З фізичною особою – підприємцем.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З фізичною особою – підприємцем. 

У разі, коли нещасний випадок стався з фізичною особою, що

забезпечує себе роботою самостійно та добровільно застрахована у Пенсійному фонді України і за умови сплати нею внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, розслідування організовує Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань за місцем настання нещасного випадку, який утворює комісію у складі не менше як три особи.

До складу комісії входять:

1.Представник Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань за місцем на-

стання нещасного випадку (голова комісії).

2.Представник місцевої держадміністрації за місцем настання нещасного випадку.

3.Представник первинної організації профспілки, членом якої є потерпілий, або територіального профоб’єднання за місцем настання нещасного випадку.

Проведення розслідування нещасного випадку, який стався з фізичною особою-підприємцем чи особою, що забезпечує себе роботою самостійно і не застрахована у Пенсійному фонді України як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, організовує територіальний орган Держгірпромнагляду за місцем настання нещасного випадку, який утворює комісію у складі не менш як три особи.

До комісії входять:

1.Представник територіального органу Держгірпромнагляду за

місцем настання нещасного випадку(голова комісії).

2.Представник місцевої держадміністрації за місцем настання нещасного випадку.

3.Представник первинної організації профспілки, членом якої є потерпілий, або територіального профоб’єднання за місцем настання нещасного випадку.

Комісія зобов’язана протягом трьох робочих днів з моменту її утворення провести розслідування нещасного випадку і скласти у п’яти примірниках акт за формою Н-5,а також акт за формою Н-1, якщо нещасний випадок пов’язаний з виробництвом.

Керівник організації, який утворив комісію (робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків чи, відповідно, територіальне упраління Держгірпромнагляду) повинен протягом доби після надходження матеріалів щодо результатів розслідування розглянути і затвердити примірник акта за формою Н-5, а також Н-1, якщо нещасний випадок визнано таким, що пов’язаний з виробництвом.

Робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві у день затвердження актів розслідування реєструє їх у Журналі реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві, і надсилає примірники затверджених актів за формою Н-5, а також Н-1,якщо нещасний випадок визнано таким, що пов’язаний з виробництвом:

1.Потерпілому або уповноваженій ним особі, яка представляє його інтереси.

2.Фондові соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, в якому зареєстровано фізичну особу-підприємця чи особу, що забезпечує себе роботою самостійно, разом з матеріалами розслідування.

3.Місцевій держадміністрації для здійснення заходів щодо запобігання подібним випадкам.

4.Територіальному органові Держгірпромнагляду за місцем настання нещасного випадку.

5.Профспілковій організації, представник якої брав участь у роботі комісії.

У робочому органі виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві примірники актів за формою Н-5 і Н-1 (у разі, коли нещасний випадок визнано таким,

що пов’язаний з виробництвом) зберігаються протягом 45 років.

Після закінчення періоду тимчасової непрацездатності або у разі смерті потерпілого внаслідок травми, одержаної під час нещасного випадку, робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві складає повідомлення про наслідки нещасного випадку за формою Н-2 і надсилає його в 10-денний строк організаціям і особам, яким надсилалися акти за формою Н-5 і Н-1,а у разі смерті потерпілого внаслідок раніше отриманих травм або інших ушкоджень – терміново подає письмове Повідомлення про нещасний випадок установам, яким надсилалися акти за формою Н-5 і Н-1.

Якщо нещасний випадок стався з фізичною особою – підприємцем, який не застрахова­ний в Пенсійному фонді, як платник єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування, то розслідує його територіальне управління Держгірп­ромнагляду. Складаються акти, щоб особа, або зацікавлена сторона, в будь-якому випадку, змогла звернутись до органів суду. Випадок розслідується для того, щоб виявити обставини і причини, які до нього призвели і не допустити у подальшому повторення подібного випадку. Тому, в дану комісію потрібно включати представників адміністра­ції, територіальної профспілки та визначати причини настання нещасного випадку. Мож­ливо, це будуть якісь житлово-комунальні причини, або виникнуть якісь претензії до місцевих органів виконавчої влади (адміністрації). Обліковує подібні випадки місцева держадміністрація за місцем настання нещасного випадку.

Стосовно визначення осіб, які працюють на умовах цивільно-правового договору, та осіб, що забезпе­чують себе роботою самостійно, Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підпри­ємництва листом від 03.02.2011 № 999 надано відповідні роз'яснення.

У межах своєї підприємницької діяльності фізична особа укладає цивільно-правовий договір відповідно до Цивільного кодексу України. При укладанні зазначеного договору виконавець не є найманим працівни­ком. Під терміном «самозайнята особа», відповідно до підпункту 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України мається на увазі платник податку який є фізичною особою - підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником у межах такої підприємницької чи неза­лежної професійної діяльності. Тобто відповідно до законодавства фізична особа - підприємець, що зареє­стрована з установленому законодавством порядку, є самозайнятою особою.

Крім того, відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове дер­жавне соціальне страхування» застрахована особа - фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачу­ється чи сплачувався у встановленому законом порядку єдиний внесок. Платниками єдиного внеску, зазна­ченими у пп. 2-14 частини першої ст. 4 цього Закону, є застраховані особи відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, зокрема:

- працівники - громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України) та особи без громадянства, які працюють, зо­крема, у фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та в інших фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту);

- фізичні особи, які виконують роботи (надають послуги) на підприємствах, в установах та організаціях, в інших юридичних осіб, зазначених в абзаці другому п. 1 цієї частини, чи у фізичних осіб - підприємців або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, за цивільно-правовими договорами (крім фізичних осіб-підприємців, якщо виконувані ними роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).

Таким чином, особи, які в певних випадках, передбачених пп. 2-14 частини першої ст. 4 зазначеного За­кону, не підпадають під дію цього Закону, відповідно є суб'єктами, на яких поширюється дія п. 13 Порядку, затвердженого Постановою № 1232. Тобто, рішення щодо визнання нещасного випадку пов'язаним з виробництвом і складання відповідних актів приймається виключно комісією з розслідування, яку утворює територіальний орган Держгірпромнагляду за місцем настання нещасного випадку.

Якщо підприємець використовує найману працю тільки одного працівника, з яким трапився нещасний випадок, то у комісії з розслідування повинні приймати участь представники райдержадміністрації та територіального підрозділу профспілки.

Враховуючи зазначене вище, у разі, коли на підприємстві стався нещасний випадок з фізичною особою – підприємцем чи особою, яка працювала за цивільно-правовим договором, то такий нещасний випадок власником підприємства або уповноваженим ним органом не розслідується.

Такі нещасні випадки розслідуються Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань за місцем настання нещасного випадку (за умови, що потерпілий був зареєстрований у Пенсійному фонді України як платник єдиного внеску на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування), або територіальним органом Держгірпромнагляду за місцем настання нещасного випадку (за умови, що потерпілий не був зареєстрований у Пенсійному фонді України як платник єдиного внеску на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування).Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; просмотров: 75; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.008 с.)