У межах загального ліцензованого обсягуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У межах загального ліцензованого обсягуОголошується прийом на навчання у Коледж ОДАТРЯ

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

Галузі знань Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року* навчання, грн.
Шифр Найменування Код Назва Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання
Електромехані-ка 5.05070205 - Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів - - -
Метрологія вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 5.05100101 Радіотехнічні вимірювання - - -
5.05100102 Електротеплотехнічні вимірювання - - -
5.05100103 Механічні вимірювання - - -
Сфера обслуговування 5.14010201 - Обслуговування та ремонт електропобутової техніки - 2,5 - -

*Вартість навчання вказана для 2011 року, в 2012 може бути збільшена відповідно до рівня інфляції


Додаток 2 до Правил прийому до вищого навчального закладу ОДАТРЯ в 2012 році

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

За денною формою навчання

Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт) Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Курс Термін навчан-ня Кількість місць  
За кошти Держав-ного бюджету За кошти фізичних, юридич-них осіб  
Назва Код Код Назва  
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 7241.1 5.05070205 Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів * *  
Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 7241.2  
Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 7241.1  
Слюсар-електромонтажник 7241.1  
Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 7241.2  
Слюсар-складальник двигунів 7232.1  
Слюсар з ремонту автомобілів 7232.1    
Вимірювач електричних параметрів мікромодулів 7311.1 5.05100101 Радіотехнічні вимірювання * *  
Слюсар з контрольно- вимірювальних приладів та автоматики 7241.1  
Вимірювач електричних параметрів радіодеталей 7311.1  
Приладист (електронна техніка) 7311.1  
Електромонтажник- схемник 7241.1  
Градуювальник радіоапаратури 7242.2  
Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 7242.1  
Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 7242.1  
Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 7242.1  
Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 7242.1  
Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 8290.1  
Радіомеханік з ремонту радіоелектронного устаткування 7243.1  
Вимірювач електрофізичних параметрів 7311.1 5.05100102 Електротеплотехнічні вимірювання   *   *  
Вимірювач магнітних властивостей 7311.1  
Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 7241.1  
Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 7241.1     *     *  
Регулювальник- градуювальник електровимірювальних приладів 7241.2 5.05100102 Електротеплотехнічні вимірювання  
Складальник електровимірюваль них приладів 8282.2  
Електросушильник кабелів 8152.2  
Випробувач джерел струму 7241.1  
Слюсар з контрольно- вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка) 7241.1  
Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання 7233.2  
Електромеханік з випробувань та ремонту електроустаткування 7241.2  
Електромонтер з випробувань та вимірювань 7241.2  
Електромонтер з експлуатації електролічильників 7241.2  
Електрогазозварник 7212.1  
Контролер верстатних та слюсарних робіт (верстатні роботи) 8211.1 5.05100103 Механічні вимірювання   *   *  
Контролер верстатних та слюсарних робіт (слюсарні роботи) 7223.1  
Слюсар- інструментальник 7222.1  
Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 7311.1      
Слюсар з механоскладальних робіт 7233.2  
Слюсар-ремонтник 7233.1 5.05100103 Механічні вимірювання * *  
Слюсар-складальник двигунів 7232.1  
Верстатник широкого профілю 8211.1  
Слюсар з контрольно- вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка) 7241.1  
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 7241.1 5.14010201 Обслуговування та ремонт електропобутової техніки * *  
Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 7241.2  
Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 7241.1  
Слюсар-електромонтажник 7241.1  
Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання 7233.2  

* - Визначається після затвердження пропозицій щодо обсягів прийому за державним замовленням у 2012 році.


За заочною формою навчання

Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт) Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Курс Термін навчан-ня Кількість місць  
За кошти Держав-ного бюджету За кошти фізичних, юридич-них осіб  
Назва Код Код Назва  
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 7241.1 5.05070205 Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів * *  
Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 7241.2  
Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 7241.1  
Слюсар-електромонтажник 7241.1  
Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 7241.2  
Слюсар-складальник двигунів 7232.1  
Слюсар з ремонту автомобілів 7231.2  
Слюсар з контрольно- вимірювальних приладів та автоматики 7241.1 5.05100101 Радіотехнічні вимірювання * *  
Вимірювач електричних параметрів мікромодулів 7311.1  
Вимірювач електричних параметрів радіодеталей 7311.1  
Рентгенгоніометрист 7311.1  
Приладист (електронна техніка) 7311.1              
  5.05100101 Радіотехнічні вимірювання * *  
Електромонтажник- схемник 7241.1  
Градуювальник радіоапаратури 7242.2  
Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 7242.1  
Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 7242.1  
Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 7242.1  
Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 7242.1  
               
Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 8290.1  
Радіомеханік з ремонту радіоелектронного устаткування 7243.1  
Вимірювач електрофізичних параметрів 7311.1     5.05100102   5.05100102     Електротеплотехнічні вимірювання     Електротеплотехнічні вимірювання                   *       *    
Вимірювач магнітних властивостей 7311.1  
Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 7241.1  
Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 7241.1  
Регулювальник- градуювальник електровимірювальних приладів 7241.2  
Складальник електровимірюваль них приладів 8282.2  
Електросушильник кабелів 8152.2  
Випробувач джерел струму 7241.1  
Слюсар з контрольно- вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка) 7241.1   *   *      
Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання 7233.2  
Електромеханік з випробувань та ремонту електроустаткування 7241.2  
Електромонтер з випробувань та вимірювань 7241.2  
Електромонтер з експлуатації електролічильників 7241.2  
Електрогазозварник 7212.1  
Контролер верстатних та слюсарних робіт (верстатні роботи) 8211.1     5.05100103       Механічні вимірювання     * *  
Слюсар з контрольно- вимірювальних приладів та автоматики 7241.1  
Контролер верстатних та слюсарних робіт (слюсарні роботи) 7223.1  
Слюсар- інструментальник 7222.1  
Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 7311.1  
Слюсар з механоскладальних робіт 7233.2  
Слюсар-ремонтник 7233.1  
Слюсар-складальник двигунів 7232.1  
Верстатник широкого профілю 8211.1  
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 7241.1 5.14010201 Обслуговування та ремонт електропобутової техніки * *  
Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 7241.2  
Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 7241.1  
Слюсар-електромонтажник 7241.1  
Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання 7233.2  

 

* - Визначається після затвердження пропозицій щодо обсягів прийому за державним замовленням у 2012 році


Додаток 3 до Правил прийому до вищого навчального закладу ОДАТРЯ в 2012 році

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки

За денною формою навчання

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра Курс Термін навчання Кількість місць  
За кошти Держав-ного бюджету За кошти фізичних, юридич-них осіб  
Назва Код Код Назва  
Радіотехнічні вимірювання 5.05100101 6.051001   Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології   * *  
Електротеплотехнічні вимірювання 5.05100102  
Механічні вимірювання 5.05100103  
Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів (зі спеціалізацією технік-метролог) 5.05070205  
Обслуговування та ремонт електропобутової техніки (зі спеціалізацією технік-метролог) 5.14010201  
Виробництво та обслуговування авіаційних приладів і електрообладнання 5.05100301  
Виробництво оптичних і оптико-електронних приладів 5.05100401    
Радіотехнічні вимірювання 5.05100101 6.051002 Метрологія стандартизація та сертифікація * *  
Електротеплотехнічні вимірювання 5.05100102  
Механічні вимірювання 5.05100103  
Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів (з спеціалізацією технік-метролог) 5.05070205  
Обслуговування та ремонт електропобутової техніки (з спеціалізацією технік-метролог) 5.14010201  
Виробництво та обслуговування авіаційних приладів і електрообладнання 5.05100301  
Виробництво оптичних і оптико-електронних приладів 5.05100401  

За заочною формою навчання

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра Курс Термін навчання Кількість місць  
За кошти Держав-ного бюджету За кошти фізичних, юридич-них осіб  
Назва Код Код Назва  
Радіотехнічні вимірювання 5.05100101 6.051001   Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології   *    
Електротеплотехнічні вимірювання 5.05100102  
Механічні вимірювання 5.05100103  
Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів (зі спеціалізацією технік-метролог) 5.05070205  
Обслуговування та ремонт електропобутової техніки (зі спеціалізацією технік-метролог) 5.14010201  
Виробництво та обслуговування авіаційних приладів і електрообладнання 5.05100301  
Виробництво оптичних і оптико-електронних приладів 5.05100401  
Радіотехнічні вимірювання 5.05100101 6.051002 Метрологія стандартизація та сертифікація *    
Електротеплотехнічні вимірювання 5.05100102  
Механічні вимірювання 5.05100103  
Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів (зі спеціалізацією технік-метролог) 5.05070205  
Обслуговування та ремонт електропобутової техніки (зі спеціалізацією технік-метролог) 5.14010201  
Виробництво та обслуговування авіаційних приладів і електрообладнання 5.05100301  
Виробництво оптичних і оптико-електронних приладів 5.05100401  

Додаток 4 до Правил прийому до вищого навчального закладу ОДАТРЯ в 2012 роціПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.180.223 (0.009 с.)