Правовий статус митних брокерів. Агент з митного оформлення. Правове регулювання взаємовідносин митного брокера з особо, інтереси якої він представляє. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правовий статус митних брокерів. Агент з митного оформлення. Правове регулювання взаємовідносин митного брокера з особо, інтереси якої він представляє.Митний брокер - це підприємство, що надає послуги з декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які переміщуються через митний кордон України. Митний брокер провадить митну брокерську діяльність у будь-якому митному органі України. За вчинення правопорушень, пов'язаних з провадженням митної брокерської діяльності, митний брокер несе відповідальність, встановлену цим Кодексом та іншими законами України.

Агент з митного оформлення - це фізична особа - резидент, що перебуває в трудових відносинах з митним брокером і безпосередньо виконує в інтересах особи, яку представляє митний брокер, дії, пов'язані з пред'явленням митному органу товарів, транспортних засобів комерційного призначення, а також документів, потрібних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення. Агент з митного оформлення має право виконувати свої функції з пред'явлення митному органу товарів, транспортних засобів комерційного призначення, а також документів, потрібних для їх митного контролю та митного оформлення, у будь-якому митному органі України. Інформація, отримана митним брокером та його працівниками - агентами з митного оформлення від особи, яку представляє митний брокер, у процесі виконання митних формальностей, може використовуватися виключно для цілей виконання цих формальностей. За розголошення інформації, що становить комерційну таємницю або є конфіденційною, митний брокер та його працівники - агенти з митного оформлення несуть відповідальність відповідно до закону.Види діяльності, контроль за провадження яких здійснюється органів доходів і зборів.

. Стаття 404. Види дiяльностi, контроль за провадженням яких здiйснюється митними органами

1. До видiв дiяльностi, контроль за провадженням яких здiйснюється митними органами, належать:

1) митна брокерська дiяльнiсть;

2) вiдкриття та експлуатацiя магазину безмитної торгiвлi;

3) вiдкриття та експлуатацiя митного складу;

4) вiдкриття та експлуатацiя вiльної митної зони комерцiйного або сервiсного типу;

5) вiдкриття та експлуатацiя складу тимчасового зберiгання;

6) вiдкриття та експлуатацiя вантажного митного комплексу.

Стаття 405. Лiцензiя та дозволи, що надаються пiдприємствам

1. На здiйснення митної брокерської дiяльностi видаються лiцензiї. На провадження видiв дiяльностi, зазначених у пунктах 2 - 6 статтi 404 цього Кодексу, надаються дозволи. Пiдприємства, якi отримали такi дозволи, включаються до вiдповiдних реєстрiв, якi ведуться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи, вiдповiдно до статтi 415 цього Кодексу. Таким пiдприємствам видаються витяги iз зазначених реєстрiв.


2. Набуття права на провадження видiв дiяльностi, зазначених у пунктах 2 - 6 статтi 404 цього Кодексу, без отримання вiдповiдного дозволу не допускається, за винятком випадкiв, передбачених главою 2 цього Кодексу.

Стаття 409. Строк розгляду заяв про надання дозволів1. Рішення про надання дозволу повинно бути прийнято протягом 20 робочих днів з дня надходження заяви до органу, уповноваженого на надання дозволу.
2. Витяг з відповідного реєстру видається підприємству протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про надання дозволу.
Стаття 410. Відмова у наданні дозволу1. У наданні дозволу може бути відмовлено із дотриманням строку, встановленого статтею 409 цього Кодексу, у разі невиконання заявником вимог, встановлених для його отримання.
2. Мотивована відмова у наданні дозволу надсилається заявникові в письмовій формі.
3. Оскарження рішення про відмову у наданні дозволу здійснюється у порядку, встановленому цим Кодексом.

Стаття 412. Зупинення дії та анулювання дозволу1. Дозволи можуть бути анульовані або їх дія може зупинятися на строк до 30 днів органами, уповноваженими надавати ці дозволи.

2. Дія дозволу зупиняється:
1) у разі невиконання підприємством вимог, встановлених цим Кодексом, актами Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, - в межах строку, встановленого частиною першою цієї статті, але не більше, ніж до моменту виконання цих вимог;
2) у разі закінчення строків дії договорів оренди територій, приміщень, резервуарів, холодильних чи морозильних камер, критих чи відкритих майданчиків, які використовуються при провадженні видів діяльності, зазначених у статті 404 цього Кодексу, якщо такі договори укладалися;
3) за заявою підприємства, якому надано дозвіл.

3. Дозвіл анулюється:
1) у разі неусунення підприємством обставин, зазначених у пунктах 1 - 3 частини другої цієї статті, протягом 30 днів, наступних за днем зупинення дії дозволу;
2) у разі повторного протягом року виникнення підстав для зупинення дії дозволу, які призвели до неправомірного звільнення від сплати митних платежів або зменшення їх розміру, до незабезпечення дотримання заходів тарифного та/або нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
3) за заявою підприємства, якому надано дозвіл;
4) у разі припинення підприємства, якому надано дозвіл;
5) у разі встановлення факту надання особою під час отримання дозволу недостовірної інформації;
6) у разі анулювання іншого дозволу, ліцензії, наявність яких є необхідною відповідно до статті 408 цього Кодексу.

4. Про зупинення дії або анулювання дозволу органами, зазначеними у статті 406 цього Кодексу, видається наказ.

5. Завірена копія наказу про зупинення дії або анулювання дозволу видається заявникові або надсилається йому рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів з дати видання такого наказу.

6. Оскарження наказу про зупинення дії чи про анулювання дозволу здійснюється у порядку, встановленому законом.


Відкриття та експлуатація митних складів. Вимоги до обладнання, правила розміщення та зберігання товарів та порядок випуску товарів.

1. Митний склад - це відповідним чином облаштовані складське приміщення, резервуар, холодильна чи морозильна камера, критий чи відкритий майданчик, призначені для зберігання товарів під митним контролем.

2. Митний склад може бути закритого або відкритого типу.

3. Митний склад закритого типу призначається виключно для зберігання під митним контролем товарів, що переміщуються через митний кордон України згідно із зовнішньоекономічними договорами (контрактами), що укладаються утримувачем цього складу або учасниками об'єднання підприємств, учасником якого є утримувач складу.

4. Митний склад відкритого типу призначається для зберігання під митним контролем товарів, що переміщуються через митний кордон України згідно із зовнішньоекономічними договорами (контрактами), укладеними як утримувачем цього складу, так і будь-якими іншими особами.

Строк зберігання товарів у режимі МС не може перевищвати 1095 днів. Строк зберігання підакцизних товарів в режими митний склад та в режимах на ввезеня та переробка на митній території не може перевищювати 365 днів. Строк зберігання в режимі МС товарів призначених для експорту не може перевищювати одного року. Після терміну зберігання товарів у режимі митний склуд утримувач митного складу повинен протягом 30 днів після закінчення строку передати їх на склад митного органу, а в разі закінчення строку придатності задикларувати у митний режим знищення або руйнування.

Стаття 426. Розміщення товарів на митних складах

1. На митному складі можуть розміщуватися товари:

1) поміщені у митний режим митного складу (у тому числі консолідовані вантажі);

2) поміщені у митні режими транзиту, тимчасового ввезення, переробки на митній території, експорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної території (без зміни цих митних режимів на митний режим митного складу);

3) призначені для тимчасового зберігання під митним контролем (на умовах, встановлених цим Кодексом для складів тимчасового зберігання).

Вимоги до облаштування МС

2.2. Утримувач МС забезпечує:

наявність прилеглої до МС території з твердим покриттям, обладнаної для стоянки вантажних транспортних засобів. Якщо як МС використовуються декілька складських об’єктів, за бажанням утримувача МС можна використовувати територію, прилеглу до одного з цих складських об’єктів;

наявність і функціонування на в’їзді прилеглої до МС території контрольно-пропускної системи, що забезпечує реєстрацію та облік транспортних засобів, які доставляють товари на МС. Якщо МС має статус зони прибуття автотранспорту, контрольно-пропускна система повинна забезпечувати автоматичну фіксацію (зчитування) даних реєстраційних номерних знаків транспортних засобів, вагу транспортних засобів та внесення цієї інформації до системи електронного обліку;

цілодобову охорону та/або функціонування охоронної та протипожежної сигналізації (крім функціонування таких сигналізацій на майданчиках), наявність засобів пожежогасіння;

освітлення МС та прилеглої до МС території згідно із санітарними нормами й правилами;

наявність сертифікованого (повіреного) спеціального обладнання для зважування товарів (з урахуванням специфіки товарів), а на МС, призначеному для зберігання наливних чи насипних товарів, - сертифікованих (повірених) засобів обліку таких товарів і контролю за ними;

наявність рампи, оглядового майданчика, навантажувально-розвантажувальної техніки (з урахуванням специфіки МС);

проведення навантажувально-розвантажувальних операцій на МС або на прилеглій до МС території;

наявність і функціонування системи відеоспостереження (далі - СВС) для нагляду за в’їздами на прилеглу територію МС та виїздами з неї, воротами та дверними отворами МС, через які здійснюється розміщення товарів на склад або випуск товарів зі складу, фіксування такого відображення для виявлення несанкціонованого вилучення товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, а також ведення відповідного архіву (умови обладнання та технічні характеристики СВС наведені в додатку 1 до цього Порядку);

безперешкодний доступ посадових осіб митниці до СВС;

можливість накладення на ворота та двері МС не менше ніж двох засобів забезпечення;

обладнання ґратами вікон (за їх наявності), якщо як МС використовується приміщення;

наявність каналів і засобів зв’язку для роботи посадових осіб митниці та інших державних контролюючих органів (у разі їх розміщення).

Якщо МС входить до структури вантажного митного комплексу, можна використовувати для обладнання МС технічне обладнання, техніку, інфраструктуру та охорону, що забезпечують функціонування цього вантажного митного комплексу.

2.3. Утримувач МС зобов’язаний:

1) дотримуватись вимог законодавства України з питань державної митної справи, виконувати вимоги митниці щодо конструкції, облаштування, стану і місця розташування МС;

2) виключити можливість несанкціонованого доступу на МС сторонніх осіб, а також вилучення з нього товарів, що перебувають під митним контролем;

3) забезпечувати безперешкодний доступ посадових осіб митниці під час здійснення ними службових обов’язків до товарів, розміщених на МС, та документів на них, створювати цим особам належні умови для роботи на МС, надавати необхідні для роботи приміщення, комп’ютерну техніку, обладнання й засоби зв’язку;

4) вести облік товарів, що розміщуються на цьому МС та випускаються з нього, та щоквартально подавати митниці звіт про рух товарів на МС за попередній квартал в електронному вигляді (форма звіту наведена у додатку 2 до цього Порядку);

5) дотримуватися режиму зони митного контролю;

6) постійно підтримувати МС та прилеглу до МС територію у належному санітарному та технічному стані.

Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; просмотров: 238; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.52.135 (0.019 с.)