовка за кожним напрямом (спеціальністю);

ліцензовані обсяги за кожним напрямом (спеціальністю) для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня з розподілом по структурних підрозділах (факультетах, інститутах тощо), на яких ведеться підготовка.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.137.68 (0.009 с.)