який стався з фізичною особою-підприємцемМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

який стався з фізичною особою-підприємцемУ разі коли стався нещасний випадок, що спричинив тяжкі наслідки, а також випадок смерті або зникнення під час виконання трудових (посадових) обов’язків фізичної особи-підприємця чи особи, що забезпечує себе роботою самостійно, працівник, який його виявив, або інша особа – свідок нещасного випадку, повинні негайно вжити заходів до надання необхідної допомоги потерпілому і забезпечити у разі потреби його доставку до лікувально-профілактичного закладу.

Лікувально-профілактичний заклад повинен передати протягом 1 доби з використанням засобів зв’язку та на паперовому носії «Екстрене повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок на виробництві» (див. рис. 2.3):

· робочому органові виконавчої дирекції Фонду СНВ за місцем настання нещасного випадку з фізичною особою-підприємцем або особою, що забезпечує себе роботою самостійно;

· територіальному органові Держгірпромнагляду за місцем настання нещасного випадку.

Робочий орган виконавчої дирекціїФонду СНВ зобов’язаний негайно передати з використанням засобів зв’язку «Повідомлення про нещасний випадок» (див. рис. 2.1):

· територіальному органові Держгірпромнагляду за місцем настання нещасного випадку;

· органові прокуратури за місцем настання нещасного випадку;

· місцевій держадміністрації;

· територіальному профоб’єднанню за місцем настання нещасного випадку;

· органові з питань захисту населення і території від надзвичайних ситуацій (у разі необхідності).

Зазначені органи та організації негайно повідомляють про нещасний випадок органи та організації вищого порядку.

Спеціальне розслідування нещасного випадку з фізичною особою-підприємцем чи особою, що забезпечує себе роботою самостійно, проводиться спеціальною комісією територіального органу Держгірпромнагляду за місцем настання нещасного випадку.

До складу комісії входять:

· посадова особа територіального органу Держгірпромнагляду за місцем настання нещасного випадку (голова комісії);

· представник Фонду СНВ за місцем настання нещасного випадку;

· представник місцевої держадміністрації;

· представник територіального профоб‘єднання за місцем настання нещасного випадку;

· представник закладу санітарно-епідеміологічної служби за місцем настання нещасного випадку, у разі розслідування у випадку гострого професійного захворювання (отруєння).

Спеціальне розслідування нещасного випадку проводиться протягом 10 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути

продовжений органом, який утворив спеціальну комісію.

Спеціальна комісія під час розслідування нещасного випадку, що спричинив тяжкі наслідки, смерть або зникнення під час виконання трудових обов’язків фізичної особи-підприємця чи особи, що забезпечує себе роботою самостійно, зобов’язана:

· обстежити місце, де стався нещасний випадок;

· одержати письмові чи усні пояснення потерпілого (якщо це можливо);

· опитати осіб – свідків нещасного випадку, та осіб, причетних до нещасного випадку;

· визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавствам про охорону праці;

· визначити необхідність проведення лабораторних досліджень, випробувань, технічних розрахунків, експертизи для встановлення причин нещасного випадку і розроблення плану заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам;

· вивчити первинну медичну документацію (журнал реєстрації травматологічного пункту лікувально-профілактичного закладу, амбулаторну картку та історію хвороби тощо);

· з’ясувати обставини і причини настання нещасного випадку;

· визначити пов’язаний чи не пов’язаний випадок з виробництвом;

· установити осіб, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці, а також розробити план заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам;

· зустрітися з потерпілим (якщо це можливо) або членами його

сім’ї щодо роз’яснення їх прав у зв’язку з настанням нещасного випадку;

За рішенням спеціальної комісії у разі необхідності проведення лабораторних досліджень, випро­бувань, технічних розрахунків, експертизи, у тому числі судово-медичної експертизи, для встановлення причин нещасного випадку і розроблення плану заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам органом, який утворив спеціальну комісію, утворюється експертна комісія із залученням до її роботи спеціа­лістів науково-дослідних, проектно-конструкторських, експертних та інших організацій, органів виконавчої влади, а також незалежних експертів.

Порядок утворення та роботи експертної комісії визначається відповідно до законодавства.

Після ознайомлення з необхідними матеріалами, обстеження місця, де стався нещасний випадок, та проведення лабораторних досліджень, випробувань, технічних розрахунків, експертизи експертна комісія складає висновок, в якому стисло викладає обставини, зазначає причини нещасного випадку, допущені порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці, а також заходи щодо запобігання подібним нещасним випадкам.

За результатами спеціального розслідування нещасного випадку з фізичною особою-підприємцем чи особою, що забезпечує себе роботою самостійно, складаються акти за формою Н-5 і Н-1 (у разі коли нещасний випадок визнається таким, що пов’язаний з виробництвом) і оформляються наступні матеріали спеціального розслідування:

· копія наказу територіального органу Держгірпромнагляду за місцем настання нещасного випадку про утворення спеціальної ко-

місії;

· примірник «Акта проведення спеціального розслідування нещасного випадку» (форма Н-5);

· примірник «Акта про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом» (форма Н-1);

· протокол огляду місця, де стався нещасний випадок;

· ескіз місця, де стався нещасний випадок, необхідні плани, схеми, фотознімки такого місця, пошкоджених об’єктів, устаткування , інструментів тощо;

· висновок експертної комісії (у разі її утворення) та висновок

експертизи (науково-технічної, медичної тощо), якщо вона проводилась;

· медичний висновок про причини смерті або характер і ступінь тяжкості травми потерпілого, а також стан алкогольного, токсичного чи наркотичного сп’яніння потерпілого;

· інформація про проходження потерпілим первинного та періодичного медичного огляду;

· результати додаткових санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу (у разі їх проведення установами, організаціями, лабораторіями, яким надано право проводити такі дослідження);

· протоколи рішень спеціальної комісії про розподіл функцій між членами комісії та про утворення експертної комісії;

· протоколи опитування та пояснювальна записка потерпілого, свідків нещасного випадку та інших осіб, причетних до нещасного випадку;

· копії документів про проходження потерпілим навчання з питань охорони праці;

· витяги із законів та інших нормативно-правових актів з питань охорони праці, вимоги яких порушено;

· протокол зустрічі членів спеціальної комісії з членами сім’ї потерпілого;

· довідка про матеріальну шкоду, заподіяну в наслідок настан-

ня нещасного випадку, та надання потерпілому чи членам його сім’ї матеріальної допомоги.

Акти за формою Н-5 і Н-1 підписуються головою і всіма членами спеціальної комісії протягом 5-ти днів після оформлення матеріалів спеціального розслідування.

Примірники затверджених актів за формою Н-5 і Н-1 (у разі, коли нещасний випадок визнано таким, що пов’язаний з виробництвом) надсилаються у 5-денний строк з моменту затвердження акта за формою Н-5:

· потерпілому, членам його сім’ї або особі, яка за довіреністю представляє його інтереси;

· фондові соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, в якому зареєстровано фізичну особу підприємця чи особу, що забезпечує себе робою самостійно, як платника єдиного податку, разом з матеріалами спеціального розслідування, де вони зберігаються протягом 45-ти років;

· копії матеріалів спеціального розслідування надсилаються органами прокуратури, Держгірпромнагляду, місцевій держадміністрації, іншим органам, представники яких брали участь у проведенні спеціального розслідування.

Місцева держадміністрація після одержання копії матеріалів спеціального розслідування повинна розглянути питання щодо обставин і причин настання нещасного випадку та розробити план заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам.

Облік нещасних випадків, які сталися з фізичною особою-підприємцем чи особою, що забезпечує себе роботою самостійно і не застрахована у пенсійному фонді України, як платник єдиного внеску на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування, здійснює місцева держадміністрація за місцем настання нещасного випадку. Матеріали розслідування зберігаються в архіві місцевої держадміністрації протягом 45 років.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; просмотров: 77; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.008 с.)